Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

2 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή; 1. Τον αριθμό καταχώρισης (προ-καταχώρισης) της ουσίας ή των ουσιών του μείγματος(REACH) 2. Τα ΔΔΑ (ύπαρξη 16 σημείων, γλώσσα) 3. Τη συμμόρφωση προς τους περιορισμούς κυκλοφορίας και χρήσης (Τίτλος VIIΙ, Παρ/μα XVII του REACH) 4. Τον αριθμό κοινοποίησης της ουσίας ή των ουσιών του μείγματος (CLP) 5. Την ορθότητα της ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας

3 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 1. Έλεγχος αριθμών καταχώρισης (προ-καταχώρισης) Ελέγχουμε την ύπαρξη αριθμού καταχώρισης (προ-καταχώρισης) δηλ. ελέγχουμε εάν είναι του τύπου: 01-16 ψηφία (καταχώριση) 05-16 ψηφία (προκαταχώριση ) 17-16 ( καθυστερημένη προκαταχώριση )

4 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; Από 01.12.2010 για εισαγόμενες ουσίες σε ποσότητες ≥ 1000 τόνων/έτος ανεξαρτήτως ταξινόμησης, ή σε ποσότητες ≥ 1000 τόνων/έτος ανεξαρτήτως ταξινόμησης, ή σε ποσότητες ≥ 100 τόνων/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως N R50/53 ή σε ποσότητες ≥ 100 τόνων/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως N R50/53 ή σε ποσότητες ≥ 1 τόνου/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως C/M/R 1A ή 1B σε ποσότητες ≥ 1 τόνου/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως C/M/R 1A ή 1B δεχόμαστε μόνον αριθμό καταχώρισης (01 – 16 ψηφία ) δεχόμαστε μόνον αριθμό καταχώρισης (01 – 16 ψηφία )

5 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 2. Δελτίο Δεδομένων ασφάλειας  Εφόσον το προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά υπάρχει υποχρέωση παροχής Δ.Δ.Α στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το REACH (άρθρο 31 και Παρ. ΙΙ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  Aπό 1.12.2010 -1.6.2015 Για ουσίες Ταξινόμηση και με το υπάρχον σύστημα και με CLP (διπλή ταξινόμηση ) Για μείγματα Ταξινόμηση με το υπάρχον και προαιρετικά με CLP (απλή ή διπλή ταξινόμηση)  Από 1.6.2015 ουσίες και μείγματα ταξινόμηση μόνο με CLP

6 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 3. Έλεγχος διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 552/2009/ΕΚ (Περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση ορισμένων χημικών ουσιών) (Περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση ορισμένων χημικών ουσιών)  Ισχύει η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 3020081/3204/2009 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Χημικοτεχνικής – Δασμολογίου με μικρές πρόσφατες τροποποιήσεις για την εισαγωγή τσιμέντου  όποτε διενεργείται δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. το δείγμα λαμβάνεται εις διπλούν

7 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 4. Έλεγχος κοινοποίησης ουσίας ή των ουσιών του μείγματος (CLP) Από την 3.1.2011 ελέγχουμε αν έγινε κοινοποίηση της oυσίας στον ECHA Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η ουσία δεν έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον CLP. 5. Έλεγχος ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας ουσιών / μειγμάτων Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ουσίας αν δεν έχει ταξινομηθεί - επισημανθεί - συσκευαστεί σύμφωνα με τον CLP. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μείγματος αν δεν έχει ταξινομηθεί - επισημανθεί - συσκευαστεί σύμφωνα με την Απ. ΑΧΣ 265/02 ή τον CLP.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google