Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΜΟΝΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χαράλαμπος Ανδρεάδης Παθολόγος Ογκολόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΜΟΝΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χαράλαμπος Ανδρεάδης Παθολόγος Ογκολόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΜΟΝΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χαράλαμπος Ανδρεάδης Παθολόγος Ογκολόγος

2 ορμονοάντοχος καρκίνος του προστάτη  Τι στόχο έχει η θεραπεία;  μείωση του επιπέδου PSA;  ύφεση-μείωση της μεταστατικής νόσου;  μείωση άλγους;  βελτίωση ποιότητας ζωής;  βελτίωση της επιβίωσης;

3 βασικές αρχές στην επιλογή θεραπείας  χαρακτηριστικά ασθενούς  ιδιαίτερα συνοδά προβλήματα του ασθενούς  μελέτες τυχαίας κατανομής

4 χαρακτηριστικά ασθενούς με καρκίνο προστάτη  Ηλικιωμένα άτομα  καρδιαγγειακά προβλήματα  Οστικές μεταστάσεις  συμπτώματα άλγους  κατάγματα  κινητικά προβλήματα  Γενική συμπτωματολογία  Κοινωνικά προβλήματα

5 ορμονοάντοχος καρκίνος του προστάτη  Θεραπεία  χημειοθεραπεία  διφωσφονικά  αναλγητικά  αναλγητική ΑΚΘ  ραδιενεργά υλικά  υποστηρικτική θεραπεία, κ.ά.

6 ορμονοάντοχος καρκίνος του προστάτη  Θεραπεία  χημειοθεραπεία  διφωσφονικά  αναλγητικά  αναλγητική ΑΚΘ  ραδιενεργά υλικά  υποστηρικτική θεραπεία, κ.ά.

7 Παράμετροι που δυσκολεύουν την χορήγηση χημειοθεραπείας  Μείωση δόσεων  Αναβολές ώσεων  Διακοπή χημειοθεραπείας  συσχέτιση με νεοπλασματικό φορτίο ηλικία  χωρίς συσχέτιση με συνοδές παθολογικές καταστάσεις Fleming MT, et al. ASCO 2005 (abstr 4705)

8 χημειοθεραπεία  Φάρμακα με αποδεδειγμένη δραστικότητα  docetaxel  mitoxantrone  estramustine  vinblastine  vinorelbine  etoposide  paclitaxel

9 χημειοθεραπεία μελέτες φάσης ΙΙ ΜελέτηΣχήμαn >50%  PSA RR (%) QoL TTP (μην) Επιβ (μην) Seidman 1992 Vinblastine + Estramustine 255425- Kelly 2001 Paclitaxel+Carbo+ Estramustine 566745-519.9 Pienta 2001 Etoposide + Estramustine 5522- Savarese 2001 Docetaxel + Estramustine 476850-820 Moore 1994 Mitoxantrone + Prednisone 2736+

10 χημειοθεραπεία μελέτες φάσης ΙΙΙ μελέτησχήμαnQoL επιβ (μην) Kantoff 1999 Mitoxantrone +hydrocortisone vs hydrocortisone 242 Θετ p:0.04 NS Tannock 1996 Mitoxantrone + prednisone vs Prednisone 161 Θετ p:0.01 NS Abratt 2004 Navelbine + hydrocortisone Vs hydrocortisone 414 Θετ p:0.008 NS

11 Docetaxel vs Mitoxantrone μελέτησχήμαnέτη TAX327 Docetaxel 75mg/m2 +prednisone q21d Docetaxel 30mg/m2 +prednisone q7d Mitoxantrone 12 mg/m2 q21d 1006 42-92 ετ ≥75: 20% SWOG 99-16 Docetaxel 60mg/m2+estramustin+dexam Mitoxantrone 12 mg/m2+prednisone 77043-88 Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12 Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:15013-20

12 Docetaxel vs Mitoxantrone μελέτη >50%  PSA RR (%) μείωση πόνου QoL TTP (μην) επιβ (μην) TAX327 45/48 vs 32 p<0.001 8/12 vs 7 p=NS 35/31% vs 22% p=0.08 22/23% vs 13% p<0.009 18.9/17.4 vs 16.5 p<0.009 SWOG 99-16 50 vs 27 p<0.001 17 vs 11 p:NS ΝΑNA 6.3 vs 3.2 p<0.001 17.5 vs 15.6 p=0.02 Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12 Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:15013-20

13 Docetaxel vs Mitoxantrone Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:15013-20

14 Docetaxel vs Mitoxantrone επίπτωση στην επιβίωση Μελέτη SWOG 99-16 Μελέτη TAX327 Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12 Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:15013-20

15 Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12 Docetaxel vs Mitoxantrone Quality of Life

16 Docetaxel vs Mitoxantrone  TAX327  ασθενείς χωρίς άλγος 10 ώσεις  καλύτερη επιβίωση  ασθενείς με άλγος 7.5 ώσεις  φτωχότερη επιβίωση George D. 2007 ASCO Prostate Cancer Symposium

17 ορμονοάντοχος καρκίνος προστάτη κριτήριοαπάντηση ηλικίαόχι αύξηση PSAναι απεικονιστικάόχι συμπτώματαόχι

18 ορμονοάντοχος καρκίνος προστάτη  1 ης γραμμής θεραπεία:  docetaxel 60-75mg/m2 q21d + dexamethasone ή prednisone ± estramustine  σε αντένδειξη χορήγησης docetaxel  mitoxantrone 12mg/m2 q21d + hydrocortisone ή prednisone ± estramustine


Κατέβασμα ppt "ΟΡΜΟΝΟΑΝΤΟΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χαράλαμπος Ανδρεάδης Παθολόγος Ογκολόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google