Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Όσο μαθαίνω για το περιβάλλον..... τόσο το αγαπώ!

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Συνδέεται διαθεματικά με πολλά γνωστικά αντικείμενα της τάξης(Φυσικά- Γεωγραφία- Μαθηματικά-Γλώσσα) και γίνεται εξοικονόμηση και εξορθολογισμός της ύλης Βοηθάει στη βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόησή τους Συνεισφέρει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών Χρησιμοποιεί στην πράξη τις νέες εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Όλη τη σχολική χρονιά ΤΑΞΗ ΣΤ΄
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Όλη τη σχολική χρονιά ΤΑΞΗ ΣΤ΄

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καλύτερη κατανόηση πολλών γνωστικών αντικειμένων της τάξης-κυρίως των Φυσικών με βιωματική μέθοδο, καταιγισμό ιδεών, εμπλοκή των μαθητών στη διερεύνηση της γνώσης Θέτοντας και το γλωσσικό μάθημα ως οριζόντιο στόχο Δημιουργείται οικολογική συνείδηση Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία Εμπλέκοντας και περιοχές της θεατρικής αγωγής, της μουσικής και των εικαστικών.

5 Αξιοποιεί πολλές από τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του ως εξής:
Η αφόρμηση και η βιωματική προσέγγιση δημιουργούν κίνητρα και ενδιαφέρον για μάθηση και συμμετοχή.

6 Χρησιμοποιείται η επιστημονική διαδικασία, όπου οι μαθητές γίνονται μικροί ‘’επιστήμονες’’ - ερευνητές, διατυπώνουν υποθέσεις και ερωτήματα , ταξινομούν και ερμηνεύουν τα δεδομένα, διαδικασία που θα φέρει την εννοιολογική αλλαγή της λανθασμένης γνώσης και εξάγουν συμπεράσματα , που τα συνδέουν με την καθημερινή ζωή.

7 Αξιοποιείται η ομάδα ως μέσο ανάληψης πρωτοβουλιών των μαθητών, καταιγισμού ιδεών και ερωτημάτων, γνωστικής σύγκρουσης, ομαδικών εργασιών με συλλογικό πνεύμα, εποικοδόμηση της γνώσης μέσα από κοινωνιοπολιτισμικές δομές, συνεργασία για έναν κοινό σκοπό, όπου κατανοούν την αξία που έχει η συμβολή του καθενός.

8 Αυτές οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, καθώς και ο διάλογος, η χρήση πολλαπλών πηγών, η χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των ΤΠΕ, η μαιευτική μέθοδος για την εξαγωγή συμπερασμάτων, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες και να ‘’μάθουν πώς να μαθαίνουν’’

9 Ο περιορισμός του δασκαλοκεντρικού και συγχρόνως η ανάπτυξη του μαθητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας, όπου ο δάσκαλος γίνεται συνεργάτης, καθοδηγητής, συντονιστής της διαμαθητικής συζήτησης, βοηθάει ώστε η γνώση να γίνει πιο μόνιμη και να μην αποτελεί μια βαρετή διαδικασία

10 Η χρήση των ΤΠΕ και τα πολυτροπικά κείμενα των λογισμικών κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να αξιοποιεί το πλήθος των γνωστικών πηγών, καθώς και τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με τα εικαστικά, το θέατρο, τη μουσική διευρύνουν τη δημιουργική φαντασία, την εφευρετικότητα, την αποτύπωση σκέψεων και συναισθημάτων του μαθητή και τον κάνουν να χαίρεται τη ζωή μέσα στο σχολείο.

11 Η εγκάρσια διάχυση των ιδεών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργούν στο μαθητή οικολογική συνείδηση και ευαισθησία για το οικοσύστημα του πλανήτη και του δημιουργούν την αίσθηση πως πρέπει να είναι ενεργός πολίτης, να το φροντίζει και να το προστατεύει.

12 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίσουν πολλές όψεις του οικοσυστήματος
Να συνδέσουν τα οικοσυστήματα με τις τροφικές αλυσίδες-πλέγματα Να προβληματιστούν με τις καταστροφές που προκαλούν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες Να ευαισθητοποιηθούν σε καθημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα Να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες Να δουλέψουν ομαδικά και να προσφέρει ο καθένας για το σύνολο (σαν μια προσομοίωση ομαδικής προσφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ και για άντληση πληροφοριών αλλά και για να κοινοποιήσουν στην ιστοσελίδα μας την ευαισθητοποίησή τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση και άλλων

13 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ
Άνθρωπος και ζώα-ημέρα προστασίας των ζώων 4 Οκτωβρίου Άνθρωπος και φυτά-φωτοσύνθεση-οξυγόνο Τροφικές αλυσίδες-πλέγματα Αξία δασών-υδροβιοτόπων-οικοσυστημάτων για την ύπαρξη του πλανήτη και της ζωής πάνω σ΄ αυτόν Ανθρώπινες δραστηριότητες: καταστροφή δασών-υδροβιότοπων-φαινόμενο θερμοκηπίου Λίμνη Κορώνεια, μια κοντινή μας περιβαλλοντική καταστροφή

14 Οργανώσεις για την προστασία του πλανήτη
Επικοινωνία με Αρκτούρο-επισκέψεις στην ιστοσελίδα τους-παρακολούθηση διαφόρων δράσεων στο καταφύγιο Πρόσκληση των εθελοντών του Αρκτούρου στο σχολείο και προβολή διαδραστικού λογισμικού Παρακολούθηση της ιστοσελίδας της HELMEPA και της WWF

15 Άλλες δράσεις Βιωματική ανακύκλωση στο σχολείο μας
Συμμετοχή σε εθελοντική δενδροφύτευση στην περιοχή μας (μέσω του Δήμου Π. Μελά) Παρακολούθηση σε επίσκεψη στο Πλανητάριο (noesis) θεμάτων και δράσεων σχετικών με το περιβάλλον Συμμετοχή – ενημέρωση για την «ώρα της γης» 31 Μαρτίου Δράσεις για την ημέρα περιβάλλοντος Παρακολούθηση ταινιών με οικολογικό περιεχόμενο Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου των δράσεων και των συμπερασμάτων μας

16 Άνθρωπος και ζώα-ημέρα προστασίας των ζώων 4 Οκτωβρίου
Άνθρωπος και ζώα-ημέρα προστασίας των ζώων 4 Οκτωβρίου Ως αφόρμηση-προοργανωτής μας έδωσε την ευκαιρία για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με Αδέσποτα ζώα-ασυνείδητοι πρώην ιδιοκτήτες Ζώα υπό εξαφάνιση-αιτίες Κακοποίηση ζώων(τσίρκο-ταυρομαχίες-πειραματόζωα - αρκούδα χορεύτρια κ.λ.π.) Οργανώσεις προστασίας ζώων

17 δράσεις Επισκεφτήκαμε αρκετές σχετικές ιστοσελίδες με εικόνες και πληροφορίες Έγινε διαμαθητική συζήτηση Έγραψαν κείμενα και συνθήματα Ζωγράφισαν κι έφτιαξαν μικρά κόμικς Ενημέρωσαν τα άλλα δύο τμήματα της Στ Δημοσιεύσαμε σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα του σχολείου Επιτύχαμε την πρώτη ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση και αφυπνίσαμε την ανάγκη του ενεργού πολίτη

18 δείγματα δουλειάς

19

20

21

22

23 4 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των ζώων
Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την προστασία των ζώων. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ζώα που χρειάζονται προστασία. Για παράδειγμα η χελώνα καρέτα καρέτα στη Ζάκυνθο, που δεν την αφήνουμε στην ησυχία της να γεννήσει τα αυγά της. Βάζουμε τις ομπρέλες μας και τα καταστρέφουμε. Όσα χελωνάκια καταφέρουν τα βγουν από τα αυγά τους, με τον φωτοτροπισμό κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Όμως τα φώτα των αυτοκινήτων και των νυχτερινών κέντρων τα αποπροσανατολίζουν και τα στέλνουν σε άλλες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να πεθαίνουν. Άλλοι λόγοι που χάνονται; Τα δίχτυα των ψαράδων, οι πλαστικές σακούλες που τις περνάνε για μέδουσες, τις τρώνε και πνίγονται, καθώς και τα διάφορα σκουπίδια που αφήνουμε εμείς οι άνθρωποι στις παραλίες. Έλεος πια! Τα ζώα χρειάζονται προστασία!!! Νίκος,  Χρήστος, Μαρία,  Αλεξία Στ3

24 Για την ημέρα προστασίας των ζώων
Τα δελφίνια είναι θηλαστικά και είναι κι αυτά ζώα προς εξαφάνιση. Ψαράδες, προσέξτε με τα δίχτυα σας. Δε θέλουμε να εξαφανιστούν τα δελφίνια από τις θάλασσές μας. Θέλουμε να τα βλέπουμε τα καλοκαίρια να μας συντροφεύουν στα ταξίδια μας. Ξέρετε πως τα δελφίνια έχουν εξαιρετική νοημοσύνη και νιώθουν φιλικά απέναντι στον άνθρωπο; Μήπως τελικά εμείς οι άνθρωποι έχουμε λιγότερη νοημοσύνη αφού είμαστε υπεύθυνοι για την απειλή τους; Βάσω, Βαλάντης, Γρηγόρης, Δήμητρα Στ3

25 Για την προστασία των ζώων
Όλοι μαζί στηρίζουμε την παγκόσμια ημέρα των ζώων, βοηθώντας τις προστατευτικές ομάδες, όπως η WWF και ο Αρκτούρος. Στην Ελλάδα η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, η φώκια μονάχους μονάχους, η καφέ αρκούδα, ο λύκος,   το δελφίνι, ο εργυροπελεκάνος και άλλα ζώα απειλούνται με εξαφάνιση. Ο πληθυσμός τους μειώνεται κάθε χρόνο εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων. Τα σκουπίδια, το παράνομο κυνήγι, η ρύπανση, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού, τα δίχτυα των ψαράδων, τα ταχύπλοα σκάφη είναι οι κυριότερες αιτίες. Υπάρχουν όμως και καθημερινά ζώάκια που κακοποιούνται από τους ανθρώπους. Τα σκυλάκια π.χ. που τα βαριόμαστε και από κατοικίδια καταντούν αδέσποτα. Στα τσίρκο επίσης τα ζώα που «εκπαιδεύουν» υποφέρουν και κακοποιούνται. Οι ταυρομαχίες που τόσα χρόνια προσελκύουν πολλούς θεατές είναι μια βάναυση συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Ευτυχώς μάθαμε πως άρχισαν σιγά σιγά να καταργούνται. Επίσης μάθαμε πως κάποια ζώα που βρίσκονταν στο ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης και ζούσαν σε περιβάλλον που δεν ταίριαζε στη φύση τους  μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στο Νυμφαίο της Φλώρινας. Επιτέλους φάνηκε μια ευαισθητοποίηση… Εμείς οι μαθητές προσπαθούμε και θέλουμε ένα καλύτερο αύριο! Προστατέψτε τη φύση γύρω σας και χαρείτε την ομορφιά της χωρίς να τη σκοτώνετε! Σοφία, Όλγα, Κική, Γιάννης, Λίζα

26 Άνθρωπος και φυτά-φωτοσύνθεση-οξυγόνο με τίτλο: Τα φυτά μαγειρεύουν την τροφή τους στα φύλλα

27 Διδακτικό σχέδιο Φυσικής για τη Φωτοσύνθεση

28 Προβληματιστήκαμε βιωματικά με φυτά που κιτρίνισαν επειδή δεν τα είχαμε στο φως. Καταγράψαμε στον πίνακα τι πιστεύαμε πως συμβαίνει. Κατέγραψα στον πίνακα τις απόψεις τους με εννοιολογική χαρτογράφηση → χώμα + νερό. Οι μαθητές το συνδυάζουν πάντα με τον τρόπο πρόσληψη τροφής των ζώων.

29 Προβληματισμός Καταιγισμός ιδεών και ερωτήσεων εννοιολογική χαρτογράφηση με νέα δεδομένα → Χώμα + νερό(διαλυμένα άλατα) +χλωροφύλλη +ηλιακό φως(ενέργεια

30 Συμβολή του διαδικτύου
Προβολή λογισμικού σε μορφή power point από το διαδίκτυο, το οποίο αναπαριστά με πολύ εντυπωσιακό τρόπο τη σύνθεση των «υλικών» σε γλυκόζη(άμυλο), καθώς και την έκλυση του οξυγόνου.

31 Τα φυτά φτιάχνουν την τροφή τους
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Τα φυτά φτιάχνουν την τροφή τους

32 ΑΛΑΤΑ Το νερό διαλύει τα άλατα Οι ξυλώδεις σωλήνες μεταφέρουν
το νερό στα φύλλα ΑΛΑΤΑ Οι ρίζες παίρνουν το νερό και τα άλατα

33 με τη βοήθεια του φωτός … που δεσμεύει η χλωροφύλλη… παράγουν γλυκόζη
2 ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ που δεσμεύει η χλωροφύλλη… 3 παράγουν γλυκόζη 4 Το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα 1 ΓΛΥΚΟΖΗ και οξυγόνο, που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 5 νερό Αυτή η λειτουργία των φυτών λέγεται φωτοσύνθεση

34 …έπειτα η γλυκόζη μεταφέρεται από τα φύλλα σε όλα τα μέρη του φυτού

35 Φωτοσύνθεση Χλωροφύλλη Φως Γλυκόζη Οξυγόνο Διοξείδιο του άνθρακα Νερό

36 Ολοκληρώσαμε την εννοιολογική χαρτογράφηση
Χώμα + νερό(διαλυμένα άλατα) +χλωροφύλλη +ηλιακό φως + διοξείδιο του άνθρακα → γλυκόζη(άμυλο) +οξυγόνο + νερό

37 Τους το γράφω και με τους χημικούς τύπους: διαλυμένα άλατα + χλωροφύλλη +CO2 + ηλιακή ενέργεια → άμυλο + Ο2 + Η2Ο Έτσι έχουμε την εννοιολογική αλλαγή με δική τους εμπλοκή στη διαδικασία της γνώσης, ώστε η εποικοδόμηση της νέας γνώσης να έχει πιο μόνιμα αποτελέσματα

38 Το ζωγράφισαν

39 Το έγραψαν ως συνταγή

40 Έγραψαν διάλογο, που τον μελοποίησαν(με μουσική ραπ, ροκ κ. λ. π
Έγραψαν διάλογο, που τον μελοποίησαν(με μουσική ραπ, ροκ κ.λ.π.) και τον οποίο έπαιξαν ως θεατρικό παιχνίδι Ο ρόλος των φυτών για τα οικοσυστήματα και τη ζωή εντυπώθηκε καλά. Η γνώση αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια

41 ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ
Από το λογισμικό : το περιβάλλον-προστασία του δάσους χρησιμοποίησα φύλλα εργασίας, για να φτιάξουν διάφορες τροφικές σχέσεις-αλυσίδες-πλέγματα

42

43

44 Έγραψαν και σχετικά κείμενα(ο οριζόντιος στόχος του γλωσσικού μαθήματος)

45 Έγραψαν και τι θα συμβεί αν εξαφανιστεί κάποιο είτε από το επάνω είτε από το κάτω επίπεδο

46

47

48 Κάποιοι απλά απεικόνισαν και εκφράστηκαν εικαστικά

49 Όλες οι εργασίες τους αναρτώνται στο φελλοπίνακα της τάξης

50 Αξία δασών-υδροβιοτόπων-οικοσυστημάτων για την ύπαρξη του πλανήτη και της ζωής πάνω σ αυτόν
Επισκεφτήκαμε στο διαδίκτυο διάφορους Εθνικούς Δρυμούς, αφού είδαμε τον ορισμό τους από το βιβλίο Εντοπίσαμε κάποιους στο χάρτη Θαυμάσαμε το μεγαλείο της φύσης

51 Ανθρώπινες δραστηριότητες: καταστροφή δασών-υδροβιότοπων-φαινόμενο θερμοκηπίου
Συζητήσαμε για τις παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και για τις πυρκαγιές στα δάση και τις συνέπειές τους Θυμηθήκαμε το αντίστοιχο μάθημα από το βιβλίο των Φυσικών

52 Προβολή ενός λογισμικού σε μορφή power point για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο

53 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η φυσική διαδικασία κατά την οποία οι ακτίνες του ηλίου παγιδεύονται και αντανακλώνται στη Γη με τη βοήθεια κάποιων συγκεκριμένων αερίων, ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), όζον (O3), χλωροφθοράνθρακες (CFS), μεθάνιο (CH4). Χρήσιμο, γιατί χωρίς αυτό δε θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια επικίνδυνο λόγω αύξησης των «αερίων του θερμοκηπίου».

54 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Πυρκαγιές και μείωση των δασών Αλόγιστη χρήση πετρελαίου και άνθρακα Αύξηση των καυσαερίων των οχημάτων και των βιομηχανιών Αυξημένη χρήση λιπασμάτων

55 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Μείωση απορρόφησης άνθρακα από ωκεανούς Μείωση απορρόφησης άνθρακα από δάση Σταδιακό λιώσιμο πάγων Αύξηση της στάθμης των θαλασσών από εκατοστά. Αύξηση της θερμότητας των θαλασσών Αύξηση του πλήθους των εντόμων Εξαφάνιση πολλών θαλάσσιων ειδών Αύξηση βροχών και χιονοπτώσεων, σε κάποιες περιοχές και επικίνδυνη μείωση σε άλλες. Λειψυδρία Πλημμύρες πολλών δέλτα ποταμών Συρρίκνωση ποταμών Φονικοί τυφώνες

56 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΞΑΝΕΙ
Αύξηση της θερμοκρασίας στη Σιβηρία περισσότερο από ποτέ. Σταδιακό λιώσιμο των παγετώνων των Άλπεων. Αύξηση θερμοκρασίας στην Ανταρκτική. Αύξηση καταστροφικών βροχών στη Ρωσία. Αύξηση καταστροφικών χιονοπτώσεων στις ΗΠΑ. Αύξηση θερμοκρασίας στην Ελλάδα από 1-5 βαθμούς Κελσίου, κίνδυνος λειψυδρίας, ξηρασίας, καυσώνων και καταστροφικών πλημμύρων.

57 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Ρίο Βραζιλίας (1992) όπου αποφασίστηκε μείωση των εκπομπών αερίων στα επίπεδα του 1990 ως το έτος Τίποτα δεσμευτικό δεν αποφασίστηκε. Κιότο Ιαπωνίας (1997) όπου αποφασίστηκε «σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες περιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες».

58 ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1,3,4,7,9,10
95 (27%) ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ 350 ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ

59 Πλήρεις γνώστες ανάλογα με φύλο
Βέβαια αν θέλουμε να βγάλουμε ακριβή ποσοστά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το δείγμα μας αποτελείται από 186 άνδρες από τους οποίους οι 61 είναι πλήρεις γνώστες δηλ. ποσοστό 33% και από 164 γυναίκες από τις οποίες οι 34 είναι πλήρεις γνώστες δηλ. ποσοστό 21%.

60 Πλήρεις γνώστες ανάλογα με την εκπαίδευση
Ένας είναι απόφοιτος γυμνασίου, 21άτομα απόφοιτοι λυκείου, 12 άτομα απόφοιτοι ΙΕΚ 12 ΤΕΙ και 49 ΑΕΙ.

61 Γενικοί γνώστες ανάλογα με την ηλικία
Όσον αφορά την ηλικία, 139 άτομα ήταν ηλικίας μεταξύ , τα 33 μεταξύ και τα 5 56 και άνω.

62 Πόσο επιδρά η εκπαίδευση στα καταναλωτικά τους πρότυπα
Θέλοντας να δούμε πόσο η εκπαίδευση επιδρά στο πόσο ευαισθητοποιημένα είναι τα άτομα χρησιμοποιήσαμε τα δημογραφικά της εκπαίδευσης και την ερώτηση που αναφέρεται στο εάν τα άτομα άλλαζαν τα καταναλωτικά τους πρότυπα.

63 Πόσοι από τους πλήρεις γνώστες είναι ευαισθητοποιημένοι
Στην προσπάθειά μας να δούμε πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι πλήρεις γνώστες (95 άτομα), συνδυάσαμε τις ερωτήσεις 1,3,4,7,9,10,14,15. Το 47,3% δηλαδή 45 άτομα θα άλλαζαν τα καταναλωτικά τους πρότυπα όμως εάν θα πλήρωναν εξαρτάται από τους φορείς.

64 Αυτό έδωσε την ευκαιρία να φτιάξουν και δικά τους ραβδογράμματα , μετά από μια μικρή έρευνα που έκαναν στις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους με τις ερωτήσεις: -αν γνωρίζουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου(η μία ομάδα),

65 -αν γνωρίζουν για τις συνέπειες στον πλανήτη(η δεύτερη ομάδα) -και αν θέλουν με τις δικιές τους καθημερινές συνήθειες να συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης του πλανήτη(η τρίτη ομάδα)

66 ευκαιρία σύνδεσης και εμπέδωσης του αντίστοιχου κεφαλαίου των Μαθηματικών με κίνητρο, βιωματικά, δικής τους εμπλοκής στη διαδικασία της γνώσης και ομαδοσυνεργατική εξαγωγή συμπερασμάτων

67 Επίσκεψη ιστοσελίδων με θέμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου βρήκαν πληροφορίες, διαγράμματα, χάρτες κατανομής σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως π.χ. η Πύλη Παιδαγωγικού υλικού

68

69

70

71 Είδαμε κι ένα σχετικό βίντεο από το You Tube

72 Λίμνη Κορώνεια, μια κοντινή μας περιβαλλοντική καταστροφή
Από το διαδίκτυο είδαμε εικόνες της λίμνης πριν και μετά και διαβάσαμε τις βασικές αιτίες της καταστροφής. Οι αντιδράσεις τους ήταν έντονες απέναντι στους υπεύθυνους και μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τον υπεύθυνο πολίτη και για τους ίδιους που σε λίγα χρόνια θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν οικολογική ευαισθησία

73

74

75

76

77

78

79

80 Δημοσιεύσαμε και στην ιστοσελίδα του σχολείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά. Ήταν μια όμορφη και καθαρή λίμνη με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, κοντινός τόπος αναψυχής. Τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε από έναν όμορφο υδροβιότοπο, σ΄έναν τόπο ρίψης αποβλήτων και τοξικών ουσιών. Η καταστροφή της οφείλεται σε: παράνομες γεωτρήσεις, ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Δυστυχώς δεν προστατεύτηκε και τώρα είναι λασπότοπος και νεκροταφείο πουλιών και ψαριών. Οι εικόνες που είδαμε στο διαδίκτυο ήταν φρικιαστικές. Τώρα η χώραμας πληρώνει πρόστιμο στην ευρωπαϊκή επιτροπή περιβάλλοντος για τα μέτρα που δεν πήρε. Εμείς την απεικονίσαμε «πριν» και «μετά» και ευχόμαστε να ξαναγίνει όπως ήταν και ακόμη καλύτερη.

81 Οργανώσεις για την προστασία του πλανήτη
Επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα της HELMEPA και ενημερωθήκαμε για τις δράσεις της, αλλά και για την καταστροφή των κοραλλιών λόγω της όξινης βροχής Καλέσαμε τους εθελοντές του Αρκτούρου στο σχολείο, οι οποίοι μας πρόβαλαν ένα διαδραστικό λογισμικό σχετικό με το δάσος και το νερό. .

82

83 ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ(συναίσθηση της ατομικής ευθύνης)
Ζήτησαν πώς θα μπορούσαν και αυτοί εθελοντικά να κάνουν κάτι για το περιβάλλον. Έτσι συζητήσαμε για τη δενδροφύτευση που ετοίμαζε ο δήμος Π. Μελά και ενθουσιάστηκαν

84

85 Το δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας
Δενδροφύτευση – Εθελοντισμός Την Κυριακή 11/3/2012 κάποιοι μαθητές του τμήματός μας με την κυρία μας και την οικογένειά της και με τη μαμά μιας μαθήτριας (την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε) πήραμε μέρος στη δενδροφύτευση, που οργάνωσε ο δήμος Π. Μελά. Μέσα από τα project για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό, που δουλεύουμε αυτή τη χρονιά στην τάξη μας, ευαισθητοποιηθήκαμε ως μικροί πολίτες και καταλάβαμε την ανάγκη της κοινωνικής προσφοράς. Έτσι χωρίς να σκεφτούμε τον «κακό καιρό» αποφασίσαμε να δράσουμε και να ζήσουμε από κοντά την εμπειρία της δενδροφύτευσης. Όταν φτάσαμε, μας έδωσαν μπλούζες, καπέλα, γάντια και φτιάρια. Χωριστήκαμε σε ομάδες και αρχίσαμε-με αρκετή δυσκολία στην αρχή- να ανοίγουμε λάκκους και να φυτεύουμε τα φυτά που υπήρχαν γι αυτό το σκοπό. Μας άρεσε πολύ. Φυτέψαμε αρκετά φυτά ο καθένας. Κρυώσαμε λίγο γιατί άρχισε και να χιονίζει, αλλά συγχρόνως το χαρήκαμε. Εμείς τα παιδιά αγαπάμε και το χιόνι και την περιπέτεια!

86 Με τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού μαζέψαμε και όλες τις πλαστικές βάσεις των φυτών, που κάποιοι τις άφηναν δίπλα στους λάκκους, ενώ πολύ κοντά υπήρχαν μαύρες σακούλες απορριμμάτων γι αυτό το σκοπό. Κάποιος μάλιστα άφησε και άδειο πλαστικό κύπελλο που είχε πιει τον καφέ του. Τι να πεις; Απορήσαμε με αυτή τη συμπεριφορά, γιατί ξέραμε πως, όσοι είχαν έρθει σ΄αυτή τη δράση,το έκαναν από αγάπη για το περιβάλλον. Ίσως είναι αυτό που μας λέει πολλές φορές η κυρία μας, ότι δηλαδή η δικιά μας γενιά πρέπει να γίνει πιο συνειδητοποιημένη από την προηγούμενη, ίσως η ενημέρωση κάποιων είναι ελλιπής. Περάσαμε πολύ ωραία, είχαμε πολύ καλή παρέα νιώσαμε τη χαρά της προσφοράς και θέλουμε να το ξανακάνουμε. Θα λυπηθούμε πολύ αν το δασάκι που φυτέψαμε απειληθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Θέλουμε, όταν μεγαλώσουμε, αυτά τα δέντρα που φυτέψαμε να τα δείξουμε στα παιδιά μας με υπερηφάνεια και να κάνουμε πικ νικ κάτω από αυτά. ΣΩΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ! ΝΙΩΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣ! Όλγα, Κική, Σοφία,Στ3

87 Κάναμε βιωματική ανακύκλωση διαχωρίζοντας το χαρτί από τις άλλες συσκευασίες

88

89 Επισκεφθήκαμε το noesis θεσσαλονίκης , όπου παρακολουθήσαμε εκτός των άλλων την εκπληκτική ταινία «Η γη κι εγώ», όπου είδαν και άκουσαν με παραστατικό τρόπο όλα όσα είχαμε δουλέψει στο πρόγραμμα.

90

91 Δράσεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 31 Μαρτίου
Δράσεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 31 Μαρτίου Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ !!!

92 Ενημέρωση μαθητών προς όλο το σχολείο
Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 σημαίνει για τέταρτη χρονιά η Ώρα της Γης. Το Σάββατο 31 Μαρτίου σβήνουμε συμβολικά, από τις 8:30 έως τις 9:30,τα φώτα σε σπίτια και σε δημοτικά κτίρια, μνημεία και πλατείες διαμαρτυρόμενοι για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, που συνετέλεσαν στη μόλυνση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στην κλιματική αλλαγή και στέλνοντας ένα μήνυμα δράσης και συνειδητοποίησης.

93 Εμάς μας αρέσει αυτή η περιβαλλοντική δράση, γιατί έχουμε μάθει πόση άσκοπη ενέργεια καταναλώνουμε και πόσο ρυπαίνουμε τον πλανήτη για να την παράγουμε. Γι αυτό θα θέλαμε να πείτε σε γονείς, φίλους και συγγενείς να κλείσουν τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές για μια ώρα. Ξέροντας πως έχετε κάνει κάτι τόσο σημαντικό, θα νιώθετε περήφανοι και χαρούμενοι. Αν οι μεγάλοι γκρινιάξουν, γιατί δε θέλουν να χάσουν ένα σίριαλ ή γιατί δε θέλουν να κλείσουν τον υπολογιστή και άλλα τέτοια, θυμίστε τους πως τα παλιότερα χρόνια, που οι άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν πιο κοινωνικοί, συζητούσαν μεταξύ τους, έλεγαν ιστορίες και γελούσαν. Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε κι εμείς για μια ώρα τουλάχιστον και πού ξέρετε...μπορεί και να μας αρέσει! Βέβαια πρέπει κάθε μέρα να σκεφτόμαστε την οικονομία στην ενέργεια: Να κλείνουμε τα φώτα στις τάξεις μας, όταν βγαίνουμε, να κάνουμε ανακύκλωση, να αγαπάμε τα φυτά και τη φύση, να προτιμούμε το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, να μη ρίχνουμε σκουπίδια κάτω και πολλά άλλα. ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ

94 Ώρα της γης

95

96

97

98

99 ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

100

101

102

103

104

105 Ομαδικές αφίσες που χρησιμοποιήθηκαν στην τελική μας γιορτή

106 Συνεργασία με τον συνάδελφο πληροφορικής
Στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής και με βάση το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα έφτιαξαν στο εργαστήριο πληροφορικής ένα πολυμεσικό DVD με 6 συναφείς θεματικές ενότητες.

107 Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν τέλεια στο πρόγραμμα
Ξέφυγαν από τη ρουτίνα των καθημερινών σχολικών απαιτήσεων, Ανέπτυξαν χρήσιμες δεξιότητες Αναπτύχθηκε μεταξύ μας μια πολύ όμορφη σχέση εμπιστοσύνης που θα μου μείνει αξέχαστη Προσπαθώντας να ανταποκριθούν βγήκαν από τη νωχέλεια και κάποιοι αδιάφοροι αρχικά και τουλάχιστον σ αυτές τις εργασίες υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον και από αυτούς. Θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου γι αυτήν την εμπειρία που μου χάρισαν

108 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 2011-12


Κατέβασμα ppt "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google