Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άννα-Μαρία Σπανάκη Παιδίατρος - Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Πανεπιστημιακού Γενικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άννα-Μαρία Σπανάκη Παιδίατρος - Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Πανεπιστημιακού Γενικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άννα-Μαρία Σπανάκη Παιδίατρος - Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

2 Χωρίς νερό ΔΕΝ υπάρχει ΖΩΗ!

3 ΝΕΡΟ: 60% ΒΣ παιδιού/ενήλικα 70% ΒΣ βρέφους 80% ΒΣ νεογνού

4 Αφυδάτωση Ελάττωση ολικού νερού σώματος Ελάττωση ολικού νερού σώματος Συνοδεύεται πάντα από διαταραχή η/τών Συνοδεύεται πάντα από διαταραχή η/τών

5 Συχνότερη αιτία αφυδάτωσης στα παιδιά: Απώλειες υγρών και ηλ/των από το πεπτικό Απώλειες υγρών και ηλ/των από το πεπτικό - εμετοί - εμετοί - διάρροιες - διάρροιες

6 WHO Diarrheal disease : one of the leading causes of worldwide childhood morbidity and mortality one of the leading causes of worldwide childhood morbidity and mortality 1.4 to 2.5 million deaths annually 1.4 to 2.5 million deaths annually Bull World Health Organ 2003; 81:197 WHO estimates of the causes of death in children Lancet 2005; 365:1147

7 Αφυδάτωση (Κλινική εκτίμηση) Ήπια Ήπια (3% παιδιά και 5% βρέφη) (3% παιδιά και 5% βρέφη) Μέτρια Μέτρια (6% παιδιά και 10% βρέφη) (6% παιδιά και 10% βρέφη) Σοβαρή Σοβαρή ( >10% παιδιά και 15% βρέφη) ( >10% παιδιά και 15% βρέφη)

8 Αφυδάτωση (Ω πλάσματος, Να + ορού) Ισοτονική ή ισονατριαιμική συχνότερη (70%) Ισοτονική ή ισονατριαιμική συχνότερη (70%) Να + : 130-150 mEq/L Να + : 130-150 mEq/L Ω : 280-310 mOsm/L Ω : 280-310 mOsm/L Υποτονική ή υπονατριαιμική (15%) Υποτονική ή υπονατριαιμική (15%) Να + : <130 mEq/L Να + : <130 mEq/L Ω : < 280 mOsm/L Ω : < 280 mOsm/L Υπερτονική ή υπερνατριαιμική (15%) Υπερτονική ή υπερνατριαιμική (15%) Να + : >150 mEq/L, Να + : >150 mEq/L, Ω : > 310 mOsm/L Ω : > 310 mOsm/L και στους τρεις τύπους αφυδάτωσης το συνολικό Να είναι ελαττωμένο ! και στους τρεις τύπους αφυδάτωσης το συνολικό Να είναι ελαττωμένο !

9 Θεραπεία αφυδάτωσης: Θεραπεία αφυδάτωσης: per os per os iv iv

10 oral rehydration solution prepared at home : 8 teaspoons of sugar and 1 teaspoon of salt dissolved in 1 lt of boiling water

11 Δ/τα για per os ενυδάτωση: Δ/τα για per os ενυδάτωση:Δ/μα Να + (mEq/L) Cl - (mEq/L) K + (mEq/L) HCO3 - (mEq/L) Γλυκόζη (gr/L) WHO9080203020 ORISEL6063252222 SOPARYXRYSOLYTE6050203030 (ρυζάλευρο) ALMORA3530131820 Δ/τα με < 30 mEq Na + /L : μόνο για πρόληψη αναγκών συντήρησης Σκευάσματα σκόνης: φθηνά, αλλά κίνδυνος λανθασμένης αραίωσης

12 Θεραπεία αφυδάτωσης i.v. : Στάδια: Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας

13 Καταπληξία: Καταπληξία: ταχεία απώλεια 20 ml/kgr ταχεία απώλεια 20 ml/kgr =25% συνολικού όγκου υγρών =25% συνολικού όγκου υγρών σώματος (80 ml/kgr) σώματος (80 ml/kgr)

14 Καταπληξία Καταπληξία Επείγουσα κατάσταση Επείγουσα κατάσταση Απαιτείται γρήγορη χορήγηση υγρών με περιεκτικότητα ηλ/τών παρόμοια με του πλάσματος Απαιτείται γρήγορη χορήγηση υγρών με περιεκτικότητα ηλ/τών παρόμοια με του πλάσματος

15 Αφυδάτωση και Καταπληξία θεραπεία καταπληξίας Αεραγωγός/ Ο2 Αεραγωγός/ Ο2 υγρά i.v.: υγρά i.v.: 20 ml/Kg σε 30-60 min /επανάληψη 20 ml/Kg σε 30-60 min /επανάληψη κρυσταλλοειδές: NaCl 0.9% ή RL κρυσταλλοειδές: NaCl 0.9% ή RL ινότροπα και διασωλήνωση ινότροπα και διασωλήνωση (αν > 40-60 ml/kgr υγρά) (αν > 40-60 ml/kgr υγρά) APLS

16 First-choice fluid for resuscitation should be isotonic saline

17 Θεραπεία αφυδάτωσης i.v. : Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Εκτίμηση % αφυδάτωσης Εκτίμηση % αφυδάτωσης Υπολογισμός υγρών συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών Υπολογισμός υγρών συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών

18 Αλλαγή Βάρους Σώματος : Αλλαγή Βάρους Σώματος : ο μοναδικός αντικειμενικός τρόπος μέτρησης ταχέων αλλαγών ισοζυγίου υγρών ο μοναδικός αντικειμενικός τρόπος μέτρησης ταχέων αλλαγών ισοζυγίου υγρών

19 Ημερήσιες αναγκών υγρών και ηλ/τών : ΥΓΡΑ: Να + : 2-4 mEq/kgr Κ + : 2-3 mEq/kgr (αύξηση αναγκών σε πυρετό, ταχύπνοια) Βάρος Σώματος Ημερήσιαανάγκηυγρών Πρώτα 10 kgr 100 ml/kgr Δεύτερα 10 kgr 50 ml/kgr Υπόλοιπα kgr 20 ml/kgr

20 Αφυδάτωση-ΕλλείμματαΥΓΡΑ: Ελαφριά (3-5%): απώλεια 30-50 ml/kgr Ελαφριά (3-5%): απώλεια 30-50 ml/kgr Μέτρια (6-10%): 60-100 ml/kgr Μέτρια (6-10%): 60-100 ml/kgr Βαριά (>10%) : 100-150 ml/kgr Βαριά (>10%) : 100-150 ml/kgr

21 Θεραπεία αφυδάτωσης i.v. : Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Εκτίμηση % αφυδάτωσης Εκτίμηση % αφυδάτωσης Υπολογισμός υγρών συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών Υπολογισμός υγρών συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών Επιλογή είδους ορού Επιλογή είδους ορού Καθορισμός ροής σε 24-48 h (τιμή Να) Καθορισμός ροής σε 24-48 h (τιμή Να)

22 Ισότονη αφυδάτωση (Να + : 130-150 mEq/L) Η πιο συχνή μορφή μετά από διάρροιες Απώλεια νερού = Να + 60% έλλειμμα από τον εξωκυττάριο χώρο

23 Υπότονη αφυδάτωση Υπότονη αφυδάτωση Να + <130 mEq/L απώλεια Να + > νερού Χαμηλή Ω ορού Μετακίνηση νερού ενδοκυττάρια Σοβαρή μείωση εξωκυττάριου όγκου Καταπληξία

24 Υπότονη αφυδάτωση Αντιμετώπιση υποΝααιμίας: Συμπτωματική υποΝααιμία (σπασμοί): - διόρθωση κατά 5 mEq/L ή - έως 120-125mEq/L με - NaCl 3% Διόρθωση Να + έως 135 mEq/L Όχι αύξηση Να + >10-20 mEq/L/24 hrs Έλλειμμα Να (mEq)= BΣ Χ 0.6 Χ (επιθυμητό Να- Να ασθενούς)

25 Ισότονη και Υπότονη αφυδάτωση (Να + <=130-150mEq/L) - θεραπεία  1 η  1 η φάση :αντιμετώπιση καταπληξίας/υποΝααιμίας Αναπλήρωση υγρών σε 24 hrs  2 η φάση: ταχεία αναπλήρωση υγρών Διάρκεια => 8 ώρες Ποσότητα =>1/2 Ποσότητα =>1/2 ελλείμματος +1/3 ΦΑ  3 η φάση: βραδεία αναπλήρωση υγρών Διάρκεια => 16 ώρες Ποσότητα => 1/2 Ποσότητα => 1/2 ελλείμματος+ 2/3 ΦΑ + συνεχιζόμενες απώλειες

26 Υπερτονική αφυδάτωση Υπερτονική αφυδάτωση Να + >150 mEq/L Απώλεια νερού >Να Υψηλή Ω ορού Μετακίνηση νερού και Αύξηση εξωκυττάριου χώρου Κλινική υποεκτίμηση - λιγότερο αφυδατωμένα παιδιά Έλλειμμα ενδοκυττάριου χώρου - αφυδατωμένα κύτταρα

27 ΥπερΝααιμική αφυδάτωση ΥπερΝααιμική αφυδάτωση Βαρύτερη και πιο επικίνδυνη μορφή Επιπλοκές λόγω υπερΝααιμίας, συρρίκνωσης κυττάρων: - Πυρετό - Αιμορραγία/θρόμβωση - Νευρολογικά σημεία (λήθαργος, ευερεθιστότητα, υπερτονία, υπεραντιδραστικότητα) Επιπλοκές κατά τη θεραπεία

28 ενδοκυττάριο έλλειμμα νερού Ενδοκυττάρια παραγωγή ενδογενών ‘οσμολών’ για αύξηση Ω και αναστολή συρρίκνωσης Γρήγορη ↓ Ω εξωκυττάριου χώρου -> μετακίνηση νερού προς τα κύτταρα Εγκεφαλικό οίδημα (σπασμοί εγκολεασμός θάνατος) Δράση υπερτονικής κατάστασης

29 ΥπερΝααιμική αφυδάτωση ΥπερΝααιμική αφυδάτωση Θεραπεία Μείωση Να + : ΟΧΙ >12-15 mEq/L σε 24 hrs ή 0.5 mEq/L/ώρα Αργή αναπλήρωση ελλείμματος υγρών Αν Να + < 170 mEq/L διόρθωση σε 48 hrs Αν Να + > 170 mEq/L διόρθωση σε 72 hrs

30 ΥπερΝααιμική αφυδάτωση ΥπερΝααιμική αφυδάτωση Θεραπεία  1 η φάση: αντιμετώπιση καταπληξίας NS NS  2 η φάση και 3 η φάση Διάρκεια => 48 ώρες Διάρκεια => 48 ώρες Ποσότητα => 100% ελλειμμάτων + Ποσότητα => 100% ελλειμμάτων + 100% ΦΑ 48h + 100% ΦΑ 48h + συνεχιζόμενες απώλειες συνεχιζόμενες απώλειες

31 Περιεκτικότητα δ/των: Περιεκτικότητα δ/των: Δ/μα Να + (mEq/L) Cl - (mEq/L) K + (mEq/L) HCO3 - (mEq/L) Ω ( mOsm/L) NaCl 0.9% 154154310 Δ/μα 1+1 (0,45% NS/2,5% DW) 7777280 Δ/μα 1+4 (0,45%NS/0,18%DW) 3232320 Παρασκευή δ/τος 1+1: 1000 ml D5W +29 ml NaCl 15%

32 Θεραπεία αφυδάτωσης i.v. : Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Αναγνώριση και αντιμετώπιση καταπληξίας Εκτίμηση % αφυδάτωσης Εκτίμηση % αφυδάτωσης Υπολογισμός υγρών και ηλ/των συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών Υπολογισμός υγρών και ηλ/των συντήρησης, ελλείμματος, συνεχιζόμενων απωλειών Επιλογή είδους ορού Επιλογή είδους ορού Καθορισμός ροής σε 24-48 h (τιμή Να) Καθορισμός ροής σε 24-48 h (τιμή Να) Διόρθωση διαταραχών ΟΒΙ Διόρθωση διαταραχών ΟΒΙ

33 Διττανθρακικά: Διττανθρακικά: Αν με αποκατάσταση αφυδάτωσης και Αν με αποκατάσταση αφυδάτωσης και νεφρικής λειτουργίας νεφρικής λειτουργίας pH<7.2 ή HCO3< 8-10 mEq : pH<7.2 ή HCO3< 8-10 mEq : χορήγηση NaHCO3 χορήγηση NaHCO3 1-2 mEq/kgr σε 30-60 min ή 1-2 mEq/kgr σε 30-60 min ή αύξηση HCO3 - κατά 5 mEq/L αύξηση HCO3 - κατά 5 mEq/L 1 mEq HCO3 +  1mEq Na + 1 mEq HCO3 +  1mEq Na +

34 0,45% NS/2,5% DW(1+1) συντήρηση + απώλειες 24h SHOCK Κρυσταλλοειδή κολλοειδή 20ml/kg ΝΑΙ ΟΧΙ % αφυδάτωση Per os ενυδάτωση 0,45% NS / 2,5% DW(1+1) απώλειες + συντήρηση 24ωρου Έλεγξε ηλεκτρολύτες Να ορού Χαμηλό/ κφ ΝΑΙ ΟΧΙ Συνέχιση ενυδάτωσης υψηλό 0,45NS%/2,5% DW Συντήρηση + απώλειες 48h APLS course ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

35 αφυδάτωση  θάνατο αφυδάτωση  θάνατο καταπληξία  θάνατο καταπληξία  θάνατο

36 Καταπληξία -Αγγειακή πρόσβαση αν αποτυχία εξασφάλισης περιφερικής φλέβα μετά από τρεις προσπάθειες ή μετά από 90 sec αν αποτυχία εξασφάλισης περιφερικής φλέβα μετά από τρεις προσπάθειες ή μετά από 90 sec Τοποθέτηση ενδοοστικής βελόνης Τοποθέτηση ενδοοστικής βελόνης

37 Σύστημα Ενδοοστικής Έγχυσης EZ-IO® Power Driver πιστόλι χειρός μπαταρίας λιθίου σφραγισμένο σε ατομική συσκευασία πιστόλι χειρός μπαταρίας λιθίου σφραγισμένο σε ατομική συσκευασία σετ ενδοοστικής βελόνης ενός αυλού σετ ενδοοστικής βελόνης ενός αυλού

38

39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pediatric Intensive Care, Rogers, 2008 Pediatric Intensive Care, Rogers, 2008 The ICU Book, P. L. Marino, 2007 The ICU Book, P. L. Marino, 2007 Αdvanced Paediatric Life Support, The Practical Approach, 2005 Αdvanced Paediatric Life Support, The Practical Approach, 2005 A Practical Guide to pediatric Intensive Care, J.L.Blummer A Practical Guide to pediatric Intensive Care, J.L.Blummer Bull World Health Organ 2003; 81:197. Bull World Health Organ 2003; 81:197. Bull World Health Organ 2003; 81:197. Bull World Health Organ 2003; 81:197. WHO estimates of the causes of death in children. Lancet 2005; 365:1147 WHO estimates of the causes of death in children. Lancet 2005; 365:1147 Adrogue, H,J et al, N Engl J Med 2000, 342:1493-1499 Adrogue, H,J et al, N Engl J Med 2000, 342:1493-1499 Intensive Care Med (2006) 32:995-1003 Intensive Care Med (2006) 32:995-1003 N. Engl J Med 2005;353:877-89 N. Engl J Med 2005;353:877-89 EZ-IO by vidacare, Intraosseous Infusion System EZ-IO by vidacare, Intraosseous Infusion System

40 σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άννα-Μαρία Σπανάκη Παιδίατρος - Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Πανεπιστημιακού Γενικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google