Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ. Χρήστος Τσάμης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ. Χρήστος Τσάμης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ. Χρήστος Τσάμης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ “Δ” 4 Μαρτίου 2008

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Η Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα.  Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” είναι η παροχή υψηλής στάθμης εκπαίδευσης σε επίπεδο : μεταπτυχιακών σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης προσανατολισμού και ενημέρωσης συνεχιζόμενης κατάρτισης  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «Δ» απευθύνεται σε πτυχιούχους, φοιτητές όλων των βαθμίδων, μαθητές, εξειδικευμένες ομάδες αλλά και το ευρύ κοινό.

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Μεταπτυχιακά μαθήματα σε τομείς εξειδίκευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας  Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών υπό την επίβλεψη επιστημόνων του Κέντρου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  Εκτέλεση διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ  Εκπαίδευση φοιτητών και άλλων μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (οργάνωση / επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων), Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΚΕΦΕ «Δ» (Ι)

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Οργάνωση σεμιναρίων, κύκλων μαθημάτων, θερινών σχολείων, διαλέξεων, κλπ  Εκπαίδευση προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών στην ακτινοπροστασία  Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιεχομένου  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, σχολών, κτλ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΚΕΦΕ «Δ» (ΙΙ)

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Μεγάλες επαγγελματικές ερευνητικές ομάδες  Εξειδικευμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις/διατάξεις  Τεχνογνωσία  Δυνατότητα για διεπιστημονική έρευνα με την συνεργασία δύο ή περισσότερων Ινστιτούτων  Ιστορία Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΚΕΦΕ «Δ» (Ι)

6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Διεξαγωγή στο ΕΚΕΦΕ «Δ» όλης ή μέρους της έρευνας που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σε συνεργασία με συγκεκριμένο ΑΕΙ  Συγγραφή της σχετικής διατριβής  Υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Ερευνητή(ών) του Κέντρου  Απονομή της διδακτορικής διατριβής από το συνεργαζόμενο ΑΕΙ Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΚΕΦΕ «Δ» (ΙΙ)

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Διδακτορικά που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΚΕΦΕ «Δ» την περίοδο 2001-2006

8 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  Οι διδακτορικές διατριβές υποβλήθηκαν σε 36 Σχολές/Τμήματα σε δεκαεπτά (17) Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και το οποία χορήγησαν τον αντίστοιχο τίτλο.  Εκατόν σαράντα τέσσερις (144) διδακτορικές διατριβές χορηγήθηκαν από οκτώ (8) Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  Εννέα (9) διδακτορικές διατριβές χορηγήθηκαν από εννέα (9) Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που βρίσκονται σε πέντε (5) χώρες : Μεγ. Βρεττανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία.

9 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Διδακτορικά 2001-2006 Κατανομή ανά Πανεπιστήμιο

10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Διδακτορικά που βρίσκονται σε εξέλιξη Κατανομή ανά Πανεπιστήμιο

11 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που θα ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2012

12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Συμφωνητικά συνεργασίας για εκπόνηση κοινών διδακτορικών διατριβών (2007):  Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μεγ. Βρετανία)  Department of Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου του Texas at Arlington (Η.Π.Α.) σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κοινού ενδιαφέροντος.  Πραγματοποιούνται επαφές με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια για την υπογραφή αντίστοιχων συμφωνητικών συνεργασίας σε άλλες ερευνητικές περιοχές (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Univ. of Bolton (UK), κτλ)

13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Εκδηλώσεις : «Θερινό Σχολείο»  Ο θεσμός του Θ.Σ. αποτελεί μία από τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ»  Tο Θ.Σ. στοχεύει στην ενημέρωση πτυχιούχων ή τελειόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ τους για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας στο Κέντρο και σε διεθνές επίπεδο.  Ενημέρωση για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κέντρο όσο και τις προοπτικές απασχόλησης και ερευνητικής σταδιοδρομίας στις διάφορες επιστημονικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Το πρώτο Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δ» στις 10 Ιουλίου 1966

14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Θερινό Σχολείο 2007  22 διαλέξεις γενικού ενδιαφέροντος από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ( ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Μ. Βρεττανία )  80 εξειδικευμένες διαλέξεις σε ερευνητικά θέματα αιχμής  Επισκέψεις σε 25 εργαστήρια του Κέντρου

15 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ. Χρήστος Τσάμης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google