Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα » Ημερομηνία Διεξαγωγής Ημερίδας : Τρίτη 7/4/09

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ HOLLAND Βασικό σημείο στην επιλογή επαγγέλματος αποτελεί η διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου, των κλίσεων, ταλέντων, προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Κάθε άνθρωπος διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να λείπουν από κάποιον άλλο. Οι επιστήμες της ψυχομετρίας και της συμβουλευτικής καριέρας με πολυάριθμες θεωρίες επιχειρούν να παντρέψουν επιμέρους προσωπικότητες, κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα ανθρώπων με διάφορα επαγγέλματα.

3 Μια από τις πλέον διαδεδομένες και αποδεκτές θεωρίες, του John Holland, υποστηρίζει ότι υπάρχουν βασικά έξι τύποι προσωπικότητας, που περιβάλλονται αντίστοιχα από ομώνυμα εργασιακά περιβάλλοντα. πρακτικός τύπος, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός και οργανωτικός τύπος.

4 Τμήματα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. 1ο Ε.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Βάσεις 2006 2007 2008 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 15.869 16.387 16.905 Ψυχολογίας Παντείου 16.796 17.211 18.049 Ψυχολογίας Θεσ/νίκης 16.383 16.952 17.625

5 Επάγγελμα Ψυχολόγος Οι ψυχολόγοι ερευνούν και μελετούν τις διανοητικές διαδικασίες και συμπεριφορές των ανθρώπων ως άτομα και ως μέρη ενός συνόλου και εφαρμόζουν τη γνώση αυτή για να βελτιώσουν την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική ή επαγγελματική προσαρμογή τους και ανάπτυξη.

6 Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν Μέτρηση της διανοητικής και σωματικής κατάστασης και άλλων χαρακτηριστικών όπως: εξυπνάδα, ικανότητες, ευχέρεια μάθησης, δυνατότητες κ.λ.π. ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών. Ανάλυση της επίδρασης της κληρονομικότητας, καθώς και των κοινωνικών, επαγγελματικών ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την σκέψη και την συμπεριφορά του ατόμου. Διεξαγωγή συμβουλευτικών ή θεραπευτικών συνεδριών, ομαδικές ή με το κάθε άτομο ξεχωριστά και παροχή υπηρεσιών συνεχούς παρακολούθησης. Διατήρηση απαραίτητων επαφών με μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικές αρχές, ή εργοδότες και πρόταση πιθανών λύσεων ή και θεραπειών. Μελέτη ψυχολογικών παραγόντων και προσφορά θεραπείας ώστε να προλάβουν τυχόν διανοητικές ασθένειες, συναισθηματικές διαταραχές ή διαταραχές της προσωπικότητας. Σύνταξη επιστημονικών διατριβών και εκθέσεων. Άσκηση συναφών δραστηριοτήτων. Επίβλεψη άλλων που ασχολούνται με αυτές τις εργασίες.

7 Γνώσεις-Ικανότητες Η βαρύτητα των απαιτούμενων επιμέρους Γνώσεων και Ικανοτήτων για ένα Επάγγελμα έχει υιοθετηθεί με βάση το σύστημα ταξινόμησης O*Net του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Γνώσεις Βαρύτητα (κλίμακα 1-100) Ψυχολογίας 100 Συμβουλευτικής –Διάγνωσης προβλημάτων – Καθοδήγησης – Θεραπείας 100 Γλώσσας 80 Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών 68 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 56 Ιατρικής 53 Κοινωνιολογίας – Ανθρωπολογίας 53 Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής και Λειτουργιών Γραφείου 52

8 Ικανότητες – Δεξιότητες Βαρύτητα ( κλίμακα 1 - 100 ) Ενεργός Ακρόαση 100 Ανάγνωση εγγράφων εργασίας 90 Κοινωνική Παρατηρητικότητα 90 Προφορικός Λόγος 84 Κριτική Σκέψη 81 Προσφορά Υπηρεσίας 81 Διαπραγμάτευση 80 Στρατηγικές Μάθησης 79 Αναγνώριση Προβλημάτων 78 Γραπτός Λόγος 75 Ενεργός Μάθηση 71 Παρακολούθηση / Αξιολόγηση 71 Καθοδήγηση 70 Κρίση και Λήψη Αποφάσεων 68 Συντονισμός 65 Πειθώ 56 Διαχείριση χρόνου 52

9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

10 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψυχολογίας αποσκοπεί σε:  Εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή στην εμβάθυνση και εξειδίκευση σε γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων, του βιολογικού τους υποστρώματος και των κοινωνικών επιδράσεων σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο.  Σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών φαινομένων, απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση σε διαφορετικούς πληθυσμούς και  Προπαρασκευή για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακών Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Για το διδακτορικό δίπλωμα προβλέπονται επιπλέον 8 εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης ενός χρόνου.

11 Τμήμα Ψυχολογίας Κρήτης Λαμβάνουν χώρα δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: 1.ΜΠΣ στην Ψυχολογία της Υγείας 2.ΜΠΣ στη Σχολική Ψυχολογία

12 Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν: 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Ψυχολογίας Μετά την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο φοιτητής με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

13 Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. β) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» γ) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές». Επίσης στις 5-7-02 εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη λειτουργία δύο επιπλέον - εκτός ΕΠΕΑΕΚ- Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, με γνωστικά αντικείμενα: α) «Κοινωνική Ψυχολογία» και β) «Συμβουλευτική Ψυχολογία», τα οποία και λειτουργούν.

14 Διαφορές μεταξύ Ψυχολόγου - Ψυχιάτρου Η πρώτη ουσιαστική διαφορά, έγκειται στο γεγονός ότι o ψυχίατρος είναι γιατρός, ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Έτσι ο ψυχολόγος δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να γράψει φάρμακα, στην περίπτωση που απαιτείται. Άρα κατεξοχήν ο ψυχολόγος ασχολείται με ήπια ψυχολογικά προβλήματα. Ο ψυχολόγος δεν δικαιούται να ασκήσει την Ψυχιατρική, αλλά ασκεί την Ψυχολογία. Μόνον ο Ψυχίατρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την Ιατρική Ειδικότητα που ονομάζεται ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.

15

16 Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα Kαλλιτεχνικός τύπος: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι ενδιαφέρονται για καλλιτεχνικά επαγγέλματα και προσανατολίζονται σε ελεύθερες, αφηρημένες και μη συστηματικές δραστηριότητες. Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τους ενθαρρύνει να θεωρούν τους εαυτούς τους αντικομφορμιστές και ανεξάρτητους χαρακτήρες. Είναι πολύπλοκες προσωπικότητες, χωρίς τάξη, συναισθηματικοί, ιδεολόγοι, ευφάνταστοι, παρορμητικοί, ευαίσθητοι. Επιγραμματικά ο καλλιτεχνικός τύπος μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ακολούθως: ΑνεξάρτητοςΑυθεντικόςΕυαίσθητοςΜη πρακτικός ΑνοιχτόςΑφηρημένοςΕυφάνταστοςΠαρορμητικός ΑπροσάρμοστοςΔιαισθητικόςΙδεαλιστήςΠολύπλοκος ΑτίθασοςΕκδηλωτικόςΚαλλιτεχνικόςΣυναισθηματικός

17

18 Μουσικός Επιμελητής / D.J. Μουσικολόγος Σεναριογράφος Σκηνογράφος Σκηνοθέτης Σκηνοθέτης τηλεόρασης Σκιτσογράφος - Γελιογράφος Στυλίστας/τρια Σχεδιαστής/τρια Μόδας Χορευτής/τρια Χορογράφος Αμπιγιέρ / Αμπιγιέζ Εικονολήπτης/τρια Ενδυματολόγος Ηθοποιός Ηχολήπτης/τρια Θεατρολόγος Κριτικός τέχνης Λογοτέχνης Μακιγιέρ Μουσικός

19

20 Συντηρητής/τρια αρχαιοτήτων & έργων τέχνης Σχεδιαστής/τρια μέσω συστημάτων Η/Υ Σχεδιαστής/τρια πολυμέσων Τεχνικός λήψης φωτογραφίας Φωτογράφος Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος Τεχνίτης/τρια ψηφιδωτών Χαράκτης/τρια κοσμημάτων Αγγειοπλάστης/τρια-Κεραμίστας/τριαΑργυροχρυσοχόοςΓλύπτης/τριαΓραφίστας/τριαΔιακοσμητής/τρια Ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου Ειδικός καρναβαλικών κατασκευών Εικονογράφος-Σκιτσογράφος Εκτιμητής/τρια έργων τέχνης Ζωγράφος

21 Ηθοποιός, ζωγράφος, σκηνοθέτης Διαφημιστής, Σεναριογράφος, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, κριτικός τέχνης, σκηνογράφος, μουσικός, μουσικολόγος, ιεροψάλτης, εθνολόγος – λαογράφος,

22 Μουσικός, Μουσικολόγος, Κριτικός τέχνης, Προγραμματιστής Συστημάτων και εφαρμογών, Μουσικός επιμελητής, Σχεδιαστής Πολυμέσων, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα

23

24 Προγραμματιστής Συστημάτων & Εφαρμογών Φωτογράφος, Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας, Διακοσμητής, Σχεδιαστής Μόδας, Γραφίστας, Ηχολήπτης, Εικονολήπτης, κ.ά. ………….

25

26 Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολές Χορού Χορευτής /τρια Χορευτής /τρια Μουσικές Σχολές – Ωδεία Μουσικός – Συνθέτης – Μουσικολόγος Αγγειοπλάστης Αργυροχρυσοχόος Στυλίστας/τρια Σχεδιαστής/τρια μόδας Σχεδιαστής/τρια κοσμημάτων Αμπιγιέζ - Αμπιγιέρ

27 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΩΔ. Ε.Π ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΠΟΛΗΒΑΣΗ 08 2007 2006 1691Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΠάτρα127321296612038 1461Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΑθήνα141091406812821 3621Ο1Ο ΑΕΙΘεατρικών σπουδώνΝαύπλιο123301264311420 1631ο 2ο ΑΕΙΚινηματογράφουΘεσ/νίκη148091463913755 1681Ο1Ο ΑΕΙΘεάτρουΘεσ/νικη142121406812939 1481Ο1Ο ΑΕΙΕπικοινωνίας &Μ.Μ. Ενημέρωσης Αθήνα182951759516775 1531Ο1Ο ΑΕΙΕπικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα172181641215463 1471Ο1Ο ΑΕΙΔημοσιογραφίας & Μ.Μ. Επικοινωνίας Θεσ/νικη171081650615766

28 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΩΔ.Ε. Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΒΑΣΗ 0820072006 1121Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΘεσ/νίκη159021514914119 1141Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΙωάννινα150101466413378 1101Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & ΑρχαιολογίαςΑθήνα161171549014443 1161Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας & Αρχαιολογίας ΚρήτηςΡέθυμνο146761445513135 1771Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος149691456913344 1041Ο1Ο ΑΕΙΙστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελ/νήσου Καλαμάτα144671422012975 1451oAEIΙστορίας ΙονίουΚέρκυρα141301389512546

29 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ.ΤμήμαΠόληΒάση 080706 1081οΑΕΙΙστορίας & Εθνολογίας ΘράκηςΚομοτηνή142971398712643 1651oΑΕΙΚοιν/κής Ανθρωπολογίας ΠαντείουΑθήνα141281383912748 1671οΑΕΙΚοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη131331294311627 4071ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών ΙονίουΚέρκυρα126201211911443 4081ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών ΑθήναςΑθήνα143981181412772 4061ο, 2οΑΕΙΜουσικών Σπουδών Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη158641222712046 4091ο, 2οΑΕΙΜουσικής Επιστήμης & Τέχνης Π.Μ.Θεσ/νίκη174111562016601 1731ο, 2οΑΕΙΜεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνα137401362412658 3541ο, 4οΑΕΙΠολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη115291245911444 3671ο, 4οΑΕΙΤεχνών Ήχου & Εικόνας ΙονίουΚέρκυρα128671366612687 3681ο, 4οΑΕΙΔιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Ιωαννίνων Αγρίνιο118571266711459

30 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ.ΤμήμαΠόληΒάση 080706 3841οΑΕΙΘεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα143271416512848 4171οΑΕΑΠρόγραμμα Εκκλ. Μουσ. & ΨαλτικήςΒέλλας Ιωαν. 106339299 - 4181οΑΕΑΠρόγραμμα Εκκλ. Μουσ. & ΨαλτικήςΗράκλειο103849541 - 5241ο, 2ο ΤΕΙΠληροφορικής & ΜΜΕ ΠάτραςΠύργος119371246111120 6961ο, 2ο ΤΕΙΛαικής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου Άρτα10720106789233 7431οΤΕΙΜουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας Πύργος1139511768 - 7301ο, 5ο ΤΕΙΔημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ.Μακ. Καστοριά11287115259308 7411ο, 5ο ΤΕΙΔημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων Αργοστόλι111341133110259 7481ο, 4ο ΤΕΙΠροστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος - - - 2722o, 4o AEIΜηχανικών Επιστήμης ΥλικώνΙωάννινα116821357912851 2002ο, 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχ/γίας Υλικών ΚρήτηςΗράκλειο105621345812836

31 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ KωδΕ.Π.Ιδρ. Τμήμα ΠόληΒάση 08 07 06 2882ο, 4οΑΕΙΕπιστήμης των ΥλικώνΠάτρα111371370313129 2622ο, 4οΑΕΙΔιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά149591564415042 3332ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής Οικονομικού Παν.Αθήνα166871732016944 3402ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΙωαννίνωνΙωάννινα156771654116094 3382ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη170991713216818 3392ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΠειραιάΠειραιάς162431692516484 3662ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής ΙονίουΚέρκυρα147571589215530 3302ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΑθήνα173511778917621 4122ο, 4οΑΕΙΠληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Παν. Αθήνα1618516775- 3442ο, 4οΑΕΙΜηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου Σάμος135191537915083 3712ο, 4οΑΕΙΜηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας Δυτ. Μακ. Κοζάνη158871680216350

32 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ KωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση 080706 2162ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης Υπολογιστών ΚρήτηςΗράκλειο145121613315583 3582ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου Τρίπολη141721580115121 3352Ο,4Ο2Ο,4Ο ΑΕΙΕφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσ/νίκη188941719516941 3592ο 4ο ΑΕΙΕπιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου Τρίπολη129441493914342 6373oTEIΑισθητικής & ΚοσμητολογίαςΑθήνα136501326012437 6393oTEIΑισθητικής & ΚοσμητολογίαςΘεσ/νίκη131691320911957 2314o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΕΜΠΑθήνα221522193021662 2334o4oΑEIΑρχιτεκτόμων ΜηχανικώνΘεσ/νίκη216632155920936 2324o4oΑEIΑρχιτεκτόμων ΜηχανικώνΠάτρα213742143320818 2364o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΘεσσαλίαςΒόλος211812123820583

33 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Κωδ.Ε.Π.Ιδρ. Τμήμα Πόλη Βάση 08 07 06 2344o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών ΘράκηςΞάνθη 2064020854 20129 3704o4oΑEIΑρχιτεκτόμων Μηχανικών Πολ. Κρήτης Χανιά 2069520879 20095 2214o4oΑEIΗλεκτρολόγων Μηχαν. & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Πάτρα 1811018302 18107 2384o4oΑEI Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων & Συστημάτων Αιγαίου Σύρος 1477815631 15555 2134o4oΑEIΜηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Πάτρα 1775217946 17452 3634o4oΑEI Μηχανικών Χωρ/ξίας & Αν/ξης Θεσ/νίκηςΒέροια 1627716848 16213 2284o4oΑEI Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας Βόλος 1697117582 17028 3324o4oΑEIΜηχ/γων Μηχ/κών ( Βιομηχανίας) Θεσσαλίας Βόλος 1761817840 17374 2204o4oΑEIΜηχ/γων Η/Υ Τηλεπ. & Δικτύων Θεσ/λίαςΒόλος 1674217454 17069 2294o4oΑEIΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠΑθήνα 1848018301 17957 2154o4oΑEIΜηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠάτραςΠάτρα 1712417656 17308

34 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση 08 07 06 3314o4oΑEIΗλεκτρολόγων Μηχαν. & Μηχ/κων Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 1661517484 17083 1854o4oΑEIΠλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχν. Ιωάννινα 1180113335 13117 4194οΑΕΑΠρογρ. Διαχ. Εκκλησιαστικών ΚειμηλίωνΑθήνα89849046- 4204οΑΕΑΠρογρ. Διαχ. Εκκλησιαστικών ΚειμηλίωνΘεσ/νίκη89889453- 5214οΤΕΙΓραφιστικής ΑθήναςΑθήνα178901782816595 5174οΤΕΙΤεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑθήναςΑθήνα125851425313646 5194οΤΕΙΕσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας Αθήνα191611871017091 7504οΤΕΙΕσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Σερρών Σέρρες - - - 5234οΤΕΙΑνακαίνισης & Αποκατάστασης ΚτιρίωνΠάτρα111891144211217 7384οΤΕΙΑνακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας Τρίκαλα112291125112985 5204οΤΕΙΣυντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνα159241591014773

35 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση 08 07 06 5114οΤΕΙΝαυπηγικής ΑθήναςΑθήνα 117421250111030 7374οΤΕΙΤεχνολογίας Αεροσκαφών ΧαλκίδαςΧαλκίδα103241198610838 7534οΤΕΙΑυτοματισμού ΜεσολογγίουΜεσολόγγι - - - 7204οΤΕΙΑυτοματισμού Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη127011357612745 7144οΤΕΙΑυτοματισμού ΠειραιάΠειραιάς128051393113172 7224οΤΕΙΑυτοματισμού ΧαλκίδαςΧαλκίδα107251244611664 7134οΤΕΙΗλεκτρονικών Υπολ/κών ΣυστημάτωνΠειραιάς131431427013490 7114οΤΕΙΠληροφορικής Αθήνας Αθήνα145281522514229 7124οΤΕΙΠληροφορικής Θεσ/νίκηςΘεσ/νίκη138871495813906 6974οΤΕΙΤεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιονίων Νήσων Ληξούρι 9103 8791 8572

36 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα ΠόληΒάση 08 07 06 7274οΤΕΙΠληροφορικής & Επικοινωνιών Σερρών Σέρρες107721203711075 5064οΤΕΙΠληροφορικής & Tεχνολογίας Υπολογιστών Λαμία100251143210823 7354οΤΕΙΠληρ/κής & Tεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακ Καστοριά86911052810155 7234οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Λάρισα109101224911653 5294οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Καλαμάτας Σπάρτη871410276 9727 7104οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Ηπείρου Άρτα853199239249 5084οΤΕΙΤεχν/γίας Πληρ/κής & Tηλεπ/ιών Ιον.Νήσων Λευκάδα - - - 7364οΤΕΙΤηλε/κών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου Ναύπακτος880910067 9349 7284ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Πάτρα105971278911966 7514ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Κρήτης Α. Νικόλαος - - - 5304ο, 5ο ΤΕΙΕπιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακ. Γρεβενά - - - 5864οΤΕΙΔιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα8851 9821 9954

37 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση 08 07 06 7034οΤΕΙΣχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων Θεσ/νίκης Κιλκίς 8797 8670 8718 5224οΤΕΙΣχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας Καρδίτσα 8573 8623 9154 7244οΤΕΙΒιομηχανική Πληροφορική Καβάλα 8856 8598 8610 5104οΤΕΙΓεωπλ/ρική & Τοπογραφία Σερρών Σέρρες 980410881 9659 7254οΤΕΙΕφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης Ηράκλειο 9938 11499 11042 7264ο, 5ο ΤΕΙΕμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Δυτ. Μακ. Φλώρινα 9301 9207 8983 5494ο, 5ο ΤΕΙΤυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νίκης Κατερίνη 8868 8478 8644 5184οΤΕΙΦωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Σπουδών Αθήνα 12557 13187 12280 6444οΤΕΙΜουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρ. Ρέθυμνο 8948 8874 8858 7014οΤΕΙΚλωστοϋφαντουργίας Πειραιά 8751 8862 8730 5924οΤΕΙΒιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακ. Κοζάνη 8850 8790 8766

38 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση 08 07 06 5564ο, 2ο ΤΕΙΑνθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου Άρτα 9155 8709 8614 5284οΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας Δράμα 8665 8911 8852 3145οΑΕΙ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ο.Π.Α. Αθήνα 17687 18065 17931 3645οΑΕΙ Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Π.Μ. Έδεσσα 15169 15748 15120 580 5οΤΕΙΔιεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακ.Καστοριά 9501 9702 10083 740 5οΤΕΙΔιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας Θήβα 9842 10210 9095 583 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Θεσ/νίκη 13756 14767 13891 581 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Αθήνα 14799 15399 14525 526 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης ΚρήτηςΙεράπετρα 9275 11527 10836 745 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας Άμφισσα 9724 Μετονο- μασία 746 5οΤΕΙΕμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας Αμαλιάδα - - -

39 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.ΠΙδρ. Τμήμα Πόλη Βάση 08 07 06 729 5οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Μεσολόγγι 9252 9436 9259 525 5οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας Αμαλιάδα 9615 10368 9597 733 5οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιον. Νήσων Λευκάδα 10060 8960 10269 734 5οΤΕΙΕφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακ. Γρεβενά 9928 9520 10017 603 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνα 13346 14404 12597 604 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά Σπέτσες 11058 10656 10099 611 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης Ηράκλειο 11082 11614 11114 607 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας Πάτρα 10627 11192 10940 605 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης Θεσ/νίκη 10981 10575 11014 609 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισας Λάρισα 11050 10985 11557 610 5οΤΕΙΤουριστικών Επιχειρήσεων ΗπείρουΗγουμενίτσα κανείς

40 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚωδΕ.Π.Ιδρ. Τμήμα Πόλη Βάση 08 07 06 6135οΑ.Σ. Τ.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων ΡόδουΡόδος110081074911342 6145οΑ.Σ. Τ.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου Κρήτης Αγ. Νικόλαος 111531164811152


Κατέβασμα ppt "Γυμνάσιο Νιγρίτας Σχ. Έτος 2008-09 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ « Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google