Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Εκδήλωση με θέμα «Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση», Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Εκδήλωση με θέμα «Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση», Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Εκδήλωση με θέμα «Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση», Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

2 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Τί είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ); •Μία ένωση Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Νεολαίας •Ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που βασίζεται στον εθελοντισμό •Μία ένωση η οποία σήμερα έχει 58 ΜΚΟ Νεολαίας ως μέλη •Η πρώτη ένωση ΜΚΟ Νεολαίας στην Κύπρο η οποία δίνει ισότητα σε πολιτικές & μη-πολιτικές οργανώσεις νεολαίας •Ενεργό και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και άλλων διεθνών φόρουμ νεολαίας

3 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Σκοπός του Συμβουλίου Νεολαίας •H προώθηση διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις ΜΚΟ Νεολαίας. •H προσφορά ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για τις οργανώσεις μέλη του, για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους. •H ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνείδησης στην νεολαία της Κύπρου. •H ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα. •H προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό •H προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία.

4 Εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» • Η εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» επιδιώκει να καταγράψει, να εκφράσει και να προωθήσει τη φωνή των άμεσα επηρεαζομένων μέσω σειράς δράσεων και εκδηλώσεων. • Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας για την υφιστάμενη κατάσταση, προωθώντας παράλληλα σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

5 Εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» • 20 Ιουνίου 2012 Εκδήλωση «Ανοιχτός διάλογος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξεύρεσης εργασίας των νέων» • 13 Σεπτεμβρίου 2012 «Ανοιχτός Διάλογος με τους Νέους» Καλεσμένοι: Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,Βουλευτής κα. Σκεύη Κουκουμά. • 19 Σεπτεμβρίου 2012 Παρουσίαση: Υποστηρικτικά προγράμματα για ανέργους. Καλεσμένοι: εκπρόσωποι Υπουργείου Εργασίας • 13 Δεκεμβρίου 2012 Εκδήλωση «Το μέλλον των Νέων σε επαγγελματικό επίπεδο». Παρουσίαση για νέες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς πράσινης ανάπτυξης και φυσικού αερίου. Καλεσμένοι: εκπρόσωποι ΑΝΑΔ

6 Εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» • Φεβρουάριος 2013 Εκδήλωση «Λίστα διοριστέων ή ά...διοριστων εκπαιδευτικών» Ομιλητές: Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων. • Μάρτης 2013 Σύνοδος για την Ανεργία Καλεσμένοι: Οργανώσεις Νεολαίας • Ιούνιος 2013 Καλοκαιρινή Σχολή Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με θέμα «Ενεργός Άνεργος Νέος». Καλεσμένοι: Οργανώσεις Νεολαίας, Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, εκπροσώποι Υπουργείου Εργασίας και της ΑΝΑΔ. • 25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2013 Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με τίτλο «Ενεργοί Νέοι κατά της Ανεργίας»

7 Εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» • Οκτώβριος 2013 Ψήφιση Εγγράφων Πολιτικής για την ανεργία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Καλεσμένοι: Οργανώσεις – Μέλη Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου • Ετοιμασία ενημερωτικού εντύπου με τα δικαιώματα του νέου εργαζομένου. • Νοέμβριος 2013 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ), στα πλαίσια της Σύστασης της ΕΕ «Εγγύησης για την Νεολαία (Youth Guarantee). • Δεκέμβριος 2013 Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «The Effect of Financial Crisis on Youth», με συμμετέχοντες από τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας. (7-10 Δεκεμβρίου 2013).

8 Εκστρατεία «Ενεργός Άνεργος Νέος» • Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014 Δημόσιες διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με θεματική Νεανική Επιχειρηματικότητα. • Φεβρουάριος 2014 Χειμερινή Σχολή του ΣυΝΚ με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα κατά της Ανεργίας» 7-9 Φεβρουαρίου 2014 στον Αγρό. Συνεχής συμμετοχή του ΣυΝΚ σε διάφορα συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό με θέμα την Ανεργία των Νέων.

9 Έγγραφο Πολιτικής για την Ανεργία Έγγραφο πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων • Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, που να ανέρχεται στο 3% του ΑΕΠ της Κύπρου, βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. • Πολιτικές για ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων, οικοτουρισμός κ.λ.π.), η οποία θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. • Περεταίρω προώθηση προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και απασχόληση στους τομείς της ενέργειας και ειδικότερα του φυσικού αερίου. • Αναβάθμιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ώστε να παρέχεται στους μαθητές, γονείς και φοιτητές ενημέρωση και καθοδήγηση σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

10 Έγγραφο Πολιτικής για την Ανεργία • Περαιτέρω αναγνώριση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων, από αρμόδιους φορείς, όπως για παράδειγμα την ΑΝΑΔ. • Αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα όσων αποκτούνται από τη μη τυπική και άτυπη μάθηση. • Αναβάθμιση των προσφερομένων προγραμμάτων και σχεδίων συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προσβασιμότητα των ενδιαφερομένων σε αυτά. • Καλύτερη προώθηση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τόσο για σκοπούς ανάπτυξης, όσο και για στήριξη νέων ανέργων. • Αξιοποίηση των νέων ανέργων σε κοινωφελή έργα, ώστε να λαμβάνουν ταυτόχρονα εμπειρία και να αποκτούν νέες δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό άνεργοι νέοι μπορούν να καταστούν ενεργοί.

11 Έγγραφο Πολιτικής για την Ανεργία • Προώθηση και ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων, περιλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων, μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και παροχή παράλληλης εκπαίδευσης ώστε τα επιχειρηματικά τους σχέδια να ειναι επιτυχή. • Ενίσχυση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ώστε να είναι σε θέση να εργοδοτούν νέους ανθρώπων. • Αναβάθμιση του θεσμού των Υπηρεσιών Δημόσιας Απασχόλησης, με παράλληλη αποκέντρωση των επαρχιακών Τμημάτων. Δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας για νέους ανέργους. • Δημιουργία θεσμού Συμβούλων απασχόλησης που να συμβουλεύουν, μεταξύ άλλων, για τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να επαναπροσανατολιστεί επαγγελματικά. • Περισσότερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας υπηρεσίας για τα προγράμματα χρηματοδότησης.

12 Έγγραφο Πολιτικής για την Ανεργία • Βελτίωση της πρόσβασης στην ενημέρωση για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε τρίτες χώρες. • Ενίσχυση της προστασίας των νέων εργαζόμενων μέσω και της ενημέρωσης για τις βασικές εργατικές νομοθεσίες αλλά και τη δημιουργία αρχής εξέτασης παραπόνων. • Επιδότηση για επαγγελματική κατάρτιση σε μακροχρόνιους άνεργους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και προσόντων. • Ευκαιρίες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω θεσμοθέτησης της πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (internship). Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των νέων από τυχόν εκμετάλλευση εκ μέρους των εργοδοτών.

13 Έγγραφο Πολιτικής για την Ανεργία • Καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης και θέσπιση αυστηρότερων ποινών για τους εργοδότες. • Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να συνδυάζει την μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας. • Εκσυγχρονισμός του συστήματος πρόσληψης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης δίνοντας και την ευκαιρία σε νέους να εργασθούν σε αυτό το τομέα. • Εισαγωγή πολιτικών ενθάρρυνσης εργοδότησης ατόμων με αναπηρίες και ατόμων που προέρχονται από οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. • Διασφάλιση της προώθησης ισότητας στο χώρο εργασίας και τη μη διάκριση εναντίον νεαρών γυναικών ή μητέρων υπέρ ανέργων ανδρών, λόγω υφιστάμενων ή επικείμενων οικογενειακών τους υποχρεώσεων.

14 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Περισσότερες πληροφορίες για δράσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα και έγγραφα πολιτικής του Συμβουλίου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: http://www.cyc.org.cy http://www.cyc.org.cy Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Εκδήλωση με θέμα «Η Κοινωνία των Πολιτών και η Οικονομική Κρίση», Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google