Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία Ιούλιος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία Ιούλιος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία Ιούλιος 2013

2 2 Κόστος Ενέργειας Ανταγωνιστικότητα – Βιωσιμότητα  Τ ο κόστος ενέργειας  φ τάνει μέχρι το 40% του κόστους παραγωγής  αποτελεί τον κύριο παράγοντα διεθνούς ανταγωνιστικότητας  σε αντίθεση με το εργατικό κόστος και το κόστος πρώτης ύλης που είναι συγκρίσιμα  Η ελληνική βιομηχανία σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο  α παξιώνονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων  απειλούνται δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας ακόμα και για υγιείς, δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις  άμεσες επιπτώσεις στην Οικονομία

3 3 Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας (Ρυθμιστικές Χρεώσεις- Φόροι) Πρόσφατα η Ιταλική κυβέρνηση πήρε μέτρα 616εκ€  Αλλαγή της βάσης φορολόγησης από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας --  στη συμμετοχή του ενεργειακού κόστους μιας επιχείρησης στο συνολικό κύκλο εργασιών της.  Εάν κόστος ενέργειας είναι > 3% του κύκλου εργασιών τους, - ----  φορολογικές ελαφρύνσεις στην ενέργεια (φ.α & ηλ).  Εάν το κόστος ηλ. Ενέργειας είναι > 2% του κύκλου εργασιών τους ------  εκπτώσεις στις (ρυθμιζόμενες) χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΠΕ, ΥΚΩ)  Κατώτατο όριο ενεργειακής κατανάλωσης ίσο με 2,4GWh/έτος.

4 4 Πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις βιομηχανίες έντασης Ενέργειας Ρυθμιστικές Χρεώσεις – Φόροι -Ρύποι Άμεσα μέτρα για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας ΜΤ και ΥΤ (αδιακρίτως τάσης δικτύου, με ετήσια κατανάλωση ηλ. Ενέργειας >10GWH)  Μείωση του ΕΦΚ στην ηλ. Ενέργεια στο 0,5€/ΜWh.  Ανώτατη τιμή τέλους ΑΠΕ και ΥΚΩ στα 2€/MWH.  Μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο στο 0,54 €/ΜWh.  Θέσπιση Μηχανισμού Αντιστάθμισης λόγω υποχρεωτικών δικαιωμάτων CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα ανωτέρω μέτρα δεν υπερβαίνουν τα 100εκ Ευρώ !

5 5 Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική Επανεξέταση του 20-20-20  Επανεξέταση του στόχου 20-20-20 (εθνικός στόχος– κοινοτικός) λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες  Ώστε το προκύπτον κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να καθιστά βιώσιμες τις παραγωγικές επενδύσεις  Είναι επιτακτική ανάγκη να επανασχεδιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια.  Ανάγκη εισαγωγής του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα για αντικατάσταση του λιγνίτη μετά την απόσυρση των παλιών λιγνιτικών μονάδων(είναι αναγκαίες?)

6 Μοντέλο Αγοράς Υψηλή ανταγωνιστική τιμή  Η αγορά είναι μη ανταγωνιστική λόγω της ύπαρξης ενός κυρίαρχου παίκτη με αποκλειστική πρόσβαση στις φθηνές πηγές και του μοντέλου αγοράς (pool) που αποκλείει τα διμερή συμβόλαια και δεν επιβάλει στους παραγωγούς να αναζητήσουν πελάτες.  Ο κυρίαρχος παίκτης (κρατικό μονοπώλιο) επιδιώκει να ανακτήσει το κόστος του (αναζητείται ?) με μέσους όρους και όχι ανάλογα με το κόστος που προκαλεί κάθε κατηγορία καταναλωτή/καταναλωτής στο σύστημα.  Η βιομηχανία καλείται από την ΔΕΗ να πληρώσει ανταγωνιστική τιμή ίση με το μέσο κόστος της ΔΕΗ, ενώ αποτελεί φορτίο βάσης.  Ποιο προφίλ κατανάλωσης προκαλεί τις Αιχμές συστήματος – Ποιο είναι το κόστος ? Από ποιους ανακτά η ΔΕΗ αυτό το κόστος? 6

7 Λειτουργία Αγοράς-Στρεβλώσεις  H λειτουργία της αγοράς δεν εξασφαλίζει την λειτουργία των οικονομικότερων μονάδων παραγωγής με αποτέλεσμα στις σημερινές συνθήκες αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ την περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού κόστους λειτουργίας του συστήματος.  Τα όποια μέτρα αποφασιστούν θα κριθούν από το τελικό κόστος του συστήματος που θα προκύψει και την αξιοπιστία τήρησης του χρονοδιαγράμματος. 7

8 Πως θα επιβιώσει η βιομηχανία ? Συμπέρασμα  Όσο διατηρείται η μη ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, το pool και η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην προμήθεια η Βιομηχανία αδυνατεί να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις με το κυρίαρχο μονοπώλιο και να πετύχει την τιμή ηλ. Ενέργειας που θα της προσφερόταν σε μια ευρωπαϊκού τύπου Αγορά (εξατομικευμένα τιμολόγια βάσει προφίλ).  Εάν συνεχίζουν να μειώνονται τα φορτία βάσης που στηρίζουν την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων το κόστος για τον απλό καταναλωτή θα αυξηθεί. 8

9 Υψηλό κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας- Δημοπρασίες  Η άμεση συμμετοχή της βιομηχανίας χωρίς περιορισμούς στις δημοπρασίες για προμήθεια μπάντας φορτίου αποκλειστικά από λιγνιτική παραγωγή και νερά πρέπει να συμπεριληφθεί στα αναγκαία μέτρα στο μεταβατικό στάδιο εκσυγχρονισμού της αγοράς.  Ενδεχόμενος αποκλεισμός της βιομηχανίας  θα οδηγήσει στην αποτυχία του μέτρου.  Θα απαιτηθεί άμεση κατάργηση του pool. 9

10 10 «Πράσινη» Ανάπτυξη: εκτός ελέγχου η κατάσταση? Πηγή: ΛΑΓΗΕ

11 11 Τιμές Φυσικού αερίου μη επιλέγοντα βιομηχανικού πελάτη Πηγή: EBIKEN, EEX, IEA

12 12 Αγορά Φυσικού αερίου (1) • Η αγορά είναι στην πράξη κλειστή χωρίς εναλλακτική πρόσβαση σε φ.α αγωγού με κυρίαρχο μονοπώλιο που ελέγχει και τα τοπικά μονοπώλια. • Η ΔΕΠΑ σε μια αγορά χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς κώδικα προμήθειας, χωρίς πρότυπες συμβάσεις λειτουργεί μονοπωλιακά • Η Βιομηχανία αδυνατεί να διαπραγματευτεί δικαιότερα τιμολόγια με την ΔΕΠΑ μέσα σε αυτό το πλαίσιο αγοράς. • Διάκριση πελατών σε επιλέγοντες και μη επιλέγοντες- σοβαρή στρέβλωση • Διακριτική μεταχείριση πελατών με βιομηχανικά τιμολόγια

13 13 Αγορά Φυσικού αερίου (2) • Η τιμή του φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς πελάτες είναι 40% ακριβότερη από την μέση Ευρωπαϊκή τιμή- Αυξήθηκε κατά 80% τα 4 τελευταία χρόνια. • Απαιτείται ΑΜΕΣΗ διαπραγμάτευση τιμών με αναδρομική ισχύ • Έκπτωση (αναδρομική από 1/1/12) από Αλγερία. Σε ποιούς δεν την πέρασε η ΔΕΠΑ ? • Μείωση των τιμολογίων μεταφοράς- Σε ποιούς δεν την πέρασε η ΔΕΠΑ? • Αυθαίρετη, μονομερής χρέωση της δυναμικότητας μεταφοράς στα σημεία εισόδου. Απαιτείται παρέμβαση.

14 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία Ιούλιος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google