Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Χ. ΦΩΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθ.: ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστολείς 5 α -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΤΕΡΙΟΣ Χ. ΦΩΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθ.: ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστολείς 5 α -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΤΕΡΙΟΣ Χ. ΦΩΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθ.: ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης, PSA και καρκίνος του προστάτη

2 Καλοήθης υπερπλασία προστάτη – καρκίνος προστάτη • Οι συχνότερες παθήσεις των ανδρών με την πρόοδο της ηλικίας • Ανδρογόνα – προάγουν τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών και στρωματικών προστατικών κυττάρων • Τεστοστερόνη – κυριότερο ανδρογόνο στο αίμα • Διϋδροτεστοστερόνη (DHT) – σημαντικότερο ανδρογόνο του προστατικού αδένα

3 5 α-ρεδουκτάση 5 α-ρεδουκτάση  Μεταβολισμός τεστοστερόνης σε Διϋδροτεστοστερόνη (DHT)  Androgen-Androgen receptor (AR)

4  3 ισοένζυμα 5 α - ρεδουκτάσης  3 διαφορετικά γονίδια SRD5A1, SRD5A2, και SRD5A3  Τύπος Ι – δέρμα, ήπαρ, εγκέφαλος και προστάτης  Τύπος ΙΙ – προστάτης, σπερματοδόχες κύστεις, δέρμα γεννητικών οργάνων  Τύπος ΙΙΙ – έκφραση στον καρκίνο του προστάτη – υπό διερεύνηση Roehrborn CG et al,Urology 2002

5  Φιναστερίδη : Αποκλείει τον τύπο ΙΙ – πτώση επιπέδων DHT στον προστάτη Μικρή ή καθόλου επίδραση στην τεστοστερόνη του ορού ή στα επίπεδα της LH  Ντουταστερίδη : Αποκλείει τους τύπους Ι και ΙΙ - ελάττωση επιπέδων DHT κατά 90% Ελάττωση προστατικού όγκου κατά 25.7% Ελάττωση όγκου μεταβατικής ζώνης κατά 20.4% σε 2 έτη

6 Αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης  Αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη  Φιναστερίδη – εμπειρία 20 έτη  Ντουταστερίδη – εμπειρία 10 έτη  Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε μέτρια ή σοβαρή καλοήθη υπερπλασία προστάτη με LUTS  Ελάττωση μεγέθους προστάτη  Ελάττωση κινδύνου επίσχεσης ούρων σε 6 μήνες  Βελτίωση ροής ούρων  Βελτίωση LUTS

7  Μελέτη χορήγησης 1mg φιναστερίδης σε άνδρες με αλωπεκία  Για άνδρες >50 ετών η επίπτωση στην τιμή του PSA ήταν παρόμοια με αυτή των 5 mg  Ελάττωση της τιμής κατά 50%  Ντουταστερίδη – μεγαλύτερη ελάττωση στα επίπεδα της DHT  Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την τελική μείωση του PSA σε μακροχρόνια χορήγηση ντουταστερίδης Αναστολείς 5α ρεδουκτάσης και PSA

8 Πτώση επιπέδων PSA • PCPT – ελάττωση του PSA κατά 50% μετά από 12 μήνες χορήγηση • Σε χορήγηση < 12 μήνες ο συντελεστής ποικίλει και δεν μπορεί να καθοριστεί • PCPT - σε χορήγηση >3 έτη προσαρμογή του συντελεστή Χ 2,3

9 Δεν υπάρχει γνωστός και καθιερωμένος συντελεστής υπολογισμού του PSA σε ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης Τιμή του PSA • Εργαστήρια – αντιδραστήρια • Συμμόρφωση ασθενών σε σχέση με τη χορήγηση του φαρμάκου • Μικρός αριθμός δεδομένων σχετικά με τις αλλαγές της τιμής του PSA και τη διάρκεια θεραπείας • Δεν έχει πιστοποιηθεί κανένα όριο ή μεταβολή της τιμής του PSA σε άνδρες υπό αγωγή με αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης • Άνοδος του PSA σε ασθενή υπό αγωγή με ντουταστερίδη αποτελεί ένδειξη βιοψίας προστάτη • Ωστόσο και η σταθερή τιμή του δεν αποκλείει την βιοψία προστάτη επί ενδείξεων Van Leeuwen PJ, Euro Urol, 2011

10 Καρκίνος προστάτη • Ανδρογονοεξαρτώμενος καρκίνος με κύριο παράγοντα διέγερσης την DHT • DHT αυξάνει την έκφραση του PSA • Διεγείρει τα καρκινικά προστατικά κύτταρα • Σε άνδρες με συγγενή έλλειψη 5 α - ρεδουκτάσης δεν εμφανίζεται καρκίνος του προστάτη • Τύποι Ι και ΙΙ 5 α - ρεδουκτάσης διεγείρονται σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη και ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη • Παραλλαγές του γονιδίου SRD5A2 της τύπου ΙΙ πιθανόν συμβάλουν στην ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη Uemura M et al, Cancer Sci 2008 Makridakis et al, Lancet 1999

11 Η θέση των αναστολέων 5 α ρεδουκτάσης στην πρόληψη καρκίνου του προστάτη

12 The National Cancer Institute (NCI) American Society of Clinical Oncology (ASCO) Χημειοπροφύλαξη - chemoprevention Καταστολή ή καθυστέρηση ανάπτυξης καρκίνου ή υποτροπής του με τη χρήση φυσικών, συνθετικών ή βιολογικών ουσιών

13 Μελέτη PCPT • 18,882 άνδρες τυχαιοποιήθηκαν σε φιναστερίδη 5 mg ή placebo για περίοδο 7 ετών • Χαμηλού κινδύνου καρκίνος προστάτη - ελάττωση κατά 25% • HG-PIN - ελάττωση κατά 21,4% • Αύξηση κινδύνου καρκίνων υψηλής κακοήθειας Thompson IM et al,N Engl J Med 2003

14

15 Μελέτη REDUCE  4 ετής χορήγηση ντουταστερίδης  Ελάττωση καρκίνου προστάτη κατά 22,8%  Αύξηση κινδύνου υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνου προστάτη  Gleason score 8-10 - 0.5% vs. 1.0%; p=0.02

16

17  Οι αναστολείς της 5 α ρεδουκτάσης ελαττώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χαμηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνου του προστάτη  Ωστόσο …  Προκαλούν καρκίνους υψηλού βαθμού κακοήθειας ;  Αυξάνουν την δυνατότητα ανίχνευσης προστατικών καρκίνων ;

18 Οι αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης μειώνοντας το μέγεθος του προστάτη αυξάνουν  Ευαισθησία της δακτυλικής εξέτασης του προστάτη 5-ARIs  Ευαισθησία του PSA Thompson IM et al, J Urol 2007 Thompson IM et al Cancer Inst 2006

19 Επεξεργασία αποτελεσμάτων της PCPT  Placebo – 21,1%  Φιναστερίδη – 14,7%  High-grade προστατικός καρκίνος 4.2% placebo - 4.8% φιναστερίδη  High-grade προστατικός καρκίνος σε παρασκευάσματα προστατεκτομής ήταν 8.2% placebo και 6.0% φιναστερίδη  Πιθανότητα πρόληψης καρκίνου του προστάτη Redman MW, Tangen CM, Goodman PJ, Lucia MS, Coltman CA Jr, Thompson IM. Finasteride does not increase the risk of high-grade prostate cancer: a bias-adjusted modeling approach. Cancer Prev Res (Phila) 2008;1:174-81.

20 Σύγκριση των χαρακτηριστικών του καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς της 5 α ρεδουκτάσης  Οι καρκίνοι οι οποίοι διαγιγνώσκονται με βιοψία προστάτη σε ασθενείς υπό αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης είναι  Μικρότεροι : 14.3 mm vs 9,4mm  Το ποσοστό όγκων υψηλού βαθμού κακοήθειας είναι μεγαλύτερο ακόμη και σε όγκους < 1cm  Η πιθανότητα εξωκαψικής επέκτασης είναι μικρότερη  Ωστόσο ακόμη και οι υψηλού βαθμού κακοήθειας όγκοι είναι χαμηλού κινδύνου αν ανακαλυφθούν έγκαιρα Επιθετικό screening σε ασθενείς υπό αναστολείς 5 α - ρεδουκτάσης Lee et al, Journal of Cancer, 2012

21 Οι ερευνητές του FDA • Ελάττωση εμφάνισης καρκίνου προστάτη κατά 25% • Στατιστικά σημαντική αύξηση των καρκίνων υψηλού βαθμού κακοήθειας • Σε επανεξέταση των παρασκευασμάτων βιοψίας διαπιστώθηκε περαιτέρω αύξηση κατά 0.5-0.7% σε καρκίνους Gleason 8-10 στην ομάδα των αναστολέων 5 α - ρεδουκτάσης

22

23 Η θέση των αναστολέων 5 α - ρεδουκτάσης στην αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη

24 Ελάσσων ανδρογονικός αποκλεισμός  Συνδυασμός φιναστερίδης και φλουταμίδης για αντιμετώπιση βιοχημικής υποτροπής  Αποκλεισμός της ενδοπροστατικής σύνθεσης DHT  Αποκλεισμός της ενδοκυττάριας δράσης της  73 ασθενείς  Μέσο αρχικό PSA 1.35 ng/mL  Σε 6 μήνες 62% PSA ναδίρ < 0.2 ng/mL  Σε follow up 15 μηνών κανένας ασθενής δε εμφάνισε ορμονοαντοχή  Περιορισμένα δεδομένα  Απαιτούνται τυχαιοποιημένες μελέτες Harding P et al, J Urol 1998

25 Μελέτη REDEEM  Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορήγησης ντουταστερίδης σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου προστατικό καρκίνο υπό ενεργή παρακολούθηση  3 έτη  302 ασθενείς με καρκίνο προστάτη Gleason score 5-6, PSA<11ng/mL  Βιοψίες προστάτη 18 και μήνες και 3 έτη Fleshner NE et al, Lancet, 2012

26 Μελέτη REDEEM Πρόοδος της νόσου  Gleason score >6  Θετικοί πυρήνες βιοψίας >4  Ανάγκη οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης για τον καρκίνο του προστάτη  Κανένας θάνατος σχετιζόμενος με καρκίνο προστάτη ή μεταστάσεις Πρόοδος της νόσου Σεξουαλική δυσλειτουργία – Επώδυνες θηλές Επιπλοκές καρδιαγγειακού Ομάδα Ντουταστερίδης 38%24%5% Placebo48%15%5%

27 Μελέτη ARTS Εκτίμηση της δράσης ντουταστερίδης στην πρόοδο του καρκίνου του προστάτη σε βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική θεραπεία • 294 άνδρες - τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη – 24 μηνη θεραπεία • Έλεγχος του χρόνου διπλασιασμού του PSA (doubling time) • Χρόνος προόδου της νόσου • Ποσοστό ασθενών με πρόοδο της νόσου • Ντουταστερίδη • Αύξηση του χρόνου διπλασιασμού του PSA στην ομάδα ντουταστερίδης • Σχετική ελάττωση κινδύνου - 66,1% για τη συνολική περίοδο • Καθυστέρηση προόδου της νόσου ( PSA και μη -PSA σχετιζόμενα συμβάματα ) • Σχετική ελάττωση κινδύνου - 59% για τη συνολική περίοδο • Παρόμοια ποσοστά απόσυρσης από τη μελέτη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών Schroder F et al, Eur Urol, 2013

28 Συμπεράσματα  Ένδειξη χορήγησης αναστολέων 5 α - ρεδουκτάσης αποτελεί η συμπτωματική καλοήθης υπερπλασία προστάτη  Άνοδος του PSA μετά αγωγή 6-12 μηνών αποτελεί ένδειξη βιοψίας προστάτη χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγωγή του με συντελεστή Χ 2  Η χορήγηση αναστολέων 5 α - ρεδουκτάσης για την πρόληψη ή τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ή της υποτροπής του δεν ενδείκνυται


Κατέβασμα ppt "ΑΣΤΕΡΙΟΣ Χ. ΦΩΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθ.: ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστολείς 5 α -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google