Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

2 Βασικοί Στόχοι Τιμολόγησης
Στο στάδιο της τιμολόγησης η επισιτιστική επιχείρηση καλείται να καθορίσει συγκεκριμένες τιμές για όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Η τιμολόγηση, λοιπόν, στοχεύει: Στην αύξηση των πωλήσεων Στην μεγιστοποίηση των κερδών Στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς Γενικότερα, στην αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης και στην βελτίωση της οικονομικής της θέσης

3 Μεγιστοποίηση οφέλους για την επιχείρηση
Τιμολόγηση Μεγιστοποίηση οφέλους για την επιχείρηση

4 Παράγοντες Καθορισμού της Τιμής
Η τιμή που θα αποφασίσει η επισιτιστική επιχείρηση για τα προϊόντα είναι συνάρτηση της ζήτησης. Διαφορετικά, όλες οι επιχειρήσεις θα καθόριζαν την υψηλότερη δυνατή τιμή, με στόχο τα υπερκέρδη. Οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τιμή διακρίνονται σε: Ενδοεπιχειρησιακούς & Εξωεπιχειρησιακούς

5 Ενδοεπιχειρησιακοί Παράγοντες
Κόστος Παραγωγής (υψηλότερη η τιμή από το κόστος κέρδη) Το ίδιο το προϊόν (σύνθεση, μοναδικότητα) Διαφήμιση & προώθηση (όσο μεγαλύτερη η προώθηση τόσο μεγαλύτερη ζήτηση τόσο υψηλότερη η τελική τιμή) Πόροι & Οργάνωση επιχείρησης (δυσκολία εύρεσης ή πρόσβασης σε πόρους συνεπάγεται υψηλό κόστος άρα και αυξημένη τιμή) Στόχοι & επιδιώξεις της επιχείρησης (καθορισμός ποσοστού κέρδους)

6 Εξωεπιχειρησιακοί Παράγοντες
Χαρακτηριστικά πελατείας (εισόδημα, εκπαίδευση, κοινωνικό status …) Ευρύτερη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου Ανταγωνισμός (πολιτικές τιμολόγησης ανταγωνιστών, προσοχή στην δυνατότητα σύγκρισης που μπορεί να έχει ο καταναλωτής) Οικονομικό περιβάλλον (ανεργία, πληθωρισμός, ευκολία δανεισμού…) Ανάπτυξη τεχνολογίας (πιθανή μείωση κόστους, με αποτέλεσμα ελαστικότερη τιμολογιακή πολιτική) Νομοθεσία, κράτος (διατιμήσεις)

7 Συστατικά Στοιχεία Τελικής Τιμής
Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης αποτελείται από: Συνολικό κόστος προϊόντος (εργασία, λειτουργικό κόστος & άμεσων υλικών) Ποσοστό κέρδους (διαφορετικό για κάθε επιχείρηση, «επιχειρηματική απόφαση») Φ.Π.Α (Φόρος προστιθέμενης αξίας – έμμεσος φόρος, επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή) Τι είναι η προστιθέμενη αξία για μία επισιτιστική επιχείρηση;

8 Ποια είναι η Διαδικασία της Τιμολόγησης;
Καθορισμός Στόχων Καθορισμός Ζήτησης Υπολογισμός Κόστους Ανταγωνιστές Επιλογή της μεθόδου Τελική τιμή

9 Συνοπτική Ανάλυση των Βημάτων της Τιμολόγησης
Οι Στόχοι για κάθε επιχείρηση μπορεί να διαφορετικοί, κέρδους, αύξησης πωλήσεων ή αντιμετώπισης ανταγωνιστών. Ανάλογα, αποφασίζεται και η τιμολογιακή πολιτική. Διαφορετικά επίπεδα ζήτησης, διαφορετικά επίπεδα τιμής Το Κόστος παραγωγής, διανομής και πώλησης επιβαρύνει την επιχείρηση και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την τελική τιμή.

10 Συνοπτική Ανάλυση των Βημάτων της Τιμολόγησης
Έρευνα και παρακολούθηση των ανταγωνιστών και των τιμών που θέτουν. Επηρεάζει άμεσα την απόφαση της τιμολόγησης. Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου/μεθόδων τιμολόγησης με βάση τους στόχους που θέτει η κάθε επιχείρηση. Μέσα από τα προηγούμενα βήματα δίνεται ένα εύρος τιμών από το οποίο η επιχείρηση επιλέγει την τελική τιμή συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες.

11 Ε- PRICING – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ηλεκτρονική τιμολόγηση :σημαίνει πλήρης κατάργηση του χαρτιού σε όλη την διαδικασία της τιμολόγησης και αντικατάσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Κατάργηση χαρτιού, από την αρχειοθέτηση μέχρι την αποστολή και παραλαβή τιμολογίων. οδηγία 2001/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αντ/ση εντύπων με ηλεκτρονικά παραστατικά.

12 Ε- PRICING – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Διατίθενται πλέον η δυνατότητα μέσω e-προγραμμάτων για: Ηλεκτρονικά Τιμολόγια Παρακολούθηση Φορολογικών Διαχείριση Πελατών Οργάνωση Δουλειάς


Κατέβασμα ppt "ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google