Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9- 1 ΘΕΜΑΤΑ  Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz  Η σχέση κινδύνου απόδοσης σε κατάσταση ισορροπίας (arbitrage)  Χρησιμότητα του CAPM  Εναλλακτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9- 1 ΘΕΜΑΤΑ  Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz  Η σχέση κινδύνου απόδοσης σε κατάσταση ισορροπίας (arbitrage)  Χρησιμότητα του CAPM  Εναλλακτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9- 1 ΘΕΜΑΤΑ  Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz  Η σχέση κινδύνου απόδοσης σε κατάσταση ισορροπίας (arbitrage)  Χρησιμότητα του CAPM  Εναλλακτικές Θεωρίες

2 9- 2 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Markowitz)  Ο συνδυασμός μετοχών (επενδύσεων) που μεταξύ τους έχουν μη πλήρη συσχέτιση, για την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, μειώνει την τυπική απόκλιση (σ Ρ ) του χαρτοφυλακίου (κίνδυνο), σε επίπεδο χαμηλότερο από τον σταθμισμένο μέσο όρο των (σ) των μετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. efficient portfolios)  Τα χαρτοφυλάκια που έχουν την μικρότερη (σ Ρ ) για δεδομένη μέση απόδοση [Ε (R P )] ή την μεγαλύτερη μέση απόδοση για δεδομένη (σ Ρ ) απαρτίζουν το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (efficient portfolios).

3 9- 3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Οι αποδόσεις ακολουθούν Κανονική Κατανομή IBM – Ημερήσιες % μεταβολές 1986-2006 Ημέρες στην περίοδο Ημερήσιες % Μεταβολές

4 9- 4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Επένδυση A Μέση απόδοση 10%, σ=15% % πιθανότητα απόδοση %

5 9- 5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Επένδυση Β Μέση απόδοση 10%, σ=7,5% % πιθανότητα απόδοση %

6 9- 6 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Επένδυση C % πιθανότητα απόδοση %

7 9- 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Επένδυση D σ D =σ C, R C > R D % πιθανότητα απόδοση %

8 9- 8 ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΜΕΤΟΧΩΝ Wal-Mart IBM σΡσΡ E( R Ρ ) (%) 40% στην IBM  Αναμενόμενες (μέσες) Αποδόσεις Ε( R P ) και κίνδυνος σ Ρ μεταβάλλονται μαζί με την συμμετοχή των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο

9 9- 9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ Κάθε σημείο * δείχνει τον συνδυασμό κινδύνου απόδοσης για κάθε μια από 10 μετοχές. Τα σημεία Α, Β, C, D είναι 4 από τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που δημιουργούνται από τις 10 μετοχές.

10 9- 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ σ E ( R ) (%)

11 9- 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ (EFFICIENT FRONTIER) σ E ( R ) (%) Αν έχουμε την δυνατότητα να δανειστούμε και να επενδύσουμε στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ( R f ), θα επιλέγουμε συνδυασμούς δύο αξιόγραφων (του χαρτοφυλακίου S και του ‘κρατικού ομολόγου’) πάνω στην κόκκινη γραμμή (Γραμμή της Κεφαλαιαγοράς). RfRf Επένδυση Δανεισμός S T

12 9- 12 Efficient Frontier Παράδειγμα Συντελεστής συσχέτισης = 0,4 Μετοχές  % συμμετοχήςΜέση απόδοση ABC Corp2860% 15% Big Corp42 40% 21% Τυπική Απόκλιση ( σταθμικός μέσος) = 33.6% Τυπική Απόκλιση Χαρτοφυλακίου = 28.1% Απόδοση χαρτοφυλακίου = 17.4%

13 9- 13 Efficient Frontier Παράδειγμα Συντελεστής συσχέτισης = 0,3 Μετοχές  % συμμετοχήςΜέση απόδοση Χαρτοφυλάκιο 28.150% 17.4% New Corp30 50% 19% Νέα Τυπική Απόκλιση ( σταθμικός μέσος) = 31.80% Νέα Τυπική Απόκλιση Χαρτοφυλακίου = 23.43% NEW Απόδοση χαρτοφυλακίου = 18.20%

14 9- 14 Efficient Frontier A B Απόδοση Ρίσκο (  )

15 9- 15 Efficient Frontier A B Απόδοση Ρίσκο AB

16 9- 16 Efficient Frontier A B N Απόδοση Risk AB

17 9- 17 Efficient Frontier A B N Return Risk AB ABN

18 9- 18 Efficient Frontier A B N Return Risk AB Στόχος η μετακίνηση πάνω αριστερά. ABN

19 9- 19 Efficient Frontier Return Risk Χαμηλό Ρίσκο Υψηλή Απόδοση Υψηλό Ρίσκο Χαμηλή Απόδοση

20 9- 20 Efficient Frontier Return Risk Low Risk High Return High Risk High Return Low Risk Low Return High Risk Low Return

21 9- 21 Efficient Frontier Return Risk A B N AB ABN

22 9- 22 ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (CAPITAL MARKET LINE) Ε(R) σ. RfRf Απόδοση (επιτόκιο) μηδενικού Κινδύνου = Το Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (της Αγοράς) Μέση Απόδοση του Χαρτοφυλακίου Αγοράς=R m

23 9- 23 ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (CAPITAL MARKET LINE)  Εξίσωση CML:  Ε(R Ρ ) = R f + σ Ρ [( Ε(R m ) - R f ) / σ Μ ]

24 9- 24 ΓΡΑΜΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (SECURITY MARKET LINE) E ( R ). RfRf Risk Free Return = Χαρτοφ. Αγοράς Market Return = R m β1.0

25 9- 25 Security Market Line Ε ( R ) β RfRf 1.0 SML Εξίσωση SML = R f + β ( Ε(R m )- R f )

26 9- 26 Capital Asset Pricing Model (CAPM) Ε (R i )= R f + β [Ε( R m ) - R f ] Ε (R i ) - R f = β [Ε( R m ) - R f ]

27 9- 27 Testing the CAPM Avg Risk Premium 1966-2005 Portfolio Beta 1.0 SML 30 20 10 0 Investors Market Portfolio β vs. [E (R) –R f ]

28 9- 28 Testing the CAPM High-minus low book-to-market R vs. B/M Dollars (log scale) Small minus big http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

29 9- 29 Consumption Betas vs Market Betas Αξιόγραφα με κίνδυνο Πλούτος = Χαρτοφυλάκιο Αγοράς Ο κίνδυνος της αγοράς δημιουργεί αβεβαιότητα στον μελλοντικό πλούτο Αξιόγραφα με κίνδυνο Κατανάλωση Πλούτος αβεβαιότητα στον μελλοντικό πλούτο Δημιουργεί αβεβαιότητα στην μελλοντική κατανάλωση Standard CAPM Consumption CAPM

30 9- 30 Arbitrage Pricing Theory (APT) Εναλλακτική θεωρία στο CAPM The return generating process: R i = a + β factor1 (R factor1 ) + β f2 (R f2 ) + …διαταρακτικός όρος The equilibrium relationship: E ( R i ) -R f = β factor1 (R factor1 - R f ) + β f2 (R f2 - R f ) ) + …

31 9- 31 Arbitrage Pricing Theory Εκτιμήσεις Ασφαλίστρων Κινδύνου για συγκεκριμένους παράγοντες (1978-1990)

32 9- 32 Three Factor Model

33 9- 33 Web Resources http://finance.yahoo.com www.duke.edu/~charvey http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "9- 1 ΘΕΜΑΤΑ  Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz  Η σχέση κινδύνου απόδοσης σε κατάσταση ισορροπίας (arbitrage)  Χρησιμότητα του CAPM  Εναλλακτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google