Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέμα: Χωροταξική οργάνωση της τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία – και ειδικότερα: δημιουργία «κέντρων δραστηριότητας»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέμα: Χωροταξική οργάνωση της τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία – και ειδικότερα: δημιουργία «κέντρων δραστηριότητας»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέμα: Χωροταξική οργάνωση της τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία – και ειδικότερα: δημιουργία «κέντρων δραστηριότητας»

2 Στόχοι: Παράλληλη υποστήριξη διαφορετικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης Διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών Βελτίωση των συνθηκών μάθησης για τους μαθητές

3 Πώς θα γίνει το σεμινάριο;
Θα επιλέξετε ένα πραγματικό παράδειγμα. Θα προτείνετε λύσεις. Θα συζητήσετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των λύσεων. Θα πάρετε αρκετά ερεθίσματα ώστε να είστε σε θέση να αποφασίσετε ΕΣΕΙΣ για τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας συνθήκες. Ο εκπαιδευτής θα προσφέρει υποστήριξη στην όλη διαδικασία.

4 Κάποιες γενικές αρχές Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την οργάνωση μιας τάξης ενός ολογιθέσιου σχολείου. Υπάρχουν όμως γενικές αρχές οργάνωσης, οι οποίες δίνουν διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ολιγοθέσιου σχολείου (υποδομή, διαθέσιμοι πόροι και χώροι, πλήθος μαθητών / τάξεων / δασκάλων, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες). Πολύτιμος οδηγός είναι τα παραδείγματα για τη οργάνωση μιας τάξης από αλλά σχολεία της ίδιας χώρας αλλά και άλλων χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα παραδείγματα για τη χωροταξική οργάνωση της τάξης σε χώρες με σημαντικές υλικοτεχνικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε ευφάνταστες προτάσεις για την χωροταξική οργάνωση μιας τάξης σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο, που εντυπωσιάζουν με την ποικιλία τους.

5 * δάσκαλος Μαθητές Τάξης Α’ Μαθητές Τάξης Β’ Βιβλιοθήκη
Περιοχή διαβάσματος πίνακας δάσκαλος υλικά

6 δάσκαλος Ομάδα / τάξη 1 Ομάδα / τάξη 2 Ομάδα / τάξη 3 Γωνία...
...βιβλιοθήκης πίνακας δάσκαλος υλικά Γωνία... Ομάδα / τάξη 1 Ομάδα / τάξη 2 Ομάδα / τάξη 3

7 Γραφείο τάξη 1 ευέλικτη διαρρύθμιση τάξη 4 τάξη 2 τάξη 5 τάξη 3 τάξη 6

8 υλικά υλικά δάσκαλος

9 υλικά πίνακας υλικά δάσκαλος

10 δάσκαλος β ι λ ί α υ λ ι κ ά β ι λ ί α υ λ ι κ ά

11 υλικά πίνακας υλικά δάσκαλος

12 δάσκαλος πίνακας Υ

13 Άλλα θέματα προς σκέψη:
Ποιοι τύποι δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα κανονικά στην τάξη σας; Ποιους τύπους δραστηριοτήτων θα επιθυμούσατε; Πώς μπορούν να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες ομαδοποίησης των μαθητών; Υπάρχουν μαθητές που μπορούν να αναλάβουν καθοδηγητικές αρμοδιότητες βοηθώντας τους μικρότερους μαθητές; Συνηθίζετε να δουλεύετε χωριστά με μαθητές ή μικρές ομάδες;

14 Παραδείγματα δραστηριοτήτων:
Ατομικές δραστηριότητες μελέτης και αξιολόγησης Ταυτόχρονη διδασκαλία του συνόλου των μαθητών Εργασία μαθητών ανά ζεύγη Εργασία μαθητών ανά ομάδες Εργασία με οπτικοακουστικά μέσα και ΤΠΕ. ...


Κατέβασμα ppt "Θέμα: Χωροταξική οργάνωση της τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία – και ειδικότερα: δημιουργία «κέντρων δραστηριότητας»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google