Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας Θ. Πανάγος Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Δικηγόρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας Θ. Πανάγος Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Δικηγόρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας Θ. Πανάγος Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Δικηγόρος

2 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ απρόσκοπτος εφοδιασμός αιεφόρος ανάπτυξη προστασία καταναλωτών Οδηγίες 96/92/ΕΚ, 2003/54/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό Η μετάβαση από τη μονοπωλιακή οργάνωση στην ελεύθερη αγορά, συνίσταται καταρχάς σε: 1. Διαχωρισμό Δραστηριοτήτων, 2. Συμμετοχή πλείονων παικτών, 3. Ελευθερία επιλογής προμηθευτή Πράσινη Βίβλος Οδηγία 2003/55/ΕΚ για το φυσικό αέριο

3 Δίκτυα: Φυσικό Μονοπώλιο Επιτακτική Ανάγκη: Η ελεύθερη, επί ίσοις όροις και σε λογικές τιμές πρόσβαση σε αυτά Τεχνική αξιοπιστία του Συστήματος Μέτρα : Διαχωρισμός Μεταφοράς και Διανομής από Παραγωγή και Προμήθεια Νομικός Διαχωρισμός Λειτουργικός Διαχωρισμός ΔΕΗ Α.Ε.: Κυρία του Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ: Διαχειριστής του Συστήματος

4 Εν δυνάμει Ανταγωνιστικά Τμήματα Ηλεκτρισμού: Προμήθεια Παραγωγή Μεταφορά Μέτρα για την επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού Έγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης δραστηριοτήτων Επιβολή υποχρέωσης για τήρηση διαχωρισμένων λογαριασμών Χορήγηση αδειών Παραγωγής και προμήθειας με κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά, μη εισάγοντα διακρίσεις Οργάνωση Ημερήσιας Αγοράς Ενέργειας (ΗΕΠ) Διεξαγωγή διαγωνισμών: Δικαιώματα μεταφοράς μέσω διασυνοριακών διασυνδέσεων Δέσμευση διαθεσιμότητας επάρκειας ισχύος

5 Μέτρα για την επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού Διαχωρισμός Ε.Σ.Φ.Α – Α.Σ.Φ.Α. Δυνατότητα κατασκευής Α.Σ.Φ.Α. από τρίτους Χορήγηση αδειών προμήθειας και διανομής με κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά, μη εισάγοντα διακρίσεις Έγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης δραστηριοτήτων Εν δυνάμει ανταγωνιστικά τμήματα στην αγορά του φυσικού αερίου Προμήθεια Διανομή Δίκτυα Υποχρέωση τήρησης διαχωρισμένων λογαριασμών Λειτουργία ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου (Ε.Α.Φ.Α.)

6 Ρυθμιστική Παρέμβαση: σύσταση ΡΑΕ με το ν. 2773/1999 Α. Προληπτική Ρύθμιση Γνωμοδοτική αρμοδιότητα κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου (κώδικες, κανονισμοί, όροι αδειών) και κατά τη διαδικασίας χορήγησης αδειών Αποφασιστική αρμοδιότητα κατά την έγκριση της τιμολόγησης των δραστηριοτήτων, των εγχειριδίων και των λεπτομερειών εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας

7 Β. Παρακολούθηση και εποπτεία αγοράς Πρόταση για λήψη μέτρων για την προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, π.χ. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Υποβολή εκθέσεων στην Κοινότητα Γ. Κυρωτική αρμοδιότητα Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ένεκα παραβίασης νομοθεσίας ή όρων άδειας: πρόστιμα, ανάκληση αδειών

8 Τελικώς επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας? Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: Εγγενείς τάσεις υπερσυγκέντρωσης Αυξήσεις τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου Καταγγελίες για φραγμούς εισόδου στην αγορά Ανάγκη για ενίσχυση ρόλου ρυθμιστών Ανάγκη για συστηματικό διαχωρισμό δραστηριοτήτων Ελληνική νομοθεσία και Ρυθμιστική παρέμβαση Αύξηση συμμετεχόντων στην αγορά Λειτουργία ελεύθερης αγοράς


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας Θ. Πανάγος Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Δικηγόρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google