Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης
ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Χημεία Β Γενικής & Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εισηγητές Στέφανος Κ. Ντούλας Χημικός MSc-Med Αντώνιος Ε. Χρονάκης Χημικός

2 Θεωρητικές Επισημάνσεις
2ο Πείραμα Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ Θεωρητικές Επισημάνσεις Το ακετυλένιο παράγεται από την υδρόλυση του ανθρακασβεστίου. CaC H2O  CH ≡ CH ↑ + Ca(OH)2 Το ακετυλένιο αντιδρά με το αμμωνιακό διάλυμα CuCℓ και σχηματίζει CuC≡CCu↓ (χαλκοακετυλενίδιο) το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό καστανέρυθρο λεπτόκκοκο ίζημα. Με αυτό τον τρόπο διακρίνουμε τα αλκίνια με όξινο υδρογόνο (R-C≡CH) από τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες. R-C≡CH + CuCℓ + NH3 → R-C≡CCu↓ + NH4Cℓ

3 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ
2ο Πείραμα Όργανα – Συσκευές Διαχωριστική χοάνη Κωνική φιάλη με ακροφύσιο Δοκιμαστικοί σωλήνες (μεγάλοι) Ελαστικός σωλήνας Ελαστικό πώμα με άνοιγμα Βάση στήριξης Αντιδραστήρια CuCℓ(aq) 0,1M NH3 (aq) πυκνό Απιονισμένο νερό Φαινολοφλαλεΐνη

4 Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ
2ο Πείραμα Πειραματική πορεία Στην κωνική φιάλη εισάγουμε μικρή ποσότητα CaC2 (περίπου 12 g) Προσαρμόζουμε στη κωνική φιάλη τη διαχωριστική χοάνη την οποία έχουμε γεμίσει με Η2Ο. Σε 2 δοκιμαστικούς σωλήνες εισάγουμε από 5 mL διαλύματος CuCℓ 0,1 M και 3 σταγόνες πυκνού διαλύματος ΝΗ3 (αποκτούν κυανό χρώμα). Τοποθετούμε τον ελαστικό σωλήνα της κωνικής φιάλης στον 1ο δοκιμαστικό σωλήνα και κρατάμε τον 2ο ως δείγμα . Προσθέτουμε σταγόνα σταγόνα H2O στην κωνική φιάλη. Παρατηρούμε τον σχηματισμό του καστανέρυθρου ιζήματος και συγκρίνουμε το χρώμα στους 2 δοκιμαστικούς σωλήνες..

5 2ο Πείραμα Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ Πειραματική πορεία Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που πραγματοποιήσαμε. Αρχικά παρατηρούμε στην κωνική την παραγωγή του αερίου ακετυλενίου και το χαρακτηριστικό κυανό χρώμα στο δοκιμαστικό σωλήνα

6 2ο Πείραμα Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ Πειραματική πορεία Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η τελική κατάσταση του πειράματος. Εντοπίζουμε τον σχηματισμό του καστανέρυθρου ιζήματος..

7 2ο Πείραμα Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ Πειραματική πορεία Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η τελική κατάσταση του πειράματος. Συγκρίνουμε το χρώμα του δοκιμαστικού σωλήνα με τον αρχικό που είχαμε ως δείγμα.

8 2ο Πείραμα Ανίχνευση των αλκινίων με όξινο υδρογόνο HC≡CH + 2CuCℓ + 2NH3 → CuC≡CCu↓ + 2NH4Cℓ Πειραματική πορεία Τελικά προσθέτουμε στην κωνική φιάλη φαινoλοφθαλεΐνη και παρατηρούμε το χαρακτηριστικό ιώδες χρώμα που οφείλεται στο βασικό διάλυμα που υπάρχει λόγω του παραγόμενου Ca(OH)2


Κατέβασμα ppt "Γ΄ Θετικής Κατεύθυνσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google