Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

16- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Venture Capital  ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (The Initial Public Offering)  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "16- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Venture Capital  ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (The Initial Public Offering)  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 16- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Venture Capital  ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (The Initial Public Offering)  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ –ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (Rights Issue)  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (Private Placements)

2 16- 2 Venture Capital Η επιτυχία εξαρτάται από την προσπάθεια των στελεχών/ιδιοκτητών. Επιβάλλονται περιορισμοί στις δραστηριότητες/ αποφάσεις των διοικητικών στελεχών και τα κεφάλαια δίδονται με βάση το επίπεδο επιτυχίας των στόχων. Venture Capital Κεφάλαια για την χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων

3 16- 3 Venture Capital

4 16- 4 Venture Capital

5 16- 5 U.S. Venture Capital Investments

6 16- 6 Initial Offering 1 η Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (IPO) – Πώληση μετοχών στο ευρύ κοινό. Ανάδοχος (Underwriter) – Η τράπεζα που αγοράζει τις μετοχές (ή εγγυάται την πώλησή τους) και τις πωλεί στο κοινό. Άνοιγμα (Spread) – Η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς στο κοινό και της τιμής που εισπράττει η εκδίδουσα από τον ανάδοχο. Prospectus Υποτιμολόγηση του IPO (Underpricing) – πώληση των μετοχών σε τιμή (προσφοράς) χαμηλότερη από την πραγματική αξία της μετοχής.

7 16- 7 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ IPO  Εισηγμένες μετοχές για μελλοντικές εξαγορές  Αποτίμηση της αγοράς  Δημιουργία καλής φήμης για την εταιρεία  Διευρυμένη συμμετοχή  Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου αρχικών επενδυτών  Μείωση του κόστους κεφαλαίου  Έξοδος των VC  Προσέλκυση προσοχής αναλυτών  Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου  Ο δανεισμός έγινε πολύ ακριβός

8 16- 8 Motives For An IPO Percent of CFOs who strongly agree with the reason for an IPO

9 16- 9 The Top Managing Underwriters

10 16- 10 Average Initial IPO Returns

11 16- 11 Initial Offering Average Expenses on 1767 IPOs from 1990-1994

12 16- 12 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ( IPO Proceeds)  IPO Proceeds and First Day Returns

13 16- 13 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γενική αύξηση με καταβολή μετρητών – Πώληση νέων μετοχών από εισηγμένη εταιρεία στο επενδυτικό κοινό. Αύξηση με δικαιώματα προτίμησης πώληση νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους (υποχρεωτική στην Ελλάδα), οι παλαιοί μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν τα δικαιώματά τους. Προσδιορισμός τιμής έκδοσης μετοχής και αξίας δικαιώματος προτίμησης Η τιμή έκδοσης είναι συνήθως χαμηλότερη από τη τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή Ιδιωτική Τοποθέτηση - Πώληση νέων μετοχών σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών χωρίς δημόσια προσφορά.

14 16- 14 ΚΟΣΤΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ (Underwriting Spreads) (2006)

15 16- 15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Αύξηση με δικαιώματα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους. Παράδειγμα – Η BNP Paribas χρειάζεται να αντλήσει €5.50 δις νέου μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή της Αγοράς είναι €77.40/μετοχή πριν την ανακοίνωση. Αποφασίζεται να δοθεί στους μετόχους το δικαίωμα να αγοράσουν 1 νέα για κάθε 10 παλιές (δηλαδή 10 δικαιώματα για 1 νέα μετοχή) στην τιμή προσφοράς €65.40. Αν υποθέσουμε 100% συμμετοχή, ποια είναι αξία του δικαιώματος και η νέα τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο (ceteris paribus)?

16 16- 16 Rights Issue  Τρέχουσα Αγοραία αξία = 10 x €77.40 = €774.00  Σύνολο μετοχών = 10 + 1 = 11  Νέο Σύνολο Αξίας = 774 + 65.40 = €839.40  Νέα τιμή μετοχής = (839.40) / 11 = €76.31  Αξία 1 δικαιώματος = 76.31 – 65.40 = €10.91 Παράδειγμα – Η BNP Paribas χρειάζεται να αντλήσει €5.50 δις νέου μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή της Αγοράς είναι €77.40/μετοχή πριν την ανακοίνωση. Αποφασίζεται να δοθεί στους μετόχους το δικαίωμα να αγοράσουν 1 νέα για κάθε 10 παλιές στην τιμή προσφοράς €65.40. Αν υποθέσουμε 100% συμμετοχή, ποια είναι αξία του δικαιώματος και η νέα τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο (ceteris paribus)?

17 16- 17 Rights Issue Παράδειγμα 2 ον Η Lafarge Corp χρειάζεται μα αντλήσει € 1.28 δις με έκδοση νέων μετοχών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι € 60. Η Lafarge αποφασίζει αύξηση με δικαιώματα προτίμησης, όπου οι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν 4 νέες για κάθε 17 παλαιές, στην τιμή των €41. Υποθέτουμε 100% συμμετοχή, ποια η νέα τιμή και η αξία 1 δικαιώματος?

18 16- 18 Rights Issue  Τρέχουσα αγοραία αξία = 17 x €60 = €1,020  Σύνολο μετοχών από αύξηση = 17 + 4 = 21  Νέο σύνολο αξίας = 1,020 + (4x41) = €1,184  Νέα τιμή μετοχής = (1,184) / 21 = €56.38  Αξία 1 δικαιώματος = 56.38 – 41 = €15.38 Η Lafarge Corp χρειάζεται μα αντλήσει €1.28 δις με έκδοση νέων μετοχών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι €60. Η Lafarge αποφασίζει αύξηση με δικαιώματα προτίμησης όπου οι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν 4 νέες για κάθε 17 παλαιές στην τιμή των €41. Υποθέτουμε 100% συμμετοχή, ποια η νέα τιμή και η αξία 1 δικαιώματος?

19 16- 19 Web Resources www.redherring.com www.nvca.org www.evca.com www.asianfn.com www.pwcmoneytree.com www.v1.com www.vnpartners.com/primer.htm Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "16- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Venture Capital  ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (The Initial Public Offering)  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google