Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία Ποδοκνημική – Άκρος πόδας Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt dsfsf dsfsf

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία Ποδοκνημική – Άκρος πόδας Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt dsfsf dsfsf"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία Ποδοκνημική – Άκρος πόδας Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt dsfsf dsfsf

2 Εν τω βάθει Περονιαίο νεύρο Deep Peroneal Nerve
Νευρώνει : Πρόσθιο κνημιαίο (Tibialis anterior) Μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο (Extensor hallucis longus) Μακρός εκτείνων τους δακτύλους (Extensor digitorum longus)

3 Πρόσθιος κνημιαίος Tibialis Anterior
Ε: άνω 2/3 της κνήμης.μεσόστεος υμένας.κνημιαία περιτονία Κ: 1ο σφηνοειδές και βάση 1ου μεταταρσίου Ν: Εν τω βάθει περονιαίο ν( Ο4- Ο5) Λ:Κάμπτει το πόδι ραχιαίως, το προσάγει και το στρέφει προς τα έσω(υπτιασμός)

4 Πρόσθιος Κνημιαίος - Τι συμβαινει στην περιπτωση παράλυσης στην λειτουργικοτητα Κατά τη φάση της αιώρησης στη βάδιση, ενεργοποιείται ο πρόσθιος κνημιαίος και διατηρεί τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής Στην παράλυσή του… drop foot

5 Πρόσθιος κνημιαίος Tibialis Anterior
Origin Lateral condyle of tibia Proximal lateral surface of tibia Interosseous membrane Insertion Plantar surface of base of 1st metatarsal Medial surface of medial cuneiform

6 Μακρός εκτέινων το μέγα δάκτυλο Extensor Hallucis Longus
Ε: Μέσο 1/3 της περόνης και μεσόστεος υμένας Κ: ονυχοφόρος φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου( περνάει κάτω από τον εγκάρσιο και σταυρωτό σύνδεσμο) Ν: εν τω βάθει περονιαίο ν ( Ο4-Ι1) Λ: εκτείνει το μέγαλο δάκτυλο και βοηθά στη έκταση του άκρου ποδός και τον υπτιασμό

7 Extensor Hallucis Longus
Origin Middle anterior surface of fibula Interosseous membrane Insertion Dorsal surface of distal phalanx of 1st toe

8 Μακρός εκτείνων τους δακτύλους Extensor Digitorum Longus
Ε: έξω κνημιαίος κόνδυλος,κεφαλή της περόνης, άνω 2/3 περόνης και μεσόστεος υμένας , κνημιαία περιτονία Κ:ραχιαία απονεύρωση 2ου – 5ου δακτύλου και τελικά στη μέση και ονυχοφόρα φάλαγγα του δακτύλου( 4τένοντες) Ν: εν τω βάθει περονιαίο ν( ο5-Ι1) Λ: κάμπτει ραχιαία το 2ο- 5ο δάκτυλο και τον άκρο πόδα τον απάγει και τον στρέφει προς τα έξω

9 Extensor Digitorum Longus
Origin Lateral condyle of tibia Proximal anterior shaft of fibula Interosseous membrane Insertion Dorsal surface of middle and distal phalanges of 2nd-5th toes

10 Επιπολής περονιαίο νεύρο Superficial Peroneal Nerve
Νευρώνει : Μακρό περονιαίο (Peroneus longus) Βραχύς περονιαίος (Peroneus brevis)

11 Μακρός περονιαίος Peroneus Longus
Ε: έξω κνημιαίος κόνδυλος, κεφαλή και άνω 1/3 της περόνης, κνημιαία περιτονία Κ: βάση του 5ου μεταταρσίου και έσω σφηνοειδές οστό Ν: επιπολής περονιαίο ν Ο5-Ι1 Λ: πρηνίζει τον άκρο πόδα ( πελματιαία κάμψη ,απαγωγή και έξω στροφή)

12 Peroneus Longus Origin Proximal 2/3 of lateral fibula Insertion
Base of the 1st metatarsal Plantar surface of medial cuneiform

13 Βραχύς περονιαίος Peroneus Brevis
Ε:κάτω 2/ 3 της περόνης Κ: φύμα του 5ου μεταταρσίου Ν:επιπολής περονιαίο ν Ο5-Ι1 Λ: απάγει τον άκρο πόδα, τον στρέφει προς τα έξω και βοηθά στην πελματιαία κάμψη του ( πρηνισμός)

14 Κνημιαίο νεύρο Tibial Nerve
Νευρώνει : Γαστροκνήμιο (Gastrocnemius) Πελματικός (Plantaris) Υποκνημίδιος (Soleus) Οπίσθιος κνημιαίος (Tibialis posterior) Μακρός καμπτήρας των δακτύλων (Flexor digitorum longus) Μακρός καμπτήρας μεγάλου δακτύλου (Flexor hallucis longus)

15 Γαστροκνήμιος Gastrocnemius
Ε: ΕΚ οπίσθια επιφάνεια ( ιγνυακή) του μηριαίου, πάνω από τον έσω κόνδυλο ΕξΚ έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα Κ:κύρτωμα της πτέρνας μέσω του αχίλλειου τένοντα Ν:κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2) Λ:Κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως και κάμπτει και το γόνατο

16 Gastrocnemius Origin MH: popliteal surface of femur above medial condyle LH: posterior lateral femoral condyle Insertion Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

17 Πελματικός Plantaris Ε:έξω υπερκονδύλια γραμμή μηριαίου, και λοξός ιγνυακός σύνδεσμος Κ: οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας μέσω του αχιλλείου τένοντα Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: πελματιαία κάμψη άκρου ποδός και κάμψη γόνατος

18 Plantaris Origin Lateral supracondylar ridge of femur
Oblique popliteal ligament Insertion Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

19 Υποκνημίδιος Soleus Ε:ιγνυακή γραμμή της κνήμης ,έσω χείλος της κνήμης,οπίσθια επιφάνεια κεφαλής και σώματος ( άνω) της περόνης Κ:οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας μέσω του αχιλλείου τένοντα Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως

20 Soleus Origin Soleal line Posterior surface of tibia
Proximal posterior surface of fibula Insertion Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

21 Οπίσθιος κνημιαίος Tibialis Posterior
Ε: άνω 2/3 οπίσθιας επιφάνειας της κνήμης, μεσόστεος υμένας, άνω 2/3 έσω επιφάνειας της περόνης Κ:φύμα σκαφοειδούς και στα τρία σφηνοειδή οστά Ν: κνημιαίο νεύρο Ο4-Ο5 Λ: κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως τον προσάγει και τον στρέφει προς τα έσω ( υπτιασμός), διατηρεί την ποδική καμάρα

22 Tibialis Posterior Origin Proximal posterior shaft of tibia
Proximal posterior fibula Interosseous membrane Insertion Tuberosity of navicular bone Branches to cuboid, calcaneus, cuneiforms, bases of 2-4 metatarsals

23 Μακρός καμπτήρας των δακτύλων Flexor Digitorum Longus
Ε:οπίσθια έσω επιφάνεια της κνήμης Κ: πελματιαία επιφάνεια στις ονυχοφόρες φάλαγγες 2ου-5ου δακτύλου Ν:κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι3 Λ: κάμπτει τα 2-5 δάκτυλα

24 Flexor Digitorum Longus
Origin Middle posterior surface of tibia Insertion Plantar surface of distal phalanges of 2nd -5th toes

25 Μακρός καμπτήρας του μεγα δακτύλου Flexor Hallucis Longus
Ε: κάτω 2/3 της περόνης, μεσόστεος υμένας Κ:πελματιαία επιφάνεια της ονυχοφόρου φάλαγγας του μέγα δακτύλου Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: κάμπτει το μεγάλο δάκτυλο

26 Flexor Hallucis Longus
Origin Middle half of posterior fibula Interosseous membrane Insertion Plantar surface of distal phalanx of 1st toe

27 Μυες του ποδιού Οι αυτόχθονες μύες του ποδιού εκφύονται και καταφύονται στο πόδι Όλοι οι αυτόχθονες μύες νευρώνονται από τους έσω και έξω πελματικούς κλάδους του κνημιαίου νεύρου( εκτός από το εκτείνοντα τα δάκτυλα που νευρώνεται από το εν τω βάθει περονιαίο νεύρο) Οι αυτόχθονες μύες τροποποιούν κυρίως την ενέργεια των μακρών τενόντων και ελέγχουν τις λεπτές κινήσεις των δακτύλων

28 Βραχύς εκτείνων το μέγα δάκτυλο
Βραχύς εκτείνων το μέγα δάκτυλο Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους IST/UH ΝΜΣ

29 1ο στρώμα μυών πέλματος Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων Απαγωγός του μικρού δακτύλου

30 2ο στρώμα μυών Τετράγωνος πελματικός Ελμινθοειδείς μυς(4)

31 3ο στρώμα μυών βραχύς καμπτήρας μεγάλου δακτύλου Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου Βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου

32 4ο στρώμα μυών Ραχιαίοι μεσόστεοι (4) Πελματιαίοι μεσόστεοι(3)

33


Κατέβασμα ppt "Ανατομία Ποδοκνημική – Άκρος πόδας Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt dsfsf dsfsf"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google