Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί είναι η διατροφή σημαντική για την άθληση και τους νέους ;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί είναι η διατροφή σημαντική για την άθληση και τους νέους ;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί είναι η διατροφή σημαντική για την άθληση και τους νέους ;

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συνεντεύξεις (π ρο π ονητές, διατροφολόγος, γυμναστές ). Συνεντεύξεις (π ρο π ονητές, διατροφολόγος, γυμναστές ). Πληροφορίες α π ό βιβλία ( σχολική βιβλιοθήκη ). Πληροφορίες α π ό βιβλία ( σχολική βιβλιοθήκη ). Διαδύκτιο Διαδύκτιο

4 ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Πως μ π ορεί να μ π ει η σωστή διατροφή στην ζωή των νέων και σε π οιες ηλικίες ; Πως μ π ορεί να μ π ει η σωστή διατροφή στην ζωή των νέων και σε π οιες ηλικίες ; Πως ε π ηρεάζει η Υγεία και Διατροφή τον αθλητισμό ; Πως ε π ηρεάζει η Υγεία και Διατροφή τον αθλητισμό ; Ποια π ρέ π ει να είναι η σωστή διατροφή ενός αθλητή ; Ποια π ρέ π ει να είναι η σωστή διατροφή ενός αθλητή ;

5 Πως μπορεί να μπει η σωστή διατροφή στην ζωή των νέων και σε ποιες ηλικίες; 1. Η σωστή διατροφή στην ζωή των νέων αρχίζει κυρίως α π ό την εφηβική ηλικία. 2. Η υγιεινή διατροφή π εριλαμβάνει 5 γεύματα ημερησίως. 3. Το π ρωινό δεν π ρέ π ει να π αραλεί π εται π οτέ ! 4. Καθημερινή κατανάλωση α π ό όλες τις ομάδες τροφίμων. 5. Διατροφή π ου χαρακτηρίζεται α π ό π οιότητα π οικιλία και μέτρο.

6 Πως επηρεάζει η Υγεία και Διατροφή τον αθλητισμό ; Πριν την άθληση ! Πριν την άθληση ! Το γεύμα θα π ρέ π ει να π αρέχει ε π αρκείς π οσότητες υγρών για την εξασφάλιση φυσιολογικού ε π ι π έδου υδατώδης, να π εριέχει χαμηλή π εριεκτικότητα σε λί π ος και φυτικές ίνες ώστε να διευκολύνει τη γαστρική εκκένωση. Κατά την άθληση ! Κατά την άθληση ! Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι π ρωταρχικοί στόχοι θα π ρέ π ει να είναι η α π οκατάσταση των α π ωλειών σε υγρά και η π αροχή υδατανθράκων την ώρα με στόχο τη διατήρηση των ε π ι π έδων γλυκόζης του αίματος. Μετά την άθληση ! Μετά την άθληση ! Οι αθλητές θα π ρέ π ει να καταναλώνουν μετά την π ρο π όνηση ένα μικρό γεύμα π ου να π αρέχει υδατάνθρακες,π ρωτεΐνες μετά το τέλος της άσκησης η της π ρο π όνησης διατροφή μ π ορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ε π ίτευξη της βελτίωσης δυνατής α π όδοσης και την π ρόληψη της κό π ωσης κατά την διάρκεια τόσο της π ρο π όνησης όσο και του αγώνα

7 Ποια πρέπει να είναι η σωστή διατροφή ενός αθλητή; Πάντα ξεκινάμε την μέρα μας με ένα καλό π ρωινό για να έχουμε δύναμη και ενεργεία στο υ π όλοι π ο της ημέρας. Πάντα ξεκινάμε την μέρα μας με ένα καλό π ρωινό για να έχουμε δύναμη και ενεργεία στο υ π όλοι π ο της ημέρας. Προτιμούμε 1-2 φορές την εβδομάδα όσ π ρια και λαχανικά 1-2 φορές ψάρι και 1-2 φορές κρέας και κοτό π ουλο. Προτιμούμε 1-2 φορές την εβδομάδα όσ π ρια και λαχανικά 1-2 φορές ψάρι και 1-2 φορές κρέας και κοτό π ουλο. Σε καθημερινή βάση π ρέ π ει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και γαλακτοκομικά χαμηλά σε λι π αρά. Σε καθημερινή βάση π ρέ π ει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και γαλακτοκομικά χαμηλά σε λι π αρά. Προσ π αθούμε να τρώμε κάθε 4-5 ώρες ένα μικρόγευμα. Δεν π ρέ π ει να μένουμε νηστικοί μετά την άσκηση. Προσ π αθούμε να τρώμε κάθε 4-5 ώρες ένα μικρόγευμα. Δεν π ρέ π ει να μένουμε νηστικοί μετά την άσκηση.


Κατέβασμα ppt "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί είναι η διατροφή σημαντική για την άθληση και τους νέους ;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google