Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 1ο : Παρουσίαση Περίπτωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 1ο : Παρουσίαση Περίπτωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 1ο : Παρουσίαση Περίπτωσης

2 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περιγραφή εταιρείας •Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων από γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διάφορων τύπων ψευδοροφών και ειδικά για ψευδοροφές και χωρίσματα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες κ.λπ.). •Ο συνδυασμός των ειδών που παράγει η κάθετη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ποιότητα (ISO 9001, DIN 18182, EN 14195) και τις καινοτομίες των προϊόντων (ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα), καθώς και οι οικονομίες κλίμακας που χρησιμοποιεί, καθιστούν την XYZ κορυφαία στην Ελληνική αγορά και ειδικά στην παραγωγή προϊόντων "private label". •Επιπρόσθετα η XYZ δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό και σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της προέρχεται από πωλήσεις σε συνεργάτες στο εξωτερικό.

3 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περιγραφή εταιρείας •Στο εργοστάσιο της βιομηχανίας στην Αττική, η κάθετη παραγωγή της αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα στα οποία υπάρχουν πολλές σύγχρονες γραμμές παραγωγής με ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, τις οποίες χειρίζονται εξειδικευμένοι χειριστές και τις ελέγχουν μηχανουργοί. •Το αποτέλεσμα της οργανωμένης και ελεγχόμενης παραγωγικής διαδικασίας μέσω του ποιοτικού ελέγχου και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της αγοράς.

4 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Προϊόντα Τα προϊόντα που παράγει η XYZ είναι τα εξής: •Συστήματα σκελετών προφίλ "Ταφ" για πλάκες ψευδοροφών •Ψευδοροφές Λωρίδων αλουμινίου και χάλυβα •Ψευδοροφές Αυτοφερόμενων Πανέλων αλουμινίου και χάλυβα •Βοηθητικά Εξαρτήματα για ψευδοροφές

5 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Προμήθειες Συντήρηση Πωλήσεις Παραγωγή Διοίκηση Άχρηστη γραφική ύλη Απόβλητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ κλπ) Απόβλητα λιπαντικά Άχρηστα εξαρτήματα παραγωγής (μεταλλικά απόβλητα) Άχρηστες Μπαταρίες Ηλεκτροκίνητων Κλαρκ Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανάλωση καυσίμων Επιχειρησιακές Διεργασίες

6 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διεργασία Παραγωγής 1. Αγορά ρόλων αλουμινίου ή χάλυβα και αποθήκευση αυτών στον χώρο του εργοστασίου. 1. Αγορά ρόλων αλουμινίου ή χάλυβα και αποθήκευση αυτών στον χώρο του εργοστασίου. 2. Μεταφορά με την γερανογέφυρα των ρόλων στο σχιστικό συγκρότημα, για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία κοπής των ρόλων αυτών σε μικρότερες κατά πλάτος ταινίες, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής. 3. Μεταφορά ταινιών στους αντίστοιχους χώρους των διαμορφωτικών μηχανών με το κλάρκ. Παλέτες Φιλμ συσκευασίας τσέρκια Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου Θόρυβος Απόβλητα λιπαντικά Σαπουνέλαια Πρώτες ύλες Λιπαντικά μηχανών Νερό (ψύξη κοπτικών εργαλείων)

7 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 4.Τοποθέτηση ταινίας στην διαμορφωτική μηχανή (με κλάρκ ή με υδραυλικό γερανό) και διαμόρφωση του τελικού προϊόντος- προφίλ. 7. Συσκευασία και σήμανση με ετικέτες των τελικών προϊόντων, πρώτα σε δέματα ή κουτιά και εν συνεχεία σε παλέτες. Αποθήκευση. 5. Βαφή τελικού προϊόντος-προφίλ σε θάλαμο-φούρνο βαφής Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου Απόβλητα λιπαντικά 6. Ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος- προφίλ. Πτητικές οργανικές ενώσεις Αιωρούμενα σωματίδια Θόρυβος Κενά δοχεία μελανών Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου (ελαττωματικά προϊόντα) Μελάνια/βαφές Παλέτες Φιλμ συσκευασίας τσέρκια Διεργασία Παραγωγής (2)

8 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πρώτες Ύλες και Βοηθητικές Ύλες •Χάλυβας & αλουμίνιο σε ρολά διαφόρων διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών •Λιπαντικά μηχανών και εξοπλισμού παραγωγής •Βαφές, μελάνια •Είδη συσκευασίας (τσέρκια, stretch film, ταινίες, παλέτες) •Καύσιμα (diesel περονοφόρων) ή μπαταρίες (ηλεκτροκίνητα περονοφόρα)

9 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Επιπλέον στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση είναι τα εξής: •Αποθηκευμένα δοχεία και βαρέλια με χημικά, μελάνια/βαφές και λιπαντικά. •Ο χώρος βαφής δε διαθέτει φίλτρα στα κανάλια εξαερισμού (για αιωρούμενα σωματίδια και για οσμές) •Ο συνεργάτης/υπεργολάβος που πραγματοποιεί την συλλογή και αποκομιδή των ποσοτήτων scrap χάλυβα, δεν φαίνεται να διαθέτει σχετική άδεια. •Η υφιστάμενη ΜΠΕ καθώς και οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας, δεν καλύπτουν ένα νέο σχιστηκό συγκρότημα κοπής ρολών χάλυβα, το οποίο εγκαταστάθηκε μεταγενέστερα της έκδοσης της ΜΠΕ Παρατηρήσεις

10 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Επιπλέον στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση είναι τα εξής: •Σε ακάλυπτο εξωτερικό χώρο, υπάρχει συσσώρευση σκουπιδιών και άχρηστων υλικών. Παρατηρήσεις (2)

11 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υφιστάμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα •Πολεοδομική Άδεια  •Άδεια Εγκατάστασης  •Άδεια Λειτουργίας  •Άδεια Παραγωγής  •Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): –αρχική  –Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές × •Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) –Υφίσταται η αρχική  –Δεν έχει εκδοθεί η νέα έγκριση, με βάση τη νέα ΜΠΕ × •Άδειες Διάθεσης Αποβλήτων  •Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας  •Άδεια χρήσης νερού 

12 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Με βάση τη παρουσίαση του προτύπου ISO 14001, καλείστε να περιγράψετε την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ : •Δημιουργώντας ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου •Αποτυπώνοντας τα βασικά βήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος •Να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα/περιπτώσεις λανθασμένης περιβαλλοντικής πρακτικής, τα οποία θα αντιμετωπιστούν μέσω του Συστήματος •να προτείνετε τη δομή του συστήματος: –Βασικές διαδικασίες –Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης –Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι Έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση και στη μεθοδολογία ταξινόμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ζητούμενο Μελέτης Περίπτωσης

13 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 2 ο : Λύση Case Study

14 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑKΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ' ΦΑΣΗ ΙΟΥΝ 2011 MAIOΣ 2011 ΝΟΕ 2011 ΈΝΑΡΞΗ ΈΡΓΟΥ ΠΕΡΑΣ ΈΡΓΟΥ ΣΕΠΤ 2011 DRAFTS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Α' Β' Γ' ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS

15 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης •Διάγνωση υφιστάμενης Κατάστασης •Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή Συστήματος •Λύσεις Στάδια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

16 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διάγνωση •Επιτόπια επιθεώρηση εγκαταστάσεων: –Σε όλους τους χώρους της παραγωγής, στις αποθήκες, σε βοηθητικές εγκαταστάσεις κλπ –Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, σύνολο οικοπέδου •Συνεντεύξεις με αρμόδιο προσωπικό επιχείρησης: –Πως λειτουργεί η επιχείρηση, ποια είναι η διαδικασία παραγωγής, προβλήματα που αντιμετωπίζουν κλπ •Ανασκόπηση εγγράφων (νομιμοποιητικά στοιχεία, κανονισμοί λειτουργίας, εγχειρίδια κλπ) –Άδειες, τεκμηριωμένες διαδικασίες, κλπ

17 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης •Αποτέλεσμα της διάγνωσης είναι η σύνταξης μιας Διαγνωστικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης η οποία περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με έμφαση σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους Διάγνωση (2)

18 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διαγνωστική Περιβαλλοντική Έκθεση •Στοιχεία Επιχείρησης –Άδειες – Εγκρίσεις –Στοιχεία λειτουργίας και οργάνωσης –Στοιχεία οικοπέδου και εγκαταστάσεων •Περιγραφή Αποβλήτων ανά δραστηριότητα –Στερεά –Υγρά –Αέριοι ρύποι •Περιγραφή Καταναλώσεων –Ενέργεια –Νερό –Καύσιμα •Οχήματα •Θόρυβος •Περιγραφή Επικίνδυνων/ τοξικών υλικών (με βάση το νόμο) •Περιγραφή ιστορικού εκτάκτων περιστατικών •Άδειες – Εγκρίσεις Υπεργολάβων •Περιγραφή ιστορικού επικοινωνίας με τρίτα μέρη (ενστάσεις, καταγγελίες) •Αξιολόγηση και Ταξινόμηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων •Καταγραφή αποκλίσεων υφιστάμενης κατάστασης από απαιτήσεις νομοθεσίας

19 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (1) ΣΚΟΠΟΣ: Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΚΛΥΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΡΥΠΟΙ ΚΑΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ODS) DIESEL ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΥΔΑΠ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΞΥΛΟΥ (ΠΑΛΕΤΕΣ) ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

20 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (2) Περιβαλλοντικές πλευρές Eπιπτωση Κύρια Δραστηριότηταυπο-δραστηριότητα Περιγραφή Στερεού Αποβλήτου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Αερίου Ρύπου Ανάλωση Πόρων Χειρισμός Πρώτων Υλών, Βοηθητικών υλών & Τελικών Προϊόντων Παραλαβή πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών ---κατανάλωση ενέργειας Αποθήκευση πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών ---- Χρήση στη Παραγωγή των πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών ξυλινες παλέτες --- stretch film τσέρκι πλαστικές συσκευασίες Αποθήκευση Τελικών Προϊόντων ---- παραγωγή προφίλ χάλυβα και αλουμινίου μεταφορά στη παραγωγή - -κατανάλωση ενέργειας κοπή Γρέζια και τρίμματα, ρινίσματα κλπ χάλυβα & αλουμινίου σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανων κοπής - κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση νερού διαμόρφωση Γρέζια και τρίμματα, ρινίσματα κλπ χάλυβα & αλουμινίου σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανων κοπής - κατανάλωση ενέργειας βαφή Άδεια δοχεία μελανών και βαφών μελάνια, βαφές πτητικές οργανικές ουσίες αιωρούμενα σωματίδια - ποιοτικός έλεγχος σκραπ χάλυβα & αλουμινίου - - - συσκευασία συσκευασίες - -κατανάλωση ενέργειας

21 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (3) Περιβαλλοντικές πλευρές Eπιπτωση Κύρια Δραστηριότηταυπο-δραστηριοτητα Περιγραφή Στερεού Αποβλήτου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Αερίου Ρύπου Ανάλωση Πόρων ΣυντήρησηΣυντήρηση οχημάτων μπαταρίες μολύβδου (οχημάτων) απόβλητα λιπαντικά έλαια Συντήρηση εργαλειομηχανών και εξοπλισμού παραγωγής πανιά - στουπιά καθαρισμού Άδεια δοχεία, βαρέλια λιπαντικών απόβλητα λιπαντικά έλαια Διοικητικές Δραστηριότητες θέρμανση κτιρίων-- απαερια καύσης λέβητα θέρμανσης κατανάλωση καυσίμων κλιματισμός κτιρίων ODS (freon)κατανάλωση ενέργειας κίνηση οχημάτων- απαερια καύσης πετρελαίου κίνησης κατανάλωση καυσίμων γραφεία αναλώσιμα υλικά εκτυπώσεων (τονερ) κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση νερού απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ Η/Υ) χαρτί (χρήσεις γραφείου) αστικά απορρίμματα Λαμπτήρες φθορισμού

22 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ) ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. βάσει ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 2. βάσει ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκύπτουν από τις επιμέρους διεργασίες, κύριες και μη (υποστηρικτικές - βοηθητικές & διοικητικές δραστηριότητες) και είναι άμεσα (απόλυτα) ελεγχόμενες από την εταιρεία ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκαλούνται από δραστηριότητες προγενέστερου (προμηθευτές) ή μεταγενέστερου (πελάτες) σημείου της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς δεν είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά υφίσταται δυνατότητα έμμεσης επέμβασης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΌΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ - ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η βαρύτητα/ σημαντικότητα θα καθοριστεί μέσω βαθμολόγησης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορίσουμε ορισμένα κριτήρια και εν συνεχεία να βαθμολογήσουμε μια-μια τις επιπτώσεις έναντι αυτών των κριτηρίων

23 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κριτήρι ο Βαθμολόγηση Π.Ε. 12 Είδος Π.Ε. Έμμεση Π.Ε.: Θεωρούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες προκαλούνται από δραστηριότητες προγενέστερου (προμηθευτές) ή μεταγενέστερου (πελάτες) σημείου του κύκλου ζωής του προϊόντος της επιχείρησης και συνεπώς δεν είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα έμμεσης επέμβασης. Άμεση Π.Ε.: Θεωρούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις επιμέρους διεργασίες κατά την παραγωγική και μη διαδικασία (υποστηρικτικές - βοηθητικές και διοικητικές δραστηριότητες) και είναι άμεσα και εξ’ ολοκλήρου ελεγχόμενες από το ΙΕΤΑ. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

24 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κριτήριο Βαθμολόγηση Π.Ε. 1 ΧΑΜΗΛΟΣ Βαθμός Βαρύτητας Π.Ε. 2 ΥΨΗΛΟΣ Βαθμός Βαρύτητας Π.Ε. 1.Συχνότητα Εμφάνισης Περιοδική εμφάνισηΣυνεχής εμφάνιση 2.Ποσότητα αποβλήτου / ρύπου Μικρή ποσότητα σε σύγκριση με ποσότητα αναφοράς Μεγάλη ποσότητα σε σύγκριση με ποσότητα αναφοράς. 3.Ρυπαντικό φορτίο Καθόλου ή/και αμελητέο ρυπαντικό φορτίο ή ρυπαντικό φορτίο για το οποίο δεν έχουν τεθεί νομοθετικά όρια σε εθνικό επίπεδο Σημαντικό ρυπαντικό φορτίο ή ρυπαντικό φορτίο για το οποίο υπάρχουν νομοθετικά όρια σε εθνικό επίπεδο 4.Νομοθετική Απαίτηση Έλλειψη σχετικών με την Π.Ε. νομοθετικών απαιτήσεων Ύπαρξη σχετικών με την Π.Ε. νομοθετικών απαιτήσεων 5.Κανονικότητ α Επίπτωση που συνδέεται με την κανονική λειτουργία και προκύπτει σε μόνιμη βάση Επίπτωση που συνδέεται με έκτακτες καταστάσεις 6.Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη Πλήρης έλλειψη επικοινωνίας με τρίτα μέρη ή μεμονωμένη επικοινωνία για όχληση που αφορά την συγκεκριμένη Π.Ε. Επικοινωνία για όχληση που αφορά την συγκεκριμένη Π.Ε., η οποία δεν είναι μεμονωμένη ή/και συνοδεύεται - σχετίζεται με ένσταση - καταγγελία Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2)

25 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (3) ΕΙΔΟΣ Π.Ε.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΗΕΜΜΕΣΗ 1. Συχνότητα Εμφάνισης 2. Ποσότητα αποβλήτου 3. Ρυπαντικ ό φορτίο 4. Νομοθετική Απαίτηση 5. Κανονι κότητα 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ξύλινη παλέτα 12111111,1 υλικά συσκευασίας (stretch film, τσέρκια, πλαστικά κλπ) 12111111,1 γρέζια και τρίμματα χάλυβα και αλουμινίου από την παραγωγή 2 2111111,3 scrap χάλυβα και αλουμινίου2 2111111,3 άδεια δοχεία μελανών 1211211 κενά βαρέλια και δοχεία λιπαντικών 11112111,1 πανιά - στουπιά καθαρισμού (απόβλητα συντηρήσεων) 11112111,1 μπαταρίες οχημάτων 11112111,1 αναλώσιμα υλικά εκτυπώσεων (τόνερ κλπ) 11112111,1 απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ Η/Υ κλπ) 11112111,1 άχρηστο χαρτί/ χάρτινη ύλη 11111111,0 αστικά απορρίμματα 11111111,0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ μελάνια, βαφές2 2122111,6 σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανών2 2111111,3 ορυκτέλαια λίπανσης2 1122111,4

26 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (4) ΕΙΔΟΣ Π.Ε.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΗΕΜΜΕΣΗ 1. Συχνότητα Εμφάνισης 2. Ποσότητα αποβλήτου 3. Ρυπαντικ ό φορτίο 4. Νομοθετική Απαίτηση 5. Κανονι κότητα 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ πτητικές οργανικές ουσίες (βαφές)2 2122111,6 αιωρούμενα σωματίδια2 2122111,6 απαέρια καύσης (θέρμανση και οχήματα)2 2112111,4 φρέον κλιματιστικών2 1112111,3 ΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας2 ----1-1,5 κατανάλωση καυσίμων (οχήματα & θέρμανση) 2 2111111,3 κατανάλωση νερού2 ----1-1,5 ΟΧΛΗΣΗ - ΥΓΕΙΑ έκλυση περιβαλλοντικού θορύβου2 2112111,4 πρόκληση οσμών2 2111111,3 ΈΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ πρόκληση πυρκαγιάς 11112211,3 πρόκληση πλημμύρας 11112221,4 διαρροή καυσίμων 11122211,4 διαρροή χημικών 11122211,4 διαρροή ορυκτελαίων 11122211,4

27 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ •ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Δ. •ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ •ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS •ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Π.Ε. •ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ •ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σ.Π.Δ. (MANAGEMENT REVIEW) •ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ.Π.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ κατά περίπτωση: ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ή ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΓΓΡΑΦΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΩΣ)  ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΟΤΕ)  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΟΙΟΣ)  ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.Χ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Χ

28 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (1) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»  Σκοπός εφαρμογής: Να περιγράψει τις ενέργειες που γίνονται για τον χειρισμό (ελεγχόμενη συλλογή / αποθήκευση και διάθεση) των στερεών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες της εταιρείας. αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον από τα παραγόμενα στερεά απόβλητα μέσω: •της ανακύκλωσης / της επαναχρησιμοποίησης των παραγομένων στερεών αποβλήτων, όπου αυτό είναι εφικτό •της ελεγχόμενης αποκομιδής / διάθεσης των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  Αρμοδιότητες:  Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Παραγωγής και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ΔΙαχείρισης  Περιγραφή  1. ταξινόμηση αποβλήτων Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν / παράγονται στην ΧΥΖ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες με κριτήριο την επικινδυνότητα τους: α) στα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα β) στα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού (επικίνδυνα ή/και τοξικά στερεά απόβλητα). Παρατίθεται κατάλογος με το σύνολο των αποβλήτων.

29 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια)  2. Συλλογή & Χειρισμός Το σύνολο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων διαχωρίζεται - κατά το δυνατόν στην πηγή - και συγκεντρώνεται σε κάδους / χώρους απορριμμάτων ανά κατηγορία (ταξινόμησης) αποβλήτου: - χώρος συλλογής μεταλλικών απορριμμάτων - κάδος / χώρος συλλογής απορριμμάτων κοινής ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες) - κάδοι συλλογής αστικών απορριμμάτων - κάδοι / χώρος συλλογής στερεών αποβλήτων ειδικού χειρισμού (Αποθήκη Αποβλήτων Ειδικού Χειρισμού) Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικά διαρρυθμισμένες περιοχές στον υπαίθριο χώρο της ΧΥΖ Κάθε κάδος συλλογής και χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων φέρει επιγραφή / σήμανση (ετικέτα - πινακίδα) που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του αποβλήτου που δέχεται. Η συλλογή γίνεται από το προσωπικό της παραγωγής μετά το πέρας των εργασιών.  3. Διάθεση-Αποκομιδή Τα στερεά απόβλητα διατίθενται ως εξής: - σκραπ χάλυβα και αλουμινίου : αποκομιδή από την εταιρεία «Ανακύκλωση Μετάλλου ΑΕ» - χαρτί, συσκευασίες, πλαστικό : ανακύκλωση από δημοτικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης (Μπλέ κάδοι) - …

30 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (3) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια)  4. Απολογισμός Για κάθε ελεγχόμενη αποκομιδή σκραπ μετάλλου, ο υπεργολάβος («Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ») παραδίδει στην εταιρεία τα έγγραφα : - Παραστατικό (δελτίο αποστολής) - Έγγραφο Αναγνώρισης Αποβλήτου Στο τέλος του έτους, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ) συγκεντρώνει ποσοτικά στοιχεία για το σύνολο των αποβλήτων (ανά είδος) και τα παρουσιάζει στη Διοίκηση.  Αρχεία  Για την εφαρμογή της διαδικασίας τηρούνται, κατ’ ελάχιστον για 4 έτη, τα παρακάτω αρχεία: Αρχείο παραστατικών αποκομιδής (δελτία αποστολής) : στο Λογιστήριο Αρχείο Εγγράφων Αναγνώρισης Αποβλήτων : ο ΥΠΔ Ετήσια Έκθεση ποσοτικών στοιχείων Αποκομιδής : ο ΥΠΔ

31 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #1  Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης χημικών/ λιπαντικών αποβλήτων  Σκοπός: βελτίωση διαχείρισης υγρών αποβλήτων  Στόχος : μηδενικές επιπτώσεις σε περίπτωση διαρροής  Ενέργειες:  1. Καθορισμός απαιτήσεων χώρου  2. Έρευνα αγοράς  3. Επιλογή εργολάβου  4. Υλοποίηση παρεμβάσεων (στεγανές λεκάνες διαρροής, …)  5. Μεταφορά χημικών στο νέο χώρο  6. Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού για τη νέα χρήση  Εκτίμηση Πόρων:  Κόστος  Χρόνος  Άνθρωποι  Χρονοδιάγραμμα  Ορισμός Υπευθύνου(-ων) υλοποίησης

32 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #2  Τοποθέτηση φίλτρων αέρα στα κανάλια εξαερισμού στο φούρνο βαφής  Σκοπός: βελτίωση διαχείρισης αερίων ρύπων  Στόχος : μηδενικές επιπτώσεις από τα αιωρούμενα σωματίδια και τις πτητικές οργανικές ουσίες  Ενέργειες:  1. Καθορισμός απαιτήσεων χώρου  2. Έρευνα αγοράς  3. Επιλογή φίλτρων  4. Τοποθέτηση  5. Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού για τη νέα χρήση  6. Προγραμματισμός ετήσιας συντήρησης και αλλαγής φίλτρων  Εκτίμηση Πόρων:  Κόστος  Χρόνος  Άνθρωποι  Χρονοδιάγραμμα  Ορισμός Υπευθύνου(-ων) υλοποίησης

33 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Για τα αποθηκευμένα δοχεία και βαρέλια με χημικά, μελάνια/βαφές και λιπαντικά, η αποφυγή διαρροών & ατυχημάτων επιτυγχάνεται μέσω: –Χρησιμοποίησης δοχείων συλλογής (ακόμη και πρόχειρων δοχείων) –Μεταφοράς χημικών ουσιών / ορυκτελαίων με κινητά δοχεία συλλογής –Ορθής – σταθερής στερέωσης των περιεκτών –Ασφάλισης επικίνδυνων ουσιών (δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε αρμόδιο προσωπικό) Προτάσεις

34 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Για τoν συνεργάτη αποκομιδής αποβλήτων: –Αίτημα να προσκομίσει σχετική άδεια –Έναρξη περιβαλλοντικής αξιολόγησης όλων των συνεργατών –Επιλογή κατάλληλου (αδειοδοτημένου) συνεργάτη Για τoυς νέους περιβαλλοντικούς όρους: –Αφού εκδοθεί η έγκριση της νέας ΜΠΕ, η εταιρεία θα πρέπει να δημιουργήσει νέα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης διαδικασιών και εκ νέου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ Προτάσεις


Κατέβασμα ppt "Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 1ο : Παρουσίαση Περίπτωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google