Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα: ●Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα: ●Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα: ●Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ». ●Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ». ● Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ». ●Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του T.E.I. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των T.E.I. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες: «ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ».

2 ● Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της «ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». ● Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο «ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας». ●Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: «ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ». Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

3 συντελεστές ειδικών μαθημάτων Για τον υπολογισμό των μορίων στις Σχολές που απαιτούν ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: - 2 για τα ξενόγλωσσα τμήματα ( βαθμός πρόσβασης 10 ή 12.000 μόρια ) - 2 για τα τμήματα που απαιτούν σχέδιο ή μουσικές ικανότητες ( βαθμός πρόσβασης 10 ή τα 12.000 μόρια ) - 2 για τα ΤΕΦΑΑ ( βαθμός πρόσβασης 10 ή τα 12.000 μόρια ) - 1 για τα τμήματα που απαιτούν 1 ξένη γλώσσα ή μόνο ελεύθερο σχέδιο ( βαθμός πρόσβασης 10 ή τα 11.000 μόρια )

4 Σχολές όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Αγγλικά* Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Γαλλικά* Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Γερμανικά* Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Ιταλικά* Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας – Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού: Ισπανικά* * Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000

5 Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης & Διερμηνείας: 2 Ξ. Γ. (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) ** Μουσικών Σπουδών: Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων** Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης: Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων** Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** Γραφιστικής: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** Εσωτ. Αρχιτεκτ., Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμ: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης: Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο** Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών: Ελεύθερο Σχέδιο – Γραμμικό Σχέδιο ** ** Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδ. μαθημάτων: Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000

6 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Επικοινωνίας & ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης: Ελεύθερο Σχέδιο *** Ναυτιλιακών Σπουδών : Αγγλικά *** Εφαρμογών Ξ. Γ. στη Διοίκηση & το Εμπόριο: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Τουριστικών Επιχειρήσεων: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** Τουριστικών Επαγγελμάτων: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) *** *** Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 1, Άριστα μόρια: 22.000, Βάση: 11.000

7 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδικά μαθήματα 1) Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) Βαθμολογία 1 – 100 μονάδες - Κατανόηση γραπτού λόγου (30 μονάδες): Δίνεται ξένο κείμενο 330 - 370 λέξεων. Εξετάζονται 8 - 10 ερωτήσεις επί του κειμένου, και πολλαπλών επιλογών - Γλωσσική επίγνωση (30 μονάδες): Εξετάζονται 3 δραστηριότητες (συμπλήρωση, αντιστοίχηση, τοποθέτηση στη σωστή σειρά) - Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες): Σύνταξη κειμένου περίπου 180-200 λέξεων 2) Μουσικά Βαθμολογία: 1–100 μονάδες, Βάση το 10, στην 20βαθμη κλίμακα, για το κάθε μάθημα α. Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων με πέντε επιλογές απαντήσεων η καθεμία β. Αρμονία Δίνονται ένα ή δυο μουσικά κείμενα για εναρμόνιση 3) Σχέδιο Βαθμολογία: 1–100 μονάδες, Βάση το 10, στην 20βαθμη κλίμακα, για το κάθε μάθημα α. Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων β. Γραμμικό Σχέδιο: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα: ●Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google