Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΧΒ, ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Άρης Τσαουσάκης BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΧΒ, ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Άρης Τσαουσάκης BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΧΒ, ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Άρης Τσαουσάκης BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

2 Θέματα Ασφάλειας σε καιρούς οικονομικής κρίσης  Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  Μείωση πωλήσεων και κερδών.  Λειτουργία εγκαταστάσεων με μειωμένους όγκου, κλείσιμο γραμμών παραγωγής. Συχνά Start up και Shut down.  Περικοπή δαπανών σε θέματα εκπαίδευσης / ασφάλειας.  Αυξημένη πίεση στο προσωπικό.

3 Θέματα Ασφάλειας σε καιρούς οικονομικής κρίσης  Τι πρέπει να κάνουμε  Να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την έμφαση σε θέματα ασφάλειας.  Να προσδιορίσουμε τα κρίσιμα, από άποψη ασφάλειας, θέματα, και να μην επιτρέψουμε την υποβάθμισή τους λόγω οικονομικών περικοπών.  Να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που οι γραμμές παραμένουν αδρανείς για υλοποίηση αλλαγών, εργασιών συντήρησης κλπ.

4 Θέματα Ασφάλειας σε καιρούς οικονομικής κρίσης  Εάν οι οικονομικές περικοπές επηρεάζουν κρίσιμα για την ασφάλεια μηχανήματα ή διαδικασίες, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η διοίκηση είναι ενήμερη  Χρήση διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών για την πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων κάθε είδους αλλαγής, περιλαμβανόμενων και των:  Αλλαγές σε προσωπικό  Μείωση όγκων παραγωγής  Αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής

5 Διαχείριση Αλλαγών Στόχος  Υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας καθ’ όλο τον κύκλο ζωής μιας εγκατάστασης επιτυγχάνονται με την αποτελεσματική υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης αλλαγών.  Εγκαταστάσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης αλλαγών είναι οι μονάδες παραγωγής, οι αποθήκες, τα εργαστήρια, τα κτίρια που βρίσκονται κοντά σε μονάδες παραγωγής.  Η διαχείριση αλλαγών εφαρμόζεται σε κάθε αλλαγή που επηρεάζει την λειτουργία της εγκατάστασης είτε αφορά αλλαγή στον τεχνικό εξοπλισμό είτε στην οργάνωση, και είτε είναι μόνιμη αλλαγή είτε προσωρινή.  Παράδειγμα: Χρήση μη αγώγιμων ετικετών σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς

6 Διαχείριση Αλλαγών Ορισμοί  Ορισμοί  Αλλαγή: Ως αλλαγή ορίζεται κάθε μηχανική, τεχνική ή οργανωτική τροποποίηση – ιδίως αν αυτή έχει επιπτώσεις σε θέματα EHS.  Προσωρινή αλλαγή: Αλλαγές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από τις οποίες επανέρχεται η προτεραία κατάσταση.  Αντικατάσταση ομοειδούς εξοπλισμού: Αντικατάσταση σύμφωνη με τις υπάρχουσες προδιαγραφές

7 Διαχείριση Αλλαγών Κατανομή Ευθυνών  Κατανομή Ευθυνών  Η διοίκηση της κάθε εγκατάστασης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση της σχετικής διαδικασίας.

8 Διαχείριση Αλλαγών Σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών  Γραπτή διαδικασία  Κατανομή ευθυνών και ρόλων  Ερωτηματολόγια ελέγχου  Τακτική εκπαίδευση στην χρήση της διαδικασίας.  Καταγραφή κάθε αλλαγής και της διαχείρισής της. Τήρηση αρχείων.  Παράδειγμα: Φωτιά σε στήλη απόσταξης μετά από αυθαίρετη αλλαγή του τρόπου καθαρισμού της πριν την συντήρηση (αέρα αντί ατμού).

9 Διαχείριση Αλλαγών Σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών  Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές σε:  Χημικά (νέα υλικά, αλλαγή συστατικών, νέα προϊόντα)  Τεχνολογία (συνθήκες λειτουργίας, software, alarm setpoints)  Εξοπλισμός (σωληνώσεις, υλικά κατασκευών)  Προσωπικό / οργάνωση (αριθμός χειριστών, εργολάβους, βάρδιες)  Εγκατάσταση (κτίρια, θέση εξοπλισμού ασφαλείας)  Άλλα (Προμηθευτές Α! υλών, αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για παραγωγή διαφορετικού προϊόντος)  Παράδειγμα: Εγκατάσταση διακοπτών που άνοιγαν από τα βάρος της κλειδαριάς που έμπαινε για λόγους ασφαλείας κατά την συντήρηση

10 Διαχείριση Αλλαγών Σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών  Πρόταση  Τεχνικός έλεγχος της πρότασης  Αναγκαιότητα  Προσδιορισμός βάθους αλλαγών (έντυπα, διαδικασίες, προσωπικό)  Διάρκεια αλλαγών (προσωρινές αλλαγές)  Εκτίμηση επικινδυνότητας  Επιπτώσεις σε Ασφάλεια, Υγεία, Περιβάλλον  Εκπαίδευση προσωπικού που επηρεάζεται  Παράδειγμα: Υπερβολική φόρτωση ανακυκλωμένων παλετών

11 Διαχείριση Αλλαγών Σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών  Ενημέρωση όλων των εντύπων (Διαδικασίες λειτουργίας, P&ID, διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών)  Διενέργεια εργασιών  Έλεγχος πριν το Start-up  Άδειες λειτουργίας  Ολοκλήρωση ελέγχων  Ολοκλήρωση αλλαγής εντύπων, εκπαίδευσης κλπ  Ικανοποίηση απαιτήσεων της Εκτίμηση επικινδυνότητας  Ολοκλήρωση επιπλέον απαιτήσεων, έγκριση για έναρξη εργασιών

12 Διαχείριση Αλλαγών Έντυπα  Περιγραφή αλλαγής  Σκοπός της αλλαγής  Τεχνικά δεδομένα  Εκτίμηση επικινδυνότητας  Εγκρίσεις  Εκπαίδευση προσωπικού  Έλεγχος πριν το Start-up  Ολοκλήρωση αλλαγής

13 Διαχείριση Αλλαγών Εντοπισμός και διακοπή ανασφαλών πρακτικών  Επικίνδυνες συνήθεις πρακτικές αποτελούν συνεχή πηγή κινδύνου.  Παράδειγμα: Η χρήση του φυσικού αερίου για τον καθαρισμό (purging) των σωληνώσεων πριν την έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων καύσης του.  http://www.youtube.com/profile?user=USCSB#p/u/0/rjxBtwl8-Tc

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ  If you think that safety is expensive, then try an accident.  Αν νομίζεις ότι η ασφάλεια είναι ακριβή δοκίμασε ένα ατύχημα.

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις;

16 Διαχείριση Αλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΧΒ, ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Άρης Τσαουσάκης BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google