Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC) Ισοδύναμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC) Ισοδύναμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC) Ισοδύναμο βεβαιότητας Ταμειακών Ροών (Certainty Equivalents)

2 ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Το κόστος κεφαλαίου εξαρτάται από το ρίσκο της χρήσης στην οποία τοποθετείται 12.9 5.0 SML Απαιτούμενη απόδοση Εταιρικό Κόστος Κεφαλαίου Project ‘β’ 1.13

3 ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (ΙΔΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Κατηγορία Προεξοφλητικό επιτόκιο Επένδυση υψηλού κινδύνου 30% Νέα προϊόντα 20 Επέκταση υπάρχουσας δραστηριότητας 15 (εταιρικό κόστος κεφαλαίου) Επένδυση μείωσης κόστους 10

4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΌΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ E, D, και V είναι τρέχουσες αξίες των Ιδίων Κεφαλαίων, Δανειακών Κεφαλαίων και της Συνολικής Αξίας της Επιχείρησης rιδίων = rf + βιδίων ( rm - rf ) COC = rχαρτοφυλακίου = rενεργητικού rενεργητ = WACC = rδαν (D) + rιδίων (E) (V) (V) Μετά φόρων WACC = (1-Tc)rδαν (D) + rιδίων (E)

5 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το (COC) υπολογίζεται με βάση τον μέσο σταθμικό όρο των ‘β’ όλων των περιουσιακών στοιχείων (επενδύσεων) της επιχείρησης Το μέσο β της επιχείρησης υπολογίζεται με βάση το % επενδυμένων κεφαλαίων σε κάθε περιουσιακό στοιχείο Παράδειγμα 1/3 Νέες δραστηριότητες β=2,0 1/3 Επενδύσεις επέκτασης β=1,3 1/3 Επένδυση καλύτερης λειτουργίας β=0,6 Μέσο β ενεργητικού = 1.3

6 ‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

7 ‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
‘β’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

8 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

9 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα
CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι rf = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Σημείωση: οι ροές είναι αβέβαιες (έχουν ρίσκο)

10 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα
Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι Rf = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Έστω απουσία δανειακών κεφαλαίων. Υπολογίζουμε το κόστος των ιδίων:

11 Risk, DCF and CEQ Example
Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι Rf = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Προεξοφλούμε και αθροίζουμε (Νόμος της προσθετικότητας):

12 Risk, DCF and CEQ Παράδειγμα Σχέδιο A αναμένεται να πραγματοποιήσει CF = 100 εκατ. € για κάθε ένα από τα επόμενα 3 χρόνια. Δεδομένου ότι Rf = 6%, market premium = 8%, και β=0,75, ποια είναι η PV του σχεδίου; Αν αλλάζαμε τις ταμειακές ροές (CF) και τις αντικαθιστούσαμε με βέβαιες. Ποια θα είναι η PV?

13 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια
Οι βέβαιες ταμειακές ροές υπολογίζονται έτσι ώστε όταν προεξοφλούνται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου η παρούσα αξία τους να ισούται με την αρχική παρούσα αξία των αβέβαιων CFs. Υπολογίστε την νέα PV του σχεδίου Β:

14 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια
Τις ταμειακές ροές του σχεδίου Β τις ονομάζουμε βέβαια ισοδύναμες των ταμειακών ροών του σχεδίου Α Since the 94.6 is risk free, we call it a Certainty Equivalent of the 100.

15 Risk, DCF and CEQ Συνέχεια
Τις ταμειακές ροές του σχεδίου Β τις ονομάζουμε βέβαια ισοδύναμες των ταμειακών ροών του σχεδίου Α.

16 Risk, DCF and CEQ Σχεδιάζετε την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων το οποίο ελπίζετε να πουλήσετε για ευρώ σε 1 έτος από σήμερα (μόλις τελειώσει). Η απαιτούμενη απόδοση της επένδυσης σας είναι 12% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα αξία της επένδυσης είναι ευρώ. Έστω ότι μια απολύτως φερέγγυα εταιρεία που επενδύει σε ακίνητα σας προσφέρει τώρα ένα συμβόλαιο για αγορά του ακινήτου σε 1 έτος (μόλις τελειώσει) σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αν το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι 5% ετησίως, ποια θα ήταν η τιμή που θα συμφωνούσατε;

17 Valuation by Certainty Equivalents

18 Valuation by Certainty Equivalents
Η διαφορά: = σας αποζημιώνει για την χρονική αξία του χρήματος και για το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Μπορείτε να βρείτε ποιο είναι το ποσό για την αποζημίωση του ρίσκου;

19 ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ
=26.250 Το υπόλοιπο: είναι η αποζημίωση για χρονική αξία του χρήματος


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το κόστος (ιδίων) κεφαλαίου των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης (WACC) Ισοδύναμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google