Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 13 Δεκεμβρίου 2003 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 13 Δεκεμβρίου 2003 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 13 Δεκεμβρίου 2003 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας www.infosociety.gr Η περιφερειακή διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Η περιφερειακή διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

2 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Καινοτόμο πολυτομεακό οριζόντιο πρόγραμμα Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της ψηφιακής σύγκλισης, σύμφωνα με: oE- Europe Initiative, Λισσαβόνα, Δεκέμβριος 1999 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2002, Φέϊρα, Ιούνιος 2000 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2005, Σεβίλλη, Ιούνιος 20002 Δυσκολία εφαρμογής: διαπερνά όλους τους φορείς ΔΔ και απαιτεί στενή συνεργασία με αυτούς

3 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συνολικός Προϋπολογισμός Ε.Π. 2.839 Μ€ Δημόσια Δαπάνη Ε.Π. 2.270 Μ€ Κοινοτική Συμμετοχή 1.702 Μ€ ΕΤΠΑ 1.266 Μ€ ΕΚΤ 436 Μ€ 80% 75% 74,4% 25,6% Διαρθρωτικά Ταμεία Ιδιωτική Συμμετοχή Ε.Π. 569Μ€ 20% Εθνική Συμμετοχή 567 Μ€ 25% ΑΞΟΝΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός Ε.Π. «ΚτΠ» ΑΞΟΝΑΣ 5: Τεχνική βοήθεια ΑΞΟΝΑΣ 4: Επικοινωνίες ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ 2: Εξυπηρέτησ η του πολίτη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ

4 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕΥΡΩ) 229,63 385,75 1.353,65 2.125,26 2.839,07 10% 13,6% 47,7% 74,9% 100,0% 05001.0001.5002.0002.5003.000 Συνολικός ΠΥ Πρσκλήσεις Συμβάσεις Εντάξεις Δαπάνες

5 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Περιφερειακή διάσταση δράσεων ΚτΠ 1.Η πλειοψηφία των δράσεων του Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια: με τοπικές υπηρεσίες (800 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) με ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις (Δικτυωθείτε, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά) με προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ με δημιουργία υπηρεσιών πανελλαδικής πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου (taxisnet) με δημιουργία του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε κάθε Περιφέρεια με δημιουργία 3000 εργαστηρίων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αναβάθμιση των σχολικών δικτύων 2.Eυρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες 3.Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες, το οποίο χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις στις 13 περιφέρειες

6 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Στόχοι: η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των περιφερειών στις εκάστοτε συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, να μειωθούν οι διαρθρωτικές ανισότητες, να περιοριστεί το ψηφιακό χάσμα και να δημιουργηθούν δυναμικές θέσεις απασχόλησης ανάπτυξη εφαρμογών με καινοτόμο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής εφαρμογής. να συνδράμει τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές (δυσπρόσιτες, νησιωτικές, μη αστικές, με υποβαθμισμένες αστικές λειτουργίες ή με ιδιαιτερότητες στην πληθυσμιακή σύνθεση) στην οικοδόμηση ενός περιφερειακού σχεδιασμού που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος, ιδίως στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στην επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών. Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα & Καινοτόμες ενέργειες»

7 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Υποκατηγορία 1.1 – Δράσεις Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης  Υποκατηγορία 1.2 – Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού  Υποκατηγορία 1.3–Δράσεις Δημόσιας Διοίκησης  Υποκατηγορία 1.4 – Δράσεις Υγείας - Πρόνοιας  Υποκατηγορία 1.5 – Δράσεις Περιβάλλοντος  Υποκατηγορία 1.6 – Δράσεις Μεταφορών  Υποκατηγορία 1.7 – Δράσεις Συμπράξεων Μέτρο 2.4 Κατηγορία 1 : Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα Μέτρο 2.4 Κατηγορία 1 : Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα

8 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Περιφερειακός Σχεδιασμός Ομάδα Παρακολούθησης έργων Περιφερειών (ΕΠ ΚτΠ) Σύσταση ΣΕΣΥ (μία σε κάθε Περιφέρεια) Κατάρτιση mini crash - πρόγραμμα επιτάχυνσης Περιφερειών Συμπλήρωμα Προγραμματισμού – Μέτρο 2.4 Επιχειρησιακά Σχέδια Περιφερειών Στρατηγική Εντατικής Υλοποίησης 13 ΜΕ ανά Περιφέρεια, σύνολο 169 ΜΕ

9 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Εφαρμογή προγράμματος επιτάχυνσης Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στους τομείς: Εκπαίδευση - Επιμόρφωση Πολιτισμού & Τουρισμού Υγεία - Πρόνοια Συμπράξε ις Μένει να εκδοθούν άμεσα (τέλος 2003): Δημόσια Διοίκηση Περιβάλλον - Μεταφορ ές (κυρίως εφαρμογές GIS)

10 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόσκληση 65: Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» Προϋπολογισμός : 50.020.000 € Τελικοί Δικαιούχοι:  Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟ  Μη κερδοσκοπικοί φορείς Έχουν εγκριθεί 146 προτάσεις.

11 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόσκληση 78 Μέτρο 2.4 : «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα & Καινοτόμες ενέργειες» «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού» Προϋπολογισμός : 9.180.000 € Τελικοί Δικαιούχοι : Δημόσιοι φορείς & φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, Ερευνητικά Τεχνολογικά Ινστιτούτα, Φορείς Τριτοβάθμιας Εκπ/σης, Πολιτιστικοί φορείς και οργανισμοί εποπτευόμενοι από το ΥΠΠΟ Έχουν υποβληθεί 235 προτάσεις και αναμένεται να αξιολογηθούν αρχές Ιανουαρίου 2004.

12 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 3η Πρόσκληση-Μέτρο 1.3 Απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς Στόχος : Η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για την παραγωγή οικονομικά αξιοποιήσιμων ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών επιδιώκοντας έμμεσα τη γενικότερη ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας περιεχομένου για την προσαρμογή της στα δεδομένα της ΚτΠ. Προϋπολογισμός: 23.000.000 €


Κατέβασμα ppt "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 13 Δεκεμβρίου 2003 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google