Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ «Μεταπτυχιακές Σπουδές & Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ» Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Διευθύντρια ΜΠΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ «Μεταπτυχιακές Σπουδές & Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ» Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Διευθύντρια ΜΠΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ «Μεταπτυχιακές Σπουδές & Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ» Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Διευθύντρια ΜΠΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών»

2 2 2. Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών Έτος Ίδρυσης: 1993 3. Φυσικής Περιβάλλοντος Έτος Ίδρυσης: 1993 4. Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες Έτος Ίδρυσης: 2002 5. Υπολογιστικής Φυσικής Έτος Ίδρυσης: 2003 Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν 5 ΜΠΣ 1. Ηλεκτρονικής Φυσικής-Ραδιοηλεκτρολογίας Έτος Ίδρυσης: 1965 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης & Διδακτορικό Δίπλωμα

3 www.physics.auth.gr Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων ΣΘΕ & Πολυτεχνικών Σχολών

4 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ ΜΠΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής – Ραδιοηλεκτρολογίας Διευθυντής: Θ. Λαόπουλος http://elecom.physics.auth.gr/ Στόχος : εκπαίδευση και έρευνα στις κατευθύνσεις α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων και β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών. Οι απόφοιτοι απορροφώνται από την αγορά εργασίας με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια Αριθμός εισαγομένων : 25 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

5 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ ΜΠΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών Διευθύντρια: Ελένη Κ. Παλούρα http://mater.physics.auth.gr/materials Στόχος : η διεπιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων σε προχωρημένα θέματα νέων υλικών. Επαγγελματική αποκατάσταση: ερευνητές σε ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, στελεχιακό δυναμικό της βιομηχανίας. Κάτοχοι διδακτορικού : ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα. Αριθμός εισαγομένων: 20

6 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ ΜΠΣ Φυσικής Περιβάλλοντος Διευθυντής: Α. Μπάης http://lap.physics.auth.gr/pms/index.asp?lang=gr Στόχος : η εξειδίκευση των αποφοίτων σε προχωρημένα θέματα περιβαλλοντολογίας, στη δυναμική μελέτη & αντιμετώπιση προβλημάτων του περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι απορροφώνται από την αγορά εργασίας με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οι σπουδές διαρκούν 2 χρόνια. Αριθμός εισαγομένων : 10

7 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ ΜΠΣ Υπολογιστικής Φυσικής Διευθυντής: Γ. Λαλαζήσης http://compu.physics.auth.gr/ Στόχος: ειδίκευση σε μεθόδους προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών. Παρέχονται και οι απαιτούμενες γνώσεις πληροφορικής. Επαγγελματική αποκατάσταση: απορρόφηση σε θέσεις εργασίας στη περιοχή της σύγχρονης τεχνολογίας, π.χ. στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, στην επεξεργασία δεδομένων & την εφαρμοσμένη πληροφορική. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια. Αριθμός εισαγομένων: 20 Συνεργασίες, προσκεκλημένοι διδάσκοντες

8 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΜΠΣ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες Διευθυντής: Σ. Λογοθετίδης http://nn.physics.auth.gr/ Το ΔΜΠΣ διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας της ΣΘΕ, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τη διοικητική υποστήριξη/ευθύνη λειτουργίας έχει το Τμήμα Φυσικής. Αντικείμενο : οι ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και της Νανοτεχνολογίας. Στόχος : η διεπιστημονική προσέγγιση  σύγκλιση και η ισότιμη συμμετοχή της Ελληνικής Παιδείας και Αριστείας με την/στην διεθνή παραγωγική/οικονομική πραγματικότητα. Διάρκεια του προγράμματος: 2 χρόνια Αριθμός εισαγομένων: 20

9 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Κριτήρια εισαγωγής  Βαθμός πτυχίου  Χρόνος απόκτησης πτυχίου  Βαθμός μαθημάτων συναφών με το ΜΠΣ  Πτυχιακή εργασία  Άλλα προσόντα (π.χ. δημοσιεύσεις, δεύτερο πτυχίο, ξένες γλώσσες)  Ξένη γλώσσα  Συστατικές επιστολές  ΔΠΜΣ: Συνέντευξη  Γραπτή εξέταση*

10 Ανώτατος Ακαδημαϊκός Τίτλος Ανώτατος Ακαδημαϊκός Τίτλος Προχωρημένη Εξειδίκευση και π αραγωγή πρωτότυπης έρευνας Προχωρημένη Εξειδίκευση και π αραγωγή πρωτότυπης έρευνας Μέση διάρκεια εκπόνησης : 4,6 χρόνια (2010-11) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φυσικής Διδακτορικό Δίπλωμα Προϋπόθεση: ΠΤΥΧΙΟ & ΜΔΕ

11 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Έρευνα και εκπαίδευση Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έρευνα την παραγωγή & την διάδοση καινούριας γνώσης.

12 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ H έρευνα στο Τμήμα Φυσικής: βασική, εφαρμοσμένη & διεπιστημονική Αστρονομία & μηχανική Πυρηνική & στοιχειώδη σωμάτια Εφαρμογών φυσικής & περιβάλλον Στερεά κατάσταση & υλικά Ηλεκτρονικά &Η/Υ

13 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Συνεργασίες

14 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;

15 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Εφαρμοσμένη έρευνα: 52% απαντούν απαντούν ναι

16 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Χρηματοδότηση της έρευνας

17 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Το ερευνητικό αποτέλεσμα τεκμηριώνεται με διεθνή, ποσοτικά κριτήρια

18 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν ενεργώς στην έρευνα.

19 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!

20 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Εξεταζόμενα μαθήματα ΠΜΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαφορικές Εξισώσεις (3 ου εξαμήνου), Θεωρητική Μηχανική Ι (4 ου εξαμήνου) Ρ/Η + Ηλεκτρομαγνητισμός (6 ου εξαμήνου) ΦΠ + Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (3 ου εξαμήνου) Φ&ΤΥ + Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (6 ου εξαμήνου) ΥΦ + Στατιστική Φυσική (6 ου εξαμήνου)

21 Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ Κριτήρια εισαγωγής Ρ/ΗΦΠΦ&ΤΥΘΦΝΝ Βαθμός πτυχίου20 402050 t-αποφοίτησης10 Βαθμοί συναφών μαθημάτων 30 20 Πτυχιακή15 Γραπτή εξέταση20 Άλλα προσόντα555510 Συνέντευξη20


Κατέβασμα ppt "Τ ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ «Μεταπτυχιακές Σπουδές & Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ» Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Διευθύντρια ΜΠΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google