Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2 Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Πολιτισμό Σχέδιο δράσης eEurope - Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενο για παγκόσμια δίκτυα ΣΤΟΧΟΙ:  Προώθηση γλωσσικής πολυμορφίας στην ΚτΠ  Αξιοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και πολυγλωσσικών υπηρεσιών  Ανάπτυξη, διανομή και προβολή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και πολυμεσικών προϊόντων  Διάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ζωντανή σύνδεση μέσω Διαδικτύου

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 3 Αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα  Αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα  Έχει προϋπολογισμό 2.839,1 εκατ. € (2.269,6 εκατ. Δ.Δ.)  Διαρθρώνεται γύρω από 5 θεματικές ενότητες: Παιδεία και Πολιτισμός, Πολίτες και Ποιότητα Ζωής, Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία, Επικοινωνίες και Τεχνική Βοήθεια

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4 Άμεσα Επωφελούμενοι Μαθητές, Φοιτητές  Μαθητές, Φοιτητές  Ερευνητές, Εκπαιδευτικοί, Πανεπιστημιακοί  Άνεργοι πτυχιούχοι  Δημόσια Διοίκηση

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 5 Ενεργοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 1. Έχουν ενεργοποιηθεί :  όλοι οι Άξονες του Προγράμματος  23 από τα 24 Μέτρα του Προγράμματος 2. Έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού :1,565 ευρώ

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 6 ΜΕΤΡΟ 1.2: «Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση»

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 7 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΤΗ Δ.Δ. Συνολικό Κόστος * 182.158.519 Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 166.666.666 Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 125.000.00075% Εθνική Δημόσια Δαπάνη 41.666.66625% Ιδιωτική Συμμετοχή 15.491.853 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Μέτρο 1.2 * 43,3 % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6,4% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 8 Στόχοι  Ανάπτυξη ή προμήθεια λογισμικού για την εκπαίδευση καθώς και δικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού,  Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δημιουργία ολοκληρωμένων περιβαλλόντων στο Διαδίκτυο  Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στην χρήση των νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 9 Κατηγορίες Πράξεων 1. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό  Δημιουργία, προμήθεια, διάχυση και προαγωγή χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού για την Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Εκπαίδευση  Δημιουργία Εκπαιδευτικών Πυλών  Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία  Ψηφιοποίηση υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 10 Ενταγμένα έργα  KIRKH 2003 –Προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, 3,4Μ €  50 έργα που αφορούν σε ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 32,5 Μ € Έργα σε αξιολόγηση  3 έργα που αφορούν σε ανάπτυξη ελληνικού εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών πακέτων, 10,5Μ€  13 έργα που αφορούν ανάπτυξη περιεχομένου και υπηρεσιών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 5,6 Μ€

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 11 ΜΕΤΡΟ 1.3: «Ανάδειξη, αξιοποίηση και τεκμηρίωση του Ελληνικού Πολιτισμού στη ΚτΠ»

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 12 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΤΗ Δ.Δ. Συνολικό Κόστος * 119.874.814 Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 106.066.667 Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 79.550.00075% Εθνική Δημόσια Δαπάνη 26.516.66725% Ιδιωτική Συμμετοχή 13.808.147 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Μέτρο 1.3 * 28,5% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,2% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 13 Στόχοι • Η συντονισμένη και συστηματική τεκμηρίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας • Η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και η τόνωση της παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς Μέτρο 1.3

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 14 Κατηγορίες Πράξεων Δημιουργία υποδομών για τη δημιουργία πολιτιστικού αποθέματος 1.Δημιουργία υποδομών για τη δημιουργία πολιτιστικού αποθέματος •Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ψηφιοποίησης του Πολιτιστικού Αποθέματος •Μελέτες εφαρμογής που εξειδικεύουν και προσαρμόζουν γενικές και ειδικές λειτουργικές και τεχνολογικές προδιαγραφές για ομάδες έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 1. •Δημιουργία γεωγραφικών και θεματικών μονάδων τεκμηρίωσης που θα αναλάβουν την δημιουργία και τη συντήρηση του πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος •Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών. Μέτρο 1.3

15 Κατηγορίες Πράξεων Κατηγορίες Πράξεων Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού 2. Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού •Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών πολύγλωσσων εκδόσεων για τα σημαντικότερα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και Πινακοθήκες της χώρας •Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών πολύγλωσσων εκδόσεων με σύνθετα θάματα που αναδεικνύουν και προβάλουν διάφορες πτυχές του Ελληνικού Πολιτισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο •Ανάπτυξη πολύγλωσσων εκπαιδευτικών πολιτιστικών εφαρμογών με θέματα γύρω από την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Σύγχρονο Πολιτισμό

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 16 Κατηγορίες Πράξεων Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού 2.Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού •Εξέλιξη του πολιτιστικού κόμβου ΟΔΥΣΣΕΑ σε πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο •Δημιουργία κόμβων πληροφόρησης των σημαντικότερων και πλέον επισκέψιμων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας και ανάπτυξη θεματικών διαδικτυακών τόπων. •Δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου του Ελληνικού Πολιτισμού •Ανάπτυξη «Μουσείων και Εκθέσεων Αντίληψης» εντός αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 17 Κατηγορίες Πράξεων 3.Οικονομική αξιοποίηση – προστασία πνευματικών δικαιωμάτων • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων • Ανάπτυξη συστημάτων για την οικονομική αξιοποίηση των φυσικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές

18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 18 Κατηγορίες Πράξεων Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα 4.Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα • Ανάπτυξη εκπαιδευτικό-ψυχαγωγικών πολιτιστικών εφαρμογών για νέους με θέματα γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό • Δημιουργία και προώθηση οικονομικά αξιοποιήσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου • Ανάπτυξη κόμβων και θεματικών δικτυακών τόπων πολιτιστικού περιεχομένου

19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 19 Κατηγορίες Πράξεων Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα 4.Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα • Δημιουργία χώρων – «Μουσεία και Εκθέσεις Αντίληψης» - για τον Ελληνικό Πολιτισμό • Ανάπτυξη συστημάτων για την οικονομική αξιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές.

20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 20 Ενεργοποίηση Μέτρου • 1 Πρόσκληση προϋπολογισμού :45.1 εκ. € • Τελικοί Δικαιούχοι: Υπ. Πολιτισμού, ΟΠΕΠ Α.Ε., ΚτΠ Α.Ε. ΚτΠ Α.Ε. Έργα : • 15 Ψηφιακές εκδόσεις για Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους • Αναβάθμιση και λειτουργία Πληροφοριακού Κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» • Ψηφιακή έκθεση της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων Μέτρο 1.3

21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 21 ΜΕΤΡΟ 2.4: «Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες» Στόχος  Ενθάρρυνση πιλοτικών ενεργειών που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών της ΚτΠ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κατηγορία Πράξης  Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού χαρακτήρα στις Περιφέρειες. Περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών, αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και υλοποιούνται από τοπικούς φορείς.

22 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 22 Χαρακτηριστικές δράσεις  Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών προβολής του πολιτιστικού υλικού  Δημιουργία μουσείων εικονικής πραγματικότητας σε μουσεία ή επιλεγμένους χώρους  Παραγωγή ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων (cd-rom, dvd-rom, websites)  Ψηφιοποίηση πολιτιστικών, ιστορικών αρχείων και συλλογών  Δημιουργία σημείων πολιτιστικής πληροφόρησης (infokiosks) σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος

23 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 23 ΜΕΤΡΟ 3.3: «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την ΚτΠ»

24 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 24 Στόχοι:  Η ενδυνάμωση της συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην ερευνητική προσπάθεια  Η ανάπτυξη και επέκταση δικτύων και προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής  Η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, προβολής και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  Η δημιουργία και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου

25 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 25 Κατηγορία Πράξης 3. Οργάνωση και Διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, επιδιώκεται η δημιουργία και διάχυση καλά οργανωμένων ψηφιακών πληροφοριών και δεδομένων στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη προερχόμενων από διεθνές και εθνικό περιβάλλον καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών για την αξιοποίηση και διάχυση του περιεχομένου αυτού.

26 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 26 Έργα : • Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, 3,5 εκατ.€, Τελικός Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. • Ηλεκτρονική Οργάνωση και Διάχυση των Αποτελεσμάτων Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, 1,5 εκ.€, Τελικός Δικαιούχος ΕΘΙΑΓΕ.

27 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 27 Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» «Κοινωνία της Πληροφορίας»http://www.infosociety.gr/ τηλ: 210 3722400


Κατέβασμα ppt "Έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google