Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα » Ημερομηνία Διεξαγωγής Ημερίδας : Τρίτη 7/4/09

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ HOLLAND Βασικό σημείο στην επιλογή επαγγέλματος αποτελεί η διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου, των κλίσεων, ταλέντων, προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Κάθε άνθρωπος διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να λείπουν από κάποιον άλλο. Οι επιστήμες της ψυχομετρίας και της συμβουλευτικής καριέρας με πολυάριθμες θεωρίες επιχειρούν να παντρέψουν επιμέρους προσωπικότητες, κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα ανθρώπων με διάφορα επαγγέλματα.

3 Μια από τις πλέον διαδεδομένες και αποδεκτές θεωρίες, του John Holland, υποστηρίζει ότι υπάρχουν βασικά έξι τύποι προσωπικότητας, που περιβάλλονται αντίστοιχα από ομώνυμα εργασιακά περιβάλλοντα. πρακτικός τύπος, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός και οργανωτικός τύπος.

4 Τμήματα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. 1ο Ε.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Βάσεις Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) Ψυχολογίας Παντείου Ψυχολογίας Θεσ/νίκης

5 Επάγγελμα Ψυχολόγος Οι ψυχολόγοι ερευνούν και μελετούν τις διανοητικές διαδικασίες και συμπεριφορές των ανθρώπων ως άτομα και ως μέρη ενός συνόλου και εφαρμόζουν τη γνώση αυτή για να βελτιώσουν την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική ή επαγγελματική προσαρμογή τους και ανάπτυξη.

6 Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν Μέτρηση της διανοητικής και σωματικής κατάστασης και άλλων χαρακτηριστικών όπως: εξυπνάδα, ικανότητες, ευχέρεια μάθησης, δυνατότητες κ.λ.π. ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών. Ανάλυση της επίδρασης της κληρονομικότητας, καθώς και των κοινωνικών, επαγγελματικών ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την σκέψη και την συμπεριφορά του ατόμου. Διεξαγωγή συμβουλευτικών ή θεραπευτικών συνεδριών, ομαδικές ή με το κάθε άτομο ξεχωριστά και παροχή υπηρεσιών συνεχούς παρακολούθησης. Διατήρηση απαραίτητων επαφών με μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικές αρχές, ή εργοδότες και πρόταση πιθανών λύσεων ή και θεραπειών. Μελέτη ψυχολογικών παραγόντων και προσφορά θεραπείας ώστε να προλάβουν τυχόν διανοητικές ασθένειες, συναισθηματικές διαταραχές ή διαταραχές της προσωπικότητας. Σύνταξη επιστημονικών διατριβών και εκθέσεων. Άσκηση συναφών δραστηριοτήτων. Επίβλεψη άλλων που ασχολούνται με αυτές τις εργασίες.

7 Γνώσεις-Ικανότητες Η βαρύτητα των απαιτούμενων επιμέρους Γνώσεων και Ικανοτήτων για ένα Επάγγελμα έχει υιοθετηθεί με βάση το σύστημα ταξινόμησης O*Net του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Γνώσεις Βαρύτητα (κλίμακα 1-100) Ψυχολογίας 100 Συμβουλευτικής –Διάγνωσης προβλημάτων – Καθοδήγησης – Θεραπείας 100 Γλώσσας 80 Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών 68 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 56 Ιατρικής 53 Κοινωνιολογίας – Ανθρωπολογίας 53 Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής και Λειτουργιών Γραφείου 52

8 Ικανότητες – Δεξιότητες Βαρύτητα ( κλίμακα ) Ενεργός Ακρόαση 100 Ανάγνωση εγγράφων εργασίας 90 Κοινωνική Παρατηρητικότητα 90 Προφορικός Λόγος 84 Κριτική Σκέψη 81 Προσφορά Υπηρεσίας 81 Διαπραγμάτευση 80 Στρατηγικές Μάθησης 79 Αναγνώριση Προβλημάτων 78 Γραπτός Λόγος 75 Ενεργός Μάθηση 71 Παρακολούθηση / Αξιολόγηση 71 Καθοδήγηση 70 Κρίση και Λήψη Αποφάσεων 68 Συντονισμός 65 Πειθώ 56 Διαχείριση χρόνου 52

9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

10 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψυχολογίας αποσκοπεί σε:  Εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή στην εμβάθυνση και εξειδίκευση σε γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων, του βιολογικού τους υποστρώματος και των κοινωνικών επιδράσεων σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο.  Σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών φαινομένων, απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαφορετικούς πληθυσμούς και  Προπαρασκευή για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Για το διδακτορικό δίπλωμα προβλέπονται επιπλέον 8 εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης ενός χρόνου.

11 Τμήμα Ψυχολογίας Κρήτης Λαμβάνουν χώρα δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: 1.ΜΠΣ στην Ψυχολογία της Υγείας 2.ΜΠΣ στη Σχολική Ψυχολογία

12 Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν: 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Ψυχολογίας Μετά την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο φοιτητής με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

13 Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. β) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» γ) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές». Επίσης στις εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη λειτουργία δύο επιπλέον - εκτός ΕΠΕΑΕΚ- Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, με γνωστικά αντικείμενα: α) «Κοινωνική Ψυχολογία» και β) «Συμβουλευτική Ψυχολογία», τα οποία και λειτουργούν.

14 Διαφορές μεταξύ Ψυχολόγου - Ψυχιάτρου Η πρώτη ουσιαστική διαφορά, έγκειται στο γεγονός ότι o ψυχίατρος είναι γιατρός, ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Έτσι ο ψυχολόγος δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να γράψει φάρμακα, στην περίπτωση που απαιτείται. Άρα κατεξοχήν ο ψυχολόγος ασχολείται με ήπια ψυχολογικά προβλήματα. Ο ψυχολόγος δεν δικαιούται να ασκήσει την Ψυχιατρική, αλλά ασκεί την Ψυχολογία. Μόνον ο Ψυχίατρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την Ιατρική Ειδικότητα που ονομάζεται ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.

15

16 Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα Kαλλιτεχνικός τύπος: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι ενδιαφέρονται για καλλιτεχνικά επαγγέλματα και προσανατολίζονται σε ελεύθερες, αφηρημένες και μη συστηματικές δραστηριότητες. Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τους ενθαρρύνει να θεωρούν τους εαυτούς τους αντικομφορμιστές και ανεξάρτητους χαρακτήρες. Είναι πολύπλοκες προσωπικότητες, χωρίς τάξη, συναισθηματικοί, ιδεολόγοι, ευφάνταστοι, παρορμητικοί, ευαίσθητοι. Επιγραμματικά ο καλλιτεχνικός τύπος μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ακολούθως: ΑνεξάρτητοςΑυθεντικόςΕυαίσθητοςΜη πρακτικός ΑνοιχτόςΑφηρημένοςΕυφάνταστοςΠαρορμητικός ΑπροσάρμοστοςΔιαισθητικόςΙδεαλιστήςΠολύπλοκος ΑτίθασοςΕκδηλωτικόςΚαλλιτεχνικόςΣυναισθηματικός

17

18 Μουσικός Επιμελητής / D.J. Μουσικολόγος Σεναριογράφος Σκηνογράφος Σκηνοθέτης Σκηνοθέτης τηλεόρασης Σκιτσογράφος - Γελιογράφος Στυλίστας/τρια Σχεδιαστής/τρια Μόδας Χορευτής/τρια Χορογράφος Αμπιγιέρ / Αμπιγιέζ Εικονολήπτης/τρια Ενδυματολόγος Ηθοποιός Ηχολήπτης/τρια Θεατρολόγος Κριτικός τέχνης Λογοτέχνης Μακιγιέρ Μουσικός

19

20 Συντηρητής/τρια αρχαιοτήτων & έργων τέχνης Σχεδιαστής/τρια μέσω συστημάτων Η/Υ Σχεδιαστής/τρια πολυμέσων Τεχνικός λήψης φωτογραφίας Φωτογράφος Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος Τεχνίτης/τρια ψηφιδωτών Χαράκτης/τρια κοσμημάτων Αγγειοπλάστης/τρια-Κεραμίστας/τριαΑργυροχρυσοχόοςΓλύπτης/τριαΓραφίστας/τριαΔιακοσμητής/τρια Ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου Ειδικός καρναβαλικών κατασκευών Εικονογράφος-Σκιτσογράφος Εκτιμητής/τρια έργων τέχνης Ζωγράφος

21 Ηθοποιός, ζωγράφος, σκηνοθέτης Διαφημιστής, Σεναριογράφος, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, κριτικός τέχνης, σκηνογράφος, μουσικός, μουσικολόγος, ιεροψάλτης, εθνολόγος – λαογράφος,

22 Μουσικός, Μουσικολόγος, Κριτικός τέχνης, Προγραμματιστής Συστημάτων και εφαρμογών, Μουσικός επιμελητής, Σχεδιαστής Πολυμέσων, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα

23

24 Προγραμματιστής Συστημάτων & Εφαρμογών Φωτογράφος, Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας, Διακοσμητής, Σχεδιαστής Μόδας, Γραφίστας, Ηχολήπτης, Εικονολήπτης, κ.ά. ………….

25

26 Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολές Χορού Χορευτής /τρια Χορευτής /τρια Μουσικές Σχολές – Ωδεία Μουσικός – Συνθέτης – Μουσικολόγος Αγγειοπλάστης Αργυροχρυσοχόος Στυλίστας/τρια Σχεδιαστής/τρια μόδας Σχεδιαστής/τρια κοσμημάτων Αμπιγιέζ - Αμπιγιέρ

27 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΩΔ. Ε.Π ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΠΟΛΗΒΑΣΗ Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΠάτρα Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΑθήνα Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΝαύπλιο ο 2ο ΑΕΙΚινηματογράφουΘεσ/νίκη Ο1Ο ΑΕΙΘεάτρουΘεσ/νικη Ο1Ο ΑΕΙΕπικοινωνίας &Μ.Μ. Ενημέρωσης Αθήνα Ο1Ο ΑΕΙΕπικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα Ο1Ο ΑΕΙΔημοσιογραφίας & Μ.Μ. Επικοινωνίας Θεσ/νικη

28 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΩΔ.Ε. Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΒΑΣΗ Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΘεσ/νίκη Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΙωάννινα Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΑθήνα Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & Αρχαιολογίας ΚρήτηςΡέθυμνο Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελ/νήσου Καλαμάτα oAEIΙστορίας ΙονίουΚέρκυρα

29 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ.ΤμήμαΠόληΒάση οΑΕΙΙστορίας & Εθνολογίας ΘράκηςΚομοτηνή oΑΕΙΚοιν/κής Ανθρωπολογίας ΠαντείουΑθήνα οΑΕΙΚοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών ΙονίουΚέρκυρα ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών ΑθήναςΑθήνα ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη ο, 2οΑΕΙΜουσικής Επιστήμης & Τέχνης Π.Μ.Θεσ/νίκη ο, 2οΑΕΙΜεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνα ο, 4οΑΕΙΠολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη ο, 4οΑΕΙΤεχνών Ήχου & Εικόνας ΙονίουΚέρκυρα ο, 4οΑΕΙΔιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Ιωαννίνων Αγρίνιο

30 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ.ΤμήμαΠόληΒάση οΑΕΙΘεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα οΑΕΑΠρόγραμμα Εκκλ. Μουσ. & ΨαλτικήςΒέλλας Ιωαν οΑΕΑΠρόγραμμα Εκκλ. Μουσ. & ΨαλτικήςΗράκλειο ο, 2ο ΤΕΙΠληροφορικής & ΜΜΕ ΠάτραςΠύργος ο, 2ο ΤΕΙΛαικής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου Άρτα οΤΕΙΜουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας Πύργος ο, 5ο ΤΕΙΔημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ.Μακ. Καστοριά ο, 5ο ΤΕΙΔημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων Αργοστόλι ο, 4ο ΤΕΙΠροστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος o, 4o AEIΜηχανικών Επιστήμης ΥλικώνΙωάννινα ο, 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχ/γίας Υλικών ΚρήτηςΗράκλειο

31 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ KωδΕ.Π.Ιδρ. Τμήμα ΠόληΒάση ο, 4οΑΕΙΕπιστήμης των ΥλικώνΠάτρα ο, 4οΑΕΙΔιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής Οικονομικού Παν.Αθήνα ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΙωαννίνωνΙωάννινα ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΠειραιάΠειραιάς ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΙονίουΚέρκυρα ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΑθήνα ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Παν. Αθήνα ο, 4οΑΕΙΜηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου Σάμος ο, 4οΑΕΙΜηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας Δυτ. Μακ. Κοζάνη

32 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ KωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης Υπολογιστών ΚρήτηςΗράκλειο ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Τρίπολη Ο,4Ο2Ο,4Ο ΑΕΙΕφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσ/νίκη ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Τρίπολη oTEIΑισθητικής & ΚοσμητολογίαςΑθήνα oTEIΑισθητικής & ΚοσμητολογίαςΘεσ/νίκη o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΕΜΠΑθήνα o4oΑEIΑρχιτεκτόμων ΜηχανικώνΘεσ/νίκη o4oΑEIΑρχιτεκτόμων ΜηχανικώνΠάτρα o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΘεσσαλίαςΒόλος

33 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Κωδ.Ε.Π.Ιδρ. Τμήμα Πόλη Βάση o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΘράκηςΞάνθη o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών Πολ. Κρήτης Χανιά o4oΑEIΗλεκτρολόγων Μηχαν. & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Πάτρα o4oΑEI Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων & Συστημάτων Αιγαίου Σύρος o4oΑEIΜηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Πάτρα o4oΑEI Μηχανικών Χωρ/ξίας & Αν/ξης Θεσ/νίκηςΒέροια o4oΑEI Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας Βόλος o4oΑEIΜηχ/γων Μηχ/κών ( Βιομηχανίας) Θεσσαλίας Βόλος o4oΑEIΜηχ/γων Η/Υ Τηλεπ. & Δικτύων Θεσ/λίαςΒόλος o4oΑEIΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠΑθήνα o4oΑEIΜηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠάτραςΠάτρα

34 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση o4oΑEIΗλεκτρολόγων Μηχαν. & Μηχ/κων Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά o4oΑEIΠλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχν. Ιωάννινα οΑΕΑΠρογρ. Διαχ. Εκκλησιαστικών ΚειμηλίωνΑθήνα οΑΕΑΠρογρ. Διαχ. Εκκλησιαστικών ΚειμηλίωνΘεσ/νίκη οΤΕΙΓραφιστικής ΑθήναςΑθήνα οΤΕΙΤεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑθήναςΑθήνα οΤΕΙΕσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας Αθήνα οΤΕΙΕσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Σερρών Σέρρες οΤΕΙΑνακαίνισης & Αποκατάστασης ΚτιρίωνΠάτρα οΤΕΙΑνακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας Τρίκαλα οΤΕΙΣυντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνα

35 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση οΤΕΙΝαυπηγικής ΑθήναςΑθήνα οΤΕΙΤεχνολογίας Αεροσκαφών ΧαλκίδαςΧαλκίδα οΤΕΙΑυτοματισμού ΜεσολογγίουΜεσολόγγι οΤΕΙΑυτοματισμού Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη οΤΕΙΑυτοματισμού ΠειραιάΠειραιάς οΤΕΙΑυτοματισμού ΧαλκίδαςΧαλκίδα οΤΕΙΗλεκτρονικών Υπολ/κών ΣυστημάτωνΠειραιάς οΤΕΙΠληροφορικής Αθήνας Αθήνα οΤΕΙΠληροφορικής Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη οΤΕΙΤεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιονίων Νήσων Ληξούρι

36 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση οΤΕΙΠληροφορικής & Επικοινωνιών Σερρών Σέρρες οΤΕΙΠληροφορικής & Tεχνολογίας Υπολογιστών Λαμία οΤΕΙΠληρ/κής & Tεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακ Καστοριά οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Λάρισα οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Καλαμάτας Σπάρτη οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Ηπείρου Άρτα οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Ιον.Νήσων Λευκάδα οΤΕΙΤηλε/κών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου Ναύπακτος ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Πάτρα ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Κρήτης Α. Νικόλαος ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακ. Γρεβενά οΤΕΙΔιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα

37 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση οΤΕΙΣχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων Θεσ/νίκης Κιλκίς οΤΕΙΣχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας Καρδίτσα οΤΕΙΒιομηχανική Πληροφορική Καβάλα οΤΕΙΓεωπλ/ρική & Τοπογραφία Σερρών Σέρρες οΤΕΙΕφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης Ηράκλειο ο, 5ο ΤΕΙΕμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Δυτ. Μακ. Φλώρινα ο, 5ο ΤΕΙΤυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νίκης Κατερίνη οΤΕΙΦωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Σπουδών Αθήνα οΤΕΙΜουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρ. Ρέθυμνο οΤΕΙΚλωστοϋφαντουργίας Πειραιά οΤΕΙΒιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακ. Κοζάνη

38 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση ο, 2ο ΤΕΙΑνθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου Άρτα οΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας Δράμα οΑΕΙ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ο.Π.Α. Αθήνα οΑΕΙ Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Π.Μ. Έδεσσα οΤΕΙΔιεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακ.Καστοριά οΤΕΙΔιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας Θήβα οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Θεσ/νίκη οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Αθήνα οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης ΚρήτηςΙεράπετρα οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας Άμφισσα 9724 Μετονο- μασία 746 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας Αμαλιάδα - - -

39 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Μεσολόγγι οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας Αμαλιάδα οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιον. Νήσων Λευκάδα οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακ. Γρεβενά οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνα οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά Σπέτσες οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης Ηράκλειο οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας Πάτρα οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης Θεσ/νίκη οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισας Λάρισα οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων ΗπείρουΗγουμενίτσα κανείς

40 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ. Τμήμα Πόλη Βάση οΑ.Σ. Τ.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων ΡόδουΡόδος οΑ.Σ. Τ.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου Κρήτης Αγ. Νικόλαος


Κατέβασμα ppt "Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google