Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ποδοκνημική – Άκρος πόδας 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ποδοκνημική – Άκρος πόδας 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ποδοκνημική – Άκρος πόδας 1

2 Νευρώνει :  Πρόσθιο κνημιαίο (Tibialis anterior)  Μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυλο (Extensor hallucis longus)  Μακρός εκτείνων τους δακτύλους (Extensor digitorum longus)

3 Ε: άνω 2/3 της κνήμης.μεσόστεος υμένας.κνημιαία περιτονία Κ: 1 ο σφηνοειδές και βάση 1 ου μεταταρσίου Ν: Εν τω βάθει περονιαίο ν( Ο4- Ο5) Λ:Κάμπτει το πόδι ραχιαίως, το προσάγει και το στρέφει προς τα έσω(υπτιασμός)

4  Τι συμβαινει στην περιπτωση παράλυσης στην λειτουργικοτητα  Κατά τη φάση της αιώρησης στη βάδιση, ενεργοποιείται ο πρόσθιος κνημιαίος και διατηρεί τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής  Στην παράλυσή του… drop foot 4 -

5 Origin  Lateral condyle of tibia  Proximal lateral surface of tibia  Interosseous membrane Insertion  Plantar surface of base of 1 st metatarsal  Medial surface of medial cuneiform

6  Ε: Μέσο 1/3 της περόνης και μεσόστεος υμένας  Κ: ονυχοφόρος φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου( περνάει κάτω από τον εγκάρσιο και σταυρωτό σύνδεσμο)  Ν: εν τω βάθει περονιαίο ν ( Ο4- Ι1)  Λ: εκτείνει το μέγαλο δάκτυλο και βοηθά στη έκταση του άκρου ποδός και τον υπτιασμό

7 Origin  Middle anterior surface of fibula  Interosseous membrane Insertion  Dorsal surface of distal phalanx of 1 st toe

8 Ε: έξω κνημιαίος κόνδυλος,κεφαλή της περόνης, άνω 2/3 περόνης και μεσόστεος υμένας, κνημιαία περιτονία Κ:ραχιαία απονεύρωση 2 ου – 5 ου δακτύλου και τελικά στη μέση και ονυχοφόρα φάλαγγα του δακτύλου( 4τένοντες) Ν: εν τω βάθει περονιαίο ν( ο5-Ι1) Λ: κάμπτει ραχιαία το 2 ο - 5 ο δάκτυλο και τον άκρο πόδα τον απάγει και τον στρέφει προς τα έξω

9 Origin  Lateral condyle of tibia  Proximal anterior shaft of fibula  Interosseous membrane Insertion  Dorsal surface of middle and distal phalanges of 2 nd -5 th toes

10 Νευρώνει :  Μακρό περονιαίο (Peroneus longus)  Βραχύς περονιαίος (Peroneus brevis)

11 Ε: έξω κνημιαίος κόνδυλος, κεφαλή και άνω 1/3 της περόνης, κνημιαία περιτονία Κ: βάση του 5 ου μεταταρσίου και έσω σφηνοειδές οστό Ν: επιπολής περονιαίο ν Ο5-Ι1 Λ: πρηνίζει τον άκρο πόδα ( πελματιαία κάμψη,απαγωγή και έξω στροφή)

12 Origin  Proximal 2/3 of lateral fibula Insertion  Base of the 1 st metatarsal  Plantar surface of medial cuneiform

13 Ε:κάτω 2/ 3 της περόνης Κ: φύμα του 5 ου μεταταρσίου Ν:επιπολής περονιαίο ν Ο5-Ι1 Λ: απάγει τον άκρο πόδα, τον στρέφει προς τα έξω και βοηθά στην πελματιαία κάμψη του ( πρηνισμός)

14 Νευρώνει :  Γαστροκνήμιο (Gastrocnemius)  Πελματικός (Plantaris)  Υποκνημίδιος (Soleus)  Οπίσθιος κνημιαίος (Tibialis posterior)  Μακρός καμπτήρας των δακτύλων (Flexor digitorum longus)  Μακρός καμπτήρας μεγάλου δακτύλου (Flexor hallucis longus)

15 Ε: ΕΚ οπίσθια επιφάνεια ( ιγνυακή) του μηριαίου, πάνω από τον έσω κόνδυλο ΕξΚ έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα Κ:κύρτωμα της πτέρνας μέσω του αχίλλειου τένοντα Ν:κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2) Λ:Κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως και κάμπτει και το γόνατο

16 Origin  MH: popliteal surface of femur above medial condyle  LH: posterior lateral femoral condyle Insertion  Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

17 Ε:έξω υπερκονδύλια γραμμή μηριαίου, και λοξός ιγνυακός σύνδεσμος Κ: οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας μέσω του αχιλλείου τένοντα Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: πελματιαία κάμψη άκρου ποδός και κάμψη γόνατος

18 Origin  Lateral supracondylar ridge of femur  Oblique popliteal ligament Insertion  Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

19 Ε:ιγνυακή γραμμή της κνήμης,έσω χείλος της κνήμης,οπίσθια επιφάνεια κεφαλής και σώματος ( άνω) της περόνης Κ:οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας μέσω του αχιλλείου τένοντα Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως

20 Origin  Soleal line  Posterior surface of tibia  Proximal posterior surface of fibula Insertion  Posterior surface of calcaneus via Achilles tendon

21 Ε: άνω 2/3 οπίσθιας επιφάνειας της κνήμης, μεσόστεος υμένας, άνω 2/3 έσω επιφάνειας της περόνης Κ:φύμα σκαφοειδούς και στα τρία σφηνοειδή οστά Ν: κνημιαίο νεύρο Ο4-Ο5 Λ: κάμπτει τον άκρο πόδα πελματιαίως τον προσάγει και τον στρέφει προς τα έσω ( υπτιασμός), διατηρεί την ποδική καμάρα

22 Origin  Proximal posterior shaft of tibia  Proximal posterior fibula  Interosseous membrane Insertion  Tuberosity of navicular bone  Branches to cuboid, calcaneus, cuneiforms, bases of 2-4 metatarsals

23  Ε:οπίσθια έσω επιφάνεια της κνήμης  Κ: πελματιαία επιφάνεια στις ονυχοφόρες φάλαγγες 2 ου -5 ου δακτύλου  Ν:κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι3  Λ: κάμπτει τα 2-5 δάκτυλα

24 Origin  Middle posterior surface of tibia Insertion  Plantar surface of distal phalanges of 2 nd -5 th toes

25 Ε: κάτω 2/3 της περόνης, μεσόστεος υμένας Κ:πελματιαία επιφάνεια της ονυχοφόρου φάλαγγας του μέγα δακτύλου Ν: κνημιαίο νεύρο Ι1-Ι2 Λ: κάμπτει το μεγάλο δάκτυλο

26 Origin  Middle half of posterior fibula  Interosseous membrane Insertion  Plantar surface of distal phalanx of 1 st toe

27  Οι αυτόχθονες μύες του ποδιού εκφύονται και καταφύονται στο πόδι  Όλοι οι αυτόχθονες μύες νευρώνονται από τους έσω και έξω πελματικούς κλάδους του κνημιαίου νεύρου( εκτός από το εκτείνοντα τα δάκτυλα που νευρώνεται από το εν τω βάθει περονιαίο νεύρο)  Οι αυτόχθονες μύες τροποποιούν κυρίως την ενέργεια των μακρών τενόντων και ελέγχουν τις λεπτές κινήσεις των δακτύλων 27

28  Βραχύς εκτείνων το μέγα δάκτυλο  Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους IST/UH ΝΜΣ1 2010-201128

29  1 ο στρώμα μυών πέλματος  Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου  Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων  Απαγωγός του μικρού δακτύλου 29

30  2 ο στρώμα μυών  Τετράγωνος πελματικός  Ελμινθοειδείς μυς(4) 30

31  3 ο στρώμα μυών  βραχύς καμπτήρας μεγάλου δακτύλου  Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου  Βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου 31

32  4 ο στρώμα μυών  Ραχιαίοι μεσόστεοι (4)  Πελματιαίοι μεσόστεοι(3) 32

33 33


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Ποδοκνημική – Άκρος πόδας 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google