Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Κόμης Αναπληρωτής Καθηγητής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Κόμης Αναπληρωτής Καθηγητής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εκπαίδευση επιμορφωτών καθηγητών Πληροφορικής για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Βασίλης Κόμης Αναπληρωτής Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών /

2 Στόχος της παρουσίασης
Το μοντέλο επιμόρφωσης επιμορφωτών των καθηγητών ΠΕ19-20 το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (ΠΑΚΕ ΠΕ19- 20). Το μοντέλο αυτό είναι προϊόν συλλογικής εργασίας στο πλαίσιο του Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Χ. Ζαγούρα. ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

3 Ομάδα εργασίας Μ. Γρηγοριάδου, καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ Β. Δαγδιλέλης, αναπληρωτής καθηγητής του ΠΑΜΑΚ Β. Κόμης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Α. Τζιμογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

4 Σκοπός της επιμόρφωσης
Η επιμορφωτών των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ση διδακτική πράξη Σώμα επιμορφωτών εν ενεργεία εκπαιδευτικών Επιμόρφωση εκπαιδευτικών των βασικών κλάδων ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

5 Επιμόρφωση επιμορφωτών
Εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) διάρκειας 350 ωρών Πρακτική άσκηση (τουλάχιστον 30 ώρες) σε Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε τάξη Η επιμόρφωση στα ΠΑΚΕ και στα ΚΣΕ ίσως η πιο μακρόχρονη επιμορφωτική εμπειρία τέτοιας μορφής & εμβέλειας ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

6 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
ΚΣΕ 96 ώρες Πρακτική άσκηση στην τάξη (10 τουλάχιστον ώρες) Διάρκεια: μεγάλος μέρος της σχολικής χρονιάς ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

7 Μοντέλο επιμόρφωσης στο ΠΑΚΕ
Ρόλος του καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο ως παιδαγωγού που εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους στα μαθήματα της επιστήμης της Πληροφορικής καταλύτη για την ψηφιακή αναβάθμιση του σχολείου Ανάπτυξη της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

8 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

9 Επιμόρφωση στο ΠΑΚΕ Γενικό Μέρος Ειδικό Μέρος ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

10 Άξονες μοντέλου Ειδικό Μέρος (ειδικότητα ΠΕ19)
α) Διδακτικός σχεδιασμός για τα μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ ( ώρες) β) Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και πληροφορικός γραμματισμός (60-70 ώρες) γ) Πρακτική Άσκηση σε επιμορφωτικά κέντρα (ΚΣΕ) και σχολεία (τουλάχιστον 30 ώρες ) Γενικό Μέρος (συνήθως με άλλες ειδικότητες) δ) Βασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των ΤΠΕ (160 ώρες) ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

11 Διδακτικός σχεδιασμός για τα μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ (1)
Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ με χρήση εκπαιδευτικών υπολογιστικών περιβαλλόντων Διδασκαλία και μάθηση της Πληροφορικής στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & τεχνολογική εκπαίδευση) Θέματα σχετικά με τις αρχές και τα μοντέλα του διδακτικού σχεδιασμού, τις μορφές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην τάξη πώς αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να υποστηριχθεί από τις ΤΠΕ ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

12 Διδακτικός σχεδιασμός για τα μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ (2)
Α) σχεδίαση της διδασκαλίας του προγραμματισμού (βασικών εννοιών προγραμματισμού και αλγοριθμικής, δομημένου και αντικειμενοστραφούς) με κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης Β) σχεδίαση της διδασκαλίας των λογισμικών γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται στη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση (βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, πολυμέσα, κλπ.) Γ) σχεδίαση της διδασκαλίας επιμέρους αντικειμένων όπως δίκτυα και υλικό υπολογιστών Δ) διαδικασίες και στα εργαλεία αξιολόγησης στα μαθήματα της Πληροφορικής ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

13 Διδακτικός σχεδιασμός για τα μαθήματα Πληροφορικής & ΤΠΕ (3)
Α1) Βασικές έννοιες Διδακτικής Πληροφορικής και ΤΠΕ Α2) Εφαρμοσμένη Διδακτική προγραμματισμού με ΤΠΕ Α3) Διδακτική λογισμικών γενικής χρήσης στη βασική και την επαγγελματική εκπαίδευση – διδακτική τεχνολογίας υπολογιστών και δικτύων Α4) Η έννοια της αξιολόγησης του μαθητή και της εκπαιδευτικής διαδικασίας ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

14 Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και πληροφορικός γραμματισμός (1)
οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό και γνωστικό εργαλείο, ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων και ως κοινωνικό φαινόμενο Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής στο ψηφιακό σχολείο. Ένταξη της Πληροφορική και των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χρήση σύγχρονων υπηρεσιών και εργαλείων του Διαδικτύου (Web 2.0) στον διδακτικό σχεδιασμό που αφορά όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων. Η Πληροφορική ως αντικείμενο εκπαίδευσης και ως εργαλείο/μέσο εκπαίδευσης. ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

15 Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και πληροφορικός γραμματισμός (2)
Β1) Ένταξη της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: έννοιες και βασικά εργαλεία πληροφορικής, ρομποτική, σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (τύπου Logo όπως το Scratch)[1], χρήση της πληροφορικής και των ΤΠΕ στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. [1] Τμήμα της ενότητας αυτής (ρομποτική και οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού) σχετίζεται μερικώς με τις ενότητες Α2 και Α3. Ηλεκτρονική μάθηση, νέα ψηφιακά μέσα και πληροφορικός γραμματισμός (2) Β1) Ένταξη της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: βασικά εργαλεία πληροφορικής, ρομποτική, σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (π.χ. Scratch), οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Β2) Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό: μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, μοντελοποιήσεις, κλπ. Β3) Διδακτικός σχεδιασμός σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα (web 2.0, mobile learning) ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

16 Πρακτική Άσκηση (1) Πρακτική Άσκηση Α) σε επιμορφωτικά κέντρα (ΚΣΕ)
Β) σχολεία σχεδίαση σεναρίων επιμόρφωσης και διδακτικών σεναρίων με εκπαιδευτικούς και μαθητές ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

17 Πρακτική Άσκηση (2) Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε πραγματικές καταστάσεις και συμπεριλαμβάνει δύο πτυχές: α) Άσκηση / μαθητεία σε εν ενεργεία ΚΣΕ ώστε να καλύψει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιμόρφωση επιμορφωτών. β) Σχεδίαση και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων σε πραγματικές σχολικές συνθήκες ώστε να καλύψει την ανάπτυξη ικανοτήτων διδακτικού σχεδιασμού με ΤΠΕ. ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

18 Πρακτική Άσκηση (3) Εφαρμογή και αναστοχαστική διαδικασία
Προσομοιώσεις διδασκαλιών από τον επιμορφωτή -> προσομοιώσεις διδασκαλιών από τον κάθε επιμορφούμενο -> ανατροφοδότηση από συν-επιμορφούμενους και επιμορφωτή -> τελική διδασκαλία από τον επιμορφούμενο (ανατροφοδότηση- συμπεράσματα) -> πρακτική άσκηση στην τάξη (ΚΣΕ ή σχολείο) με παρουσία μικρής ομάδας εκπαιδευομένων και του επιμορφωτή -> Συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού-συνεκπαιδευόμενων και επιμορφωτή -> Ανατροφοδότηση -> Συμπεράσματα ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης

19 Βασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των ΤΠΕ
Γενικό μέρος με άλλες ειδικότητες 20 ώρες μόνο για ΠΕ19 ΠΑΚΕ Αθηνών, Β. Κόμης


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Κόμης Αναπληρωτής Καθηγητής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google