Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση : Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση : Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση : Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day

2 Knowledge building - Οικοδόμηση της Γνώσης Χρειάζεται η οικοδόμηση της γνώσης ; Κωδικός 2 1 4 3 Ο στόχος της εργασίας είναι η οικοδόμηση της γνώσης ; Ασχολείται με π ερισσότερα από από ένα θέματα ; Οι μαθητές δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη δραστηριότητα εκμάθησης, μόνο με την εφαρμογή απλών διαδικασιών ή με την γραφή απλών πληροφοριών που βρήκαν ή άκουσαν. Πρέπει να κάνουν έρευνα, μετρήσεις, να μοντελοποιήσουν να συγκρίνουν, να καταλήξουν σε αποτέλεσμα και να γράψουν επιστολή στο οποίο να προτείνουν ένα μοντέλο και να αιτιολογούν την απόφαση τους. Η δραστηριότητα εκμάθησης ασχολείται με περισσότερα από ένα θέματα : φυσική, ελληνικά - επιστολή. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

3 Collaboration - Συνεργασία Οι μαθητές χρειάζεται να δουλεύουν σε ζευγάρια ή σε ομάδες ; Κωδικός 2 1 4 3 Οι μαθητές μοιράζουν τις υ π ευθυνότητες ; Οι μαθητές π αίρνουν μαζί τις σημαντικές α π οφάσεις ; H συνεργασία στη δραστηριότητα αυτή είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές δουλεύουν σε ζεύγη καθ ’ όλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών παίρνονται από την ομάδα οπότε οι μαθητές έχουν εξίσου την ίδια υπευθυνότητα. Η επιστολή που θα παραδοθεί είναι επίσης προϊόν συνεργασίας. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

4 ICT – ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έχουν οι μαθητές την ευκαιρία για χρήση των ΤΠΕ ; Κωδικός 2 1 4 3 Τα ΤΠΕ υ π οστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών ; Χρειάζονται τα ΤΠΕ για την α π όκτηση αυτής της γνώσης ; Η χρήση τεχνολογίας δεν ήταν υποχρεωτική αλλά προτρέπετε η χρήση της. Πρέπει να κάνουν έρευνα, να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυον για το μοντέλο που έχουν θα φτιάξουν αλλά και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που θα πάρουν από αυτό. Τα ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητα ούτε για τις μετρήσεις που έχουν κάνει αλλά ούτε για την δημιουργία του μοντέλου τους. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ


Κατέβασμα ppt "Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση : Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google