Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ, ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ, ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ, ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ

2 Στην Ευρώπη:  30% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες  μόνο 5-15% των επιχειρήσεων αυτών είναι high-tech (καινοτομικές επιχειρήσεις) Στην Ελλάδα:  14% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3 Τοπικές / Εθνικές Οικονομίες Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα Διατήρηση Διαπολιτισμικής Κληρονομιάς Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής Προσφορά Νέων Θέσεων στην Αγορά Εργασίας

4 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η γυναικεία επιχειρηματικότητα σχετίζεται με έννοιες όπως:  Οικονομική ανάπτυξη  Ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία  Θέματα ισότητας φύλων (σε κάποιες χώρες) Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας απορρέει σε:  φρέσκιες επιχειρηματικές ιδέες  νέους τρόπους και ήθη στο «επιχειρείν»  μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στην ηγεσία  ενίσχυση συνθηκών συμφιλίωσης της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή

5 Η στρατηγική της ΕΕ ολιστική προσέγγιση  Βελτίωση της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο  Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα  Διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής  Καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας  Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στα επιμελητήρια ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

6 Joanna Drake: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κρυμμένο ηφαίστειο δυναμισμού αποτελμάτωση της οικονομίας & ανάπτυξη Οκτώβριος 2012: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ- Αφιερωμένη στη γυναικεία επιχειρηματικότητα Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Στήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

7 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Δίκτυο Πρεσβειρών (www.femens.gr)www.femens.gr Ενθάρρυνση γυναικών κάθε ηλικίας μέσω θετικών προτύπων γυναικείας επιχειρηματικότητας  Δίκτυο Μεντόρων (www.businessmentors.gr)www.businessmentors.gr Επιχειρηματίες μέντορες που μεταλαμπαδεύουν την εμπειρία και τη γνώση τους σε νέους επιχειρηματίες  Πρόγραμμα Erasmus (www.erasmus-entrepreneurs.eu)www.erasmus-entrepreneurs.eu Ανταλλαγές νέων επιχειρηματιών που μαθητεύουν για ένα εξάμηνο σε έμπειρους επιχειρηματίες- η συμμετοχή των γυναικών είναι υψηλότερη

8 EUROPEAN NETWORK OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP AMBASSADORS (2009-2012) Στόχος: Εκστρατεία ενημέρωσης, εμψύχωσης, έμπνευσης, δικτύωσης και υποστήριξης των γυναικών «να επιχειρήσουν» Οι Πρέσβειρες δεσμεύονται να:  παρέχουν ρόλους μοντέλα επιχειρηματικότητας  συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και δίκτυα προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας  ενημερώνουν γυναίκες εν δυνάμει επιχειρηματίες, μαθήτριες και φοιτήτριες, άνεργες γυναίκες και άλλες ομάδες στόχων γυναικών 22 χώρες στο Δίκτυο -> 10- 15 Πρέσβειρες η κάθε χώρα 310 νέες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν από γυναίκες το 2012

9 http://www.sege.gr/ ΕΒΕΠ http://www.pcci.gr FEMENS: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΒΕΙΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ http://www.femens.gr/

10  Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας  Μεταλαμπάδευση του πνεύματος του επιχειρείν σε γυναίκες από έμπειρες γυναίκες επιχειρηματίες (πρέσβειρες) σε εθελοντική βάση  Προώθηση της γυναικείας καινοτομικής επιχειρηματικότητας σε ανδροκρατούμενους τομείς της Οικονομίας  Έμφαση στις δράσεις των Ελληνικών Επιμελητηρίων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας  Δημιουργία θετικού κλίματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τις γυναίκες επιχειρηματίες  Αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας  Διάχυση, δημοσιοποίηση καλών πρακτικών  Ενημέρωση  Δικτύωση ΣΤΟΧΟΙ FEMENS

11 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ- ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :  Κοινά σε γυναίκες και άντρες  Πολύ επίμονα  Εμπόδιο στην αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας  Έλλειψη αυτοπεποίθησης στις γυναίκες  Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ανδρών συνεργατών  Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων/ τραπεζών  Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των γυναικών συνεργατών

12 Άρση των στερεοτύπων φύλου και ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας/ αλλαγή στη νοοτροπία των:  Μαθητών-Μαθητριών / Φοιτητών- Φοιτητριών  Νέων επαγγελματιών  Οικογένειας  Σχολείου  Πολιτείας- Δημοσίου τομέα  Χρηματοπιστωτικού συστήματος  Φορέων που συνεργούν στην υποβάθμιση της θέσης της γυναίκας και στην παρεμπόδιση του «επιχειρείν» Μέσω  Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης, Επιμόρφωσης  Δημοσιοποίησης των καλών πρακτικών  Παρουσίασης Γυναικών Μοντέλων-Ιστοριών Επιτυχίας  Δικτύωσης- Εξωστρέφειας (Being Global) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  Μαθήματα επιχειρηματικότητας από το δημοτικό  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  Αξιοποίηση των εργαλείων του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής Καριέρας  Υποστήριξη των κοριτσιών στις Σπουδές Θετικών Επιστημών  Εξοικείωση με τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών  Μεγαλύτερη σύνδεση με την τεχνολογία και την καινοτομία  Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των social media

14 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση και Δικτύωση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting- entrepreneurship/women/portal/#h2-5http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting- entrepreneurship/women/portal/#h2-5 Καταγράφονται:  Οργανισμοί  Οργανώσεις  Δίκτυα  Έργα (Projects)  Εκδηλώσεις που δραστηριοποιούνται και αναφέρονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο

15 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Άλλα σημαντικά Sites για τη Δικτύωση των Γυναικών Επιχειρηματικών Σύνδεσμος Γυναικείων Οργανώσεων Επιχειρηματικότητας της Μεσογείου www.afaemme.org www.afaemme.org Διεθνές Δίκτυο για τη Γυναίκα Επιχειρηματία www.impressnetwork.com www.impressnetwork.com

16 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Άλλα σημαντικά Sites για τη Δικτύωση των Γυναικών Επιχειρηματικών Διεθνές On line Δίκτυο για τις Γυναίκες Επιχειρηματίες και τα Δίκτυα τους www.myente.org www.myente.org Δίκτυο Γυναικών Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων www.eurochambres.eu

17  European Commission – DG Enterprise and Industry- Unit D1, Entrepreneurship: ec.europa.eu/enterprise/index_en.htmec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 2 Ετήσιες Εκδόσεις «Το Μυστικό της Επιτυχίας» (2011 & 2012-2013)  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Female Entrepreneurship: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting- entrepreneurship/women/index_en.htm  European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting- entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm  FEMENS: http://www.femens.gr/ (Ελληνικό Δίκτυο Πρεσβειρών Επιχειρηματικότητας)http://www.femens.gr/

18 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας Κ. Πανουργιά Μάρνη 56 &Καρόλου, 10435, Athens Τηλέφωνο:+3 210-5232044 Email: info@neoanalysis.euinfo@neoanalysis.eu www.neoanalysis.eu


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ, ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google