Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 12 Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 12 Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 12 Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 12- 2 Θέματα  Χρηματοδότηση με Χρέος και Μετοχές  Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Τι είναι οι Αποτελεσματικές Αγορές;  Μπορεί η εταιρεία να αποκομίσει ΚΠΑ > 0 με τη χρηματοδότηση;  Αποτελεσματικές αγορές και μαθήματα για τον οικονομικό διευθυντή.

3 12- 3 Χρηματοδότηση  Η εταιρεία αντλεί κεφάλαια για τις επενδύσεις της με την ελπίδα ότι θα αποκομίσει ΚΠΑ > 0 από τις επενδύσεις αυτές.  Οι μέτοχοι και οι πιστωτές προσδοκούν ικανοποιητικές αποδόσεις…  …Από μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη, και τόκους.

4 12- 4 Χρηματοδότηση  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης.  Στο μάθημα διακρίνουμε μόνο δύο τρόπους, το μετοχικό κεφάλαιο και το χρέος.  Παραλλαγές και υβριδικές μορφές (μετατρέψιμα ομόλογα – είναι χρέος αλλά και εν δυνάμει μετοχές).

5 12- 5 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Δομικά υποδείγματα. Σημαντική προσέγγιση στην αξιολόγηση μετοχών και χρέους ως δικαιώματα.  Εφαρμογές στην ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και την τραπεζική.  Η αξία των μετοχών και του χρέους εξαρτώνται σήμερα από την στατιστική κατανομή των τιμών στο μέλλον…  Δηλαδή από συγκεκριμένα μελλοντικά ενδεχόμενα.

6 12- 6 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Αξία εταιρείας που οφείλει ποσό Κ σε 5 έτη. ΕνδεχόμενοΑξία Απαίτησης Πιστωτών Αξία Απαίτησης Μετόχων Αξία Εταιρείας Ε > Κ Η εταιρεία δεν χρεοκοπεί ΚΕ − ΚΕ Ε < Κ Η εταιρεία χρεοκοπεί Ε0Ε

7 12- 7 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Χρόνος Αξία της εταιρείας X Μετοχικό κεφάλαιο Χρέος

8 12- 8 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Χρόνος Αξία της εταιρείας X Χρέος

9 12- 9 Αποτελεσματικές Αγορές  Οι επενδυτές γνωρίζουν την κατανομή των μελλοντικών τιμών με βάση τις δεδομένες σήμερα πληροφορίες.  Λόγω τύχης, άλλες φορές αποκομίζουν υπέρ το κανονικό κέρδη και άλλες φορές όχι.  Στις αποτελεσματικές αγορές, οι επενδυτές δεν μπορούν συστηματικά να αποκομίζουν «υπερκέρδη»

10 12- 10 Αποτελεσματικές Αγορές  Συνήθως οι χρηματιστηριακές αγορές θεωρούνται αποτελεσματικές. Υπάρχει ανταγωνισμός και ταχεία διάχυση της πληροφόρησης που οδηγεί άμεσα την ΚΠΑ προς το μηδέν.  => Η εταιρεία δεν μπορεί να επιτύχει θετική ΚΠΑ με τη χρηματοδότηση. Οι συναλλαγές της χρηματοδότησης γίνονται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον γενικά.

11 12- 11 Αποτελεσματικές Αγορές  Τρόποι δημιουργίας θετικής ΚΠΑ.  Να «συσκευάσει» η εταιρεία τα χρεόγραφά της με τέτοιο τρόπο που να ξεγελάσει τους επενδυτές (π.χ., μετατρέψιμα ομόλογα).  Να προσφέρει όφελος λόγω μείωσης της φορολογίας ή λόγω κάποιας κρατικής επιδότησης, κλπ. (επιχορηγούμενα δάνεια ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου)  Να δημιουργήσει καινοτομία χρηματοδότησης (ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου).

12 12- 12 Αποτελεσματικές Αγορές  Γενικά, οι αποτελεσματικές αγορές αντιδρούν άμεσα και σωστά στις νέες πληροφορίες.  Ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που θεωρούμε διαθέσιμες, ορίζονται τρεις μορφές αποτελεσματικότητας.  Η αγορά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα ασθενούς μορφής όταν οι σημερινές τιμές αντικατοπτρίζουν όλη την πληροφόρηση στις παρελθούσες τιμές. Δεν μπορούμε να έχουμε ΚΠΑ > 0 με τεχνική ανάλυση.

13 12- 13 Αποτελεσματικές Αγορές  Η αγορά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα ημι-ισχυρής μορφής όταν οι τιμές αντικατοπτρίζουν όλη τη δημόσια πληροφόρηση. Δεν μπορούμε να έχουμε ΚΠΑ > 0 με θεμελιώδη ανάλυση.  Η αγορά χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα ισχυρής μορφής όταν οι τιμές αντικατοπτρίζουν όλη τη δημόσια όσο και την ιδιωτική πληροφόρηση. Δεν μπορούμε να έχουμε ΚΠΑ > 0 ούτε ακόμη και με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

14 12- 14 Αποτελεσματικές Αγορές  Κάθε πρότυπο καταστρέφεται μόλις αναγνωρισθεί, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.

15 12- 15 Αποτελεσματικές Αγορές  Ομοίως και με τα κυκλικά πρότυπα. Πώληση Αγορά

16 12- 16 Αποτελεσματικές Αγορές  Μαρτυρία για την ασθενή μορφή. Δείκτες μετοχών, π.χ., ΧΑ, χαμηλή συσχέτιση αποδόσεων.

17 12- 17 Μη Αποτελεσματικές Αγορές;  Εξαίρεση. Οι άνθρωποι βλέπουν πρότυπα εκεί που δεν υπάρχουν (παίγνιο).  Συμπεριφορική χρηματοοικονομική. Οι επενδυτές αντιδρούν πιο συντηρητικά μετά από την πτώση.  Ποιο τετράγωνο είναι περισσότερο σκούρο, το Α ή το Β;

18 12- 18 Μη Αποτελεσματικές Αγορές; Μικρές μεταβολές ακολουθούνται από μικρές μεταβολές και μεγάλες μεταβολές ακολουθούνται από μεγάλες μεταβολές (Mandelbrot).

19 12- 19 Αποτελεσματικές Αγορές  Μαρτυρία για την ημι-ισχυρή και ισχυρή μορφή.  Η δημόσια πληροφόρηση ενσωματώνεται αμέσως στις τιμές. Υπάρχει αμφιβολία για την ιδιωτική πληροφόρηση. Οι «εσωτερικοί» αποκομίζουν θετική ΚΠΑ.  Οι κανονικές αποδόσεις υπολογίζονται με ένα υπόδειγμα, π.χ., με βάση το βήτα της μετοχής.  Μετά ελέγχεται αν η διαφορά των ιστορικών αποδόσεων από τις κανονικές αποδόσεις τη στιγμή της ανακοίνωσης ή του γεγονότος είναι θετικές ή όχι.

20 12- 20 Αποτελεσματικές Αγορές  Οι κανονικές αποδόσεις υπολογίζονται με ένα υπόδειγμα, π.χ., το υπόδειγμα της αγοράς  Μετά ελέγχεται αν οι μη κανονικές αποδόσεις τ μκ γύρω από την ημερομηνία του γεγονότος είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι. τ μκ = τ – α εκτ + β εκτ Χ

21 12- 21 Αποτελεσματικές Αγορές Σωρευτικές μη κανονικές αποδόσεις μετοχών από εταιρείες που έγιναν στόχος εξαγοράς στις ΗΠΑ. Πηγή: Keown & Pinckerton (1981). Merger announcements and insider trading activity, Journal of Finance 36, 855-869.

22 12- 22 Μη Αποτελεσματικές Αγορές;  Η πιστωτική και χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 2008 είναι δείγμα μη αποτελεσματικότητας των αγορών;  Δεν μπορούμε να αποφανθούμε (μικρά σφάλματα στα προεξοφλητικά επιτόκια οδηγούν σε μεγάλα σφάλματα στις αξιολογήσεις). Υπάρχουν όμως σοβαρές αμφιβολίες.  Η «φούσκα» των μετοχών νέας τεχνολογίας στις ΗΠΑ (2000) και του ΧΑ (1999).

23 12- 23 Μη Αποτελεσματικές Αγορές; Η τιμή της Yahoo! «Εκλογικευμένη Ευφορία»

24 12- 24 Μη Αποτελεσματικές Αγορές;  Η πρωτογενής εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο. Οι νέες μετοχές οδηγούν σε υποδεέστερες αποδόσεις τα 4 πρώτα χρόνια της εισαγωγής σε σχέση με αντίστοιχα χαρτοφυλάκια…  Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης.  Εταιρείες με υψηλούς δείκτες κερδών προς τιμή μετοχής, ή λογιστικής αξίας προς τιμή.  Χειραγώγηση μετοχών και άλλων αγορών.

25 12- 25 Μαθήματα για τον Οικονομικό Διευθυντή  Σύμφωνα με τη θεωρία, στις αποτελεσματικές αγορές:  Οι τιμές αντικατοπτρίζουν θεμελιώδη αξία και δεν είναι τυχαίες…  …Ο «τυχαίος περίπατος» των τιμών είναι ακριβώς αποτέλεσμα της έντονης προσπάθειας να αποκομισθούν κέρδη.  Οι διοικήσεις των εταιρειών δεν μπορούν να δημιουργήσουν κέρδη με λογιστικά τεχνάσματα.

26 12- 26 Μαθήματα για τον Οικονομικό Διευθυντή  Οι αγοραπωλησίες μετοχών δεν επηρεάζουν τις τιμές με τρόπο που να είναι κερδοσκοπικά εκμεταλλεύσιμος.  Οι μετοχές δεν είναι ίδιες, διαφέρουν μεταξύ τους και, επομένως, η τυχαία επιλογή μετοχών δεν ενδείκνυται.  Αυτά αν ισχύει η θεωρία της αποτελεσματικότητας. Η πράξη είναι άλλο ζήτημα. Ιστορία


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 12 Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google