Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φίκος Ηλίας Ταμίας Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων ΤΗΛ

2 Τι κάνει ο γεωλόγος? Δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν:
Αναζήτηση νερού και διαχείριση επιφανειακών και κυρίως υπόγειων νερών. Αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων Σχεδιασμός, ασφάλεια τεχνικών έργων Βασική γεωλογική έρευνα και υποδομή

3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΕΚ 16/ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Γεωλόγων ΦΕΚ 297/ (Π.Δ. 344) Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού

4 Επαγγελματικές δραστηριότητες (Π.Δ. 344)
Σύνταξη μελετών γεωλογικής διερεύνησης Έρευνα-Αξιοποίηση ορυκτών – υδατικών – ενεργειακών πόρων Χαρτογραφήσεις, Τεχνικά έργα Υποθαλάσσιες και παράκτιες γεωλογικές έρευνες Μελέτες και εργασίες τεχνικών έργων Μελέτες και έρευνες (γεωφυσικές, γεωχημικές, παλαιοντολογικές κ.α.) που αφορούν την αρχαιολογική έρευνα Σεισμολογικές έρευνες καθορισμού σεισμικής επικινδυνότητας Ανάδειξη και διαχείριση γεωπάρκων, σπηλαίων και άλλων γεωλογικών μνημείων Εκπαίδευση

5 Υποχρεωτική απασχόληση (Π.Δ. 344)
Με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου, συμβούλου στον Δημόσιο τομέα (22 κατηγορίες φορέων και υπηρεσιών) Σε σύνταξη μελετών (40 κατηγορίες μελετών) Σε σύνταξη εκθέσεων (χορήγηση αδειών, επιδοτήσεις) σε 7 περιπτώσεις. Σε 14 κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. μεταλλευτικές, λατομικές, τσιμεντοβιομηχανία, ΟΤΑ, ΧΥΤΑ, ιαματικών πηγών, γεωθερμικά πεδία, Εμφιαλωτήρια, Εργοληπτικές).

6 ΠΕΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΛΗΨΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

7 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωλογίας, Υδρολογίας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, κλπ) Υπουργείο Ανάπτυξης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γεν. Γραμματεία Φυσικών Καταστροφών, ΟΤΑ) Υπουργείο Παιδείας: Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. (ΔΕΠ, Β’ Εκπαίδευση) Υπουργείο Πολιτισμού (Εφορία Σπηλαιολογίας κλπ). Περιφέρειες (Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Υδατικών Πόρων, κλπ) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ΟΤΑ ΙΓΜΕ ΔΕΗ ΟΑΣΠ

8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Εξαρτημένη εργασία Τεχνικές εταιρείες (μελετητικές-κατασκευαστικές) Μεταλλευτικές-λατομικές επιχειρήσεις Ελεύθερο Επάγγελμα Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός τομέας Μελέτες-Έρευνες Αδειοδοτήσεις Κατασκευή (εκτός Μ.Π.Ε.) Μελετητής Κατηγορίες μελετών 20: Γεωλογικές-Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες 27: Περιβαλλο-ντικές 21: Γεωτεχνικές Εργολήπτης Έργα κατηγορίας γεωτρήσεων

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυξημένη απαίτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Άσκηση επαγγέλματος με βασικό πτυχίο. Μελετητής: 4 χρόνια από Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Εργολήπτης: 3 χρόνια από Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Υδρογεωλογία-Υδρολογία Υδρογεωλογικές-Γεωφυσικές μελέτες Μελέτες αδειών γεωτρήσεων Κατασκευή γεωτρήσεων Χαρτογράφηση Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας Έργα Οδοποιίας Μεγάλα τεχνικά έργα Τεχνική Γεωλογία Γεωτεχνικές μελέτες σε κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. Εφαρμογή ΝΕΑΚ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 20 (ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΜΕΛ.ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ)

11 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

12 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

13 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14

15 1950: Ίδρυση Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους 1951: Ίδρυση ΕΓΕ 1961: Ίδρυση ΣΕΓ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΚΤΑΕΤΙΑ 1ο ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ένταξη Γεωλόγων στο ΓΕΩΤΕΕ (1985) ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90 ΠΔ16/1997-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Πρώτη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ΠΔ344/2000-:Επαγγελματική κατοχύρωση των κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ

16

17

18 ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Εφαρμογή Π.Δ.344
Στελέχωση κρατικών υπηρεσιών (κυρίως περιφερειακών). Στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων Διεύρυνση δραστηριοτήτων με υποχρεωτική συμμετοχή γεωλόγου Ορισμός προδιαγραφών μελετών και έργων Εφαρμογή ΝΕΑΚ (οικοδομικές άδειες) Νέο τιμολόγιο γεωλογικών εργασιών

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΕΩΤεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google