Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚτΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4-5/12/03 Βασιλική Κολυβά Προϊσταμένη της Μονάδας Β1, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚτΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4-5/12/03 Βασιλική Κολυβά Προϊσταμένη της Μονάδας Β1, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚτΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4-5/12/03 Βασιλική Κολυβά Προϊσταμένη της Μονάδας Β1, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

2 2 Ψηφιακή εποχή και πολιτισμός Οι Η/Υ και τα νέα παγκόσμια δίκτυα, πραγματικά μέσα δημιουργίας και επικοινωνίας Ανάπτυξη περιεχομένου για τα νέα δίκτυα και ειδικότερα περιεχομένου με πολιτιστικό χαρακτήρα INTERNET και καλλιτεχνική δημιουργία: Ευρεία διάδοση, νέοι τρόποι πρόσβασης Αλλάζει ριζικά τη δομή και το περιεχόμενο της «πολιτιστικής βιομηχανίας»

3 3 Πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και τεχνολογία: δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες Αξιοποίηση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για: Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση, προώθηση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης δημιουργίας

4 4 ΣΤΟΧΟΙ Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας Χρήση δικτύων όπως το INTERNET, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και τα πολιτιστικά γεγονότα αλλά και για γενικότερη προβολή του ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου

5 5 Τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την επιστημονική και διαχειριστική τεκμηρίωση μνημείων, συλλογών σε μουσεία και πινακοθήκες, εγγράφων και άλλων πολιτιστικών προϊόντων Οικονομική αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στο περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων

6 6 Ενίσχυση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας χρήση δικτύων πληροφόρησης στο νέο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης Διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή Επαφή με την ελληνική ομογένεια πληροφόρηση Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας Κοινές πρωτοβουλίες

7 7 Καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση χρήση νέων τεχνολογιών και νέων τρόπων έκφρασης σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας Θέατρο Μουσική Χορός Κινηματογράφος Εικαστικά Φωτογραφία

8 8 Η μελλοντική μορφή της «πολιτιστικής βιομηχανίας» Βιομηχανία του περιεχομένου μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό βάρος στην Ευρώπη: Μουσική βιομηχανία ΜΜΕ Οπτικο-ακουστική βιομηχανία Λογοτεχνία και εκδοτική βιομηχανία Δυναμικές δραστηριότητες: Τομέα δημιουργίας Τομέα υπηρεσιών Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό Πηγή πολιτιστικού πλούτου και διαφοροποίησης

9 9 Νέοι τρόποι προσέγγισης του πολιτισμού Η ΚτΠ μεταλλάσσει τη δομή και το περιεχόμενο αυτής της «πολιτιστικής βιομηχανίας» Νέες δυνατότητες καλλιτεχνικής δημιουργίας και επικοινωνίας με τα νέα μέσα Η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης με τη χρήση πολυμέσων επιδρά ολοένα και περισσότερο στον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν το πολιτιστικό περιεχόμενο

10 10 Νέοι τρόποι προσέγγισης του πολιτισμού Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα αναμένεται να προσδιορίσουν τον παραδοσιακό ρόλο των μουσείων και των φορέων που διαχειρίζονται και κατέχουν την πολιτιστική κληρονομιά σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση, την παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό

11 11 Νέα πολιτιστικά προϊόντα και αγορές Η παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου σε μορφή πολυμέσων θα δημιουργήσει νέα προϊόντα και νέες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο και στην αγορά εργασίας σε τομείς όπου η προβολή του πολιτισμού αποτελεί κρίκο αλυσίδας παραγωγής: Τουρισμός Εκπαίδευση Εκθέσεις

12 12 Νέα πολιτιστικά προϊόντα και αγορές 20% των Ευρωπαίων εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στην πολιτιστική κληρονομιά Η αγορά που δημιουργείται μόνο εντός ΕΕ και μόνο για απλή πρόσβαση στις συλλογές αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 2 δις ΕΥΡΩ ετησίως

13 13 Νέα πολιτιστικά προϊόντα και αγορές: η πρόκληση για την Ελλάδα Εκτιμάται ότι η Ελλάδα και η Ιταλία κατέχουν το 30% της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων Δυνατότητες για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στη χώρα μας Σημαντική προβολή της στο εξωτερικό

14 14 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Ειδική μονάδα στη Γενική Διεύθυνση της ΚτΠ (DG Information Society): Με αντικείμενο τη διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς Διαμορφώνει πολιτική σε ό, τι αφορά την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και βασικών υπηρεσιών διαχείρισης του, με πρόνοια για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

15 15 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Εναρμονισμός και επίτευξη συνεργειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται: Πολύ υψηλό το κόστος της ψηφιοποίησης Μεγάλη πολυπλοκότητα ως προς τις ορθές πρακτικές και τα τεχνολογικά πρότυπα Έχει ιδρύσει ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων των κρατών –μελών, η οποία μελετά τα ζητήματα αυτά και εκδίδει ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές Εκπρόσωπος της χώρας μας το Εργαστήριο Πληροφοριακών συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, της Πάτρας

16 16 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Ζητήματα που έχει εντοπίσει η ομάδα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση (benchmarking) πολιτικών και προγραμμάτων΄των ψηφιοποίησης πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τη συλλογή στοιχείων παρακολούθησης έργων και αυτοματοποιημένους τρόπους παραγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων, σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα οικονομικά στοιχεία, τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, κλπ Αναγνώριση καλών πρακτικών και κέντρων αριστείας για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Δημιουργία πανευρωπαϊκού αρχείου οργανισμών και προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

17 17 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Διαλειτουργικότητα του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και παροχή υπηρεσιών με βάση αυτό Με δεδομένο ότι η επαναχρησιμοποίηση του βασίζεται στη διαλειτουργικότητα του: Συμφωνία ως προς τα τεχνολογικά πρότυπα, τα διεθνή σύνολα μετα-δεδομένων τεκμηρίωσης και τις τεχνολογίες υποστήριξης της διαλειτουργικότητας Ανάγκη άρσης του αδιεξόδου πολυγλωσσίας και ανακάλυψης ψηφιοποιημένου περιεχομένου:

18 18 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Δυσχερής πρόσβαση του κοινού χρήστη στο μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών αποθεμάτων Έλλειψη αποδοτικών μηχανισμών αναζήτησης στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και σε δικτυακούς κόμβους Απαιτούνται αποτελεσματικές μέθοδοι αναζήτησης των πληροφοριών των ψηφιακών αποθεμάτων των κρατών - μελών

19 19 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ψηφιακό περιεχόμενο Κριτήρια ποιότητας πολιτιστικών κόμβων: Πολλοί πολιτιστικοί κόμβοι δεν ανταποκρίνονται από πλευράς ποιότητας στην αξία του περιεχομένου που επιθυμούν να προβάλουν Επεξεργασία ενός συνόλου κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας των πολιτιστικών κόμβων στο διαδίκτυο και μέθοδος αξιολόγησης τους Προτείνεται ένα σύνολο οδηγιών και τεχνικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία ποιοτικά αναβαθμισμένων και αποδεκτών πολιτιστικών κόμβων στο διαδίκτυο

20 20 Ψηφιακή αποθεματοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού Επιδιώξεις: Γενικότερη προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής εκπαίδευσης, μέσω: Της συστηματικής τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς Της ενεργοποίησης του πολιτιστικού ανθρώπινου δυναμικού: δημιουργών, ειδικών επιστημόνων, νέων, και κάθε πολίτη Η ενίσχυση της βιομηχανίας περιεχομένου, μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας και συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

21 21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ Π/Υ: 2.839,08 ΕΥΡΏ ΕΚΤ: 661,59 ΕΥΡΏ ΕΤΠΑ: 2.177,49 94, 41% ενεργοποίηση (προσκλήσεις) 47,68% εντάξεις έργων 13,6% συμβάσεις 9,7% δαπάνες

22 22 ΜΕΤΡΟ 1.3 : Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού Π/Υ: 119,87 ΕΥΡΏ ΕΤΠΑ: 75% 80,36% ενεργοποίηση (προσκλήσεις) 30% εντάξεις έργων 3,6% συμβάσεις 0,3% δαπάνες

23 23 Στόχοι ΕΠ ΚΤΠ ( Μέτρο 1.3) Ανάπτυξη συνθηκών για τη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων διαχειριστικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης Δημιουργία κόμβων πολιτιστικής πληροφόρησης Προώθηση πολύγλωσσων ηλεκτρονικών εκδόσεων με ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο Δημιουργία σημείων πληροφόρησης του κοινού με την επί τόπου χρήση των ΤΠΕ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με καινοτόμο χαρακτήρα που συνδέουν τον Πολιτισμό με τους άλλους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας

24 24 Στόχοι ΕΠ ΚΤΠ ( Μέτρο 1.3) Δίνεται έμφαση στην άμβλυνση των ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικό υλικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης για καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ

25 25 ΨΗΦΙΣ http://psifis.infosoc.grhttp://psifis.infosoc.gr Πρωτοβουλία για την καταγραφή των πολιτιστικών φορέων και οργανισμών όλης της χώρας με στόχο: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στο ΕΠ ΚτΠ (Μ. 1.3, 2.4) Έχει ως αποδέκτες φορείς που είτε: συγκεντρώνουν κάθε μορφής πολιτιστικό περιεχόμενο Αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού

26 26 ΨΗΦΙΣ http://psifis.infosoc.grhttp://psifis.infosoc.gr Επίσκεψη ιστοσελίδας Συμπλήρωση ηλεκτρονικά ερωτηματολογίου για την καταγραφή Φορέων Δραστηριοτήτων Αναγκών

27 27 ΨΗΦΙΣ http://psifis.infosoc.grhttp://psifis.infosoc.gr Η ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ αξιολογεί τα στοιχεία Χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα στον σχεδιασμό των προσκλήσεων ενδιαφέροντος

28 28 Πολιτισμός και Ψηφιακό περιεχόμενο: σχέση ζωής Η ευρεία και έγκαιρη διάθεση ποιοτικού και χρήσιμου ψηφιακού περιεχομένου στα ελληνικά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών και, τελικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα

29 29 Πολιτισμός και Ψηφιακό περιεχόμενο: σχέση ζωής Το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί ένα από τα πιο ουσιώδη μέρη της ΚτΠ, χωρίς το οποίο όλες οι τεχνολογικές υποδομές που σχετίζονται με αυτήν (δίκτυα, υπολογιστικά συστήματα, νέες τεχνολογίες κλπ) παραμένουν κενό γράμμα.


Κατέβασμα ppt "Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚτΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4-5/12/03 Βασιλική Κολυβά Προϊσταμένη της Μονάδας Β1, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google