Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αθανάσιος Κονταξής Μηχανολόγος Μηχανικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αθανάσιος Κονταξής Μηχανολόγος Μηχανικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αθανάσιος Κονταξής Μηχανολόγος Μηχανικός e-mail: akont@tee.gr http://anaptixi.wordpress.com

2 ΚοινΣΕπ - Δράσεις IEKEM Ημερίδες Ανάπτυξης http://anaptixi.wordpress.com http://anaptixi.wordpress.com Εργαστήριο 40 ωρών Πιλοτικός Σχεδιασμός Κοιν. Σ. Επ. Ημερίδα παρουσίασης Ομάδες - Μοχλοί Ανάπτυξης - Μέντορες Πηγή: Κοινωνική Οικονομία - Εναλλακτική λύση http://tvxs.gr/webtv/ntokimanter/koinoniki-oikonomia-enallaktiki-lysi

3 Κοινωνική Οικονομία Εργασία ή Κοινωνική προσφορά; Μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Βασικό η κάλυψη κοινωνικών αναγκών Διέξοδος απασχόλησης και δημιουργίας Συλλογική επιχειρηματικότητα Διερεύνηση ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης και ανάπτυξης της οικονομίας Πεδίο αντίστασης - διαμόρφωσης του μέλλοντος

4 Αρχές Κοινωνικής Οικονομίας Επιδίωξη συλλογικού οφέλους όχι ατομικού κέρδους Εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων (+ οικολογία) Δημοκρατική – συμμετοχική λειτουργία Δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζόμενων, των χρηστών (πελατών), της τοπικής κοινωνίας Κοινωνικός έλεγχος

5 “Επίσημη” Κοινωνική Οικονομία Ν. 4019/2011, Κοιν.Σ.Επ. Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων Ν. 4019/2011 Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. θα αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και θα απολαμβάνουν οικονομικά κίνητρα του Ν. 4019/2011. http://www.keko.gr

6 Είδη Κοιν.Σ.Επ. ΚοινΣΕπ Ένταξης – 40% ευάλωτες ομάδες ΚοινΣΕπ Φροντίδας ΚοινΣΕπ Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν: το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

7 Διανομή κερδών στις ΚοινΣΕπ Τα κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη Μόνο αμοιβές εργαζομένων 5% για σχηματισμό αποθεματικού 35% ως bonus στους εργαζόμενους 60% για δραστηριότητες επιχείρησης με σκοπό νέες θέσεις εργασίας

8 Ευρωπαϊκά Κίνητρα για ΚοινΣΕπ Συνδέεται στενά με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» - Έξυπνη εξειδίκευση Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης Διασυνοριακές πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας Επέκταση των εξαιρέσεων σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας Πρόσβαση σε ειδικά προγράμματα Μικροπιστώσεις, συλλογικά καταθετικά ή χορηγητικά προϊόντα έναρξης

9 Εθνικά Κίνητρα για ΚοινΣΕπ Οι ΚοινΣεΕπ δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα …., από τον ΟΑΕΔ και από άλλους φορείς ΕΣΠΑ – Ανθρ. δυναμικό και Αναπτυξιακός Νόμος N. 3908/2011 Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων (άνεργοι) Προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης - ΤΟΠΣΑ

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό Πλαίσιο υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ. Κεφάλαια εκκίνησης Υπηρεσίες χρηματοδοτικής υποστήριξης Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών μελών.

11 Ανάγκες - Επιστήμονες

12 Το παράδοξο της απασχόλησης πριν την κρίση Απαξίωση της γνώσης γενικότερα αλλά κυρίως των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα

13 Το παράδοξο της απασχόλησης 1 ο τρίμηνο 2010

14 Η παραδοσιακή ανεργία και η ανεργία της κρίσης

15 Μήπως είμαστε πολλοί ; Στρατηγική 2020 « The share of 30-34 year olds with tertiary educational attainment should be at least 40 %» http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report08/report_en.pdf http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report08/report_en.pdf

16 Μήπως είμαστε ακριβοί; Α πόκλιση αμοιβών αποφοίτων Γβάθμιας από μ.ο ΟΟΣΑ Πηγή: Education at a Glance 2010 http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9610071E.PDF http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9610071E.PDF

17 Μήπως είμαστε καλομαθημένοι; Η ποιότητα της απασχόλησης Πηγή: http://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Job- quality-in-the-crisis-an-update-of-the-Job-Quality-Index-JQIhttp://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Job- quality-in-the-crisis-an-update-of-the-Job-Quality-Index-JQI

18 Μήπως είμαστε καλοζωισμένοι; OECD (2013), What Are the Social Benefits of Education? http://www.oecd- ilibrary.org/education/what-are-the-social-benefits-of-education_5k4ddxnl39vk-enhttp://www.oecd- ilibrary.org/education/what-are-the-social-benefits-of-education_5k4ddxnl39vk-en

19 Μήπως είμαστε άχρηστοι; Ζήτηση επαγγελμάτων 2010 (να ανταποκρίνονται στις ανάγκες) Πηγή: Man Power, 2010 Talent ShortageSurvey Results Επίσης στην έρευνα ανταγωνιστικότητας IMD 2013 οι Έλληνες Μηχανικοί 5 οι Διεθνώς όπου οι έλληνες μηχανικοι κατατάσσονται 5οι στον κόσμο ως προς την ανταγωνιστικότητά τους (ύπαρξη πολύ καλά εκπαιδευμένων και αποτελεσματικών μηχανικών ) κατάταξη της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας που εξέδωσε το International Insitute for Management Development (IMD http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_31/05/2013_522171 και http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_31/05/2013_522171http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf

20 Μια εξήγηση European Innovation Score Board 2004 «Η σχέση μεταξύ των επιδόσεων της καινοτομίας και του εγχώριου ΑΕΠ αναδεικνύει καθαρά ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι βασισμένη σε άλλες πηγές παρά στην καινοτομική παραγωγή και αυτό είναι πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Χώρας». Innovation Union Competitiveness Report 2011 «Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση ως προς την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, κοντά στο Μ.Ο. της ΕΕ… Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, με το δεδομένο του μικρού αριθμού ερευνητών της ( σ.σ. και του χαμηλού ποσοστού χρηματοδότησης)… Η Ελλάδα βρίσκεται σε ηγεμονική θέση σε σχέση με τη συμμετοχή της στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας … Όμως ο ιδιωτικός τομέας υστερεί ως προς τη ζήτηση και χρηματοδότηση Έρευνας και Τεχνολογίας».

21 There is no industrial policy “There is no industrial policy in Greece. Large parts of the industrial base were lost either due to globalization or due to the integration of Bulgaria into the European Union. The lack of any adequate response from Greece’s economic policy to globalisation as well as extensions of the European Union lead to a rapid decline of the share of manufacturing” 2013 A new strategy for the European periphery - http://www.foreurope.euhttp://www.foreurope.eu

22 Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας Γενική κατάταξη 83η θέση σε 139 χώρες Διαθεσιμότητα ικανών επιστημόνων / μηχανικών 21η θέση Ποιότητα σπουδών θετικών επιστημών 56η Αξιοποίηση managers στη διοίκηση επιχειρήσεων 98η θέση ( Ουγκάντα Καμπότζη) Δυνατότητα επιχειρήσεων να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες 105η Δυνατότητα επιχειρήσεων να εισάγουν νέες τεχνολογίες από το εξωτερικό στην 109η Επενδύσεις επιχειρήσεων στην Ε & Τ 126η (μετά Μπουργκίνα Φάσο, Αιθιοπία, Ζιμπάμπουε) Προμήθειες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για το δημόσιο 108 η Αξιοποίηση συμπλεγμάτων επιχειρήσεων Clusters σσ. Σχεδιασμός 99η Εμπορικοί δασμοί 14η Εμπορικά εμπόδια 26η Χρόνος για να ανοίξεις νέα επιχείρηση 68η Ποιότητα σχολών management 97 η Ηθική συμπεριφορά επιχειρήσεων 106η Πηγή: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2010-11.pdf http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2010-11.pdf

23 Ανταγωνιστικότητα Πληροφορικής Σε σύνολο 138 χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, Ετοιμότητα και ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ από επιχειρήσεις 94 η και δημόσιο 108 η Ικανοί Επιστήμονες στις ΤΠΕ 21 η Ιδιώτες χρήστες Καταναλωτές 50 η Το επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρείται ικανοποιητικό 50η

24 Ανταγωνιστικότητα Τουρισμού και Μηχανικοί Γενική θέση 22η Αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 39 η Ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη 39η Περιβάλλον 40η Επίγειες υποδομές μεταφορών 46 η Τιμές 120 η (Ενέργεια, νερό, προληπτική συντήρηση, Πράσινα κλειδιά κλπ) Πηγή: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

25 Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα European Commission – Enterprise and Industry Ενημερωτικό Δελτίο SBA 10/11 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries- sheets/2010-2011/greece_el.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries- sheets/2010-2011/greece_el.pdf <10 <50 <250

26 Στρατηγική 2020 – νέο ΕΣΠΑ Ευφυής Εξειδίκευση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, ώστε να είναι δυνατή η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας + (θα έπρεπε…) Ενδογενής ανάπτυξη - Πραγματικές ανάγκες Εγχώρια προστιθέμενη αξία

27 Συμπεράσματα – πεδία δράσης Η οικονομία στηρίζει περίεργα «ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Για αυτό περισσεύουν οι επιστήμονες Πρόβλημα τεχνολογικής κουλτούρας – επικρατούν εμπειρισμός και απαξίωση της τέχνης και της επιστήμης Η “ανταγωνιστικότητα” παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, κυρίως ως προς την Τεχνολογική Ετοιμότητα, την Tεχνολογική Καινοτομία, την Οργανωσιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων Μεγάλος αριθμός ΜΜΕ χρήζουν υποστήριξης για “μη συνήθεις” επιχειρηματικές διεξόδους Μεγάλες ανάγκες σε ανταποδοτικές υπηρεσίες μηχανικού που δεν «ζητάει» η Ελληνική οικονομία

28 Αλλαγή παραγωγικού προτύπου από τα κάτω Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Συνεταιρισμοί και Eπιστημονικός ακτιβισμός Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμοί Ικανοποίηση πραγματικών αναγκών “εκτός αγοράς” Ένταση γνώσης και εργασίας Δημοκρατική – συμμετοχική λειτουργία Δικτύωση - δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ εργαζόμενων, χρηστών (πελατών), τοπικής κοινωνίας Κοινωνικός έλεγχος

29 Διέξοδοι - δομημένο περιβάλλον Κοινωνική κατοικία Αργούσα περιουσία (Βιομηχανική, Εμπορική – Εξοχική) Αναβάθμιση χαμηλού κόστους (Στατική, Ενεργειακή, Αισθητική και Λειτουργική) Social Enterprise and Urban Rebuilding: U.S. Opportunities http://www.oecd.org/cfe/leed/17016871.pdf http://www.oecd.org/cfe/leed/17016871.pdf Κοινωνική Κατοικία (Στ Σταυρίδης) http://courses.arch.ntua.gr/el/katoikia_kai_polh/koinvniki_katoikia.html How to Refurbish All Buildings by 2050 http://www.eui.eu/Projects/THINK/Documents/Thinktopic/THINKTopic72012.pdf http://www.eui.eu/Projects/THINK/Documents/Thinktopic/THINKTopic72012.pdf

30 Αξιοποιώντας αδύναμες ομάδες Άνεργοι τεχνίτες – Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Αποκλεισμένες ομάδες Άτομα με ειδικές ανάγκες ……. Southbank Mosaics CIC http://www.southbankmosaics.c om Αξιοποιώντας καλλιτέχνες από εθελοντές, εκπαιδευόμενους, ΑΜΕΑ κλπ δημιουργούν ψηφιδωτά, κεραμικά και γλυπτά για την αναμόρφωση πόλεων, δρόμων, προσόψεων κλπ http://www.southbankmosaics.c om Ενεργειακές αναβαθμίσεις χαμηλού κόστους με παράλληλη αξιοποίηση προσωπικού από αποκλεισμένες ομάδες http://www.swkey.org/enterprise /green.html http://www.swkey.org/enterprise /green.html

31 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Πρόγραμμα Energy Efficiency in low income Housing in Mediterranean www.elih-med.eu www.elih-med.eu Χαμηλού κόστους παρεμβάσεις σε κτίρια απόρων (Πρόνοια, Κουπόνια, Χορηγίες, εκπαίδευση για προσωπική εργασία – νέο επάγγελμα, Συνεταιριστική χρηματοδότηση ) http://www.geres.eu/images/stories/publis/guide_finsh_en.pdf http://www.geres.eu/images/stories/publis/guide_finsh_en.pdf Social Entrepreneur 2005 – Μηχανικός http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/Profiles/index.htm?sname=173874&sorganization=0&sarea=0&ssector=0&stype=0 http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/Profiles/index.htm?sname=173874&sorganization=0&sarea=0&ssector=0&stype=0 Ενεργειακοί πρεσβευτές στα ΚΕΠ – ΚΑΠΕ http://energypress.gr/news/Energeiakoi-presbeytes-gia-thn-katapolemhsh-ths-energeiakhs-endeias http://www.energyambassadors.eu http://energypress.gr/news/Energeiakoi-presbeytes-gia-thn-katapolemhsh-ths-energeiakhs-endeias http://www.energyambassadors.eu Αξιοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές (μαθαίνοντας από το ξυπόλυτο κίνημα http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html

32 Ενέργεια - Περιβάλλον Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα Μικρές μονάδες ΑΠΕ Διαχείριση – εξοικονόμηση νερού Διαχείριση φυσικών πόρων Re use it Youself Δίκτυο Ανακύκλωσης & Επαναχρησιμοποίησης οικοδομικών υλικών Διανομή Business plan http://www.reiy.nethttp://www.reiy.net

33 Δημοκρατικό πρότυπο μεταφορών Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action http://on.ted.com/Penalosa

34 Υποστήριξη ΜΜΕ Υπηρεσίες πρώτης προσέγγισης Καινοτομία Οργάνωση παραγωγής Έρευνα και Τεχνολογία Εξοικονόμηση πόρων - Περιβάλλον Τυποποίηση – Ποιότητα Εξωστρέφεια

35 Λειτουργία εργοστασίων ή βιοτεχνιών από συνεταιριστές Παραδείγματα από Ισπανία και Γαλλία Mondragon και Πανεπιστήμιο Συμμετοχή και υποστήριξη συνεταιρισμών τεχνιτών ή και ΑΜΕΑ Αυτοδιαχείριση εργοστασίων σε Αργεντινή Η περίπτωση της ΒΙΟΜΕΤ Επιχειρήσεις Τροφίμων, Φυρογένης, Πετζετάκις, Ναυπηγεία…

36 Fabrication Laboratories (Fab Labs) Ελεύθερο λογισμικό Παραγωγική Αξιοποίηση συλλογικής κατανεμημένης γνώσης 3D printing How to Make (almost) Anything How to Make Something That Makes (almost) Anything http://fab.cba.mit.edu http://fablabathens.gr/http://fablabathens.gr/ ΕΜΠ – ΙΕΚΕΜ …

37 Εκπαίδευση και κοινωνική γνώση Κάντο μόνος σου – Συντήρησε http://neaguinea.org http://neaguinea.org Τοπικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο πχ Θέρμανση Δημιουργία προϊόντων γνώσης και μαστοριάς Γνώση – Καταγραφή, προβολή τεχνολογικού και ιδιαίτερα βιομηχανικού πολιτισμού – τουριστική αξιοποίηση – “How to create a tourism learning area” http://www.ecotrans.org/learning-areas/htm/eur_what.htm http://destinet.eu/News/2007/5/new323439 http://www.ecotrans.org/learning-areas/htm/eur_what.htm http://destinet.eu/News/2007/5/new323439 Ελεύθερο λογισμικό http://www.ellak.gr http://www.ellak.gr Ομότιμη παραγωγή http://p2pfoundation.net http://p2pfoundation.net

38 Υπηρεσίες για Κοιν. Επιχειρήσεις και Μη κερδοσκοπικούς φορείς Επιστημονική υποστήριξη http://intellecap.com http://intellecap.com Υπηρεσίες προβολής και κοινωνικής δικτύωσης Επιμόρφωση μελών Καταγραφή τοπικού πλούτου, κοινωνικής γνώσης, δεξιοτήτων Δημιουργία οδηγών πρώτης προσέγγισης

39 Ενεργοποιηθείτε συνεργατικά! Στηριχθείτε στις πραγματικές κοινωνικές και επιχειρηματικές ανάγκες ενταγμένες σε αλυσίδα υψηλής προστιθέμενης αξίας Αναδείξτε την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των μηχανικών με πρώτη προσέγγιση και υπηρεσίες ποιότητας Επιλέξτε συνεργάτες – συνεταίρους Επαναφέρετε τον Ορθολογισμό - μελετήστε Συμφωνήστε στις βασικές αρχές της ΚοινΣΕπ Αξιοποιήστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία Διατηρήστε τις αρχές σας και παρεμβείτε!

40 Σχέδιο για τους Επιστήμονες Θεματικά και Κλαδικά δίκτυα Ελλήνων Επιστημόνων εσωτερικού – εξωτερικού για υποστήριξη συμπλεγμάτων επιχειρήσεων Φορείς υποστήριξης ένταξης επιστημόνων Κίνητρα για την πρόσληψη επιστημόνων Ενίσχυση Κοινωνικών επιχειρήσεων για υπηρεσίες πρώτης προσέγγισης και ποιότητας Αργούσα περιουσία (δημόσια και ιδιωτική) Πόλοι επιστημόνων και κίνητρα για start ups http://anaptixi.wordpress.com


Κατέβασμα ppt "Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αθανάσιος Κονταξής Μηχανολόγος Μηχανικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google