Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

10- 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης  Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "10- 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης  Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 10- 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης  Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC)  Ισοδύναμο βεβαιότητας Ταμειακών Ροών (Certainty Equivalents)

2 10- 2 ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  Το κόστος κεφαλαίου εξαρτάται από το ρίσκο της χρήσης στην οποία τοποθετείται Απαιτούμενη απόδοση Project ‘β’ 1.13 Εταιρικό Κόστος Κεφαλαίου 12.9 5.0 0 SML

3 10- 3 ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚατηγορίαΠροεξοφλητικό επιτόκιο Επένδυση υψηλού κινδύνου30% Νέα προϊόντα20 Επέκταση υπάρχουσας δραστηριότητας15 (εταιρικό κόστος κεφαλαίου) Επένδυση μείωσης κόστους10

4 10- 4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΌΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ COC = r χαρτοφυλακίου = r ενεργητικού r ενεργητ = WACC = r δαν (D) + r ιδίων (E) (V) (V) Μετά φόρων WACC = (1-T c )r δαν (D) + r ιδίων (E) (V) (V) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ E, D, και V είναι τρέχουσες αξίες των Ιδίων Κεφαλαίων, Δανειακών Κεφαλαίων και της Συνολικής Αξίας της Επιχείρησης r ιδίων = r f + β ιδίων ( r m - r f )

5 10- 5 Το (COC) υπολογίζεται με βάση τον μέσο σταθμικό όρο των ‘β’ όλων των περιουσιακών στοιχείων (επενδύσεων) της επιχείρησης Το μέσο β της επιχείρησης υπολογίζεται με βάση το % επενδυμένων κεφαλαίων σε κάθε περιουσιακό στοιχείο Παράδειγμα 1/3 Νέες δραστηριότητες β=2,0 1/3 Επενδύσεις επέκτασης β=1,3 1/3 Επένδυση καλύτερης λειτουργίας β=0,6 Μέσο β ενεργητικού = 1.3 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6 10- 6 ‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

7 10- 7 ‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

8 10- 8 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

9 10- 9 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα Το Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει: CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι r f = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Σημείωση: οι ροές είναι αβέβαιες (έχουν ρίσκο)

10 10- 10 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι R f = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Έστω απουσία δανειακών κεφαλαίων. Υπολογίζουμε το κόστος των ιδίων:

11 10- 11 Risk, DCF and CEQ Example Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι R f = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Προεξοφλούμε και αθροίζουμε (Νόμος της προσθετικότητας):

12 10- 12 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι R f = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Αν αλλάζαμε τις ταμειακές ροές (CF) και τις αντικαθιστούσαμε με βέβαιες. Ποια θα είναι η PV?

13 10- 13 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια Οι βέβαιες ταμειακές ροές υπολογίζονται έτσι ώστε όταν προεξοφλούνται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου η παρούσα αξία τους να ισούται με την αρχική παρούσα αξία των αβέβαιων CFs. Υπολογίστε την νέα PV του σχεδίου Β:

14 10- 14 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια Τις ταμειακές ροές του σχεδίου Β τις ονομάζουμε βέβαια ισοδύναμες των ταμειακών ροών του σχεδίου Α Since the 94.6 is risk free, we call it a Certainty Equivalent of the 100.

15 10- 15 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια Τις ταμειακές ροές του σχεδίου Β τις ονομάζουμε βέβαια ισοδύναμες των ταμειακών ροών του σχεδίου Α.

16 10- 16 Risk, DCF and CEQ Σχεδιάζετε την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων το οποίο ελπίζετε να πουλήσετε για 420.000 ευρώ σε 1 έτος από σήμερα (μόλις τελειώσει). Η απαιτούμενη απόδοση της επένδυσης σας είναι 12% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα αξία της επένδυσης είναι 375.000 ευρώ. Έστω ότι μια απολύτως φερέγγυα εταιρεία που επενδύει σε ακίνητα σας προσφέρει τώρα ένα συμβόλαιο για αγορά του ακινήτου σε 1 έτος (μόλις τελειώσει) σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αν το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι 5% ετησίως, ποια θα ήταν η τιμή που θα συμφωνούσατε;

17 10- 17 Valuation by Certainty Equivalents

18 10- 18 Valuation by Certainty Equivalents  Η διαφορά: 420.000-375.000=45.000 σας αποζημιώνει για την χρονική αξία του χρήματος και για το ρίσκο που αναλαμβάνετε.  Μπορείτε να βρείτε ποιο είναι το ποσό για την αποζημίωση του ρίσκου;

19 10- 19 ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ  420.000-393.750=26.250  Το υπόλοιπο:45.000-26.250 είναι η αποζημίωση για χρονική αξία του χρήματος


Κατέβασμα ppt "10- 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης  Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google