Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία και Βιομηχανική Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Καρπός - Άκρα χείρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία και Βιομηχανική Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Καρπός - Άκρα χείρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία και Βιομηχανική Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Καρπός - Άκρα χείρα

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση βασικών στοιχείων ανατομίας και βιομηχανικής του καρπού Οστικά σημεία Αρθρώσεις Μύες Σύνδεσμοι Κατανόηση βασικών στοιχείων παθο- ανατομίας

3 Οστά αντιβραχίου Κεφαλή κερκίδαςΩλέκρανο ΑυχέναςΚορωνοειδής απόφυση Κερκιδικό όγκωμα Όγκωμα της ωλένης Λοξή γραμμήΠρόσθια επιφάνεια Πρόσθιο χείλοςΜεσόστεο χείλος Μεσόστεο χείλοςΣτυλοειδής απόφυση ωλένης Στυλοειδής απόφυση Ωλένια εντομή NMS

4 Οστά καρπού και άκρας χειρός  Κερκίδα & Ωλένη

5 NMS

6 Οστά καρπού και άκρας χειρός Οστά 1 ου στίχου Οστά 2 ου στίχου Αγκιστρωτό Κεφαλωτό Έλασσον Πολύγωνο Μείζον πολύγωνο Πισοειδές Πυραμοειδές Μηνοειδές Σκαφοειδές Καρπιαίο τόξο( καμάρα) Σχηματίζεται από το σκαφοειδές-μείζον πολύγωνο και πισοειδές – αγκιστρωτό + εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού καρπιαίο σωλήνα

7 Οστά καρπού και άκρας χείρας Μετακάρπια( βάση, διάφυση, κεφαλή Φάλαγγες ( 3 σε κάθε μετακάρπιο πλήν αντίχειρα)

8 Κάμψη καρπού Έκταση Καρπού

9 Ωλένια Απόκλιση Κερκιδική Απόκλιση

10 Έκταση Δακτύλων Κάμψη Δακτύλων Προσαγωγή Δακτύλων Απαγωγή δακτύλων

11 Έκταση αντίχειρα Κάμψη Αντίχειρα

12 Προσαγωγή αντίχειρα Απαγωγή Αντίχειρα

13 Αρθρώσεις Καρπού και άκρας χείρας  Αρθρώσεις: Κάτω κερκιδωλενική Πηχεοκαρπική Μεσοκαρπική Καρπομετακάρπια Μετακαρποφαλαγγική Μεσοφαλαγγική 13UH/IST NMS 2

14 Αρθρώσεις Καρπού Πηχεοκαρπική (διάρθρωση) Το περιφερικό άκρω της κερκίδας και του αρθρικού δίσκου ( τρίγωνου διάρθριου χόνδρου) που καλύπτει την ωλένη, με το σκαφοειδές, το μηνοειδές και το πυραμοειδές οστό του καρπού.

15 Τρίγωνος διάρθριος χόνδρος UH/IST NMS 215

16 Οστά της άκρας χείρας Καρπομετακάρπιες αρθρώσεις: διάρθρωση, 1 st = εφιππιοειδής Καρπομετακάρπιες αρθρώσεις Μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις

17 Σύνδεσμοι του καρπού Παλαμιαίος κερκιδοκαρπικός Κερκιδικός( έξω) πλάγιος Παλαμιαίος ωλενιοκαρπικός ωλένιος( έσω) πλάγιος Ραχιαίος κερκιδοκαρπικός

18 Μύες καρπού και άκρας χείρας NMS

19 Κερκιδικό νεύρο:  Μακρός και βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό  Κοινός εκτείνων τους δακτύλους  Ωλένιος εκτείνων τον καρπό

20 Μακρός Κερκιδικός Εκτείνων του καρπού  Έκφυση Υπερπαρακονδύλια ακρολοφία  κατάφυση Στη ραχιαία επιφάνεια της βάσης του 2 ου μετακαρπίου και κάποιες φορές στου 1 ου και 3 ου  Νεύρωση Κερκιδικό ν. IST/UH NMS2

21 Βραχύς Κερκιδικός Εκτείνων του καρπού  Έκφυση ○ Παρακονδύλιο απόφυση, έξω πλάγιο σύνδεσμο ○ Ο ΒΚΕΚ είναι ενας από τους 4 εκτείνοντες μύες που έχουν κοινή έκφυση (ωλένιος εκτείνων καρπού, εκτείνων του μικρού δακτύλου, εκτείνων τους δακτύλους, και ΒΚΕΚ) Κατάφυση ○ Ραχιαία επιφάνεια της βάσης του 3 ου μετακαρπίου. Κάποιες φορές έχει κατάφυση και στη βάση του 2 ου μετακαρπίου. Νεύρωση ○ Κερκιδικό ν. IST/UH NMS2

22 Κοινός Εκτείνων τους Δακτύλους  Έκφυση Παρακονδύλιος απόφυση  Κατάφυση Με ξεχωριστούς τένοντες στα 4 δάκτυλα  Νεύρωση Κερκιδικό (Οπίσθιο μεσόστεο) ν.

23 Ωλένιος εκτείνων τον καρπό Έκφυση Παρακονδύλιο απόφυση Κατάφυση Ραχιαίο και έσω χείλος βάσης του 5 ου μετακαρπίου Νεύρωση Οπίσθιο μεσόστεο ν.

24 Εκτείνων του Μικρού Δακτύλου  Έκφυση Παρακονδύλιος απόφυση  Κατάφυση Εκτατικό μηχανισμό μικρού δακτύλου  Νεύρωση Οπίσθιο μεσόστεο ν.

25 Μακρός Απαγωγός Αντίχειρα  Έκφυση Οπίσθια επιφάνεια κερκίδας, ωλένης και μεσόστεο υμένα  Κατάφυση Κερκιδικό χείλος της βάσης του 1 ου μετακαρπίου  Νεύρωση Οπίσθιο μεσόστεο ν.

26 Βραχύς Εκτείνων του Αντίχειρα  Έκφυση Κερκίδα και μεσόστεο υμένα κάτω από τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα  Κατάφυση Ραχιαία επιφάνεια της βάσης της πρώτης φάλαγγας του αντίχειρα  Νεύρωση Οπίσθιο μεσόστεο ν.

27 Μακρός Εκτείνων του Αντίχειρα  Έκφυση Οπίσθιο-έξω χείλος ωλένης και μεσόστεος υμένας  Κατάφυση Ραχιαία επιφάνεια της βάσης της 2 ης φάλαγγας του αντίχειρα  Νεύρωση Οπίσθιο μεσόστεο ν.

28 Μέσο νεύρο Κερκιδικός καμπτήρας του καρπού Μακρός Παλαμικός Επιπολής κοινός καμπτήρας δακτύλων Εν τω βάθει κοινός καμπτήρας δακτύλων Ωλένιο νεύρο: Ωλένιος καμπτήρας του καρπού Εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων

29 Κερκιδικός καμπτήρας καρπού Έκφυση Παρατροχίλιο απόφυση,περιτονία του πήχη κατάφυση – Παλαμιαία επιφάνεις της βάσης του 2 ου μετακαρπίου – Νεύρωση - Μέσο ν.

30 Μακρός παλαμικός  Δεν υπάρχει στο 20% του πληθυσμού. Όταν υπάρχει, εν δυνάμει αποτελεί πηγή τενόντιων μοσχευμάτων.  Έκφυση Παρατροχίλιο απόφυση  κατάφυση Παλαμιαία απονεύρωση Νεύρωση -Μέσο ν.

31 Ωλένιος καμπτήρας του καρπού Έκφυση – Παρατροχίλιο απόφυση, έσω χείλος ωλεκράνου, πρόσθιες περιτονίες αντιβραχίου κατάφυση – Πισοειδές, άγκιστρο αγκιστρωτού, βάση 5 ου μετακαρπίου Νεύρωση - Ωλένιο ν.

32 Επιπολής κοινός εκτείνων τους δακτύλους  Έκφυση Παρατροχίλιο απόφυση, πρόσθιο τμήμα του έσω πλαγίου συνδ., έσω χείλος κορονοειδούς απόφ  κατάφυση Μέση φάλαγγα 2 ου -5 ου δακτύλου Νεύρωση -Μέσο ν.

33 Εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων  Έκφυση Πρόσθια επιφάνεια ωλένης και μεσόστεος υμένας  κατάφυση Τελική φάλαγγα 2ου-5 ου δακτύλου Νεύρωση -Μέσο ν. για 2 ο και 3 ο δάκτυλο, ωλένιο ν. για 3 ο και 4 ο δάκτυλο

34 Μακρός καμπτήρας του αντίχειρα  Έκφυση Πρόσθια επιφάνεια κερκίδας, μεσόστεος υμένας,  κατάφυση Τελική φάλαγγα αντίχειρα Νεύρωση -Μέσο ν. IST/UH NMS2

35 Τετράγωνος πρηνιστής Έκφυση – Πρόσθιο χείλος ωλένης περιφερικό τεταρτημόριο κατάφυση – Κερκίδα πρόσθιο χείλος περιφερικό τεταρτημόριο Νεύρωση -Πρόσθιο μεσόστεο (μέσο ν.)

36 Μύες της άκρας χείρας Αυτόχθονες μυες

37  Παλαμιαίοι μεσόστεοι : προσαγωγή  Ραχιαίοι μεσόστεοι: απαγωγή

38 Μύες του θέναρος Αντιθετικός του αντίχειρα Προσαγωγός του αντίχειρα Βραχύς απαγωγός αντίχειρα Βραχύς καμπτήρας αντίχειρα

39 Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα  Έκφυση Καμπτική απονεύρωση, σκαφοειδές και Μ. Πολύγωνο  κατάφυση Ραχιαία επιφάνεια της βάσης της πρώτης φάλαγγας του χεριού.  Νεύρωση  Μέσο ν. IST/UH NMS2

40 Βραχύς καμπτήρας αντίχειρα  Έκφυση Επιφανειακή: καμπτική περιτονία και το Μ. Πολύγωνο Εν τω βάθει: ελ. Πολύγωνο και κεφαλωτό.  Κατάφυση Βάση 1 ης φάλαγγας.  Νεύρωση Επιφανειακή μοίρα: μέσο ν. Εν τω βάθει μοίρα: ωλένιο ν. IST/UH NMS2

41 Αντιθετικός Αντίχειρα  Έκφυση Καμπτική περιτονία και Μ. Πολύγωνο.  Κατάφυση Παλαμιαία επιφάνεια κερκιδικού χείλους του 1 ου μετακαρπίου  Νεύρωση Μέσο ν. και κάποιες φορές δέχεται ίνες και από το ωλένιο IST/UH NMS2

42 Μύες του οπισθέναρος: Απαγωγός μικρού δακτύλου Βραχύς Καμπτήρας μικρού δακτύλου Αντιθετικός μικρού δακτύλου

43 Απαγωγός μικρού δακτύλου  Έκφυση Πισοειδές και ωλένιο χείλος καμπτικής περιτονίας  Κατάφυση Ωλένιο χείλος της βάσης της 1 ης φάλαγγας του μικρού δακτύλου.  Νεύρωση Ωλένιο ν. IST/UH NMS2

44 Βραχύς καμπτήρας μικρού δακτύλου  Έκφυση Άγκιστρο αγκιστρωτού και ωλένιο χείλος της καμπτικής περιτονίας.  Κατάφυση Ωλένιο χείλος της βάση της 1 ης φάλαγγας του μικρού δακτύλου.  Νεύρωση Ωλένιο ν. IST/UH NMS2

45 Αντιθετικός του μικρού δακτύλου  Έκφυση Άγκιστρο αγκιστρωτού και και ωλένιο χείλος της καμπτικής περιτονίας.  Κατάφυση Ωλένιο χείλος 5 ου μετακαρπίου  Νεύρωση Ωλένιο ν. IST/UH NMS2

46 Ανατομική Ταμπακιέρα  Ορίζεται: Βραχύ εκτείνων-μακρό απαγωγό εκτείνων Μακρό εκτείνων αντίχειρα Στυλοειδή απόφυση κερκίδας Σκαφοειδές

47 Ανατομική Ταμπακιέρα

48 Αισθητική Κατανομή Άκρας Χείρας Όλα τα νεύρα μπορεί να τραυματισθούν από τραύμα, να συμπιεστούν ή να ενοχληθούν από συνεχόμενα φορτία 48UH/IST NMS 2 Μέσο Νεύρο Κερκιδικό νεύρο Ωλένιο νεύρο Επιπολής έξω πλάγιο αντιβραχίου Επιπολής έσω πλάγιο αντιβραχίου Επιπολής οπίσθιο αντιβραχίου

49 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  Ευχαριστώ για την προσοχή σας! NMS


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία και Βιομηχανική Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Καρπός - Άκρα χείρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google