Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλ. Υπολογιστών: Ένα παράδειγμα Σωκράτης Μυλωνάς

2 2 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Το μάθημα  Β Γυμνασίου  Ενότητα: Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  Στόχος (Σκοπός): Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Δείχτες Επιτυχίας (Στόχοι, όχι πάντοτε μετρήσιμοι):  Να αναφέρουν και να συγκρίνουν τα διαφορετικά είδη περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτών, οθονών, και σαρωτών, χρησιμοποιώντας τα κύρια τους χαρακτηριστικά όπως ανάλυση οθόνης, ταχύτητα εκτύπωσης, ανάλυση εκτύπωσης).  Σκοπός  Στόχοι (μετρήσιμοι, θα χρησιμοποιηθούν και στην αξιολόγηση)  Προαπαιτούμενες γνώσεις  Τι πρέπει να βεβαιωθώ ότι κατέχουν οι μαθητές ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα;  Μετρήσιμες, περιορισμός στα απαραίτητα (διαφορετικά θα ξοδέψω το χρόνο του μαθήματος)  Βασικές έννοιες

3 3 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Σχέδιο Μαθήματος Γνώση Ανάλυση/σύν θεση Μεταγνώση

4 4 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Έλεγχος προαπαιτούμενης γνώσης  Παραδοσιακά π.χ.  με ερωτήσεις προς τους μαθητές (ποιος απαντάει;)  δραστηριότητες από το φύλλο εργασίας  Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αξιολόγησης στον υπολογιστή, π.χ.  Hot Potatoes (web page)  NetSupport  QuizCreator (flash)

5 5 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Αλληλοδιδασκαλία  Παραδοσιακά  Ο καθηγητής χρησιμοποιεί έτοιμη παρουσίαση και αναφέρει τις βασικές πτυχές του μαθήματος στους μαθητές  Παθητικός ρόλος μαθητών  Εναλλακτικά  μπορούμε να μετατρέψουμε την παρουσίαση σε slide show και να την έχουμε στους υπολογιστές των μαθητών για βρουν, να καταγράψουν και να αναφέρουν /εξηγήσουν στους συμμαθητές τους βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το μάθημα  Συνδυάζεται με συνεργατική συναρμολόγηση / σε ομάδες των ειδικών

6 6 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Συνεργατική Συναρμολόγηση  Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδες μικτής ικανότητας  Ο κάθε μαθητής έχει καρτέλα με ένα γράμμα (Α, Β, Γ) και ένα αριθμό (1, 2, 3, 4)  Αρχικά οι μαθητές σε ομάδες Α, Β, Γ  Μετά σε ομάδες 1, 2, 3, 4 για αλληλοενημέρωση/εξηγήσεις (ο καθηγητής παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται)  Ερωτήσεις για απευθύνονται σε κάθε μέλος της ομάδας για άλλο θέμα από εκείνο που αρχικά εξέτασε  Αξιολογούνται τόσο η γνώση όσο και η συνεργασία A1A2A3A4 B2 B1 B3 B4 Γ2Γ2 Γ1Γ1 Γ3Γ3 Γ4Γ4 Καθηγητής Εκτυπωτής Ακίδων Εκτυπωτής Λέιζερ Εκτυπωτής ψεκασμού A?A?A?A?

7 7 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις  Επίδειξη  Εναλλακτικοί τρόποι  Να κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή  Να έχουν στοιχεία που να θυμάται ο μαθητής  Να εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος  Αναφορές/ παραδείγματα από την καθημερινότητα/ πραγματικότητα του μαθητή  Διαφημιστικά φυλλάδια από προμηθευτές/περιοδικά  Διαδίκτυο

8 8 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Δραστηριότητες Αξιολόγησης  Το φύλλο εργασίας  Περιέχει διαβαθμισμένες δραστηριότητες  Να μπορεί ο κάθε μαθητής να φέρει εις πέρας τις βασικές  Αξιολογούνται όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος Να ονομάζουν και διακρίνουν τα κύρια είδη εκτυπωτών Να περιγράφουν σε γενικές γραμμές τα βασικά δομικά στοιχεία και την αρχή λειτουργίας του κάθε είδους εκτυπωτή Να ταξινομούν τους εκτυπωτές σε κρουστικούς/μη κρουστικούς

9 9 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Δραστηριότητες Αξιολόγησης Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της ανάλυσης και της ταχύτητας ενός εκτυπωτή … Να αναφέρουν και εξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή (ανάλυση, ταχύτητα εκτύπωσης, δυνατότητα χρώματος, είδος και μέγεθος χαρτιού, διπλότυπα, κόστος) … και τις εντοπίζουν σε παραδείγματα

10 10 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Δραστηριότητες Αξιολόγησης Οι δραστηριότητες σε κάθε μέρος έχουν σταδιακά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας Να επιλέγουν και προτείνουν κατάλληλο εκτυπωτή για κάποιο σενάριο εφαρμογής Να συγκρίνουν εκτυπωτές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Να δίνουν παραδείγματα χρήσης του κάθε είδους εκτυπωτή από την καθημερινότητα τους •Συμπεραίνουν ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά άλλου είδους περιφερειακών συσκευών (μεταγνωστικός στόχος)

11 11 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις: Δραστηριότητες Αξιολόγησης Να συμπεραίνουν ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά άλλου είδους περιφερειακών συσκευών (μεταγνωστικός στόχος) Να δίνουν παραδείγματα χρήσης του κάθε είδους εκτυπωτή από την καθημερινότητα τους

12 12 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Εάν έχετε ερωτήσεις … 


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google