Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Β’ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Β’ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Β’ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Χρήμα και Τράπεζες 22

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κάποια βασικά ερωτήματα  Γιατί η κοινωνία χρειάζεται το χρήμα;  Γιατί οι κυβερνήσεις επιθυμούν να επηρεάσουν την προσφορά χρήματος;  Πώς αλληλεπιδρούν οι χρηματοοικονομικές αγορές με την πραγματική οικονομία;  Ποια είναι η σχέση μεταξύ χρήματος και επιτοκίων;

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Χρήμα  Κάθε γενικά αποδεκτό μέσο πληρωμών για την παράδοση αγαθών ή για τον διακανονισμό χρεών.  Νόμιμο χρήμα - χαρτονομίσματα και κέρματα.  Πιστωτικό χρήμα - χρήμα που βασίζεται στις οφειλές μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου. - π.χ. τραπεζικές καταθέσεις

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το χρήμα και οι λειτουργίες του  Μέσο συναλλαγών - το χρήμα αποτελεί ένα μέσο για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών το οποίο είναι σαφώς πιο αποτελεσματικό από τον αντιπραγματισμό.  Λογιστική μονάδα - η μονάδα στην οποία εκφράζονται οι τιμές και τηρούνται οι λογαριασμοί.  Μέσο διαφύλαξης αξιών - το χρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αγορές.  Μέσο πραγματοποίησης μελλοντικών πληρωμών - διαχρονική λογιστική μονάδα – η λειτουργία αυτή ενθαρρύνει το δανεισμό.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Σύγχρονη τραπεζική  Χρηματοπιστωτικός οργανισμός - ένας οργανισμός που ειδικεύεται στο να φέρνει σε επαφή δανειστές και δανειζόμενους. - π.χ. μια εμπορική τράπεζα που έχει κρατική άδεια να χορηγεί δάνεια και να δέχεται καταθέσεις. - συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων έναντι των οποίων μπορούν να εκδίδονται επιταγές.  Σύστημα συμψηφισμού - ένα σύνολο κανονισμών μέσω των οποίων ρυθμίζονται τα χρέη μεταξύ των τραπεζών.

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Οδηγός χρηματοοικονομικών αγορών για αρχάριους  Χρηματοοικονομικός τίτλος - ένα χαρτί που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να εισπράττει τόκους για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.  Ρευστά διαθέσιμα - χαρτονομίσματα και κέρματα που δεν αποφέρουν τόκο. - το πλέον ρευστό περιουσιακό στοιχείο.  Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι - χρηματοοικονομικοί τίτλοι οι οποίοι θα επαναγοραστούν από τον αρχικό τους κάτοχο σε λιγότερο από έναν χρόνο και σε γνωστή ημερομηνία. - χαρακτηρίζονται από μεγάλη ρευστότητα.  Ομόλογα - μακροπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί τίτλοι - λιγότερο ρευστά λόγω της αβεβαιότητας των μελλοντικών εισοδηματικών ροών.

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Οδηγός χρηματοοικονομικών αγορών για αρχάριους (συνέχεια)  Ομόλογα απεριόριστης διάρκειας - μια ακραία μορφή ομολόγου, δεν εξαγοράζονται ποτέ από τον αρχικό τους εκδότη ο οποίος πληρώνει τόκους στο διηνεκές. - π.χ. Consols  Εγγυημένα χρεόγραφα - κρατικά ομόλογα του ΗΒ.  Μετοχές εταιρειών - τίτλοι που δίνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. - όχι ιδιαίτερα υψηλής ρευστότητας.

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Δημιουργία χρήματος από τις τράπεζες  Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν μόνο ένα ποσοστό των καταθέσεών τους ως ρευστά διαθέσιμα. - αυτό τους επιτρέπει να δημιουργούν χρήμα μέσω του δανεισμού.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: - έστω ότι το κοινό χρειάζεται ένα σταθερό ποσό 10 εκ. λιρών για συναλλαγές - και η εμπορική τράπεζα έχει ποσοστό ρευστών διαθεσίμων 10%.

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Δημιουργία χρήματος - παράδειγμα Εμπορική τράπεζα: ΠαθητικόΕνεργητικό Καταθέσεις Μετρητά Δάνεια Σύνολο % ρευστών διαθεσίμων Διακράτηση χρήματος από το κοινό Προσφορά χρήματος Αρχική φάση: 100 10 90 100 Η κεντρική τράπεζα εκδίδει 10 εκ. λίρες επιπλέον. Το κοινό καταθέτει τα χρήματα αυτά στην τράπεζα. 10 110 110 20 90 110 1 18.210 120 110 11 99 11021019 129 119 20 99 119316.810 129 200 20 180 200 n 10 210

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η νομισματική βάση και ο πολλαπλασιαστής χρήματος  Η νομισματική βάση - η ποσότητα χαρτονομισμάτων και κερμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία συν την ποσότητα που βρίσκεται στη διάθεση του τραπεζικού συστήματος.  Ο πολλαπλασιαστής χρήματος - η μεταβολή της ποσότητας χρήματος λόγω της μεταβολής κατά 1 λίρα της νομισματικής βάσης.

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ο πολλαπλασιαστής χρήματος  Έστω ότι οι τράπεζες επιθυμούν να διακρατούν ρευστά διαθέσιμα R σε ποσοστό cb των καταθέσεων D, ενώ ο ιδιωτικός τομέας διακρατεί μετρητά σε κυκλοφορία C σε ποσοστό cp των καταθέσεων D. Τότε R=cbD και C=cpD Νομισματική βάση H = C + R = (cb + cp) D Προσφορά χρήματος = C + D = (cp + 1) D Άρα M = (c p + 1) (c p + c b ) H Προσφορά χρήματος = πολλαπλασιαστής χρήματος × νομισματική βάση


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Β’ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google