Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανικός Δομικών Έργων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανικός Δομικών Έργων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανικός Δομικών Έργων
Νίκος Καρτσίωτης Μηχανικός Δομικών Έργων

2 Ποιός είναι και με τι ασχολείται…
Το άτομο που ασκεί αυτό το επάγγελμα πρέπει να είναι μεθοδικό, οργανωτικό και να μπορεί να βρίσκει λύσεις. Χρειάζεται, επίσης, να έχει ανεπτυγμένη ικανότητα αντίληψης χώρου και ευχέρεια στο σχέδιο. Η έφεση στα μαθηματικά θα τον βοηθήσει στους απαραίτητους για τη δουλεία του υπολογισμούς. Για να παίρνει σωστές αποφάσεις, πρέπει να είναι σε θέση να κάνει εύκολα ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και να εφαρμόζει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν εμπειρικά.

3 Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς αυτόν τον τομέα – Σπουδές…
Ο Μηχανικός Δομικών Έργων απαιτείται να έχει σπουδές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο, τις οποίες στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιήσει στα Τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε συναφείς εξειδικεύσεις που προσφέρονται σε Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, μεγάλη ευχέρεια στον χειρισμό Η/Υ, πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και να γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

4 Τμήματα ΤΕΙ Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιάς
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιάς   Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη   Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρα   Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισα   Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Ηράκλειο   Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σέρρες   Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισας ΤΕΙ Τρίκαλα

5 Τμήματα Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πάτρα Πολιτικών Μηχανικών Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλο Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα

6 Ποια είναι τα καθήκοντα του…
Ο/Η Μηχανικός Δομικών Έργων ασχολείται με την μελέτη και επίβλεψη πάσης φύσεως κτιριακών έργων και εργασιών. Τα σχέδια με την εκπόνηση των οποίων θα ασχοληθεί ο επαγγελματίας, αφορούν κυρίως την αρχιτεκτονική σύνθεση, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών των υπολογισμό της ποσότητας και του κόστους των υλικών και του εργατικού δυναμικού που απαιτούνται για την υλοποίηση του εκάστοτε έργου….

7 Ποια είναι τα καθήκοντα του…
Η εργασία του περιλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την κατασκευή, την επισκευή, ανακαίνιση ή αναστηλώσει ενός οικοδομήματος, καθώς και την κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής ( δρόμοι, λιμάνια, αρδευτικά έργα κ.λπ.) με χαμηλό προϋπολογισμό.

8 Ποια είναι τα καθήκοντα του…

9 Που εργάζεται… Στο δημόσιο μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

10 Που εργάζεται… Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εργασθούν ως στελέχη σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες ή σε γραφεία μελετών. Μπορούν ακόμη να εργασθούν σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για εκτιμήσεις ακινήτων…

11 Υπό ποιές συνθήκες-επικινδυνότητα…
Η εργασία του συνδυάζει περιβάλλον γραφείου και υπαίθρου. Στο μεν πρώτο μελετά και σχεδιάζει το έργο που έχει αναλάβει, ενώ στο δεύτερο επιβλέπει τις εργασίες των συνεργειών κατασκευής ή συντήρησης των κτιρίων.

12 Υπό ποιές συνθήκες-επικινδυνότητα…
Οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες και αρκετά συχνά μακρινές, επειδή οι χώροι των εργασιών μπορεί να βρίσκονται εκτός του νόμου, στον οποίο βρίσκεται το γραφείο. Όταν ασχολείται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, χρειάζεται συχνά να αντιμετωπίζει γραφειοκρατικές δυσκολίες.

13 Ώρες εργασίας… Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ακολουθούν κατά κανόνα το ωράριο των υπηρεσιών τους. Παρόλα αυτά, κατά περιόδους παρουσιάζεται η ανάγκη υπερωριών. Στον ιδιωτικό τομέα το ωράριο προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου, με αποτέλεσμα συχνά να εργάζονται υπερωριακά.

14 Αμοιβή… Η αμοιβή του μηχανικού δομικών έργων είναι με βάση την δουλειά, τα σχέδια, το προσωπικό. Σύμφωνα με αυτά ο Μηχανικός Δομικών Έργων θα πληρωθεί αναλόγως για το έργο του.

15 Τι εργαλεία/εξοπλισμό χρησιμοποιεί…
Η σειρά  Γεωδαιτικών Σταθμών με πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, οθόνη αφής που παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης με ένα πρίσμα στα 4000 m, είναι εξοπλισμένο με το λογισμικό Topsurv στα ελληνικά. Διαθέτει εσωτερική μνήμη 128 Mb για την αποθήκευση δεδομένων.

16 Επαγγελματική αποκατάσταση…
Εργαζόμενος ως Τεχνικός Δομικών Έργων και στο πλαίσιο των καθηκόντων σου θα: Δίνεις οδηγίες για την κατασκευή ενός έργου Μπορείς να κάνεις προτάσεις για μερική μετατροπή των σχεδίων στην πράξη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο Κρατάς επιμεριστικά στοιχεία Μελετάς κα επεξεργάζεσαι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του έργου Επιβλέπεις και συντονίζεις τα συνεργεία που κατασκευάζουν το έργο Καταρτίζεις λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια Διαπραγματεύεσαι με τον πολεοδομικό έλεγχο του έργου

17 Επαγγελματική αποκατάσταση…
Στις επαγγελματικές σου επιλογές περιλαμβάνονται: Τεχνικά Γραφεία Τεχνικές Εταιρίες Μελετών και Κατασκευών Δημοτικές και Κοινοτικές Υπηρεσίες Όλοι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς που ασχολούνται με έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Κατασκευαστικές Εταιρίες Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτονικά Γραφεία Εταιρίες Εμπορίας Δομικών Υλικών Τοπογραφικά Γραφεία και Γραφεία Τοπογράφων Μηχανικών Γραφεία Μηχανολόγων Μηχανικών Γραφεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Γραφεία Περιβαλλοντολόγων και Μηχανικών Μεταλλείων Γραφεία Μηχανικών Παραγωγής

18 Επαγγελματική αποκατάσταση…
Τοπογραφικά Γραφεία και Γραφεία Τοπογράφων Μηχανικών Γραφεία Μηχανολόγων Μηχανικών Γραφεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Γραφεία Περιβαλλοντολόγων και Μηχανικών Μεταλλείων Γραφεία Μηχανικών Παραγωγής Υπηρεσίες Συντήρησης Αρχαιοτήτων Γραφεία Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ανοίγοντας τη δική σου επιχείρηση

19 Η εργασία του μηχανικού δομικών έργων στα παλιά χρόνια….

20 Η εργασία του μηχανικού δομικών έργων στα παλιά χρόνια….

21 Η εργασία του μηχανικού δομικών έργων στα παλιά χρόνια….


Κατέβασμα ppt "Μηχανικός Δομικών Έργων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google