Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σε τι χρειάζονται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σε τι χρειάζονται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σε τι χρειάζονται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση;
Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι ...
Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3 Πανάκεια; ή Ανάθεμα; Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

4 Χωρίς κριτική προσέγγιση διαφαίνεται άμεσα ο κίνδυνος
να επικεντρωθούμε στο μέσον και όχι στη διαδικασία της μάθησης και της διδακτικής Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

5 Υπάρχει μία βασική και θεμελιακή αιτία για την αποποίηση
της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Η αιτία αυτή είναι... η έλλειψη ορισμένων προϋποθέσεων Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

6 αν δεν θεωρήσουμε και δεν αποδεχτούμε τις προϋποθέσεις αυτές,
Δηλαδή, αν δεν θεωρήσουμε και δεν αποδεχτούμε τις προϋποθέσεις αυτές, τότε η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση προβληματίζει και επιβάλει επαναπροσδιορισμό στόχων και λειτουργιών Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

7 Τη διδακτική από τη μάθηση Το μέσον από τη διαδικασία
Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις εξής διαδικασίες : Τη διδακτική από τη μάθηση Το μέσον από τη διαδικασία Την επικοινωνία / πληροφορία από τη γνώση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

8 Τη διδακτική από τη μάθηση Το μέσον από τη διαδικασία
ας ξεχωρίσουμε τα πρώτα από τα δεύτερα για λίγο… Τη διδακτική από τη μάθηση Το μέσον από τη διαδικασία Την επικοινωνία / πληροφορία από τη γνώση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

9 Την επικοινωνία / πληροφορία
Τα 3 αυτά στοιχεία είναι βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν… Τη διδακτική Το μέσον Την επικοινωνία / πληροφορία Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

10 …αυτά τα 3 από τη μάθηση από τη διαδικασία από τη γνώση
Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

11 Θα πρέπει να υπάρχει διδακτική διαδικασία
για να έχουμε το ζητούμενο που είναι η μάθηση Θα πρέπει να υπάρχει το μέσον για να έχουμε αποτελεσματική διαδικασία Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία / πληροφορία ώστε να μπορέσουν να μετατραπούν σε γνώση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

12 Τι ποιοτικά κριτήρια και προϋποθέσεις ακολουθούμε όμως
για να έχουμε λειτουργικά και αποτελεσματικά τελικά προϊόντα; Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

13 επικοινωνία / πληροφορία γνώση
Για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιας μορφής σχέση και συμπεράσματα, θα πρέπει και στις 3 παρακάτω περιπτώσεις να ορίζουμε… διδακτική μάθηση μέσον διαδικασία επικοινωνία / πληροφορία γνώση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

14 …την εμπλοκή του μαθητή στην απόκτηση της γνώσης
δηλαδή… Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

15 τον τρόπο που θα αναζητήσει και θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες
τον τρόπο που θα εφαρμόσει στη πράξη τον τρόπο που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει τον τρόπο που θα επαληθεύσει τις πληροφορίες ή την ανάπτυξή τους Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

16 Η διδακτική οδηγεί στη μάθηση Το μέσον μεταβάλλεται σε διαδικασία
Τότε μόνο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι … Η διδακτική οδηγεί στη μάθηση Το μέσον μεταβάλλεται σε διαδικασία Η επικοινωνία / πληροφορία οδηγεί και έχει ως απόρροια τη γνώση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

17 Νέες τεχνολογίες Επικοινωνία Εκπαίδευση
Αν λοιπόν θεωρήσουμε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση … Νέες τεχνολογίες Επικοινωνία Εκπαίδευση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

18 Νέες τεχνολογίες Επικοινωνία Εκπαίδευση … και ορίσουμε
Ένα σύνολο ευέλικτων μέσων και εργαλείων που χειρίζονται αποτελεσματικά κείμενο, εικόνα και ήχο με τρόπους που ορίζει ο σχεδιαστής τους Επικοινωνία Εκπαίδευση Η επεξεργασία της πληροφορίας με σκοπό να γίνει γνώση και να αξιολογηθεί Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

19 θα πρέπει να αναδείξουμε τις προϋποθέσεις εκείνες
που ορίζουν την ποιοτική χρήση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

20 αυτές οι προϋποθέσεις;
Προσοχή Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις; Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

21 να είναι αλληλεπιδραστική
η χρήση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής προϋποθέσεις: να είναι αλληλεπιδραστική Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

22 πράξεις, εμπειρίες, συνθετικό έργο)
να ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του (όχι παθητική μάθηση, αλλά ενεργητική, εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες και πράξεις, εμπειρίες, συνθετικό έργο) Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

23 να προάγει την κριτική σκέψη
Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

24 για αναζήτηση της μάθησης
να προσφέρει δεδομένα για αναζήτηση της μάθησης Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

25 Εάν η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν ακολουθεί αυτές τις προϋποθέσεις
και τα επί μέρους ποιοτικά κριτήρια, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος … Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

26 Η διδακτική να μην οδηγεί στη μάθηση
(και να παραμένει μία απλή διδακτική πράξη) Το μέσον να μην μεταβάλλεται σε διαδικασία (και να παραμένει μέσον) Η επικοινωνία / πληροφορία να μην οδηγεί στη γνώση (με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απόρροια) Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

27 … η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Χωρίς το σχεδιασμό και τη λειτουργία των μαθησιακών προϋποθέσεων και των ποιοτικών κριτηρίων … … η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα αποτελέσει ΑΝΑΘΕΜΑ Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

28


Κατέβασμα ppt "Σε τι χρειάζονται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google