Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός Χρήμα: απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Λειτουργίες: 1. Μέσο διατήρησης της αξίας 2. Μονάδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός Χρήμα: απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Λειτουργίες: 1. Μέσο διατήρησης της αξίας 2. Μονάδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός Χρήμα: απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Λειτουργίες: 1. Μέσο διατήρησης της αξίας 2. Μονάδα μέτρησης 3. Μέσο συναλλαγών

2 2 Βασική ιδιότητα: αποδεκτό μέσο συναλλαγών Χρυσός Κανόνας χρυσού Ρόλος Κεντρικής Τράπεζας Νομισματική Πολιτική Έλεγχος Προσφοράς Χρήματος

3 3 Κοπή νέου χρήματος πολιτική ανοικτής αγοράς Προεξοφλητικό επιτόκιο Μεταβολή υποχρεωτικού ποσοστού διαθεσίμων

4 4 Προσφορά χρήματος: εξαρτάται M1 M2 M3 y p r

5 5 Τι προσδιορίζει πόση ποσότητα χρήματος κυκλοφορεί; Θεωρίες: 1.Ποσοτική (κλασσική) 2.Κεϋνσιανή

6 6 1. Ποσοτική Θεωρία Χρήμα Συναλλαγές (Μ) (Τ) Μ: ευρώ που χρειάζονται για να αγοράσομε αγαθά και υπηρεσίες (τ) P∙T : αξία συναλλαγών-ευρώ που ανταλλάσσονται μέσα στο έτος για αγορές

7 7 Σχέση Χρήματος και Συναλλαγών (ταυτότητα) V=(P ∙ T) / M Aν V ↑ και P ∙ T σταθερό → Μ ↓ : χρειάζεται λιγότερο χρήμα για τις ίδιες συναλλαγές. M ∙ V = P ∙T

8 8 V: ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος Αν αξία συναλλαγών αξία εισοδήματος αξία παραγωγής τότε

9 9 Ποσοτική ταυτότητα Θεωρία Ζήτησης Προσφοράς

10 10 Προσφορά χρήματος (σε πραγματικές αξίες) Πραγματική αγοραστική δύναμη: Μ s / P Μ s ελέγχεται από Κεντρική Τράπεζα

11 11 Ζήτηση χρήματος Η ζήτηση χρήματος αφορά την πραγματική αξία του χρήματος:

12 12 ΄0ταν Υ↑ τότε και k σταθερό Για ισορροπία :

13 13 Επομένως έχομε ένα υπόδειγμα για την ισορροπία στην αγορά χρήματος:

14 14 Αν τότε Ποσοτική θεωρία

15 15 Aν V σταθερό και Y σταθερό Μ↑ και Ρ↑ Μ καθορίζει το επίπεδο και τις μεταβολές στο Ρ (τιμές)

16 16 Η ποσοτική θεωρία → θεωρία πληθωρισμού: Αν Μ αυξάνεται, τότε και Ρ αυξάνεται Επομένως, για dp/p σταθερό, πρέπει και Μ s σταθερό Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη σταθερότητα της προσφοράς χρήματος.

17 17 Επιτόκιο και Χρήμα επιτόκιο Ονομαστικό (i) Πραγματικό (r) r = i - π e

18 18 π e : αναμενόμενος πληθωρισμός r : καθορίζεται στην αγορά δανειακών κεφαλαίων (επένδυση - αποταμίευση ) Αποτέλεσμα Fisher: σχέση μεταξύ αναμενόμενου πληθωρισμού και ονομαστικών επιτοκίων (π e, i)

19 19 Αν π καθορίζεται από την ποσοτική θεωρία Τότε : Μ↑, π ↑, π e ↑, i ↑ (= r + π e ) Αποτέλεσμα Fisher: Σχέση 1:1 μεταξύ π e και i

20 20 Από πραγματικά δεδομένα σχέση μεταξύ π και i Αν π και π e διαφέρουν, τότε διαφέρει και η εκτίμηση που έχομε για τα πραγματικά επιτόκια

21 21 Πραγματικά επιτόκια: ex ante r = i - π e ex post r = i – π Αν π e # π τότε ex ante r # ex post r επηρεάζεται η αγορά δανειακών κεφαλαίων π.χ. αν π>πe Ποιος ωφελείται δανειστής ή δανειζόμενος;

22 22 αν π > πe ex post r = i – π μικρότερο από ex ante r = i – π e Άρα με συμφέρει να δανείζομαι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού (μη αναμενόμενου)

23 23 Αποτέλεσμα Fisher: r = i - π e


Κατέβασμα ppt "1 Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός Χρήμα: απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Λειτουργίες: 1. Μέσο διατήρησης της αξίας 2. Μονάδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google