Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Θ.Καρούνος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Θ.Καρούνος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Θ.Καρούνος, T.Karounos@infosoc.gr Προϊστάμενος της EYΔ Ε.Π ΚτΠ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»  Καινοτόμο πολυτομεακό οριζόντιο πρόγραμμα  Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της ψηφιακής σύγκλισης: oE- Europe Initiative, Λισσαβόνα, Δεκέμβριος 1999 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2002, Φέϊρα, Ιούνιος 2000 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2005, Σεβίλλη, Ιούνιος 2002  Δυσκολία εφαρμογής: διαπερνά όλους τους φορείς ΔΔ και απαιτεί στενή συνεργασία με αυτούς

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Διάρθρωση του ΕΠ ΚτΠ ΕΤΠΑ 1.266 Μ€ 80% 75% 74,4% 25,6% 20% 25% Συνολικός Προϋπολογισμός Ε.Π. 2.839 Μ€ Δημόσια Δαπάνη Ε.Π. 2.270 Μ€ Κοινοτική Συμμετοχή 1.702 Μ€ ΕΚΤ 436 Μ€ Διαρθρωτικά Ταμεία Ιδιωτική Συμμετοχή Ε.Π. 569Μ€ Εθνική Συμμετοχή 567 Μ€ ΑΞΟΝΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός Ε.Π. «ΚτΠ» ΑΞΟΝΑΣ 5: Τεχνική βοήθεια ΑΞΟΝΑΣ 4: Επικοινωνίες ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ 2: Εξυπηρέτηση του πολίτη Δομή της χρηματοδότησης Δομή του προγράμματος 421εκ.879 εκ.902 εκ.569 εκ.68 εκ.

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Πορεία εφαρμογής του Προγράμματος *Στοιχεία ΟΠΣ 20.4.2004

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Πορεία Προγράμματος ανα Χρηματοδοτικό Ταμείο *Στοιχεία ΟΠΣ 20.4.2004

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr 12 Βασικοί τομείς ανάπτυξης της ΚτΠ στην Ελλάδα  Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες  Πολιτισμός/ Ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιοποίηση πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος)  Ηλεκτρονική Κυβέρνηση/Ηλεκτρονική Διοίκηση (e-gov)  Γεωργία  Υπηρεσίες Άμυνας που έχουν σχέση με τον πολίτη(μετεωρολογία, ΓΥΣ,στρατολογία, στρατιωτικά νοσοκομεία)  Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη  Η πληροφορική στην υγεία (E Health)  Ευφυείς Μεταφορές  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ψηφιακή οικονομία  Έρευνα στις ΤΠΕ  Απασχόληση και κατάρτιση (e skills)  Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας  Η Δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας:  Χρηστών των ΤΠΕ και Ιντερνετ  Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες  Υποδομών (Δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Περιφέρειες, Επιχειρήσεις, κλπ)  Ηλεκτρονικά παρεχομένων Υπηρεσιών  Μηχανισμών υλοποίησης, υποστήριξης, διάχυσης  Ανθρώπινων δικτύων υποστήριξης και προώθησης της ΚτΠ Βελτίωση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, επιπέδου ζωής, των δυνατοτήτων ανάπτυξης ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Κλάδος ΤΠΕ πηγή ανάπτυξης για τη χώρα (Θεματική Εξειδίκευση, το ΕΠ ΚτΠ πεδίο απόκτησης τεχνογνωσίας για διεθνοποίηση, στρατηγική θεώρηση)

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Ηλεκτρονική Κυβέρνηση 800 ΚΕΠ σε λειτουργία, 12 Υπηρεσίες e-oikonomia Απτά Αποτελέσματα ΜΜΕ:  14.000 ολοκλήρωσαν «Δικτυωθείτε»  10.000 ολοκλήρωσαν «Εκπαιδευτείτε για να Δικτυωθείτε»  800 επιχειρήσεις υλοποιούν «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»  3ετης λειτουργία e-Business forum  Βέλτιστη πρακτική (από Ε.Ε 2002) Απασχόληση / Κατάρτιση (2.000 άνεργοι (STAGE)/ 20.000 άνεργοι σε βασικές δεξιότητες ) Εκπαίδευση/Έρευνα :  Δικτύωση 100% της δευτεροβάθμιας, &> 60% πρωτοβάθμιας  9556 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής  76.000 εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν ΤΠΕ  100 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού  57 ΚΕΠΛΗΝΕΤ- τεχνική υποστήριξη δευτεροβάθμιας  Δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα  Παροχή ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου (Εθνικ.Κέντρρ.Τεκμηρίωσης )  32 αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος του κάθε Υπουργείου (στοιχεία ΟΠΣ 29.03.2004) ΦΟΡΕΑΣΕΝΤΑΓΜΕΝΑΠΟΣΟΣΤΟΣΥΜΒΑΣΕΙΣΠΟΣΟΣΤΟΔΑΠΑΝΕΣΠΟΣΟΣΤΟ (Σ.Π.) Μ€ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ(Σ.Π.) Μ€ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ(Σ.Π.) Μ€ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΝ435,9828,44%64,9013,32%3512,31% ΥΠΕΠΘ278,5518,17%229,6547,13%15855,69% ΥΠΕΣΔΑ252,7416,49%86,6817,79%4616,26% ΥΠΕΡΚΑ125,328,18%55,4411,38%238,03% ΥΠΟΙΚΟ99,956,52%11,062,27%62,16% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ72,514,73%10,292,11%51,70% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 70,854,62%19,734,05%62,14% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ44,532,91%0,130,03%00,02% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ37,532,45%4,851,00%10,45% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ33,342,18%1,160,24%10,20% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ30,752,01%0,220,04%00,03% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ28,221,84%0,450,09%00,14% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ7,120,46%0,430,09%00,15% ΥΠΕΧΩΔΕ5,140,34%0,120,02%00,03% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ3,420,22%0,400,08%00,13% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2,870,19%0,110,02%00,03% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ1,810,12%1,480,30%10,48% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ1,470,10%0,140,03%00,05% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ0,770,05%0,000,00%0 Γενικό άθροισμα1.532,89 100,00% 487,23 100,00% 284 100,00%

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Ενδεικτική κατανομή σε κατηγορίες στο 90% των ήδη ενταγμένων έργων

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα  Χρήση Κινητού τηλεφώνου  2001:59%  2002:69%  2003:76%  Κατοχή ηλεκτρονικού Υπολογιστή:  2001:28,1%  2002:32,7%  2003:36,9%  Χρήση ιντερνετ  2001:~ 1 στους 10  2002:~ 1 στους 5  2003:~1 στους 4 Πηγή: Εθνική Έρευνα για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στο Γενικό Πληθυσμό – www.ebusinessforum.gr  Χρήση του ιντερνετ (15-24) •~1 στους 2  Χρήση του ιντερνετ (>65) αμελητέο

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Βασικές διαπιστώσεις από την έως σήμερα υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ  Υπερβάλλουσα ζήτηση (πληθωρισμός αιτημάτων) σε συνδυασμό με χαμηλό βαθμό υλοποίησης  Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου  Πλήθος εμπλεκόμενων-Όρια ευθυνών  Εξειδικευμένες δομές/πυρήνες στους φορείς της δημόσιας διοίκησης  Οργανωσιακή κουλτούρα: Παροχή “On-Line” Υπηρεσιών, διοικείτε ηλεκτρονικά, επιχειρείτε ηλεκτρονικά...  Τεχνική υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα, αποτελεσματική συνεργασία με ιδιωτικό τομέα  Εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας ( Τεχνική-Επιχειρησιακή )  Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης έργων (outsourcing/SLA)  Δείκτες για την ΚτΠ στην Ελλάδα (Benchmarking)

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Στήριξη φορέων υλοποίησης  Σύσταση ομάδων έργων για την ΚτΠ σε Γενικές Γραμματείες  Συνεργασία με ΚτΠ Α.Ε., ΟΠΕΠ (Πολιτισμός), EAΙΤΥ (Παιδείας)…  Χρηματοδότηση φορέων για να προσλάβουν εξωτερικούς τεχνικούς σύμβουλους  Δημιουργία δικτύων… e-activistes.gr & infopartner.gr

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr  Υποδείγματα προκηρύξεων και συμβάσεων  Πλαίσιο για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου  Λειτουργία “help-desk” για την υποστήριξη των TΔ  Μελέτη “outsourcing”...  Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση του κόμβου www.infosociety.gr Στήριξη φορέων υλοποίησης

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Ηλεκτρονική Κυβέρνηση προς τους πολίτες  1. Φόρος εισοδήματος  2. Εύρεσης εργασίας  3. Εισφορές Κοιν.Ασφάλισης  4. Προσωπικά έγγραφα  5. Άδειες οχημάτων  6. Άδειες οικοδόμησης  7. Δηλώσεις στην αστυνομία  8. Δημόσιες βιβλιοθήκες  9. Πιστοποιητικά αίτηση και παραλαβή  10. Εγγραφή σε ΤΕΙ/ΑΕΙ  11. Ανακοίνωση μετοικεσίας  12. Υπηρεσίες Υγείας προς τις επιχειρήσεις 13. Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για εργαζομένους 14. Φορολογικά θέματα – δηλώσεις – γνωστοποιήσεις 15. ΦΠΑ: δήλωση – γνωστοποίηση 16. Έναρξη λειτουργίας νέας επιχείρησης 17. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες 18. Δηλώσεις στα τελωνεία 19. Άδειες για θέματα σχετικά με το περιβάλλον (περιλαμβανομένων και καταγγελιών) 20. Δημόσιες προμήθειες Επιπλέον πληροφορίες: www.topoftheweb.net/en/about.htmwww.topoftheweb.net/en/about.htm Ανάπτυξη 20 ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Τα Ευρυζωνικά Δίκτυα και υπηρεσίες ως προϋπόθεση για την οικονομική κοινωνική και Περιφερειακή ανάπτυξη  Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν τις λεωφόρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  Η σημασία τους για την επίτευξη της Οικονομίας και Κοινωνίας της Γνώσης είναι ανάλογη με αυτή που είχαν ο ηλεκτρισμός οι αυτοκινητόδρομοι και ο σιδηρόδρομος στην Βιομηχανική εποχή.  Αποτελούν τις υποδομές του 21ου αιώνα, και μονόδρομο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας.  Αποτελούν κεντρικό σημείο του Σχεδίου Δράσης eEurope 2005  Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005.  Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές.  Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.  Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005 Ευρυζωνικά Δίκτυα

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Στόχοι του ΕΠ ΚτΠ σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση  Δηµιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια  Διασύνδεση µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  Αύξηση του ανταγωνισµού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και υπηρεσιών µε στόχο τη µείωση του κόστους  Τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων  Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες µη ευνοηµένων αστικών ή αγροτικών περιοχών  Κάλυψη των µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της χώρας  Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών  Έµµεση ενίσχυση της βιοµηχανίας παραγωγής περιεχοµένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Σχέδιο ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρόσβασης Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών/ ανάπτυξη ευρυζωνικής κουλτούρας Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών  Αύξηση ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών  Καθολική Πρόσβαση κάθε στιγμή και από κάθε σημείο  Χρήση προηγμένων υπηρεσιών

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας  Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών  Δημιουργία εστιών-σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots) € 21,5 εκ. - 400 επιχειρήσεις  Στόχος η ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν Ασύρματα Ευρυζωνικά δίκτυα για δημόσια χρήση (παροχή υπηρεσίας σε πελάτες) ή ενδο- επιχειρησιακή χρήση.  Πρόσκληση 86. Υποβολή προτάσεων μέχρι 24/9/2004. Τελ. Δικαιούχος ΚτΠ AE  Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών (δημιουργία ευρυζωνικής «κουλτούρας»)  Πρόσκληση 84. €10,5 εκ. Χρηματοδοτούνται 83 φορείς

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr  Δημιουργία και χρήση Δικτύων Οπτικών Ινών από φορείς του δημοσίου 36 εκ ευρώ (100% Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκληση 93  Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων στις κυριότερες πόλεις με βάση κριτήρια πληθυσμιακά, αρ. δημοσίων κτιρίων  Λήξη υποβολής προτάσεων: 30/6/2004 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr  Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών  Έργο ανάπτυξης Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης για την παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 184 εκ ευρώ. Πρόσκληση 89  Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης περιλαμβανομένων μικρών πόλεων και µη αστικών ή απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές  Εκμετάλλευση συμπλήρωση, ή/και αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων κορμού (backbone) της χώρας με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο τελικό χρήστη σε όλη την χώρα με το χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο και με την ταυτόχρονη κάλυψη ενός ελάχιστου αναγκαίου επιπέδου υπηρεσιών  Λήξη υποβολής προτάσεων 31/12/2004 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr  Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Πρόσκληση 95  Τριετή επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης περιεχομένου ευρυζωνικών υπηρεσιών σε τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας (Τουρισμός Πολιτισμός, Υγεία, Ψυχαγωγία κλπ)  Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων  Προϋπολογισμός 36,4 εκ ευρώ (€13,2 εκ Δημόσια Δαπάνη)  Τελικός Δικαιούχος ΚτΠ ΑΕ  Λήξη υποβολής προτάσεων 30/06/2004 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας  Δημιουργία Σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για δημόσιους φορείς 2 εκ ευρώ  Δημιουργία Ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές 11 εκ ευρώ (2000 σημεία Δημοσίου Τομέα: Εκπαίδευση, Υγεία, ΟΤΑ, κλπ) μέσω δορυφορικών συνδέσεων (Hellas-Sat). Πρόσκληση 43  Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για ΑμEΑ 5 εκ ευρώ •Θα ενισχυθούν συλλογικοί Φορείς ΑΜΕΑ και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού  Υποδομές και υπηρεσίες για την δημιουργία έξυπνων οικισμών και κτιρίων 13,7 εκ ευρώ

24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιμέρους έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης  Έργα που υλοποιούνται ή/και έχουν ήδη απτά αποτελέσματα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών  Δημιουργία και αναβάθμιση προηγμένων δικτυακών υποδομών υψηλών ταχυτήτων (Gigabit) στην εκπαίδευση και την έρευνα, (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, τα δίκτυα των πανεπιστημίων, το σχολικό δίκτυο κλπ) (υλοποιείται)  Παρέχονται υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας σε 12 ΑΕΙ-ΤΕΙ της Αττικής και η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα  Επιτρέπουν τη διακίνηση της γνώσης και την επικοινωνία διαφόρων κοινοτήτων χρηστών, σε συνδυασμό με την συνεχή προώθηση του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος με άξονα τις νέες τεχνολογίες.  Εθνικό Δίκτυο για την Δημόσια Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 71,4 εκατ ευρώ (προς υπογραφή η σύμβαση):  Διασύνδεση 1800 σημείων δημοσίου (νοσοκομεία, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, βιβλιοθήκες κλπ) της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης με ευρυζωνικά δίκτυα για:  Τη διευκόλυνση της εσωτερική τους επικοινωνία  Την παροχή προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου,  Στόχος: Όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης προσβάσιμες σε όλους, χωρίς ψηφιακούς αποκλεισμούς

25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Το Σύνταγμα και η Κοινωνία της Πληροφορίας Στην Ελλάδα η αξιοποίηση των εργαλείων για την πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε στην πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος, έχει ενσωματωθεί και η ακόλουθη διάταξη (Άρθρο 5Α) « Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής, διάδοσης του αποτελεί υποχρέωση του Κράτους »


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Θ.Καρούνος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google