Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PROGRESS» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 15 Οκτωβρίου 2009

2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Υ.Δ.Δ.Τ Θέμα: «Η Νομοθεσία, τα Κοινοτικά Προγράμματα και οι προσπάθειες της Κύπρου και της Ε.Ε. κατά των Διακρίσεων»

3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2000/43/ΕΚ ΚΑΙ 2000/78/ΕΚ  Οι περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμοι του 2004 και 2006 [Ν.59(Ι)/2004 και Ν.147(Ι)/2006].  Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων στην Απασχόληση και την Εργασία, Νόμοι του 2004 και 2007 [Ν.58(Ι)/2004 και Ν.50(Ι)/2007].  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 [Ν.36(Ι)/2004].  Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 [Ν.42(Ι)/2004].  Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμοι του 2004 και 2007[Ν.57(Ι)/2004, Ν.72(Ι)/2007 και Ν.102(Ι)/2007].

5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2006  ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007

6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΣΤΟΧΟΙ:  Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

7 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΩΝ:  Άμεση διάκριση  Έμμεση διάκριση  Παρενόχληση  Θυματοποίηση

8 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση και στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής).  Πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.  Πρόσβαση στις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών.  Πρόσβαση στην ιδιότητα του μέλους και στη συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

9 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  Κοινωνική Προστασία  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  Κοινωνικές Παροχές  Εκπαίδευση  Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της Στέγασης

10 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  Απαγόρευση διακρίσεων φυσικών προσώπων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  Εξαιρέσεις (παραδείγματα)

11 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  Πρόβλεψη νομοθεσιών για: Θετικές Δράσεις / Θέσπιση ειδικών μέτρων Δικαστική και εξώδικη προστασία Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σε πολιτική διαδικασία Έννομο συμφέρον σωματείων και οργανώσεων  Πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων Χρηματική ποινή μέχρι 6,834 Eυρώ Φυλάκιση 6 μηνών και στις δύο ποινές

12 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  Προσφυγή στην Επίτροπο Διοικήσεως  Κατάργηση υφισταμένων ρυθμίσεων που δημιουργούν διάκριση (Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματα)  Διάλογος με την κοινωνία των πολιτών  Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (2001 – 2006)  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (2001 – 2010)  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (PROGRESS 2007 – 2013)  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (2007)

14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων από το Υ.Δ.Δ.Τ. και άλλους φορείς  Ενημερωτική Ημερίδα επί του Κοινοτικού Κεκτημένου, κατά των Διακρίσεων (Ιούνιος 2003)  Σεμινάριο Κυπριακής Αστυνομίας «Πολυπολιτισμική Αστυνόμευση» (10 – 14 Μαίου 2004)  Εκδηλώσεις/σεμινάρια/έρευνες της Επιτρόπου Διοικήσεως (2005-2007)  Σεμινάριο Συνδέσμου Συμβουλευτικής Αποκατάστασης Κύπρου (2005) – “Diverse Work Force”  Πρόγραμμα Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (2005-2006) – «Οι Νέοι ενάντια στις Διακρίσεις»

15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009  Δράση «Προοπτικές» Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τη «Νεολαία Αστέρας», το «Δίκτυο Κέντρων Νεότητας Πιτσιλιάς» και το «Σύνδεσμο Συμβουλευτικής Αποκατάστασης Κύπρου»  Δράσεις Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)  Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη “Progress” (2007-2013)  Δράσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2008-2009)  Δράσεις Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (2007-2008)  Δράσεις Επιτρόπου Διοικήσεως (εντός του 2009-2010)  Δράση Αρχηγού Αστυνομίας (2009-2010)  Δράση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2009-2010)

16 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E.E. και Υ.Δ.Δ.Τ.  http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fund amental_rights/index_en.htm  http://www.europa.eu.int/employment_social/fundament al_rights/callspt/calls_en.htm  http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=783  http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=765  http://www.stop-discrimination.info  http://ec.europa.eu/justice_home/index.htm  http://www.mjpo.gov.cy

17 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 15/10/2009 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google