Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νεύρα, νευρολογία Ισχιακό Νεύρο Ε. Μαρσέλου. Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ  Εξήγηση του ρόλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νεύρα, νευρολογία Ισχιακό Νεύρο Ε. Μαρσέλου. Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ  Εξήγηση του ρόλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νεύρα, νευρολογία Ισχιακό Νεύρο Ε. Μαρσέλου

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ  Εξήγηση του ρόλου του νευρικού συστήματος ως μέσου αγωγής ερεθισμάτων  Εξήγηση της θεωρίας πίσω από τη νευροδυναμική  Εξήγηση της σημασίας της νευρολογικής εξέταση

3 Βασική επισκόπηση νευροανατομίας Βασικοί Όροι Ν. Μυελός - spinal cord  Νευρικές Ρίζες ( Κοιλιακές- Ραχιαίες ) - ventral and dorsal roots  Σπονδυλικά νεύρα - Spinal nerves  Οπίσθιος και πρόσθιος κλάδος - posterior and anterior ramus  Πλέγμα - plexus  Περιφερικά νεύρα - peripheral nerves

4 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Vertebral body: σπονδυλικό σώμα, spinal cord: νωτιαίος μυελός, nerve root: νευρική ρίζα, neuroforamen: τρήμα

5 Νωτιαίος μυελός, νευρικές ρίζες & σπονδυλικά νεύρα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

6

7 Ιππουρίδα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Ο νωτιαίος μυελός σταματαει στον Ο1- Ο2 Τα σπονδυλικά νεύρα που ταξιδεύουν κάτω από τον Ο1-Ο2 πριν βγουν από το τρήμα λέγονται ιππουρίδα.

8 Επίπεδο ρίζας/ σπονδύλου IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

9 Νεύρα/ πλέγματα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

10 Οσφυϊκό πλέγμα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

11 Οσφυϊκό Πλέγμα Προσθιοι κλάδοι των Ο 1- Ο 3 ριζών Μέρος της Ο 4 και μερικές φορές της Θ 12 Προστατευμένο στην π ύελο Καλύ π τεται α π ό τους μύες IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Υποπλεύριο ν. λαγονοϋπογάστριο ν. λαγονοβουβωνικό ν. Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού ν. Μηριαίο ν. Aιδοιομηρικό ν. Επικουρικό θυροειδές ν. Θυροειδές ν. Οσφυοϊερός κορμός

12 Τα σημαντικότερα στοιχεία του οσφυϊκού πλέγματος IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Μηριαίο νεύρο  νευρώνει τον ραπτικό, λαγονοψοϊτη και τον τετρακέφαλο  δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου και του γόνατος  συνεχίζει ως σαφηνές νεύρο  Θυροειδές νεύρο  νευρώνει του προσαγωγούς μύες  υπεύθυνο για την αισθητικότητα του έσω τμήματος του μηρού  δίδει κλάδους για την άρθρωση του ισχίου  Επιπολής έξω πλάγιο του μηρού  Νευρώνει αισθητικά το έξω πλάγιο τμήμα του μηρού

13 Μηριαίο Νεύρο IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

14 Πρόσθιοι κλάδοι των Ο4-Ι4 νευρικών ριζών  Ισχιακό ν. (Ο4-Ι3)  Κνημιαίο ν.  κοινό περονιαίο ν.  Επιπολής περονιαίο ν.  εν τω βάθει περονιαίο ν.  Άνω, κάτω γλουτιαίο ν. Συμπαθητικό γάγγλιο Άνω γλουτιαίο ν. Κάτω γλουτιαίο ν. Ισχιακό ν. Αιδοιικό ν. Επιπολής οπίσθιο του μηρού ν. Σπλαχνικά νεύρα λεκάνης Ιερό Πλέγμα

15 Ιερό πλέγμα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

16 Ισχιακό νεύρο Ο4-Ι3 IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Ποιες δομές νευρώνει το ισχιακό νεύρο: Οπίσθιους μηριαίους, άρθρωση ισχίου, ολόκληρη την οπίσθια και έξω επιφάνεια κάτω άκρου

17 Ισχιακό νεύρο και απιοειδής IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Σχέση μεταξύ ισχιακού ν. και απιοειδή  Το ισχιακό νεύρο:  διαπερνά τον απιοειδή,  είναι από επάνω ή  διχάζεται και περνά από επάνω του.  Εάν ο απιοειδής έχει σπασμό ή φλεγμονή, μπορεί να ενοχλήσει το ισχιακό νεύρο (σύνδρομο απιοειδούς)

18 Κνημιαίο Νεύρο IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Κνημιαίο νεύρο στην ιγνυακή χώρα Κνημιαίο ν. Κοινό περονιαίο ν. Έσω γαστροκνήμιο Έξω γαστροκνήμιο Περιφερικό νεύρο. Έσω κλάδος του ισχιακού νεύρου Το ισχιακό νεύρο χωρίζεται / διχάζεται στο ύψος του γόνατος στο περιφερικό κνημιαίο νεύρο και το περιφερικό κοινό περονιαίο νεύρο  Μεταξύ του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου και του μακρού καμπτήρα των δακτύλων  πίσω από το έσω σφυρό  χωρίζεται σε έξω και έσω πελματικό

19 Κνημιαίο νεύρο IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Ποιες δομές νευρώνει;  Προσαγωγό μεγάλου δακτύλου,  βραχύ καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου και δακτύλων,  ελμινθοειδείς,  ίδιο καμπτήρα  Τους υπόλοιπους καμπτήρες δακτύλων

20 Περονιαία Νεύρα (Ο4-Ι2) IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

21 Κοινό Περονιαίο Νεύρο IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Περιφερικό νεύρο  Έξω κλάδος του ισχιακού νεύρου  Περνά κάτω από τον δικέφαλο μηριαίο, γύρω από τον αυχένα της περόνης και χωρίζεται στο:  επιπολής περονιαίο ν.  εν τω βάθει περονιαίο ν.

22 Επιπολής Περονιαίο Νεύρο (Ο4,Ο5,Ι1)  Περιφερικό νεύρο Διέρχεται μεταξύ του μακρού εκτείνοντα των δακτύλων και το μακρού περονιαίου και παρέχει αισθητικούς κλάδους για τη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός νευρώνει τον μακρύ και βραχύ περονιαίο Cutaneous distribution from the peripheral nerve

23 Επιπολής περονιαίο IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011

24 Εν Τω Βάθει Περονιαίο Νεύρο (Ο4,Ο5,Ι1) IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Διέρχεται κάτω και έσω από τον μακρό εκτείνοντα των δακτύλων και το μακρό εκτείνοντα του μεγάλου δακτύλου  Νευρώνει  Μακρό εκτείνοντα των δακτύλων,  πρόσθιο κνημιαίο,  μακρό εκτείνονται του μεγάλου δακτύλου  Κάτω κνημοπερονιαία και ποδοκνημική άρθρωση και  Το δέρμα μεταξύ του 1 ου και 2 ου δακτύλου (αισθητικά) Cutaneous distribution from the peripheral nerve

25 Νευρολογική Εξέταση IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Περιλαμβάνει και τα 3 παρακάτω: 1. Έλεγχος αισθητικότητας ( δερμοτόμια) 2. Έλεγχος δύναμης ( Μυοτόμια) 3. Έλεγχος αντανακλαστικών

26 Έλεγχος Αισθητικότητας-ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑ IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Το δερμοτόμιο είναι η δερματική π εριοχή π ου η αισθητική της νεύρωση π ροέρχεται α π ό ένα σ π ονδυλικό νευρο ( ο π ίσθια ρίζα ) Πώς εξετάζονται ; Α π αλή ε π αφή με βαμβάκι ( εξετάζει τις μεγάλες εμμύελες ίνες ) Άλλες μέθοδοι : Τσίμ π ημα με βελόνα αίσθηση δόνησης ιδιοδεκτικότητα

27 Έλεγχος Δύναμης - ΜΥΟΤΟΜΙΑ IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Έλεγχος δύναμης – η ομάδα των σκελετικών μυών που νευρώνονται από ένα σπονδυλικό νεύρο (πρόσθια ρίζα) ονομάζεται μυοτόμιο. Είναι το μυϊκό ανάλογο του δερμοτομίου.  Ο 2 Καμπτήρες ισχίου  Ο 3 εκτείνοντες γόνατος  Ο 4 ραχιαίοι καμπτήρες ποδοκνημικής  Ο 5, Ι1 εκτείνοντες της 2 ης φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου  Ι 1 ανασπαστές έξω χείλους  Ι 1,2 πελματιαίοι καμπτήρες

28 Αντανακλαστικό τόξο- Έλεγχος αντανακλαστικών Σφυρί χτυπά τένοντα- διάταση μυϊκής ατράκτου Αυξάνει δραστηριότητα στα αισθητικά νεύρα Σύναψη με κινητικά νευρά Ενεργοποίηση κινητικών μονάδων αυξάνει μυϊκό τόνο παράγοντας αντανακλαστική κίνηση Ποια επίπεδα αφορούν τα τεστ αντανακλαστικών ? Επιγονατίδας Ο 3,4 Αχίλλειο Ι 1,2

29 Πώς ελέγχουμε τα περιφερικά νευρα; Αισθητικός έλεγχος - α π αλή ε π αφή, δόνηση Ψηλάφηση των νεύρων στην π ορεία τους Ελέγχοντας τους συγκεκριμένους μύες π ου νευρώνει το νεύρο Ελέγχοντας τα συγκεκριμένα αντανακλαστικα π ου αφορούν στο συγκεκριμένο νευρο

30 Πως αλλιώς μπορούμε να ελέγξουμε τηνακεραιότητα του νευρικού ιστού Με τα τεστ κινητικότητας νευρικού ιστού ή νευροδυναμικά Τα νεύρα μπορούν να βραχυνθούν όπως και οι μυς www.netterimages.com

31 Τι συμπτώματα έχει ένας ασθενής με δυσλειτουργία νευρικής ρίζας Η δυσλειτουργία νευρικής ρίζας είναι γνωστή ως νευροπαθητικός πόνος Ο ασθενής παραπονείται για : Βελόνες και καρφίτσες ( παραισθησία ) Απώλεια αίσθησης ( αναισθησία ) σε ένα συγκεκριμένο δερμοτόμιο Δυσκολία να κινήσει το μέλος – αδυναμία στο μυοτόμιο Πόνος π.χ. οξύς θραυστικός πόνος χωρίς συγκεκριμένο πατέντο Απαιτείται νευρολογική εξέταση αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπτώματα

32 Διαφορές μεταξύ ριζιτικού και αναφερόμενου σωματικού πόνου : IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Ριζιτικός πόνος  Πίεση σε μεμονωμένες νευρικές ρίζες (α)  Πόνος στη δερματική κατανομή μιας σπονδυλικής ρίζας (σε ενα δερμοτόμιο)  Οξύς, έντονος πόνος  Μπορεί να συνοδεύεται από νευρολογικά συμπτώματα όπως απώλεια δύναμης/ αισθητικότητας, ελάττωση αντανακλαστικών Αναφερόμενος πόνος  Πόνος από μυ, άρθρωση ή σύνδεσμο  Πατέντο ανάλογα με τη δομή  Πιο ήπια φύση  Χωρίς νευρολογικά συμπτώματα  Στο κάτω άκρο συνήθως δεν ειναι κάτω α π ό το γόνατο

33 Ριζιτικός πόνος IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Ο ριζιτικός πόνος είναι πάντα αναφερόμενος αλλά ο αναφερόμενος δεν είναι πάντα ριζιτικός  Ο αναφερόμενος πόνος οφείλεται σε μια αντανακλαστική διεργασία και δεν περιλαμβάνει απαραίτητα νευρική πίεση  Οι μύες, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις μπορούν να αναφέρουν σωματικό πόνο  Ριζιτικός πόνος οφείλεται σε πίεση ή διαταραχή μιας νευρικής ρίζας

34 IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Πατέντα αναφερόμενου σπλαχνικού πόνου

35 Πατέντα πόνου Ρίζας / νεύρου IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 Άλλη δερματική κατανομή πόνου έχουμε από τη ρίζα και άλλη από το περιφερικό νεύρο Κάθε περιφερικό νεύρο έχει τη δική του κατανομή πόνου/ συμπτωμάτων

36 Θυμηθείτε τη διαφορά ανάμεσα σε: Κατανομή δερμοτομίου (ριζας) Επιπολης κατανομή (περιφερικού νεύρου)

37 Κινητικότητα του Νευρικού Ιστού Ιδιότητες του νευρικού συστήματος 1.Να μεταφέρει ερεθίσματα 2.Να διατείνεται, να ολισθαίνει 3.Να κινείται στις παρακείμενες δομές Ο νευρικός ιστός θεάται ως συνεχές μηχανικά, ηλεκτρικά και χημικά Ο νευρικός ιστος αντιλαμβάνεται διαφορές στη σταση και κίνηση Τα νεύρα ειναι ευαίσθητα στην ψηλάφηση και την τάση όταν έχουν ε π ηρεαστει π αθολογικά Το νευρικό σύστημα π ρέ π ει να π ροσαρμόζεται στην κίνηση : το σ π ονδυλικό κανάλι είναι 7 εκ μακρυτερο στην κάμψη α π ό την έκταση Τα νεύρα φλεγμαίνουν με όλα τα χαρακτηριστικά της φλεγμονή

38 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011 David S Butler (1991) ‘Mobilisation of the Nervous System David S Butler (2000) ‘The Sensitive Nervous System’ Gordon Waddell (1998, 2003) ‘The Back Pain Revolution’ Petty NJ & Moore A (2001) ‘Neuromusculoskeletal examination and assessment’


Κατέβασμα ppt "Νεύρα, νευρολογία Ισχιακό Νεύρο Ε. Μαρσέλου. Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH ΝΜΣ 1 2010-2011  Περιγραφή της νευροανατομίας της ΟΜΣΣ  Εξήγηση του ρόλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google