Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ευρωπαϊκός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε αερομεταφορείς και αεροδρόμια Δημήτριος Βουγιούκας Δικηγόρος ΔΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ευρωπαϊκός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε αερομεταφορείς και αεροδρόμια Δημήτριος Βουγιούκας Δικηγόρος ΔΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ευρωπαϊκός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε αερομεταφορείς και αεροδρόμια Δημήτριος Βουγιούκας Δικηγόρος ΔΝ

2 Βασική αρχή : άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως.

3 Εξαιρέσεις : άρθρο 107 παρ. 2 και 3 ΣΛΕΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ Η ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ : 1.Ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα 2.Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ : 1.Ενισχύσεις για οικονομική ανάπτυξη περιοχών- περιφερειακές ενισχύσεις 2.Ενισχύσεις οικονομικού χαρακτήρα-ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων-αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

4 Αερομεταφορές Σταδιακή απελευθέρωση του τομέα 1987-1990-1992 1994 Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 2005 Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις από τους αερολιμένες προς τις αεροπορικές εταιρείες και προς τους αερολιμένες

5 Στόχοι κοινοτικών κατευθύνσεων  1994 : εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους αερομεταφορείς στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών  2005 : θέσπιση κανόνων για την έγκριση της χρηματοδότησης αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών

6 Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών  Δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού  Εμφάνιση εταιρειών χαμηλού κόστους-low cost  Έντονη δραστηριότητα αερολιμένων ώστε να προσελκύσουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

7 Χρηματοδότηση αεροπορικών εταιρειών από αερολιμένες  Χρηματοδότηση που δε συνιστά ενίσχυση : αυστηρή εφαρμογή της αρχής του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς  Χρηματοδότηση που συνιστά ενίσχυση : έγκριση υπό προύποθέσεις (να προορίζονται για τους περιφερειακούς αερολιμένες, να εφαρμόζονται μόνο για την έναρξη νέων δρομολογίων, να περιορίζονται χρονικά)

8 Χρηματοδότηση αερολιμένων  Προϋπόθεση για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης : να ασκεί ο δικαιούχος αερολιμένας οικονομική δραστηριότητα  Διαχωρισμός ανάμεσα : 1.στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους και στην άσκηση των δικαιωμάτων του ως δημόσια αρχή 2.στις δραστηριότητες διαχείρισης και εκμετάλλευσης αερολιμένων

9 Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών  7 Απριλίου 2011 : Δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφασίσει σε ποιό βαθμό είναι απαραίτητες αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες και εφόσον απαιτείται να παρουσιάσει πρόταση για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών


Κατέβασμα ppt "Ο Ευρωπαϊκός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε αερομεταφορείς και αεροδρόμια Δημήτριος Βουγιούκας Δικηγόρος ΔΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google