Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1995 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2005

2 Γεωλόγοι Φυσικοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Μαθηματικοί Βιολόγοι
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γεωλόγοι Φυσικοί Μαθηματικοί Βιολόγοι Χημικοί Γεωπόνοι Δασολόγοι Πολυτεχνείου Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές.

3 ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Αντικείμενο: Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Χρόνος: Τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. β) Διδακτορικό Δίπλωμα: Αντικείμενο: Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Χρόνος: Έξι (6) έως δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα.

4 Συνολικός αριθμός φοιτητών 81 Αποφοίτησαν 53 Εν ενεργεία φοιτητές 23
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α’ Κύκλος: Ειδίκευση Συνολικός αριθμός φοιτητών 81 Αποφοίτησαν 53 Εν ενεργεία φοιτητές 23 Φοιτητές που διέκοψαν 4 Απεβίωσε 1

5 Απασχόληση Πτυχιούχων Α’ Κύκλου Πανεπιστήμιο 5 9% Ε. Μ. Υ. / ΔΕΚΟ 11
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απασχόληση Πτυχιούχων Α’ Κύκλου Πανεπιστήμιο 5 9% Ε. Μ. Υ. / ΔΕΚΟ 11 21% Δημόσιο Τομέα 14 26% Ιδιωτικό Τομέα Εκπόνηση Διδακτορικού 6 11% Άνεργοι / Δεν γνωρίζω Σύνολο φοιτητών 53 100%

6 Συνολικός αριθμός φοιτητών 39 Αποφοίτησαν 22 Εν ενεργεία φοιτητές 9
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β’ Κύκλος: Διδακτορικό Συνολικός αριθμός φοιτητών 39 Αποφοίτησαν 22 Εν ενεργεία φοιτητές 9 Φοιτητές που διέκοψαν 8

7 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Glynn Gorick ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Το Τμήμα Βιολογίας είναι συντονιστής του ΔΜΠΣ

8 Glynn Gorick Το ΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και έχει στόχο να εκπαιδεύσει στελέχη στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000 της Ε.Ε. για τα νερά. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες (Ε.Δ.Μ.). Α΄ και Β΄ Εξάμηνα: Διδάσκονται 8 υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα, 1 Μελέτη Ειδικών Περιπτώσεων και Πρακτική Άσκηση Γ΄ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διατριβής Ειδίκευσης Η αξιολόγησή των μαθημάτων γίνεται με συγγραφή εργασιών, με παρουσιάσεις και με εξετάσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (Διδάσκων και διδασκόμενοι υπογράφουν σε έντυπο)

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίσκεψη Αξιολογητών 11-13, Ιουνίου 2012
EXTERNAL EVALUATION REPORT July 11, 2012 Recommendation 10: A thorough review and evaluation of the current PGP course content is needed to achieve more effective course delivery, increase the level in relation to the UGC and further improve the intra-sectional co-operation.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίσκεψη Αξιολογητών 11-13, Ιουνίου 2012
EXTERNAL EVALUATION REPORT July 11, 2012 Recommendation 12: Give more emphasis on applied aspects, new technologies and further collaboration with industry. For example, introduction to business and law framework as related to the profession, and more guest lectures and short courses from industry, State and international experts accompanied by complete project assignments. This will increase employment opportunities for graduates.

11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίσκεψη Αξιολογητών 11-13, Ιουνίου 2012
EXTERNAL EVALUATION REPORT July 11, 2012 Recommendation 22: The EEC recommends that the Department offer some graduate courses in English and encourage more students to submit the MSc Thesis and PhD Dissertation in English. The EEC anticipates that this will attract a higher calibre of students as well as students from other countries, and increase international research collaboration

12 NEA Π. Μ. Σ. Λειτουργία Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

13 ΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ : α) Τμημάτων Θετικών Επιστημών β) Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γ) Τμημάτων Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών δ) Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ε) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ (άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001, ΦΕΚ 114Α΄), συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. στ) Τμημάτων και Σχολών με έμμεση συνάφεια με τα αντικείμενα και τους στόχους του Π.Μ.Σ. (για παράδειγμα Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Οικονομικών Επιστημών).

14 Κλάδος ειδίκευσης: Δομή και Εξέλιξη ιζηματογενών λεκανών Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία

15 NEA Π. Μ. Σ. Λειτουργία Αναζήτηση και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

16 NEA Π. Μ. Σ. Λειτουργία Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές

17


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google