Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Aγωγιμότητα των διαλυμάτων των οξέων  Όταν ο ηλεκτρολύτης είναι ξύδι η ένταση του ρεύματος είναι μικρή. Έτσι αν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Aγωγιμότητα των διαλυμάτων των οξέων  Όταν ο ηλεκτρολύτης είναι ξύδι η ένταση του ρεύματος είναι μικρή. Έτσι αν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός

2 Aγωγιμότητα των διαλυμάτων των οξέων  Όταν ο ηλεκτρολύτης είναι ξύδι η ένταση του ρεύματος είναι μικρή. Έτσι αν έχουμε ένα λαμπάκι συνδεμένο σε σειρά στο κύκλωμα δεν το βλέπουμε να ανάβει. Το δημιουργούμενο ρεύμα μετριέται με ένα ευαίσθητο αμπερόμετρο ή πολύμετρο  Το ίδιο συμβαίνει και στο χυμό του λεμονιού

3 1) Τοποθετούμε στο στήριγμα 8 δοκιμαστικούς σωλήνες και ρίχνουμε στον καθένα τα παρακάτω υλικά του πίνακα: Ουσία  Απιον. νερό δ/μα HCl δ/μα ΝαΟΗ δ/μα ΝαCl ΞύδιΆζαξ Νερό βρύσης Οινό- πνευμα Ένδειξη Αμπερομέ- τρου 2) Τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια στον σωλήνα και συνδέουμε στη σειρά τη μπαταρία και το πολύμετρο (ως αμπερόμετρο), στην κλίμακα των 200 mA Όταν ο σωλήνας είναι άδειος η ένδειξη του οργάνου είναι μηδέν. Προαιρετικά 3) Με τον υδροβολέα ρίχνουμε απιονισμένο νερό, μέχρι το μέσο του σωλήνα, και παρατηρούμε ότι η ένδειξη δεν αλλάζει (ή αλλάζει ελάχιστα π.χ. 0,1 mA). Άρα το απιονισμένο νερό δεν παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιμότητα.

4 4) Ρίχνουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα 10 σταγόνες διαλύματος HCl και καταγράφουμε την αρχική ένδειξη του οργάνου. Παρατηρούμε ότι η ένδειξη συνεχώς μειώνεται, λόγω συγκέντρωσης των παραγόμενων αερίων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Χτυπάμε ελαφρά με το δάχτυλό μας το σωλήνα και η ένδειξη αυξάνει, μειούμενη στη συνέχεια. 5) Αποσυνδέουμε τα καλώδια από τα ηλεκτρόδια, βγάζουμε τα ηλεκτρόδια από το διάλυμα, τα ξεπλένουμε και τα τοποθετούμε στο δεύτερο σωλήνα. 6) Καταγράφουμε τα αποτελέσματα ακολουθώντας της ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους σωλήνες. Παρατηρήσεις  Μπορούμε να έχουμε και διαλύματα μεγαλύτερων ή μικρότερων συγκεντρώσεων, για να συσχετίσουμε την αγωγιμότητα με τη συγκέντρωση.  Μπορούμε να βυθίσουμε το δοκιμαστικό σωλήνα σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό για να συσχετίσουμε την αγωγιμότητα με την αύξηση της θερμοκρασίας (η αγωγιμότητα αυξάνεται με τη θερμοκρασία)

5  Σε υοειδή σωλήνα τοποθετούμε διάλυμα ΚΙ στο οποίο έχουμε προσθέσει 1–2 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης.  Βυθίζουμε μέσα σε αυτό δύο ηλεκτρόδια από γραφίτη τα οποία έχουμε συνδέσει στους πόλους μπαταρίας.  Στην άνοδο παρατηρούμε καφέ χρωματισμό από το ιώδιο.  Στην κάθοδο παρατηρούμε έκλυση αερίου Η 2 και κόκκινο χρωματισμό λόγω της περίσσειας των ΟΗ – σε φαινολοφθαλεΐνη. Ηλεκτρόλυση διαλύματος KΙ

6  Σε ένα ποτήρι τοποθετούμε διάλυμα ΝaCl. Βυθίζουμε σε αυτό δύο ηλεκτρόδια από γραφίτη τα οποία έχουμε συνδέσει στους πόλους μπαταρίας. Στην άνοδο πραγματοποιείται η οξείδωση των ιόντων Cl - σε μοριακό Cl 2 (το διάλυμα πρασινίζει). Στην κάθοδο παρατηρούμε έκλυση Η 2. Ηλεκτρόλυση διαλύματος NaCl


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Aγωγιμότητα των διαλυμάτων των οξέων  Όταν ο ηλεκτρολύτης είναι ξύδι η ένταση του ρεύματος είναι μικρή. Έτσι αν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google