Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα 30.5.2011 Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: σε αναζήτηση του ρυθμιστικού του ρόλου Αλέξανδρος Οικονόμου Δ. Ν. Δικηγόρος Ειδικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα 30.5.2011 Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: σε αναζήτηση του ρυθμιστικού του ρόλου Αλέξανδρος Οικονόμου Δ. Ν. Δικηγόρος Ειδικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα 30.5.2011 Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: σε αναζήτηση του ρυθμιστικού του ρόλου Αλέξανδρος Οικονόμου Δ. Ν. Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

2 Εισαγωγικά  H έννοια της ρυθμιστικής αρμοδιότητας  Εξασφάλιση ισορροπίας συστήματος  Χρήση κατάλληλων εργαλείων με στόχο προσαρμοστικότητα κανόνων και συναίνεση ενδιαφερομένων  Η ιδιαιτερότητα του ρόλου του ΕΣΡ ως ανεξάρτητης αρχής  Θεσμική εγγύηση ατομικών δικαιωμάτων  Εποπτεία οικονομικής δραστηριότητας

3 Ι. Σημερινή κατάσταση : το ΕΣΡ ως τυπική διοικητική αρχή Α. Ιστορικά στοιχεία  1988 : Έκδοση αδειών ιδιωτ. ραδιοφ. σταθμών μετά από πρόταση Επιτρ. Τοπικής Ραδιοφ.  1989 : - Έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτ. σταθμών χωρίς άδεια  - Ίδρυση ΕΣΡ (αριθμός μελών 11, το 1991: 19, το 1993: 9, το 2002: 7)  1993 : Χορήγηση αδειών σε τηλεοπτικούς σταθμούς Αττικής η ισχύς των οποίων παρατείνεται μέχρι σήμερα  1995 : Νόμος 2328/2005 - Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΕΣΡ από τον Υπουργό  1996 : 1η Προκήρυξη αδειών ραδιοφώνου Αττικής – Έκδοση αδειών [2001] – Ακύρωση από ΣτΕ [2006]  1998 : 1η Προκ. αδειών τηλεόρασης – Νόμιμη λειτουργία στους συμμετέχοντες με διάταξη νόμου που κηρύσσεται αντισυνταγματική το 2010 από το ΣτΕ  2001 : 2η Προκ. αδειών ραδιοφώνου Αττικής – Έκδοση αδειών [2002] – Ακύρωση από ΣτΕ [2004]  2003 : 2η Προκ. αδειών τηλεόρασης από ΕΣΡ ακυρώνεται από ΣτΕ το 2005  2005 : Άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού διαφάνειας από ΕΣΡ σε εταιρεία δημοσίων έργων  2008 : Έγκριση ΕΣΡ για ψηφιακή μετάδοση των περιφ. τηλεοπτικών σταθμών  2011 : ΣτΕ : Παράνομη η συγκρότηση ΕΣΡ λόγω καθυστέρησης στον ορισμό των μελών από τη Βουλή

4 Β. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ (1)  1. Κανονιστική  Κώδικες δεοντολογίας ειδησεογραφικών προγραμμάτων, διαφημίσεων και ψυχαγωγικών εκπομπών  Προκηρύξεις για τη χορήγηση αδειών επίγειων σταθμών  2. Αποφασιστική – διοικητική  Άδειες λειτουργίας και δικτυώσεων επίγειων σταθμών  Άδειες λειτουργίας δορυφορικών ή συνδρομητικών σταθμών  Εγκρίσεις πράξεων μεταβίβασης επιχειρήσεων  Εγκρίσεις περιεχομένου για μετάδοση μέσω ευρυζωνικών δικτύων  3. Αποφασιστική - οιονεί δικαστική  Εξέταση καταγγελιών ή διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων  Εξέταση αιτημάτων επανόρθωσης

5 Β. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ (2) 4. Γνωμοδοτική  Για Προεδρικό Διάταγμα για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση  Για Υπουργική Απόφαση για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη προεκλογικής περιόδου  Για Υπουργική Απόφαση ορισμού μελών Διοικ. Συμβ. ΕΡΤ Α. Ε. 5. Οιονεί κανονιστική  Οδηγίες για την εφαρμογή νόμων  Συστάσεις, υποδείξεις 6. Δημοσίευση εκθέσεων  Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  Ετήσια γνωστοποίηση μετοχικών συνθέσεων επιχειρήσεων

6  Γ. Κριτική αποτίμηση από την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων  Αδυναμία ενάσκησης κανονιστικής εξουσίας  Μετ’ εμποδίων η αρμοδιότητα της αδειοδότησης  Περιορισμένη η απήχηση της ετήσιας έκθεσης και των εκθέσεων μετοχικής συνθέσεως των σταθμών  Έμφαση στην εξέταση καταγγελιών μεμονωμένων περιπτώσεων

7 ΙΙ. Η επιθυμητή κατάσταση: το ΕΣΡ ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή  Α. Ενίσχυση κανονιστικών εξουσιών  Πράξεις που προηγούνται της αδειοδότησης σταθμών (Χάρτης συχνοτήτων [σε συνεργασία με ΕΕΤΤ], Προσδιορισμός είδους και αριθμού διαθέσιμων αδειών)  Προβολή κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο  Προστασία παιδικής ηλικίας  Β. Χρήση διαβούλευσης και διμερούς διαμόρφωσης κανόνων  Διαβούλευση (στάδια: διαμόρφωση κειμένου θέσεων, καταγραφή απόψεων, διατύπωση συμπερασμάτων, ενδεχόμενη έκδοση πράξεως)  Χρήση μηχανισμών αυτορρύθμισης ή ρυθμισμένης αυτορρύθμισης

8  Γ. Έμφαση στην συνολική αντιμετώπιση και αξιολόγηση ζητημάτων εφαρμογής νόμου  Υποβολή εκθέσεων σε ad hoc ζητήματα (π. χ. παραγωγή παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, παραγωγή προγραμμάτων ευρωπαϊκής προέλευσης)  Καταγραφή και αξιολόγηση των εκπομπών  Καταγραφή και αξιολόγηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και οικονομικών μεγεθών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων

9 Δ. Αλλαγές στο νομικό καθεστώς των μελών   Διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής των μελών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και έλεγχος της γνωστικής και διαχειριστικής επάρκειας των υποψήφιων   Μείωση αριθμού μελών από 7 σε 5   Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση όλων των μελών   Ενδεχόμενη θέσπιση ορίου ηλικίας

10 Επιλογικά Η ανάδειξη του ΕΣΡ ως ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής προϋποθέτει ότι η πολιτική τάξη αναγνωρίζει την ανάγκη να παραχωρήσει το μονοπώλιο της αποκλειστικής ρυθμίσεως (άρα και του απευθείας ελέγχου) των ραδιοτηλεοπτικών μέσων που σήμερα διαθέτει. [Είμαστε σίγουροι για την ωριμότητα της πολιτικής τάξης;]


Κατέβασμα ppt "Αθήνα 30.5.2011 Εκδήλωση ΕΛΙΑΜΕΠ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: σε αναζήτηση του ρυθμιστικού του ρόλου Αλέξανδρος Οικονόμου Δ. Ν. Δικηγόρος Ειδικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google