Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Νομικό υπόβαθρο / Οδηγία 89/391/ΕΟΚ • άρθρο 5 : Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Νομικό υπόβαθρο / Οδηγία 89/391/ΕΟΚ • άρθρο 5 : Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Νομικό υπόβαθρο / Οδηγία 89/391/ΕΟΚ • άρθρο 5 : Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας • άρθρο 6: Ο εργοδότης προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν • άρθρο 9: Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαιτέρους κινδύνους • άρθρο 6.3: Τα μέτρα πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής πρέπει να ενταχθούν σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή/ και του οργανισμού και σε όλα τα επίπεδα

2 2 Νομικό υπόβαθρο/Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996-2011 Ορισμοί: «υγεία» σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι μόνο την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά περιλαμβάνει και τα φυσικά, πνευματικά και ψυχικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία Άρθρο 13(1): Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του

3 3 Νομικό υπόβαθρο/Οι περί Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 • Καν. 4(1): Ο εργοδότης οφείλει να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του….. • Καν. 4(2): Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κινδύνων που αφορούν ομάδες εργοδοτουμένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους

4 4 Συμφωνίες των Kοινωνικών Eταίρων • Το 2004, οι Ευρωπαίοι Kοινωνικοί Εταίροι κατέληξαν στη Συμφωνία Πλαίσιο για το Εργασιακό Άγχος • Τον Ιούνιο 2008 υπογράφτηκε στη Κύπρο αντίστοιχη Συμφωνία από τις Οργανώσεις: ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ


Κατέβασμα ppt "1 Νομικό υπόβαθρο / Οδηγία 89/391/ΕΟΚ • άρθρο 5 : Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google