Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εισηγητές  Στέφανος Κ. Ντούλας Χημικός MSc-Med  Αντώνιος Ε. Χρονάκης Χημικός Χημεία Β Γενικής & Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης ΟΡΓΑΝΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εισηγητές  Στέφανος Κ. Ντούλας Χημικός MSc-Med  Αντώνιος Ε. Χρονάκης Χημικός Χημεία Β Γενικής & Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης ΟΡΓΑΝΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εισηγητές  Στέφανος Κ. Ντούλας Χημικός MSc-Med  Αντώνιος Ε. Χρονάκης Χημικός Χημεία Β Γενικής & Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

2 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Θεωρητικές Επισημάνσεις  Το ακετυλένιο παράγεται από την υδρόλυση του ανθρακασβεστίου. CaC 2 + 2H 2 O  CH ≡ CH ↑ + Ca(OH) 2  Το ακετυλένιο αντιδρά με το αμμωνιακό διάλυμα CuCℓ και σχηματίζει CuC≡CCu↓ (χαλκοακετυλενίδιο) το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό καστανέρυθρο λεπτόκκοκο ίζημα.  Με αυτό τον τρόπο διακρίνουμε τα αλκίνια με όξινο υδρογόνο (R-C≡CH) από τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες. R-C≡CH + CuCℓ + NH 3 → R-C≡CCu↓ + NH 4 Cℓ

3 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Όργανα – Συσκευές  Διαχωριστική χοάνη  Κωνική φιάλη με ακροφύσιο  Δοκιμαστικοί σωλήνες 2 (μεγάλοι)  Ελαστικός σωλήνας  Ελαστικό πώμα με άνοιγμα  Βάση στήριξης Αντιδραστήρια  CuCℓ (aq) 0,1M  NH 3 (aq) πυκνό  Απιονισμένο νερό  Φαινολοφλαλεΐνη

4 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Πειραματική πορεία  Στην κωνική φιάλη εισάγουμε μικρή ποσότητα CaC 2 (περίπου 12 g)  Προσαρμόζουμε στη κωνική φιάλη τη διαχωριστική χοάνη την οποία έχουμε γεμίσει με Η 2 Ο.  Σε 2 δοκιμαστικούς σωλήνες εισάγουμε από 5 mL διαλύματος CuCℓ 0,1 M και 3 σταγόνες πυκνού διαλύματος ΝΗ 3 (αποκτούν κυανό χρώμα).  Τοποθετούμε τον ελαστικό σωλήνα της κωνικής φιάλης στον 1 ο δοκιμαστικό σωλήνα και κρατάμε τον 2 ο ως δείγμα.  Προσθέτουμε σταγόνα σταγόνα H 2 O στην κωνική φιάλη.  Παρατηρούμε τον σχηματισμό του καστανέρυθρου ιζήματος και συγκρίνουμε το χρώμα στους 2 δοκιμαστικούς σωλήνες..

5 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Πειραματική πορεία  Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που πραγματοποιήσαμε.  Αρχικά παρατηρούμε στην κωνική την παραγωγή του αερίου ακετυλενίου και το χαρακτηριστικό κυανό χρώμα στο δοκιμαστικό σωλήνα

6 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Πειραματική πορεία Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η τελική κατάσταση του πειράματος. Εντοπίζουμε τον σχηματισμό του καστανέρυθρου ιζήματος..

7 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Πειραματική πορεία Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η τελική κατάσταση του πειράματος. Συγκρίνουμε το χρώμα του δοκιμαστικού σωλήνα με τον αρχικό που είχαμε ως δείγμα.

8 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2NH 4 Cℓ 2 ο Πείραμα Πειραματική πορεία Τελικά προσθέτουμε στην κωνική φιάλη φαινoλοφθαλεΐνη και παρατηρούμε το χαρακτηριστικό ιώδες χρώμα που οφείλεται στο βασικό διάλυμα που υπάρχει λόγω του παραγόμενου Ca(OH) 2


Κατέβασμα ppt "ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εισηγητές  Στέφανος Κ. Ντούλας Χημικός MSc-Med  Αντώνιος Ε. Χρονάκης Χημικός Χημεία Β Γενικής & Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης ΟΡΓΑΝΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google