Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

STAVRAKANTONAKIS G1 Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g), η σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc δίνεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "STAVRAKANTONAKIS G1 Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g), η σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc δίνεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 STAVRAKANTONAKIS G1 Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g), η σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc δίνεται από τη σχέση:

2 STAVRAKANTONAKIS G2 Απόδειξη της σχέσης Κc Προς τα δεξιά: CO(g) + 2 H 2 (g) → CH 3 OH(g) Προς τα αριστερά : CH 3 OH(g) → CO(g) + 2 H 2 (g) Στην χημική ισορροπία: υ δεξ = k 1 [CO][H 2 ] 2 υ αρισ = k -1 [CH 3 OH] υδεξ = υ αρισ k 1 [CO][H 2 ] 2 = k -1 [CH 3 OH] [CH 3 OH] [CO][H 2 ] 2 = k1k1 k -1 = K c CO(g) + 2 H 2 (g)  CH 3 OH(g) k1k1 k -1 k1k1

3 STAVRAKANTONAKIS G3 Η τιµή της Kc για µία αντίδραση εξαρτάται µόνο από την θερµοκρασία. Στις ενδόθερµες αντιδράσεις, αύξηση της θερµοκρασίας συνεπάγεται αύξηση της Κc. Στις εξώθερµες αντιδράσεις, αύξηση της θερµοκρασίας συνεπάγεται µείωση της Κc. Για παράδειγµα, για την ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g), ∆Η > 0 Αύξηση της θερµοκρασίας, µετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά και η Kc αυξάνεται.

4 STAVRAKANTONAKIS G4 σταθερά χημικής ισορροπίας (Kc) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η Κc αναφέρεται σε συγκεκριµένη χηµική εξίσωση που περιγράφει µία χηµική ισορροπία. Κατά συνέπεια, αν αλλάξει η µορφή της χηµικής εξίσωσης, αλλάζει και η τιµή της Κc. Για παράδειγµα:

5 STAVRAKANTONAKIS G5 N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) at 500  C Αρχικές συγκεντρώσεις Συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία

6 STAVRAKANTONAKIS G6 Ποια η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας (Kc) για την αντίδραση Α  Β? a) 9.0b) 1.0 c) 0.90d) 0.11

7 STAVRAKANTONAKIS G7 14.1 constant

8 STAVRAKANTONAKIS G8 Από την έκφραση της Κc παραλείπονται οι συγκεντρώσεις των καθαρών στερεών και των καθαρών υγρών που µετέχουν σε ετερογενείς ισορροπίες. Για παράδειγµα:

9 STAVRAKANTONAKIS G9 ετερογενείς ισορροπίες παραδείγματα

10 STAVRAKANTONAKIS G10 P CO 2 = K p ετερογενή ισορροπία CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g) Η P CO2 Μένει σταθερή ανεξάρτητα από τις ποσότητες CaCO3 (s) και CaO (s) που περιέχονται στο δοχείο σε σταθερή θερμοκρασία

11 STAVRAKANTONAKIS G11 Οι µονάδες της Kc εξαρτώνται από την αντίδραση στην οποία αναφέρονται και ειδικότερα από τους συντελεστές της. Γενικά, οι µονάδες της είναι: (mol/L)(γ + δ) - (α + β). Συνήθως αναφέρεται χωρίς µονάδες. → Η τιµή της Kc αποτελεί µέτρο για την απόδοση µίας αµφίδροµης αντίδρασης. Όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή της Kc, τόσο πιο µεγάλη η απόδοση της αντίδρασης.

12 STAVRAKANTONAKIS G12 Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kp: Όταν στο σύστηµα ισορροπίας συµµετέχουν και αέρια σώµατα, ο νόµος χηµικής ισορροπίας µπορεί να εκφραστεί και σαν συνάρτηση των µερικών πιέσεων. Για τη χηµική ισορροπία που περιγράφεται από την εξίσωση: αΑ(g) + βB(g) γΓ(g) + δ∆(g) Η τιµή της Kp εξαρτάται µόνο από την θερµοκρασία,

13 STAVRAKANTONAKIS G13 σταθερά χημικής ισορροπίας Κc και Κp ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ας δούμε κάποια παραδείγματα γραφής της σταθεράς χημικής ισορροπίας Κc και της αντίστοιχης Κp Χημική εξίσωση

14 STAVRAKANTONAKIS G14 Σχέση µεταξύ των Κc και Κp µίας αντίδρασης: Έστω η ισορροπία: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g). Η σταθερά χηµικής ισορροπίας Κp δίνεται από τη σχέση: Οι µερικές πιέσεις των αερίων που συµµετέχουν στην ισορροπία µε βάση τη καταστατική εξίσωση των αερίων είναι: P A V= n A RT = ⇔ P A =c A RT Όµοια: p B = c B RT, p Γ = c Γ RT, p ∆ = c ∆ RT

15 STAVRAKANTONAKIS G15 Σταθερές σε αντίδραση ομογενούς χημικής ισορροπίας N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) K c = [NO 2 ] 2 [N 2 O 4 ] K p = NO 2 P2P2 N2O4N2O4 P aA (g) + bB (g) cC (g) + dD (g) 14.2 K p = K c (RT)  n  n = mols αέριων προιόντων – mols αέριων αντιδρώντων = (c + d) – (a + b)

16 STAVRAKANTONAKIS G16 Αντίδραση προς τα προϊόντα Αντίδραση προς τα αντιδρώντα Χημική ισορροπία

17 STAVRAKANTONAKIS G17 εικόνα 15.3:

18 STAVRAKANTONAKIS G18 η συγκέντρωση του αερίου ανάλογη της πίεσης σε σταθερή θερμοκρασία.

19 STAVRAKANTONAKIS G19

20 STAVRAKANTONAKIS G20

21 STAVRAKANTONAKIS G21 ταχύτητα της αντίδρασης. t = 0.

22 STAVRAKANTONAKIS G22 ταχύτητα της αντίδρασης. t = 45 min.

23 STAVRAKANTONAKIS G23 οξείδωση της ΝΗ 3 με καταλύτη χαλκό


Κατέβασμα ppt "STAVRAKANTONAKIS G1 Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση: Α(g) + B(g) Γ(g) + ∆(g), η σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc δίνεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google