Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NE ΥΡΑ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ισχιακό Νεύρο Γ. Κρεκούκιας MSc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NE ΥΡΑ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ισχιακό Νεύρο Γ. Κρεκούκιας MSc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NE ΥΡΑ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ισχιακό Νεύρο Γ. Κρεκούκιας MSc

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα  Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ  Εξήγηση του ρόλου του νευρικού συστήματος ως μέσου αγωγής ερεθισμάτων  Εξήγηση της θεωρίας πίσω από τη νευροδυναμική  Εξήγηση της σημασίας της νευρολογικής εξέτασης IST/UH ΝΜΣ

3 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα Νωτιαίος μυελός Σπονδυλικό σώμα Ριζικά νημάτια νωτιαίου νεύρου τρήμα Νωτιαίο γάγγλιο IST/UH ΝΜΣ

4

5 Οσφυϊκό Πλέγμα  Πρόσθιοι κλάδοι των Ο 1- Ο 3 νευρικών ριζών  Τμήμα των Ο 4 και μερικές φορές των Θ 12  Καλά προστατευμένα από τη λεκάνη και του περιβαλλόμενους μύες IST/UH ΝΜΣ Υποπλεύριο ν. λαγονοϋπογάστριο ν. λαγονοβουβωνικό ν. Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού ν. Μηριαίο ν. Aιδοιομηρικό ν. Επικουρικό θυροειδές ν. Θυροειδές ν. Οσφυοϊερός κορμός

6 IST/UH ΝΜΣ

7 Τα σημαντικότερα στοιχεία του οσφυϊκού πλέγματος  Μηριαίο νεύρο νευρώνει τον ραπτικό, λαγονοψοϊτη και τον τετρακέφαλο δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου και του γόνατος συνεχίζει ως σαφηνές νεύρο  Θυροειδές νεύρο νευρώνει του προσαγωγούς μύες, υπεύθυνο για την αισθητικότητα του έσω τμήματος του μηρού και δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου  Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού Νευρώνει αισθητικά το έξω πλάγιο τμήμα του μηρού IST/UH ΝΜΣ

8 Ιερό Πλέγμα πρόσθιοι κλάδοι των Ο4-Ι4 νευρικών ριζών Ισχιακό ν. (Ο4-Ι3) Κνημιαίο ν. Κοινό περονιαίο ν. Επιπολής περονιαίο ν. Εν τω βάθει περονιαίο ν. IST/UH ΝΜΣ Συμπαθητικό γάγγλιο Άνω γλουτιαίο ν. Κάτω γλουτιαίο ν. Ισχιακό ν. Αιδοιικό ν. Επιπολής οπίσθιο του μηρού ν. Σπλαχνικά νεύρα λεκάνης

9 Ισχιακό νεύρο Ο 4- Ι 3  Ποιες δομές νευρώνει το ισχιακό νεύρο ;  Πως πιστεύετε πως το ισχιακό νεύρο θα μπορούσε να διαταθεί ;  Το ισχιακό νεύρο διχάζεται στο ύψος του γόνατος στο κνημιαίο νεύρο και το κοινό περονιαίο νεύρο IST/UH ΝΜΣ

10 Ισχιακό νεύρο και απιοειδής  Σχέση μεταξύ ισχιακού ν. και απιοειδή  Το ισχιακό διέρχεται συνήθως κάτω από τον απιοειδή αλλά στο 15% του πληθυσμού διαπερνά τον απιοειδή, είναι από επάνω ή διχάζεται και περνά από επάνω του.  Εάν ο απιοειδής έχει σπασμό ή φλεγμονή, μπορεί να ενοχλήσει το ισχιακό νεύρο σύνδρομο απιοειδούς IST/UH ΝΜΣ

11 Κνημιαίο Νεύρο Κνημιαίο νεύρο στην ιγνυακή χώρα IST/UH ΝΜΣ Κνημιαίο ν. Κοινό περονιαίο ν. Έσω γαστροκνήμιο Έξω γαστροκνήμιο

12 Κνημιαίο Νεύρο  Έσω κλάδος του ισχιακού νεύρου  Περνά διαμέσου της ιγνυακής χώρας  μεταξύ του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου και του μακρού καμπτήρα των δακτύλων  πίσω από το έσω σφυρό  χωρίζεται σε έξω και έσω πελματικό  Ποιες δομές νευρώνει ;  Πως πιστεύετε πως θα μπορούσε να διαταθεί ; IST/UH ΝΜΣ

13

14 Περονιαία Νεύρα IST/UH ΝΜΣ

15 Κοινό Περονιαίο Νεύρο:  Έξω κλάδος του ισχιακού νεύρου  Περνά κάτω από τον δικέφαλο μηριαίο, γύρω από την κεφαλή της περόνης και χωρίζεται στο : επιπολής περονιαίο ν. & εν τω βάθει περονιαίο ν. ■ Σχέση του κοινού περονιαίου με την κεφαλή της περόνης : IST/UH ΝΜΣ Κοινό περονιαίο ν. ισχιακό ν. κνημιαίο ν. περόνη Εν τω βάθει περονιαίο ν. Επιπολής περονιαίο ν.

16 Επιπολής Περονιαίο Νεύρο  Διέρχεται μεταξύ του μακρού εκτείνοντα των δακτύλων και το μακρού περονιαίου και παρέχει αισθητικούς κλάδους για τη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός  Τραυματίζεται σε κακώσεις πελματιαίας κάμψης / ανάσπασης έσω χείλους του άκρου ποδός – Γιατί ; IST/UH ΝΜΣ

17 Εν Τω Βάθει Περονιαίο Νεύρο  Διέρχεται κάτω και έσω από τον μακρό εκτείνοντα των δακτύλων και το μακρό εκτείνοντα του μεγάλου δακτύλου  Νευρώνει  Μακρό εκτείνοντα των δακτύλων, πρόσθιο κνημιαίο, μακρό εκτείνονται του μεγάλου δακτύλου  Κάτω κνημοπερονιαία και υπαστραγαλική άρθρωση και  Το δέρμα μεταξύ του 1 ου και 2 ου δακτύλου IST/UH ΝΜΣ

18 Νευρολογικής Εξέταση Περιλαμβάνει και τα 3 παρακάτω : 1. Έλεγχος αισθητικότητας ( δερμοτόμια ) 2. Έλεγχος δύναμης ( Μυοτόμια ) 3. Έλεγχος αντανακλαστικών σημείωση : η παράλειψη κάποιου από τα παραπάνω είναι μια ελλιπής εξέταση ! IST/UH ΝΜΣ

19 Έλεγχος Αισθητικότητας - ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑ Η δερματική περιοχής που αναφέρεται κάθε νευρική ρίζα ονομάζεται δερμοτόμιο Πως εξετάζεται ; Χρησιμοποιούμε βαμβάκι ακουμπώντας στην περιοχή κάθε δερμοτόμιου – αυτό ελέγχει τις εμμύελες ίνες Άλλες μέθοδοι ( όχι για το ΝΜΣ 1) περιλαμβάνουν : Τσίμπημα με βελόνα Αίσθηση δόνησης ιδιοδεκτικότητα Πίεση σε 2 σημεία IST/UH ΝΜΣ

20 Έλεγχος Δύναμης - ΜΥΟΤΟΜΙΑ Έλεγχος δύναμης – η ομάδα των σκελετικών μυών που νευρώνονται από ένα νωτιαίο νεύρο ονομάζεται μυοτόμιο  Ο 2 Καμπτήρες ισχίου  Ο 3 εκτείνοντες γόνατος  Ο 4 ραχιαίοι καμπτήρες ποδοκνημικής  Ο 5, Ι 1 εκτείνοντες της 2 ης φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου  Ι 1 ανασπαστές έξω χείλους  Ι 1,2 πελματιαίοι καμπτήρες IST/UH ΝΜΣ

21 Αντανακλαστικό τόξο Ένα κτύπημα στο γόνατο πυροδοτεί μια σχεδόν ακαριαία ακολουθία γεγονότων που αρχίζει με την ενεργοποίηση των αισθητηριακών νευρώνων που αντιδρούν στο τέντωμα ( μυική άτρακτος ). Όταν τέτοιοι νευρώνες ενεργοποιούνται οι άξονές τους οι οποίοι καταλήγουν μέσα στο νωτιαίο μυελό προκαλούν τους ενδονευρώνες να ενεργοποιηθούν. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί την ενεργοποίηση των κινητικών νευρώνων οι άξονες των οποίων καταλήγουν στους μηριαίους μύες. Το αποτέλεσμα είναι μια συστολή των μηριαίων μυών και ένα σήκωμα του κάτω σκέλους. Οι πληροφορίες για το αντανακλαστικό του γονάτου και για το τι έχει κάνει το πόδι ανεβαίνουν στον εγκεφαλικό φλοιό αλλά η αντανακλαστική αντίδραση ολοκληρώνεται χωρίς να χρειάζονται οδηγίες από τον εγκέφαλο. ( επιγονατιδικό Ο 3,4, αχίλλειου Ι 1,2 ) Αντανακλαστικό γονάτου Υποδοχείς στους μυς Αισθητικός νευρώνας Συσπάσεις μηριαίων μυών Διανευρώνες Νωτιαίος μυελός Στον εγκέφαλο Νευρώνες κίνησης Στο άλλο πόδι

22 Αναφερόμενος Πόνος – Ριζιτικός πόνος  Ο ριζιτικός πόνος είναι πάντα αναφερόμενος αλλά ο αναφερόμενος δεν είναι πάντα ριζιτικός  Ο αναφερόμενος πόνος οφείλεται σε μια αντανακλαστική διεργασία και δεν περιλαμβάνει απαραίτητα νευρική πίεση  Οι μύες, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις μπορούν να αναφέρουν πόνο  ( Νευρικός ) ριζιτικός πόνος οφείλεται σε πίεση ή διαταραχή μιας νευρικής ρίζας IST/UH ΝΜΣ

23 Διαφορές μεταξύ ριζιτικού και αναφερόμενου πόνου : Ριζιτικός πόνος  Πίεση σε μεμονωμένες νευρικές ρίζες / α  Συγκεκριμένη κατανομή  Οξύς, έντονος πόνος  Μπορεί να συνοδεύεται από νευρολογικά συμπτώματα όπως απώλεια δύναμης / αισθητικότητας, ελάττωση αντανακλαστικών Αναφερόμενος πόνος  Πόνος από μυ, άρθρωση ή σύνδεσμο  Ασαφής κατανομή  Πιο ήπια φύση  Χωρίς νευρολογικά συμπτώματα IST/UH ΝΜΣ

24 Visceral Referred Pain Chart IST/UH ΝΜΣ

25 Πως αλλιώς μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση του νευρικού ιστού ;  Με ψηλάφηση των νεύρων στην πορεία τους  Με δοκιμασίες ελέγχου της ελαστικότητας των νεύρων ή της Νευροδυναμικής - τα νεύρα, όπως και οι μύες, μπορούν να βραχυνθούν IST/UH ΝΜΣ

26 Κινητικότητα του Νευρικού Ιστού Το νευρικό σύστημα αποτελείται από : Αγώγιμο ιστό Συνδετικό ιστό Ο νευρικός ιστός πρέπει να αξιολογείται ως σύνολο μηχανικά, ηλεκτρικά και χημικά Είναι δυνατόν να ελέγξουμε το νευρικό σύστημα για την ικανότητα προσαρμογής του σε αλλαγές στάσης και κατά την κίνηση Τα νεύρα είναι ευαίσθητα στην ψηλάφηση και την τάση όταν φλεγμαίνουν IST/UH ΝΜΣ

27 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία  David S Butler (1991) ‘Mobilisation of the Nervous System  David S Butler (2000) ‘The Sensitive Nervous System’  Gordon Waddell (1998, 2003) ‘The Back Pain Revolution’  Petty NJ & Moore A (2001) ‘Neuromusculoskeletal examination and assessment’ IST/UH ΝΜΣ


Κατέβασμα ppt "NE ΥΡΑ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ισχιακό Νεύρο Γ. Κρεκούκιας MSc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google