Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, και η αξιοποίηση του πλαισίου για την υλοποίηση έργων ψηφιακού περιεχομένου «Ψηφιακό περιεχόμενο:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, και η αξιοποίηση του πλαισίου για την υλοποίηση έργων ψηφιακού περιεχομένου «Ψηφιακό περιεχόμενο:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, και η αξιοποίηση του πλαισίου για την υλοποίηση έργων ψηφιακού περιεχομένου «Ψηφιακό περιεχόμενο: υφιστάμενη κατάσταση, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προοπτικές» Δρ. Ιωάννης Ζ. Καραμπάσης, Δ/ντής Διοίκησης Διαχείρισης, ΚτΠ Α.Ε. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2003

3 Η ΚτΠ ΑΕ και η Λειτουργία της (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) Νόμος Ίδρυσης 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) Καταστατικό Ίδρυσης (ΦΕΚ 324/Β/27-3-2001) Κανονισμός Προσωπικού (ΦΕΚ 1340/ Β / 15.10.01) Κανονισμός Προμηθειών (ΦΕΚ 528 / Β / 20.04.2002)

4 Η υποστήριξη Φορέων για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Σκοπός της εταιρείας είναι : Οι καταστατικοί στόχοι της εταιρείας, είναι Οι καταστατικοί στόχοι της εταιρείας, είναι: διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους του ΕΠ «ΚΤΠ» ανάληψη ως «Tελικής Δικαιούχου» η ανάληψη ως «Tελικής Δικαιούχου» της υλοποίησης πράξεων/μέτρων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης του Προγράμματος, και

5 Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας Μεταφορά τεχνογνωσίας στους τελικούς δικαιούχους Αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες Ολοκληρωμένη – Οριζόντια άποψη για το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της ΚτΠ ΑΕ

6 Βήματα Μέριμνα Ενέργειες Σύνθετα Έργα Πληροφορικής

7 ΕΥΔ ΕΠ ΚΤΠ (ΔΑ) Φορέας ΚτΠ ΑΕ ΥΠΟΙΚ Προκήρυξη Διακομματική Επιτροπή Ελεγκτικό Συνέδριο ΟΠΣ Κύκλοι Ενεργειών & Εμπλεκόμενοι

8 •Επικαιροποίηση Σχεδίου (-ων) Δράσης του Επιχ. Σχεδίου •Επιχειρησιακό περιβάλλο, Επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα •Σκοπιμότητα, αναμενόμενα αποτελέσματα και ωφελούμενοι •Κόστος – όφελος – προϋπολογισμός •Φυσικό Αντικείμενο Έργου, Τεχνολογικό περιβάλλον •Λειτουργικές προδιαγραφές -> Επιχειρησιακές Ανάγκες Φορέα •Τεχνικές προδιαγραφές του (-ων) υπο προμήθεια συστημάτων •Ανθρώπινο δυναμικό του φορέα – επάρκεια ανθρωπίνων πόρων για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. •Προϋποθέσεις παραγωγικής λειτουργίας (διασφάλιση οργανωτικού περιβάλλοντος λειτουργίας, διασφάλιση ανθρωπίνων πόρων και κόστους λειτουργίας) •Ανάλυσης κρίσιμων παραγόντων υλοποίησης και διαχείρισης κινδύνων •Στρατηγική υλοποίησης και προμηθειών, διοικητικές ενέργειες εξασφάλισης προϋποθέσεων εγκατάστασης αναδόχων Σημεία Υποστήριξης προς τον Φορέα

9  Υπογραφή 31 Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάληψη έργων ως Τελική Δικαιούχος  Υπογραφή 14 Προγραμματικών Συμφωνιών με τους Κυρίους των Έργων  Ολοκλήρωση 21 Τεχνικών Δελτίων Έργων στα οποία η ΚτΠ ΑΕ έχει ορισθεί ως Τελικός Δικαιούχος, εκ των οποίων τα 14 έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος  Προκήρυξη 2 έργων συνολικού προϋπολογισμού 104.320.000 €, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 99% του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων από την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, έργων Για Έργα στα οποία η ΚτΠ ΑΕ ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος από τον Κύριο του έργου Η δραστηριότητα της ΚτΠ ΑΕ:

10  3 Διαγωνισμοί υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων σε διαδικασία αξιολόγησης συνολικού προϋπολογισμού 295.000 €  12 Διαγωνισμοί υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων σε διαδικασία κατάρτισης Τεύχους Προκήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 95.236.766 €  Διαδικασίες ανάθεσης και παρακολούθησης και παραλαβής για δράσεις που αφορούν στην Εθνική Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 823.158,74 €  Υπογραφή 24 συμβάσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 1.677.063 €  Υποστήριξη ως Τεχνικός Σύμβουλος του σχεδιασμού και της υλοποίησης 2 έργων («Αριάδνη» και «Επιχειρείται Ηλεκτρονικά») Η δραστηριότητα της ΚτΠ ΑΕ: Για κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών και ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ

11 Έργα που υλοποιεί η ΚτΠ ΑΕ ως Τελική Δικαιούχος - 1

12 Έργα που υλοποιεί η ΚτΠ ΑΕ ως Τελική Δικαιούχος - 2

13 Έλεγχοι Παραλαβή Εγκατάσταση Αναδόχου -ων Έγκριση ΤΔ Απόφαση Ένταξης ΟλοκήρωσηΕνεργειώνΧρηματοδότησης Κύκλος Ζωής Έργου Υπ. Απόφ., Προγρ. Συμφωνία Φορέα – ΚτΠ Α.Ε. Φορέας ΚτΠ ΑΕ Κατάρτιση, Υποβολή ΤΔ ΠροκήρυξηΔιαγωνισμού

14 ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΤΠ

15 ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

16 •Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες •Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες •Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη •Απασχόλησης •Περιβάλλον Οικονομική Ανάπτυξη [e-xxxx] •Νέες Τεχνολογίες •Περιφερειακή και Τοπική διάσταση Βασικές αρχές Στρατηγικής ΕΠ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Η ανάπτυξη των εφαρμογών για την ΚτΠ δεν αποτελεί αυτοσκοπό

17 Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού Η ανταγωνιστικότητα To πολιτιστικό απόθεμα Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού «πολιτιστικού προϊόντος», To πολιτιστικό απόθεμα Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την συντονισμένη και συστηματική τεκμηρίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού με στόχους τόσο άμεσα οικονομικούς, όσο και επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και επιμορφωτικούς. υπηρεσιών και προϊόντων Η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς, όσο και η τόνωση της ζήτησης των υπηρεσιών και προϊόντων του πολιτιστικού περιεχομένου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας Υπηρεσίες & Εφαρμογές για τον Πολίτη

18 1. Ανάπτυξη συνθηκών για τη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος 2. Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ 3. Οικονομική αξιοποίηση - προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 4. Μελέτες Κατηγορίες Πράξεων

19 υπηρεσιών Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων σε πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσιών [από τη Δ.Δ. ]σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Μέτρο 2.4: Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες Κατηγορία πράξης 1. Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα Υποκατηγορία 1.1 Δράσεις Εκπαίδευσης 1.2 Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού 1.5 Δράσεις Περιβάλλοντος 1.7 Δράσεις Πληροφόρησης & Ενημέρωσης 1.8 Δράσεις Συμπράξεων

20 ΒιΒλιοθήκεςΑρχείαΠινακοθήκεςΜουσεία ΜουσείαΠινακοθήκες ΒάσειςΔεδομένων Πρόσβαση ΒοηθήματαΚατάλογοιΑρχεία ΠίνακεςΓλυπτάΔίσκοιΒιβλίαΠεριοδικά ΨηφιοποιημένεςΟντότητες ΑντικείμεναΟντότητες Νέου τύπου ΠολιτιστικοίΟργανισμοί ΣύστασηΚαθοδήγησηΕρμηνεία Ειδική Γνώση Δημιουργία ΠεριεχόμενοΠροστιθέμενηΑξία Διαρκής Πρόσβαση - Διατήρηση Από το Salzburg Research 2001 Υπηρεσίες βαθμωτής προστιθέμενης αξίας


Κατέβασμα ppt "Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, και η αξιοποίηση του πλαισίου για την υλοποίηση έργων ψηφιακού περιεχομένου «Ψηφιακό περιεχόμενο:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google