Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σταθερά ιοντισμού Κa ασθενούς οξέος Έστω αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ. Ο ιοντισμός του ΗΑ περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σταθερά ιοντισμού Κa ασθενούς οξέος Έστω αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ. Ο ιοντισμός του ΗΑ περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σταθερά ιοντισμού Κa ασθενούς οξέος Έστω αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ. Ο ιοντισμός του ΗΑ περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η 2 Ο↔Α – +Η 3 Ο + Σταθερά ιοντισμού Κa του οξέος ΗΑ ονομάζεται η τιμή του παρακάτω κλάσματος στην ισορροπία: H Κa έχει μονάδες mol/L, οι οποίες όμως παραλείπονται χαριν ευκολίας. Η τιμή της Κa για ορισμένο οξύ σε υδατικό διάλυμα, εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Επειδή οι αντιδράσεις ιοντισμού είναι ενδόθερμες, αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα η τιμή της Κa να αυξάνεται και αντίστροφα.

2 Τιμές Κα μονοπρωτικών οξέων

3 Κ α οξυγονούχων οξέων του Cl

4 Κ α οργανικών οξέων

5 Σταθερά ιοντισμού Κb ασθενούς βάσης Ο ιοντισμός ασθενούς μονόξινης βάσης περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: Β +Η 2 Ο ↔ ΗΒ + +ΟΗ– Αντίστοιχα με την Κa, ορίζεται η σταθερά ιοντισμού Κb, που δίνεται από τη σχέση Η τιμή της Κ b για ορισμένο οξύ σε υδατικό διάλυμα, εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Επειδή οι αντιδράσεις ιοντισμού είναι ενδόθερμες, αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα η τιμή της Κ b να αυξάνεται και αντίστροφα.

6 Τιμές Κb ασθενών βάσεων

7 Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε την ισχύ δύο ασθενών βάσεων, ισχυρότερη είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη τιμή K b στην ίδια θερμοκρασία. Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε την ισχύ δύο ασθενών οξέων, ισχυρότερο είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη τιμή Κ a σε ορισμένη θερμοκρασία

8 Νόμος αραίωσης του Ostwald Έστω διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος με αρχική συγκέντρωση cM και βαθμό ιοντισμού α. Κ a = α 2 c όταν α ≤10 –1 ή Κ a /c ≤10 –2 O νόμος αραίωσης του Ostwald ισχύει και για ασθενείς μονόξινες βάσεις, Κ b = α 2 c όταν α ≤10 –1 ή Κ b /c ≤10 –2

9 βαθμός ιοντισμού α Από τις παραπάνω σχέσεις φαίνεται ότι ο βαθμός ιοντισμού ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ή ασθενούς μονόξινης βάσης εξαρτάται από: α. Τη σταθερά ιοντισμού, άρα και από τη θερμοκρασία. Πιο συγκεκριμένα, με αύξηση της θερμοκρασίας η τιμή των Ka, Kb αυξάνεται, άρα και η τιμή του α αυξάνεται και αντίστροφα. β. Από την αρχική συγκέντρωση c του ηλεκτρολύτη. Με αραίωση του διαλύματος η αρχική συγκέντρωση μειώνεται και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνεται. Με συμπύκνωση του διαλύματος η αρχική συγκέντρωση αυξάνεται και ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται.

10 Επιλύοντας την απλοποιημένη μορφή του νόμου του Ostwald Κ a = α 2 c ή Κ b = α 2 c ως προς α, έχουμε Αρχική συγκέντρωση οξέος % ιονισμός Ασθενές οξύ ισχυρό οξύ

11 Η σταθερά ιοντισμού Κa ή Κb μπορεί να εκφραστεί και ως συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης c του οξέος ή της βάσεως και της συγκέντρωσης x, του οξέος ή της βάσης που ιοντίζεται. Στην περίπτωση αυτή

12 Μοριακό μοντέλο :νιτρώδες οξύ ΗΝΟ 2

13 Μοριακό μοντέλο : HF και H 2 O

14 Μοριακό μοντέλο : υποχλωριώδες οξύ HOCl

15 Μοριακό μοντέλο : οξικό οξύ Όξινο Η οξικό οξύ

16 Μοριακό μοντέλο : H +, HSO 4 -, και H 2 O

17 Μοριακό μοντέλο : CH 3 NH 2 και H 2 O

18 Μέτρηση pH σε ξύδι (αιθανικό οξύ) και αμμώνία


Κατέβασμα ppt "Σταθερά ιοντισμού Κa ασθενούς οξέος Έστω αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ. Ο ιοντισμός του ΗΑ περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ+Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google