Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc.  Να συζητήσετε την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων (πρέπει, θα έπρεπε, θα μπορούσε)  Να γνωρίζετε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc.  Να συζητήσετε την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων (πρέπει, θα έπρεπε, θα μπορούσε)  Να γνωρίζετε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc

2  Να συζητήσετε την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων (πρέπει, θα έπρεπε, θα μπορούσε)  Να γνωρίζετε τα στοιχεία της κλινικής αξιολόγησης της ΟΜΣΣ  Να εξηγήσετε τη σημασία της παρατήρησης  Να γνωρίζετε την ιδανική στάση και τις συνήθεις παρεκκλίσεις από αυτήν  Να εξετάσετε την κίνηση της ΟΜΣΣ εφαρμόζοντας πίεση ή/και συνδυασμένες κινήσεις εάν πρέπει  Να κάνετε μια πλήρη κλινική αξιολόγηση της ΟΜΣΣ IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

3 Βάζοντας τα όλα μαζί….  Τα βασικά στοιχεία της κλινικής αξιολόγησης είναι: Να Βλέπεις, να ελέγξεις, να αισθάνεσαι  Ποιες κλινικές δοκιμασίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

4 1. Παρατήρηση 2. Αρθρικά τεστ 3. Μυϊκά τεστ 4. Νευρολογικά τεστ 5. Ειδικά τεστ 6. Λειτουργική ικανότητα 7. Ψηλάφηση 8. Επικουρκές κινήσεις IST/UH ΝΜΣ1 2010/11 Συνήθως γίνονται με την παραπάνω σειρά

5 Τι θα πρέπει να παρατηρήσουμε για να μας δώσει στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα του Κου Βασιλείου; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

6  Ορισμός: πως τοποθετούνται τα διάφορα μέρη του σώματος το ένα σε σχέση με το άλλο  Ιδανική στάση: ‘εκείνη οπού ευθυγραμμίζονται τα επιμέρους τμήματα του σώματος έτσι ώστε οι ροπές και τα φορτία που δημιουργούνται λόγω βαρύτητας, είναι ελάχιστα’*  Θυμηθείτε το check list στάσης σώματος *Pearsall & Read (1992) Clinical Biomechanics 7: 80-86 IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

7  Κατασκευαστική =μόνιμη ανατομική παραμόρφωση που δεν διορθώνεται με συντηρητική αντιμετώπιση.  Τοποθέτηση/συνήθεια= διορθώνεται με συντηρητική θεραπεία ◦ Ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν*; *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

8 Ιδανική στάση*  ‘ιδανική’ σπονδυλική ευθυγράμμιση  Το ελάχιστο φορτίο στους μύες και τους συνδέσμους  Η γραμμή της βαρύτητας αμέσως πίσω από το ισχίο  Ισχίο σε έκσταση *βλέπε κινησιολογικές μελέτες

9  Επίπεδη οσφυϊκή μοίρα  Η λεκάνη σε ουδέτερη θέση η οπίσθια κλίση  Ισχία σε έκταση  Γραμμή βαρύτητας πίσω από ισχίο *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

10  Η γραμμή της βαρύτητας πίσω από το ισχίο  Τα ισχία σε θέση έκτασης  Αυξημένη θωρακική κύφωση *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

11  Pelvis tilted anteriorly  Hips relatively flexed  Increased lumbar lordosis  Increased thoracic kyphosis *Covered in mvmt studies IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

12 IST/UH Kινησιολογικές Mελέτες 2010-2011 Πρόσθια κλίση λεκάνης Κάμψη ισχίων Αυξημένη οσφυϊκή λόρδωση Αυξημένη θωρακική κύφωση Κεφαλή: μπροστά Αυχένας: αυξημένη καμπύλη Ωμοπλάτες: απαγωγή θώρακας: αύξηση κύφωσης οσφύ: αυξημένη λόρδωση Ισχία: κάμψη Λεκάνη: πρόσθια κλίση Γόνατα: ελαφρά σε υπερέκταση ποδοκνημική: ελαφρά σε πελματιαία κάμψη Βραχυσμένοι μύες: εκτείνοντες αυχένα Καμπτήρες μηρού Οσφυϊκοί εκτείνοντες Αδύναμοι μύες: καμπτήρες αυχένα ισχιοκνημιαίοι Κοιλιακοί (ορθός, πλάγιοι) Θωρακικοί εκτείνοντες

13 IST/UH ΝΜΣ1 2010/11 Μια νεαρή γυναίκα με δεξιά ιδιοπαθή σκολίωση. Διαφαίνονται οι πλευρές κατά την κάμψη της ΣΣ. Η ακτινογραφία δείχνει δεξιά θωρακική σκολίωση

14  Τι διαταραχές βάδισης υπάρχουν;  Πως μπορεί να επηρεαστεί η βάδιση του Κου Βασιλείου; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

15  Εύρος τροχιάς  Ποιότητα κίνησης  Αντίσταση  Αναπαραγωγή πόνου  Μυϊκός σπασμός  Δομές IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

16  Πρέπει να εξασκηθείτε στο έλεγχο του εύρους της κίνησης της ΟΜΣΣ χρησιμοποιώντας το τεστ Schoeber  πρέπει να εξασκηθείτε στην αξιολόγηση της ποιότητας της κίνησης: πως κινείται ο ενας σε σχέση με το άλλο σπόνδυλο; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

17 Εάν απαιτείται:  Εφαρμόστε παραπάνω πίεση στην κάμψη, έκταση, και πλάγια κάμψη  Να ακούτε το μοντέλο σας σχετικά με το τι αισθάνεται  Συγκρίνετε με κάποιο άλλο μοντέλο IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

18 Εάν απαιτείται:  Επαναλάβατε ή διατηρήσατε τις κινήσεις  Αξιολογείστε την επίδραση συνδυασμένων κινήσεων όπως: ◦ Κάμψη με πλάγια κάμψη ◦ Έκταση με πλάγια κάμψη IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

19  Ελέγξτε τις σχετικές μυϊκές ομάδες για: ΔΥΝΑΜΗ, ΜΗΚΟΣ, ΕΛΕΓΧΟ  Ποιες πρέπει συνήθως να εξετάζουμε στην ΟΜΣΣ; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

20 Εάν απαιτείται: ποιος ο γενικός κανόνας;If appropriate: what is the general rule?  Ακεραιότητα του νευρολογικού συστήματος ◦ Αισθητική & Κινητική  Κινητικότητα (νευροδυναμική) του νευρικού συστήματος ◦ ΑΤΣ(άρση τεταμένου σκέλους) IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

21  Ελέγξτε τις παθητικές επικουρικές κινήσεις των σπονδύλων της ΟΜΣΣ και παρατηρήστε: ◦ Την ποιότητα της κίνησης ◦ Το εύρος της τροχιάς ◦ Την αντίσταση κατά τη διάρκεια και στο τέλος της κίνησης ◦ Την αναπαραγωγή πόνου ◦ Την έκλυση μυϊκού σπασμού IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

22  Kendall, F, P., McCreary, E, K., Provance, P, G., Rodgers, M, M., and Romani, W, A (2005) Muscles testing and function with posture and pain.USA. Lippincott, Williams and Wilkins. 5 th Ed  Pearsall & Read (1992) Clinical Biomechanics 7: 80- 86  Petty N. J (2004). Principles of neuromusculoskeletal treatment and management. Churchill Livingstone.P275-276 IST/UH ΝΜΣ1 2010/11


Κατέβασμα ppt "ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc.  Να συζητήσετε την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων (πρέπει, θα έπρεπε, θα μπορούσε)  Να γνωρίζετε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google